Over Zoeken naar boeken met Google
Overzicht
Ideeën en meningen
Algemene hulp

Partnerprogramma
Voor uitgevers en auteurs
Nu aanmelden
Hulp voor partners

Bibliotheekproject
• Overzicht
Bibliotheekpartners
Hulp voor bibliothecarissen

Bibliotheekproject van Zoeken naar boeken met Google – een geoptimaliseerde kaartenbak met alle boeken ter wereld

We werken samen met enkele grote bibliotheken om hun collecties toe te voegen aan Zoeken naar boeken met Google. We willen informatie weergeven over een boek, net als in een kaartenbak, maar daarnaast in veel gevallen ook fragmenten van boeken weergeven, een paar zinnen met hun zoekterm in context.

Hoe wordt een boek weergegeven in het Bibliotheekproject van Zoeken naar boeken met Google?
Wanneer u op een zoekresultaat klikt voor een boek in het bibliotheekproject, ziet u algemene bibliografiegegevens en soms een paar fragmenten, een paar zinnen met uw zoekterm in context. Wanneer er geen auteursrecht op het boek rust, kunt u het volledige boek bekijken en downloaden. U ziet altijd links die u naar online boekwinkels leiden waar u het boek kunt kopen en naar bibliotheken waar u het kunt lenen.

Volledige weergave
Fragmentweergave
Geen voorbeeld beschikbaar

Ga voor close-ups van deze pagina's en voor meer informatie over de mogelijkheden van Zoeken naar boeken met Google naar de schermafbeeldingen.

Wat is het doel van dit project?
Het doel van het bibliotheekproject is eenvoudig: het voor mensen eenvoudiger maken om relevante boeken te vinden, vooral boeken die mensen anders niet zouden kunnen vinden, omdat ze bijvoorbeeld niet meer worden gedrukt, daarbij rekening houdend met de auteurs- en uitgeversrechten. Ons uiteindelijke doel is om samen met uitgevers en bibliotheken een uitgebreide, doorzoekbare, virtuele kaartenbak te maken met alle boeken in alle talen, zodat gebruikers nieuwe boeken kunnen ontdekken en uitgevers nieuwe lezers kunnen bereiken.

©2011 Google - Startpagina - Over Google - Privacybeleid