Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

piscina, aggere et lapidum congerie in fundo et proprietate sit concepta. Propterea jam dictus avus noster prefatam ecclesiam in omnibus bonis suis mobilibus et immobilibus et personis tam incolis quam extraneis manumisit et liberavit, judicium vite et mortis per omnem proprietatem suam indulgens; advocatiam quoque loci et fratrum sive bonorum ipsorum defensionem nulli unquam in beneficium conferri statuit, sed soli Romano imperio reservavit, dans fratribus ejusdem ecclesie liberam electionem prelatorum suorum secundum sanctorum canonum instituta. Hec itaque pro sequela nostri consensus (sic), presente domino Friderico dicto de Poleke prefate ecclesie preposito quinto, conscribi sub sigillo nostro majestatis fecimus, dantes eidem et per eum suis successoribus de imperatoria munificentia ut quicquid bonorum hactenus habuerunt libere possideant vel in futurom collacione principum, concessione pontificum, oblatione fidelium vel emptionis titulo poterunt adipisci.

Datum et actum Frankwarti, anno incarnationis Dominice MCCXXVI, mense julio.

QUAE IN HOC VOLUNINE EXHIBENTUR SIVE VEMORANTUR.

1220

| Fridericus II Romanorum imperator et Siciliae rex :
22 DOY. Romae, Constitutionem generalem publicat et ab omnibus jubet
in basilica

observari qua vetat ne quis contra privilegia ecclesiastica at-
Sancti Petri.

temptare praesumat, haereticos omnes proscribit et baereti-
corum fautores, personas et bona naufragantium et adve-
narum tuetur atque agricultores cum instrumentis eorum
rusticis contra invasores protegit.
- Doctoribus et scolaribus Bononiae mittit leges quas in die
coronationis suae edidit, mandans ut eas in ipsorum codi-

cibus scribi faciant et legant.
23 nov. In castris Symeoni archiepiscopo Ravennati confirmat privilegium
apud Urbem.

buic ecclesiae mense praecedente a se ipso indultum, hoc
addito ut si quid detrimenti jurisdictioni Ravennatis eccle-

siae privilegium comitis Uberti irrogasset, abrogaretur. 8
24 nov. In castris - Dominis de Revigliasco et de Truffarello fodrum, poderium
|apud Urbem. et districtum de loco Cellarum juxta Dertonam confert, illos
que sub sua protectione recipit,

8
24 nov. (Apud Urbem. - Conventiones inter dominos de Plozascho, homines de Ba-

gnolio, Caburo, Bargiis, etc., et civitatem Taurinensem de
eorum babitaculo in eadem civitate confirmat, et plenam li-
bertatem universis imperii fidelibus concedit ut ibidem cum

omnibus rebus suis ad habitandum veniant.
24 nov. Apud Urbem. - Oberto Iporegiensi episcopo omnes possessiones omniaque
privilegia istius ecclesiae confirmat.

10
novemb. In castris Ad interventum fidelis sui Azzonis abbatis monasterii
apud Urbem.

Sancti Benedicti super Padum, monasterium istud cum om-
nibus possessionibus et pertinentiis ejus in sua protectione
recipit eique concessiones praedecessorum suorum, libertates
et privilegia ibidem expressa confirmat.

10
24? nov. (In castris - Gratianum abbatem Burgi Sancti Sepulcbri in comitatu
apud Urbem.] | Castelli, burgum ipsum et burgenses in sua protectione et

| dominio recipit, omnes eorum libertatęs et jura confirmans,

9

14

1220

praecipitque consulibus et populo Aretii et Castelli ut abba-

Hae et bargo consilium et adjutorium tribuant.
novemb. In castris 1- Commune Pistorii sub speciali sua protectione recipit, dis-
apud Urbem.

trictum, jurisdictionem et bona ejus confirmat, et Ugolinum
Paganelli potestatem ipsius communis de his omnibus in-
vestit.

18
24 nov. In Monte - Potestati et communi Pisarum concedit et confirmat, no-

malo prope minibus specialiter expressis, omnia quae ab imperio tenent
Urbem.

cum jurisdictione et districtu, necnon et Massam cum perti-
Dentiis suis; potestatem donat faciendi justitiam et nego-
tiandi secure per terram et per aquam, confertque in feudum
littus maris a civitate Vecla usque ad portum Veneris cum
privilegio portuum.

19
24 nov. In castris in - Civitati Dertonensi confirmat privilegium eidem ab avo et
Montemalo.

patre suo indultum cum gladii potestate et omnimoda juris-
dictione.

24
25 nov. In Monte - Henrico Bononiensi episcopo et ecclesiae ejus bonos usus et
malo prope

consuetudines concedit et confirmat cum plena jurisdictione
Urbem.

locorum ibidem expressorum, variaque ejusdem ecclesiae
privilegia et immunitates memorat et renovat.

27
25 7 nov. In Monte - Propter dilectionem quam in se habuerunt Guillelmus de

malo prope Pusterla Bononiensis potestas et ejusdem civitatis commune,
Urbem.

praedictae universitati concedit et confirmat quodcumque
habuit in jurisdictionibus causarum civilium et crimina-
lium, in creatione officialium et in caeteris bonis consue-

tudinibus.
25 DOY. Io Monte - Ugolinum Albizonis et nepotes ejus Ugolinum et Albizonem
malo prope

| fratres de Mugello (ex Ubaldinorum gente) in suam protec-
Urbem.

tionem suscipit cum bonis eorum omnibus quae ibidem re-
censentur, multaque et ampla eis privilegia concedit, scilicet
de fodro imperiali, de jure aedificandi , de jurisdictione ci-

vili et criminali, etc.
25 nov. In castris - Communi Podii Bonitii consules eligendi facultatem imper-
prope

titur, plura jura sua sub certis conditionibus eis remittit,
Romam.

traditionemque octavae partis Podii Bonitii factam Senen-

sibus primum et postea Florentinis irritam pronuntiat. 37
25 nov. In castris - Castrum Noni (Annone) obligat potestati et civitati Astensi
prope Urbem mu

qui sibi praeter mille marcas argenti jamdudum mutuatas
in Monte-
malo.

alias octingentas iterum mutuum dederunt, eo pacto ut red-
ditus ad boc castrum pertinentes pro custodia ejusdem per-

31

33
40

1220

cipere debeant, idemque post decem completos annos per

ipsum rursus redimi possit.
25 nov. In castris Claustrum dictum Rocca Domiparum in dioecesi Vercel-
Romae apud

lensi cum priorissa, sororibus et fratribus in sua imperiali
Montem-

protectione suscipit eidemque bona ibidem expressa et liber-
malum.
tates confirmat,

41
(nov.,

In Monte- |- Pagano episcopo Vulterrano et ecclesiae ejus omnia privi-
malo prope legia et bona confirmat quorum pleraque ibidem nominatim
Urbem.

recensentur, eique vicarii potestatem in comitatu Vulterrano
et etiam in Tuscia confert.

41
(nov. ...

- Ad petitionem Almerici abbatis Sancti Severi de Classe
circiter.]

juxta Ravennam, illum cum fratribus et possessionibus ejus-
dem monasterii in imperiali sua protectione recipit, omnia
confirmans quae habet vel de caetero poterit adipisci et quae a

praedecessoribus suis aut ab aliis per concessiones tenet. 45
25 nov. (In castris pro-|- Monasterio de Wezzinsbrunne dat, tradit et perpetuae pos-

pe montem sessionis titulo confirmat tres homines consistentes in quo-
Rosulum jux-

dam novali ad suum dominium pertinente.
ta Sutrium.

49

25 nov. In castris pro-|- In favorem monasterii de Vezzinsbrunne ministerialibus
pe montem

aulae imperiali subjacentibus concedit licentiam illi bene-
Rosulum jux-
ta Sutrium.

faciendi; principes autem et nobiles hortatur ablata praedia
eidem restituere.

50
27 nov. In castris - Ad reformandam pacem et concordiam, in Lombardiam,

prope Su Romaniolam, Tusciam et per totam Italiam legatum mittit
trium in pede Conradum Metensem episcopum, imperialis aulae cancella-
montis Rosi.

rium, cum plena potestate et auctoritate imperiali, ratum ha-
bens quidquid ante suum in Italiam adventum aut post le-
gatus iste suus fecerit aut facere poterit.

54
In castris - Concedit Rudolpho de Noxa (Nozza) et Suzoni Coleono ci-

apud vibus Pergamensibus eorumque haeredibus cognitionem et
Sutrium.

definitionem causarum appellationum tam in civitate quam
in districtu, secundum formam privilegiorum Henrici sexti
et Philippi.

56
28 nov. In castris Nobiles de Cucurno prope Januam sub sua protectione
apudSutrium. suscipit.

58
29 nov. In castris - Principes suos Guidonem, Tigrinum, Roggerium, Mar-

apud montem coaldum et Aginulphum filios quondam Guidonis Guerrae,
Rosum prope

Tusciae comites palatinos, pro gratis eorum servitiis sub
Sutrium.

| speciali protectione sua recipit cum omnibus bonis eorum et

28 noy.

1220

29 nov. In castris

Japud montem
Rosulum pro-
pe Satrium.

possessionibus quae ibidem nominatim enumerantur, om-
niaque eorum jura et privilegia confirmat.

58
Congregationem intrinsecam Veronensem sub protectione
sua suscipit eique dat, tradit et confirmat omnes possessiones
ibidem nominatim expressas.

65

vel

69

29 nov. Sub monte - Renovat et confirmat communitati Astensi privilegium

Rosulo prope quod ipse tempore regni sui anno 1219, mense februario,
Suterium.
jam eidem concesserat.

67 et 913
29 nov. In castris - Renovat et confirmat communitati Papiensi cujus fides
apud

nunquam de sua memoria excidet, privilegium quod ipse
1 dec. Sutrium.

tempore regni sui anno 1219, 29 augusti, jam eidem con-
cesserat.

68
1 dec. | In castris - Henrico episcopo Mantuano confirmat curtem Burbasii

japud montem cum suis pertinentiis, videlicet Roncho, Ferrario, Bigarello
Rosulum.

et Charzetulo, et Castrum Novum et omnes alias curtes eis-
dem episcopatui et ecclesiae pertinentes.

68
decemb. In castris Ad supplicationem Benivoli de Bellan et Jacobi de Rugia,

prope civitati Vercellarum confirmat privilegia, donationes et con-
Narniam.

cessiones ab avo et patre suo seu ab altero eorum eidem ci-

vitati olim indulta.
decemb. In castris - Albericum Sassenatensem episcopum et ecclesiam cum om-
prope

nibus eorum possessionibus sub speciali protectione sua re-
Narpiam.

cipit illumque corporaliter investit, praecipiens ut scripta a
quadraginta annis facta quae in damnum hujus ecclesiae
venire possent, nullum robur habeant.

70
3 dec. In castello Albertum, Matteum et Thebaldum de monte Acuto pro

episcopatus gratis eorum servitiis cum bonis et possessionibus eorum-
Sabinensis.

dem in specialem suam protectionem recipit, pluraque addit
privilegia, scilicet de Armandis et Lombardis, de immunitate
dationis, de foro in Castilione tenendo, etc.

72
5 dec. | In castris - Universis hominibus de Castro Novo mandat ut comiti
prope Tibur. Uberto de Castro Novo tanquam ipsorum domino fidelitatem

jurent et obediant, notificatque se commisisse Conrado Me-
tensi et Spirensi episcopo, imperialis aulae cancellario, cau-
sam vertentem inter ipsum comitem et archiepiscopum Ra-

vennatem.
6 dec. In castris Ugolino de Parma comiti Romaniae mandat ut homines de
prope Tibur. Castro Novo jurare faciat Idelitatem Uberto comiti sub poena
impositionis in banno.

74, not. 1.

74

« ZurückWeiter »