Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Medicei petita, sed minus Heynio probata, et in notis ab eo immutata, ad rationem solennem et nobis usitatam plerumque redigitur. Asterisco notantur versus omnes qui mendo vel mendi suspicione laborant; et eorum unicuique sunt suffixæ rationes quare adulterinus aut supposititius habeatur. Notæ, neque hoc nihili est ducendum, ita paragraphis modicis sunt dispositæ, ut uniuscujusque versus interpretationem facile assequatur oculus legentis. Denique, in votis fuit, quantum pro arctis limitibus fieri potuit, omnia quibus lectorum commodo consuli posse visum est congerere atque dilucide ordinare ; et omnino sperare licet hunc in tenui laborem, utcunque parum laudis editori, Virgilii studiosis, qui volumen hoc inspicere dignentur, utilitatis

1

non parum esse allaturum.

Oxonii, Cal. Feb.

MDCCCXXX. .

VIRGILII VITA.

ANNO U. C. 684. Ante Christum natum 70, Id. Octobr. Virgilius Andi

bus, agri Mantuani vico, nascitur. 689. Q. Horatius nascitur. 691. C. Octavius nascitur. 705. Catullus obiit. Tibullus nascitur. 710. Ante C. N. 44, Id. Martiis Julius Cæsar occiditur. C. Octa

vius, Cæsaris hæres institutus, Apollonia Romam rediit. 711. Ludi in Julii Cæsaris honorem habiti: vid. Ecl. ix, 47.

Ovidius et Propertius nascuntur.
Bellum Mutinense.
V Cal. Decemb. M. Lepidus, M. Antonius, et C. Cæsar

Octavianus sub Triumvirorum nomine Remp. occupant.
V Id. Decemb. Cicero occiditur, annos 64 natus.
Asinius Pollio Galliæ Cisalpinæ (adeoque agro Mantuano)

ab Antonio præfectus est. 712. Cal. Januar. D. Julii Cæsaris amoéwois solenniter insti

tuta est; a quo tempore Octavianus Divi Filius dictus:

vid. Æn, vi, 793. Anno fere exeunte, pugnatur ad Philippos. Cæsare in

Italiam redeunte, agrorum municipalium inter veteranos distributio facta est: unde ingentes per Italiam turbæ.

Calamitas ista etiam ad Mantuanos et Virgilium pervenit. Sequente anno Virgilius Romam profectus est, et Cæsari

commendatus, agros suos recepit: vid. Ecl. i et ix. 711. Pollione Consule, Cæsar Scriboniam uxorem duxit; et

[ocr errors]

sequente anno filiam suscepit ex ea Juliam. Huc spectare

videtur Ecloga quarta. Pax Brundusina. Octavia, Cæsaris soror, (cujus maritus

C. Claud. Marcellus nuper obierat,) M. Antonio in ma

trimonium data est. 715. Pollio de Parthinis, Illyrici populo, triumphat: vid. Ecl.

viii, 7. 717. Vid. ad Geo. i, 505.-M. Agrippa, Consul, cum exercitu

Rhenum trajecit, (cf. Ecl. x, 46 sqq.) e Romanis post
Julium Cæsarem primus.—Eodem anno portus Julius ab
Agrippa factus est, lacu Averno et Lucrino cum mari

commissis: vid. Geo. ii, 161. 718. Sextus Pompeius pugna navali victus, et Lepidus in dedi

tionem receptus. 723. Pugna apud Actium, iv Non. Septemb. : vid. Æn. viii, 675

$99. 724. Cæsar, Alexandria potitus, per Syriam in Asiam provin

ciam profectus est, et hiberna ibi agens, subditorum
omnia negotia et Parthica composuit, filio Phraatis ob-
side accepto. Huc referenda sunt Geo. ii, 171 sq. Geo. .
iii, 26 sqq. Geo. iv, 559 sqq. Sunt tamen qui istum

Georgicorum Epilogum Maroni abjudicant.
M. Crassus Dacos aliosque ad Danubium populos repressit:

cf. Geo. ii, 497. 725. Cæsar, trinis diebus de Macedonia, Dalmatia, et Ægypto

triumphavit, (vid. Æn. viii, 714 sqq.) et divinis honoribus

jam coli cæpit. Decreto senatus templum Jani clausum est, usque ad an

num 727: cf. Æn. i, 294. Ad hunc annum pertinet Cæsaris de imperio deponendo

cum Mæcenate et Agrippa habita consultatio. 726. Apollinis in Palatio templum cum bibliotheca Cæsar dedi

cavit. Ludos Actiacos quinquennales instituit: cf. Æn. iii, 280.

U. c. 727. Cæsar, ex ante diem xvi Cal. Feb., sententia L. Munatii

• Planci, a senatu cæterisque civibus Augustus appellatus
est; septimum ipso et M. Vipsanio Agrippa tertium

Coss.' Censorin. c. 22: vid. Æn. vi, 793.
Bello in Britannos parato sed mox seposito, Cæsar ab Urbe

in Gallias et Hispanias proficiscitur.- Messala de Gallia

triumphat. 728. Apuleius de Hispania triumphat. 729. Expeditio Augusti in Cantabros.

Ælius Gallus exercitum ex Ægypto in Arabiam Felicem

ducit: cf. Æn. vii, 605. 730. Templum Jani clausum, Augusto ex Hispania reduce. 731. M. Marcellus, Octaviæ et C. CI. Marcelli filius, obiit :

vid. Æn. vi, 870. Augustus captivos et signa militaria, Crassi et Antonii cla

dibus amissa, a Parthis reposcit: vid. Æn. vii, 606. Res

tamen non perfecta est ante annum U. C. 734. 732. C. Petronius, Ægypti præfectus, Æthiopiam præsidiis oc

cupat: vid. n. vi, 796. 733. Augustus Siciliam profectus, inde in Græciam transmisit:

in Samo hiemavit. 734. Augustus in Asiam et Syriam perrexit, ibique omnia con

stituit. Iterum in Samo hiberna agens, pacem cum Indis

fædere confirmavit. Hoc anno Garamantes victi sunt, quod poeta tanquam in

vaticinio ominatur Æn. vi, 795. 735. Ante C. N. 19, xix Cal. Septemb. celebrantur Eleusinia,

quibus Augustus initiatus est.
Virgilius, anno quinquagesimo secundo, ut ultimam ma-
'num Æneidi imponeret, statuit in Græciam et Asiam

decedere, triennioque continuo omnem operam limationi
dare, ut reliqua vita tantum philosophiæ vacaret. Sed
cum, ingressus iter, Athenis occurrisset Augusto ab
Oriente Romam revertenti, una cum Cæsare redire sta-

6

6

tuit. At cum Megara, vicinum Athenis oppidum, visendi gratia peteret, languorem nactus est; quem non inter• missa navigatio auxit, ita ut, gravior indies, tandem • Brundusium (al. Tarentum) adventarit, ubi diebus pau'cis obiit x Cal. Octob. C. Sentio Saturnino, Q. Lucre

' tio Vespillone Coss.' Donatus in Vita Virgilii. Narrat idem, ossa Virgilii Neapolin, prout ipse voluerat,

translata esse, et ibi in via Puteolana sepulta ; ubi sepul

chrum ejus etiam hodie monstrari notum est. Ab eodem Donato traditur, Virgilium Æneida suam tan

quam imperfectum opus comburere voluisse; deinde vero Vario et Tuccæ legasse, qui eam, jubente Augusto, emendarunt sub ea lege, ut nihil adderent.

« ZurückWeiter »