Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

332

1232

negge ministeriali suo collatam et a fratribus monasterii
ejusdem redemptam.

330
maio. Apud Cum filio suo Henrico rege conveniens, rogatus a princi-

Sibidatum pibus, privilegia ipsis ab eodem rege Wormatiae anno 1231,
in Foro Julii. 1° maii, concessa, cum quibusdam tamen modificationibus
renovat et confirmat.

331
maio. | Ap. Utinum - Renovationem privilegiorum quae praecedit denuo promul-

in Foro Julii. gat, bulla aurea munitam.
maio. | Ap. Utinum - Ad requisitionem Henrici Wormatiensis episcopi, cives
in Foro Julii. Wormatienses constitutioni in curia Ravennatensi editae de

cassandis communitatibus civitatum obedire recusantes,
proscribit.

335
maio. Ap. Utinum - Henrico Wormatiensi episcopo dat in mandatis ut domum
in Foro Julii. communitatis in Wormatia funditus dirui faciat, ei insuper

concedens fundum ejusdem domus in proprietate ecclesiae
Wormatiensis.

336
maio. Ap. Utinum. - Contractum inter archiepiscopum Salzburgensem et Henri-

cum comitem de Ortenburg de pueris mutuorum ministeria-

lium inter ipsos aequaliter dividendis initum, confirmat. 337
maio. Ap. Utinum Ad supplicationem Adolphi comitis Holsatiae, concessionem
in Foro Julii. quam idem comes monasterio monialium in Poretz fecit,
confirmat.

338
maio. Ap. Utinum - Ad instantiam Adolfi comitis Holsatiae, novae civitati in
in Foro Julii. Hamburg juxta Alstriam confirmat concessiones et privilegia

a patre ejusdem comitis eidem civitati jampridem in-

dulta.
maio. Ap. Utinum - Ad instantiam Adolfi comitis Holsatiae, antiquae civitati
lin Foro Julii. in Hamburg confirmat concessiones et privilegia a patre

ejusdem comitis eidem civitati jampridem indulta. 341
maio. Ap. Utinum. - Civibus Papiensibus amplissima privilegia ab avo et patre

suo et a seipso anno 1219, 29 augusti, eorum civitati con-
cessa, renovat et confirmat.

342
10 maii. Ap. Portum - Henrico seniori et Henrico juniori de Plawen, propter eorum
Naonis. contra inimicos Ecclesiae strenuitatem, auri et argenti fodi-

nas et omnia metalla quae in territoriis eorum reperire pote-
runt concedit, cum facultate aureos grossos et denarios
monetandi.

342
10 maii. Ap. Portum - Hermannum magistrum hospitalis Theutonicorum nun-
Naonis. tium et procuratorem suum ordinat in discordiis quae ver-

| tuntur inter se et civitates Societatis Lombardiae. 344

340

358

1232
maio. | Ap. Portum - Iterum renovat legem qua revocantur communia, consilia ,
Naonis. magistri aliique officiales civium , qui in omni civitate vel

oppido Alemanniae sine episcoporum beneplacito erant sta-
tuti, etc.

285
maio. Ap. Portum - Cum Ludovico Francorum rege confoederationem renovat
Naonis. mutuam et jurari in anima sua jubet, cum hac clausula

quod nullam amicitiam cum rege Anglorum faciet sine vo-
luntate praedicti Francorum regis.

353
maio. Ap. Portum - Ad requisitionem episcopi Osnaburgensis, sententiam in
Naonis. | curia sua Ravennensi latam promulgat, tum super divisione

bonorum per judicem pronuntiata , tum super censualibus
bonis absque voluntate domini translatis.

356
maio. | Ap. Portum - Notam facit sententiam in curia sua latam, videlicet quod
Naonis. Bernardus dux Carinthiae non habeat potestatem instituendi

forum in solo monasterii Sancti Pauli de Lavant. 357
maio. Ap. Portum - Ad querimoniam Sifridi Ratisponensis episcopi, sententiam
Naonis, proscriptionis promulgat, latam in generali curia apud Sibi-

datum, adversus Conradum comitem de Wasserburg et qua-

tuordecim complices ejus.
maio. Ap. Portum - Ad querimoniam Herbipolensis episcopi, ex sententia prin-
Naonis. cipum Albertum de Entse proscribit, eo quod castrum Entse,

ad ecclesiam Herbipolensem spectans, absente in servitiis
imperii episcopo, violenter occupaverit.

359
maio. Ap. Portum Ad conquestionem Henrici Wormatiensis episcopi, illum in
Naonis. possessione villae Nekerowe restituit, de qua fuerat per du-

cem Bavariae palatinum comitem Rheni injuste desti-
tutus.

360
maio. Ap. Portum - Henrico Misnensi episcopo omnes venas metallorum quae
Naonis. in fundo ecclesiae suae reperiri contigerit, concedit et do-

pat, cum aquis et montanis ubi aurum poterit inveniri. 362
julio. Apud Raoni de Limata confirmat feudum unius militis in Alta-
Spinazzolam. villa, quod Teobaldus Francisius vigore testamenti Jacobi

Francisii fratris sui, Raoni de Limata patri ejusdem Raonis,
concesserat, etc.

364
18 julii. Melfiae. 1- Januensibus nuntiat victoriam ab exercitu suo in partibus

transmarinis relatam, mittitque judicem Manzinum et Thad-
deum de Suessa, quibus in eis quae ex parte sua proponent
indubitanter credant.

368
julio. Ap. Melfiam. - In favorem Euphemiae abbatissae monasterii Castri Caroli

(Château-Châlon) in comitatu Burgundiae, renovat et con-

[blocks in formation]

380

9 aug. | Melfiae.

firmat privilegium Friderici I avi sui eidem monasterio anno
1165, 19 septembris, concessum.

370
- Volquino magistro fratrum militiae Christi confirmat et in

suam protectionem recipit possessiones ordinis in Livonia,

Lettonia, Oesel, Esthonia, Kurlandia et Semigallia. 375
- Theodorum abbatem Lutrensem in comitatu Burgundiae

capellanum aulae imperialis denuntiat, eumque cum ecclesia
ejus sub protectione sua recipit.

379
- Confirmat sententiam a Benedicto episcopo Massiliensi la-
tam super controversia inter Raymundum Berengerium co-
mitem Provinciae et Nicolinum Aycardum syndicum villae
vicecomitalis Massiliae agitata de cautionibus eidem comiti
praestandis.

Magistro Henrico Coloniensi commodat transcribendum
suum exemplar Abbreviationum Avicennae De animalibus,
a Michaele Scoto translatum.

381
- Magistris in philosophia docentibus libros quosdam sermo-
niales et mathematicos ab Aristotele aliisque philosophis sub
graecis et arabicis vocabulis conscriptos, nunc in latinum
ipso curante translatos, mittit.

383
Mandat Qualliae de Gorzano ut studeat componere dissen-
tionem ortam inter comitem Provinciae et Massilienses, Bal-
censes caeterosque, ne idem comes justam excusationem
habeat non veniendi pro defensione patrimonii beati Pe-
tri.

386
Monasterium Carbonense in dioecesi Anglonensi cum om-
nibus bonis ejus sub sua protectione recipit, eique donat
tenimentum quoddam de demanio suo in Policorio necnon
potestatem habendi libere barcam unam in flumine Acri. 387
· In ecclesia Altamurae a se noviter fundata Riccardum de
Brundusio archipresbyterum instituit, et eamdem ecclesiam
ab omni jurisdictione episcopali eximit, collatione archipres-
byteratus sibi et successoribus suis reservata.

389
1- Ad supplicationem Volquini magistri militiae Christi in

Livonia, eum et fratres ejus cum omnibus bonis eorum in
Livonia, Lettia, Osilia et terris ibidem expressis, sub pro-
tectione sua et imperii recipit.

940
Januensibus scribit se eorum nuntios benigne recepisse,
offensisque praeteritis remissis, Januenses qui custodieban-
tur in regno suo et res eorum captas liberari jussisse. 391

[blocks in formation]
[blocks in formation]

- Hermanno magistro hospitalis Theutonicorum et successo-

ribus ejus medietatem castri sui Muntickelli juxta Radico-
phanum, Castellumcellum, Fabrica et Crusianum cum om-
nibus earum terrarum pertinentiis, in perpetuum concedit et
confirmat.

392
- Nicolao de Bisantio procuratori demaniorum Basilicatae
mandat ut Johannem abbatem monasterii Sancti Michaelis
de Monte Caveoso et conyentum ejus in possessionem liber-
tatum et jurium revocatorum apud Montem Caveosum, Po-
maricum et Genusium restituat.

395
- Omnia bona ab avo suo Friderico I indulta abbatiae

Knechstedensi juxta Zons confirmat, et eam cum personis
et rebus sub protectione sua speciali recipit.

398
Universis praelatis et nobilibus regni Burgundiae mandat
ut ad se in maio proximo cum armatorum comitiva veniant
et super subsidio exhibendo Caillae de Gurzan efficaciter
intendant.

403
Omnibus officialibus suis in regno Siciliae mandat ne ab-
batem et conventum monasterii Sanctae Marinae de Stella
in juribus et possessionibus eorum molestare praesumant,
eidemque monasterio plancam apud Majorum confirmat,
non obstante quod Amalfitana ecclesia vel alia persona plan-
cas suas in dicta terra habeat.

404 et 942
- Pro gratis servitiis Eccelini de Romano et Alberici fratris

ejus, ipsos cum eorum hominibus et possessionibus sub pro-
tectione sua speciali recipit.

406
- Paduano, Vicentino et Tarvisino episcopis notificat se Ec-

celinum et Albericum de Romano sub sua speciali protec-
tione recepisse, et mandat eis ut solemniter privilegium pu-
blicare debeant.

408
- Gregorio papae de individua unione sacerdotii et imperii

scribit, suadens ut commissos sibi et papae gladios in per-
versores fidei et rebelles imperii unanimiter exacuant, mit-
titque legatos qui papae et cardinalibus suam aperiant vo-
luntatem.

408, 409
- Ad supplicationem praepositi et capituli Sancti Servatii in

Trajecto, privilegium ab Henrico quarto Romanorum impe-
ratore anno 1087 eidem ecclesiae indultum, renovat et inse-
rendo confirmat.

411, 412
- Ad querclam prioris Sancti Bartholomaei de Trisulto, jus-

[blocks in formation]

1233

420

[blocks in formation]

424

[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]

427

[blocks in formation]

ticiariis, camerariis et universis officialibus suis mandat ut
in terris demanii sui tam veteribus quam noviter revocatis
idem monasterium immunitate quam ipse concessit, uti pa-

cifice permittant.
- Eberhardum abbatem de Salem et monasterium ejus cum

personis et rebus in protectione sua speciali recipit, omnia
eorum privilegia confirmans et specialiter immunitatem eis-
dem ab Henrico filio suo concessam.
- Conrado filio suo civitatem Gaietae cum pertinentiis ejus

concedit, et quosdam nobiles qui Ecclesiae contra ipsum
adhaeserant eidem in vassallos donat.

426
- Ad requisitionem Leonardi Cavensis abbatis, Robberto Ma-

lerbae provisori castrorum suorum in Principatu mandat
ne homines casalis Caveae ad reparandam Roccam suam
Pimontis venire compellat, nisi prius inquisitione diligenti
facta.
- Ad supplicationem fratris Symboitonis de domo Theutoni-

corum et ex litteris archiepiscopi Bremensis, burgensibus
Stadensibus immunitatem thelonei per totam Bremensem
dioecesim concedit de rebus eorum et mercimoniis, in eundo
et redeundo.

429, 430
Gregorio papae nuntiat se contra haereticos regni sui ma-
nifeste convictos poenam incendii decrevisse et cuilibet jus-
ticiario mandasse ut cum uno praelato de statu regionum
super hoc inquirat, etc.

435
- Berardo archiepiscopo et ecclesiae Panormitanae in excam-
bium domus apud Messanam ab eis receptae concedit et
donat vineam de Comitaria in flumaria de Camaris, quam
olim Temonerius proditor suus tenuit.

436
,

Machario electo et conventui Sancti Salvatoris apud Mes-
sanam omnia privilegia a praedecessoribus suis eidem mo-
nasterio indulta confirmat.

438
- Scribit papae de compromissione super negotio Lombardiae

quod cum litterae suae patentes nec non et regis filii sui a
Sede Apostolica requirantur, responsum differre proponit

usque ad reditum magistri domus Theutonicorum. 441
- Quid de eadem compromissione papae responderit Ray-

[blocks in formation]

naldo Ostiensi et Velletrensi episcopo nuntiat, et conqueri-
tur quod non sit de injuriis imperio illatis congrua satisfactio
subsecuta.

442
122

IV. Pars. 2.

« ZurückWeiter »