Over Zoeken naar boeken met Google
Overzicht
Ideeën en meningen
Algemene hulp

Partnerprogramma
Voor uitgevers en auteurs
Nu aanmelden
Hulp voor partners

Bibliotheekproject
Overzicht
Bibliotheekpartners
Hulp voor bibliothecarissen

Wat u ziet wanneer u zoekt met Zoeken naar boeken met Google

Volledige weergave  |  Gedeeltelijke weergave  |  Fragmentweergave  |  Geen voorbeeld beschikbaar 

Elk boek bevat een pagina “Over dit boek” met algemene bibliografiegegevens, zoals titel, auteur, publicatiedatum, aantal pagina's en onderwerp. Bij sommige boeken kunt u ook aanvullende informatie aantreffen, zoals belangrijke woorden en zinsdelen, verwijzingen naar het boek uit wetenschappelijke publicaties of andere boeken, hoofdstuktitels en een lijst met verwante boeken. U ziet bij elk boek links die u naar boekwinkels leiden waar u het boek kunt kopen en naar bibliotheken waar u het kunt lenen.

Volledige weergave

U kunt de volledige weergave bekijken wanneer er geen auteursrechten meer gelden of wanneer de uitgever of auteur ons heeft gevraagd het boek volledig beschikbaar te maken. De volledige weergave biedt u de mogelijkheid een willekeurige pagina van het boek te bekijken. Wanneer het boek zich in het publieke domein bevindt, kunt u er een PDF-versie van downloaden, opslaan of afdrukken om het op uw gemak te lezen.

Gedeeltelijke weergave

Als de uitgever of auteur ons toestemming heeft gegeven, kunt u een beperkt aantal pagina's van het boek bekijken.

Fragmentweergave

De fragmentweergave bevat net als een kaartenbak informatie over het boek, met een paar fragmenten (een paar zinnen met de zoekterm in context).

Geen voorbeeld beschikbaar

U kunt de basisgegevens van het boek bekijken, net zoals in een kaartenbak.

©2011 Google - Startpagina - Over Google - Privacybeleid