Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

17 april.

1232
20 febr. Apud - Universis civibus de Gelnhausen promittit quod nunquam
Geilnhusen. ab aliquo eorum exiget ut sibi accedat vel excipiat sumptus

quos faceret ibidem, sed quod ejusdem loci scultetus hoc
idem facere debeat.

562 et 951
25 febr. Apud - Venditionem a Ludovico de Schipfa monasterio de Otter-
Herbipolim. berg cum assensu suo factam de bonis quae habebat in Or-

berg cum assensu suo
misheim, notam facit et confirmat.

563
17 mart. Apud - Consulibus et universis civibus Wormatiensibus indulget
Augustam. ut juxta formam privilegiorum eis a praedecessoribus suis

indultorum, jura, libertates et consilium habeant, salva ta-
men libertate ecclesiae Wormatiensis.

564
10 april. Apud - Gregorio papae scribit se spontanee juravisse quod quidquid
Augustam. et quoties imperator pater suus ore vel litteris mandaverit

faciendum, id voluntarie et bona fide complebit, ita ut si
contra venerit, praeter poenam perjurii, ipsum excommuni-

catum ipso facto denuntiare papae liceat. 565 et 952
Apud - Abbati Sancti Georgii apud Stein super Rhenum, ad imita-
Sibidatum. tionem Friderici imperatoris patris sui, monetam apud Stein

ab imperio tenendam et juxta consuetudinem renovandam
concedit.

565, 566
27 april. Apud

Sifrido archiepiscopo Maguntino et ecclesiae ejus confirmat
Sibidatum.

donationem principatus ecclesiae Laurissensis a patre suo in
sua praesentia eidem archiepiscopo factam.

566
18 maii. Apud - De providentia consilii sui confirmat privilegium quod im-
Augustam. perator pater suus praeposito et capitulo Sancti Servatii in

Trajecto super divisione bonorum praepositurae et capituli
contulit.

568
24 maii. Ap. Werdam.- Abbati et conventui Sanctae Crucis apud Donauwerth con-

cedit ut minister loci ejusdem jure debito quod dicitur vo-
getmuete debeat esse contentus, et quemcumque ex officiatis
imperii voluerint, sibi eligant in defensorem ; aliaque jura

a praedecessoribus suis indulta eisdem confirmat. 569
29 junii. Ap. Egram. - Nomine suo renovat confoederationem mutuam inter Lu-

dovicum Francorum regem et patrem suum initam, et eam
in anima sua jurari praecipit.

570
1° julii. Ap. Egram. - Cives Ratisponenses sub quibusdam conditionibus in gra-

tiam suam se recepturum fore promittit, condonatis eis in-
juria ac temeritate ab eis in se factis.

571
1° julii. Ap. Egram. |- Cives Ratisponenses in gratiam suam iterum recipiens, per

1232

nuntios eorum modum eis praescribit, quo ex sententia prin-

cipum pro temeritate eorum in se facta satisfaciant. 572
1° julii. Ap. Egram. - Monasterio Waltsassen donationem bonorum in Culme in

partibus Olsniz per Reimbotonem de Stracenberg fratresque

ejus sub certis conditionibus illuc factam confirmat, etc. 573
30 julii.)

Apud Monasterium de Porta Coeli, quondam Tennenbach voca-
Haguenau. tum, cum omnibus mancipiis et possessionibus ejus sub sua

protectione recipit, eique specialiter praedium in Mundingen
confirmat.

574
1° aug. Apud Fran - Canonicos et universum clerum ecclesiae Aquensis sub sua
chenfurt. speciali protectione recipit, et advocato, sculteto, scabinis

burgensibusque Aquensibus mandat ne illos in personis aut
rebus molestare praesumant.

576
1° aug. | Apud Fran- |- Confirmat donationem a praeposito Aquensi canonicis
chenfurt. Aquensibus factam : scilicet ut pro hospitalitatis incommodis

quinque de centum marcis de oblationibus ecclesiae perci-
piant.

577 et 953
2 aug. | Apud Fran- - Capellanis suis canonicis Aquensibus confert jurnalem

chenfurt. | unum terrae suae circa eorum curiam apud Düren. 577
3 aug. .......

- Monasterio dominarum Cisterciensis ordinis apud Harste

omnia bona et possessiones quae ipsi collata fuerunt confir-
mat, et licentiam talibus donationibus de caetero adhi-
bet.

578
3 aug. | Apud Fran-1- Notum facit se minime monetas, pedagia et justitias epi-
chenfurt. scopi Osnaburgensis quae a suis predecessoribus tenet, minui

velle, sed e contra haec eidem in pristino statu confir-
mari, etc.

579
3 aug. | Apud |-- Auctoritate regia et ex potestate quam nuper a Friderico

Frankenfurt imperatore patre suo adeptus est, omnia privilegia ab ante-
in solemni | cessoribus suis civibus Wormatiensibus indulta confirmat,
curia.

et jubet ea in robore absque calumpnia in posterum rema-
nere.

579
4 aug.

Apud

|- Wormatiensibus civibus mandat se eorum consilia et con-
Frankenfurt. fraternitates in posterum auferre; ad eos mittens archiepi-

scopum Moguntinum, marchionem de Baden et Gerlacum
de Budingen ut cum episcopo Wormatiensi de statu civitatis

ordinent et dispopant.
8 aug. Apud - Wormatiensibus civibus mandat se inter eos et episcopum
Frankenfort.! eorum concordiam fecisse, hoc pacto ut consilium et confra-

ternitates dimittant, mandatque ut archiepiscopo Magun-

581

1232

tino, marchioni Badensi, Gerlaco de Budingen et dapifero de
Walpurg, quos in proximo ad eos mittet, credant et inten-
dant.

954
18 aug. In castris - Pro gratis et praeclaris obsequiis Conradi abbatis Sancti
ap. Thungen. Galli, curiam suam apud Griessern cum omnibus appenditiis
eidem confert.

582
9 sept. Apud - De mandato imperatoris patris sui, promissionem abbatiae
Wimpinam. de Odenheim factam renovat super advocatia ejusdem eccle-

siae et curiarum ejus nullo titulo ab imperio alienanda. 583
14 sept. Ap. Swinfort. - Ratam habet donationem boni cujusdam apud Eschinber

ex parte Ludewici de Wangenheim monasterio Vallis Sancti
Gregorii factam.

584
25 sept. Apud - Per manus comitis Hartmanni de Dillingen, Godeboldo ab-
Wimpinam. bati et conventui de Neresheim confert praedium apud

Zurtin, quod ministerialis suus Ulricus de Truchtelingen in
manus suas contradidit.

584, 585
30 sept. Ap. Spiram. - Johanni de Scharpfeneck ejusque haeredibus aut successo-

ribus praefecturam et wildpannum totius districtus Hain-
gereide vocati circa castrum eorum Scharpfeneck, justo feu-
dali titulo concedit.

586
2 oct. Apud - Ratam habet emptionem villae Winmotsheim (Wimbsen)
Wimpinam. quam Gozwinus abbas et conventus de Maulbronn a Gote-

frido comite de Vaihingen comparaverunt, promittitque
quod advocatiam villae ejusdem nunquam ab imperio alie-
nabit.

587
19 oct. Apud - Monasterio Caesariensi (Kaisersheim) donationem ministe-
Nuremberg. rialis sui Heinrici de Kallindin et uxoris ejus de quatuor no-
minatis praediis illuc factam confirmat.

588
26 oct. Apud - Abbati et conventui de Creutzlingen apud Constantiam pro-
Ezzelingen. mittit quod nunquam villas eorum Hirslatt et Horgunzell et

alia bona ejusdem ecclesiae alienabit vel advocatiam a suo
dominio sequestrabit.

589
29 oct. Apud Ad supplicationem abbatis de Bebenhausen , bona quae
Esslingen. | idem monasterium in Esslingen juste possidet ab omni dato
et exactione eximit.

590
13 nov. Apud - Confirmat donationem domui hospitalis Sancti Spiritus in
Hagenoam. Stephansfeld a comite Sigeberto de Werda et ab Henrico et

Theoderico comitibus ejus filiis factam, de parte nemoris
apud Brumat et de quodam molendino cum aquarum de-
cursibus.

591

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1232
1o dec. Apud - Omnibus licentiam concedit se transferendi cum rebus et
Hagenoe. personis ad fratres hospitalis sui de Haguenau, eosdemque

ab omni servitio sibi debito quod ad dispendium hospitalis
redundare posset, eximit.

592
2 dec. Apud - Waltero de Hochdorf monasterii Montis Angelorum bona
Hagenowe. in Aargau sita, quamdiu abbati ejusdem ecclesiae placuerit,
tuenda commendat.

593
9 dec. | Ap. Spiram. Scholas in Mülhausen , sicut sibi cives ipsi jus recognove-

runt, ecclesiae Sancti Blasii donat, Alberto plebano et suc-
cessoribus ejus concedens ut ipsas scholas cum elemosina
regali ordinare possint.

594
(circa

- Ludovicum Francorum regem rogat ut contra se, comitem
annum

Barrensem, et cives Metenses nullum episcopo Metensi auxi-
exeunt.]

lium impendat, vel ab hominibus regni Franciae impendi
1233
permittat.

595
9 jan. Apud - Fratribus monasterii de Brumbach indulget ut res proprias
Gelnhausen. per Rhenum et Moganum seu per terram sine ullo unquam

teloneo deducere possint, suisque ministerialibus mandat ut

hanc indulgentiam eisdem fratribus conservent. 597
11 jan. Apud - Waltero de Hochdorf monasterii Montis Angelorum bona
Gelnhausen. in Aargau sita, quamdiu abbati ejusdem ecclesiae placuerit,
tuenda commendat.

598
13 febr. Apud - Fratribus domus Theutonicorum in Nuremberg emptionem
Nuremberg. praediorum in Kapfesdorf et Urach a socru Craftonis de Lare

illis venditorum, ex plenitudine consilii sui confirmat. 599
16 febr. Apud — Sifrido Ratisponensi episcopo et imperialis aulae cancella-
Nuremberg. rio, propter servitia sibi et patri suo exhibita, concedit et

donat ad vitam ejus omnes proventus, jurisdictiones et jus-
titias ex Judaeis in Ratispona degentibus et ad imperii ca-
meram spectantibus.

600
27 febr. Apud - Notam facit formam compositionis accedente suo consensu
Oppenheim. inter Henricum Wormatiensem episcopum et cives Worma-

cienses factae, scilicet de novo statu civitatis ordinando per
consilium cui praesidebunt novem cives ab episcopo et sex
milites ab eisdem civibus electi.

601
6 mart. Apud - Ministerialibus suis de Sintzig notum facit quod, cum bona
Boppardiam. sua conservari velit imperio et fermam suam banni custodiae

subjacere, Gerhardo de Sintzig mandavit ut transgressores
emendet.

604
IV. Pars 2.

125

tuend

604

607

nat.

1233
8 mart. Apud - Bertholdum episcopum Argentinensem, familiam ejus, con-
Boppardiam. silium et universos cives Argentinenses, ex intimo foederis

vinculo quo sibi sunt adstricti, sub sua speciali protectione
recipit, ita ut ubicumque per imperium regio patrocinio de-

fendantur.
9 mart. Apud - Ad petitionem civium Bremensium, ratum habet quod ar-
Weselam. chiepiscopus Bremensis statuendum duxerit super delendis

teloneis et exactionibus quae non ex debito jure habeban-
tur.

605
23 mart. Apud - Paupertati ecclesiae Uterinae Vallis compatiens, quum illam
Supnisheim. ad omnia caritatis et hospitalitatis opera oporteat esse para-

tam, ecclesiam suam in Annweiler, cum vacabit, eidem coe-
nobio confert.

606
30 mart. Ap. Werdam. - Ratam habet et confirmat donationem quam Fridericus mi-

nisterialis de Nordlingen hospitali Sancti Spiritus de Nord-

lingen de praediis suis fecit.
[martio.] Werdae. 1- Fratribus Minoribus in Ratispona et ecclesiae eorum, ni-
mirum Sancti Salvatoris, duo horrea in vicinitate sita do-

608
10 april.

| Apud Gregorio papae nuntiat se ad mandatum imperatoris patris
Ratisponam. sui paratum esse in conferendo subsidio Ecclesiae et forti
militia in Italiam mittenda.

609
23 april. Spigelberg. - Henrico Constantiensi episcopo concedit libertatem con-

struendi et habendi forum septimanale in suburbio castri

Mersburg.
21 maii. Apud Conventui Omnium Sanctorum in Nigra Sylva confert bona
Hagenowe. quaedam in privilegio nominata, quae Bertholdus de Win-
terbach a se in feudum tenebat.

611
2 junii. Apud Cives Spirenses, ad petitionem Conradi Spirensis episcopi, ab

Esslingen. exactione thelonei in Oppenheim liberat.
2 junii. Apud - Donationem areae et cujusdam viae adjacentis, fratribus
Esslingen. Praedicatoribus a civibus suis in Ezzlingen factam, ratam
habet et confirmat.

612
4 junii.

- Hospitali noviter fundato in Wimpina jus patronatus apud

Fline in donum concedit.
5 junii. Apud - Officiatis et procuratoribus suis in Uri mandat ut monaste-
Esslingen. rium de Wettingen defendant neque in homines ejus exac-
tiones indebitas exerceant.

613, 614
[junio, | Hallis.] | Profitetur Cunradum de Nortenberg sibi tertiam partem

610

611

613

« ZurückWeiter »