Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

news is false, deres Efterretning er falfi. Is that my thanks, er det min Zak.

Substantivernes

Declination.

Det engelfke Sprog betjener- fig for det meste af Prepositioner, for at udtrykke de forffjellige forbindelser og forhold, hvori en Iing staaer til en anden. Saaledes of til Sent., to til Dat. og frem til 16: rative

Med den bestemte Zrtiket.

Singular.
Nom. The king, kongen.
Gen. of the king, Kongens.'
Dat. to the king, til Kongen.
Act. the king, Kongen.
201. from the king, fra Rongen.

Pluralis.
Non. the kings, Kongerne.
Gin. of the kings, Kongernes.
Dat, to the kings, til Rougerne.
UCC. the kings, Kongerne.
261. from the kings, fra Kongerne.

4

Med den ubestemte artitel.

Cingularis. Nom. a brother, en Broder., Gen. of a brother, en Broders. Dat. to a brother, til en Broder, Ucc. a brother, en Bredet. U61. from a brother i fra en Broder,

Pluralis.
Non, brothers, Brødre.
Gen. of brothers, Brødres.
Dat.

to brothers, til Brødre.
Ucc. brothers, Brødre.
261. from brothers, fra Brødre.

Nom, Oin. Dat. Ucc. 261.

Singularis.
an heir, en Urving.
of an heir , en Urvings.
to an heir, til en Urving.
an heir, en rving.
from an heir, fra en Urving.

pluralis. Nom. heirs', Uroinger. Gen.

of heirs, Xrvingers. Dat.

to heirs, til arvinger.

[ocr errors][merged small]

Genetis. udtrykkes ogsaa ved at føje en Upoftroph med et s til Substantivet, som: god's grace, Guds Naade, isteden for the grace of god. Naar Ordet endes paa s tilføjes undertiden ikke dette Genetiv Mærs

heller ikke lægged det til pluralis af de regelrette, Substantiver, fom: for righteousness' sake, for Retfærdighede Qkyld; on eagles' wings, paa Brne : Bins ger.

[ocr errors]

Om Substantivernes Kjøn,

Det engelske Sprog bar egentlig talt in: tetuKjøn. Alle livløse Ting ere af Intets tjenet, undtagen naar Ordet, i en figur: Yig Jale, indføres som om det var äf Hans eller sunkjønnet; lam: the sun he ; the moon she. Naar man vil gjøre Forfejet paa Sjernet, , i Henseende til levende ting, betjener man sig af he, man, male, dog, cock til bankjennet; af she, female, maid, bitch; hen tit puntjønmet, som:

he ) servant, Tieneste: she) servant, man) karli, maid) Djeuettes

pige. 'he)

she ) dog) fox, Han: Næv, bitch) fox, Sun

Nau. cock sparrow, Han Spuro, hen sparrow,

Hun Spuro.

Nogle faa Substantiver udtrykke deres forskjellige kjøn, ved en forandret Endelle; som: prince, Prinde, princess, Prind: refse; actor, Skuespiller; actress, Škues spillerinde; lion , love, lioness, lovinde; hero, Belt; heroine, Seltinde; god, Gud, goddess, Sudinde; baron, Bas

baroness, Baroneffe ; abbot, Ubed, abbess, Ubedinde; emperor, Steiler, em. press, Keiferinde, elector, Churfyrste, electress, Churførftinde; duke, Hertug, dutchess, Hertuginde.

Undre ere ganske forskjellige i vanlisahet fra bunkjønnet, som:

rolt,

bachelor, Ungkark, 'maid-virgin, Jomfru. boar, Orne.

sow, Soe. boy, Dreng.

girl, Pige. bridegroom, Brud: bride, Brud.

gom, brother, Broder, sister, Softer. buck, Kaabut, doe, Raa.

buil, Tyr,

COW, Koe. cock, Hane,

hen, Hene. dog, und,

bitch: Jæve. drake, Andrit, duck, Und. father, Fader, mother, oder. friar, Munf,

nun,

Nonne. gander, Gale,

goose, Gaas. horse, Heft,

mare, poppe. husband, wegtemand, wife, Kone. king, ongea queen, Dronning. lad, Dreng

lass, Pige. lord, en Tittel. Cord. lady, Frue, Frøken. man,

Menneffe, woman, Fruentimmer,

Mand, master, Herre, Mes mistress, Madmoder.

fter, milter ; Meltefi:

spawner, Ravnsiffen.

ffen, nephew Broder,

niece, Broder, Søsters Sefterfen,

datter. ram, Bæder,

ew, Faar. son, Sønt,

daughter, Datter. stag, Hjort,

hind, Hind. steer, en ung Dre, heiler, Kvie. uwcle, farbrødet, aunty Fafter, mofter.

Morbroder, widower, Enkemand. widow, Enter mizard; besemester, witch, Hei.

« ZurückWeiter »