Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

ex g. y. fignificet etiam, aliquid modum excedere : hinc in quibufdam in Compofitis trapce idein valet, ac fupra, vel ultra.

13. Quod præter rem aliquam promovetur; id ab hac feparatur. Quare quod supra docuimus §. 5. 3. S. 8. 3. de amo et ex, huc etiam videtur revocandum. Nam eâdem de causâ Frape in nonnullis Compofitis feparat, privat, negat. Atque hæc eadem vis in nonnullis etiam ab iis, quæ modo n. 11. diximus, poteft duci.

14. Quum ex propriâ vi tapos fignificet, aliquid promoveri ; in nonnullis etiam Compolitis idem valet ac porro, longe, fignificatque continuatum motum ad adversa.

15. Quod de superioribus Præpositionibus docuimus, hoc idem etiam transferendum est ad тара. .

Nimirum multa Compofita pofsis interpretari et explanare, quafi Præpositionem Traga sequatur Nomen, pars Compositi altera.

16. Si quis consideret, quæ modo diximus n. 14. et 13., præterea, quæ supra de XaTd significante contra §. 19. 10 monuimus ; facile etiam, credo, concedet, hapo poffe effe Intenfivum, et adjecti Simplicis vim augere.

XIII. Teps idem proprie valet ac circum, neque multum differt ab amp §. 2.

Si de tempore vel numero adhibeatur ; significat sub, circa, circiter. Præterea fæpius fignificat objectum, et causam moventem, idemque valet ac de, ob, erga, contra. Additur etiam ei, quo aliquid majus vel superius eft, et idem valet ac supra, pre.

In

[ocr errors]

In Compositis.

1. slepi ex propriâ vi idein valet ac circum. Ambitus itaque rei, hujusque partes exteriores respiciuntur.

2. Quod circum movetur, non recta aliquo tendit, sed a diversis partibus movetur tangitque multas variasque rei partes. Hinc reps fignificat, aliquid huc illuc moveri, præterea rei alicujus multas variasque partes.

3. Ut αμφι pro περι ; ita περι etiam pro αμφι in nonnullis Compositis ponitur atque refertur ad utrumque, duove diversa, eo magis, quod in his etiam ambitus quidam potest concipi.

4. Quæ moventur in vel ad aliquid, hæc perveniunt circum ea, ad vel in

quæ moventur. Ideo in nonnullis Compositis epi eandem vim habet, ac in, ad, additâ tamen quâdam emphafi,

5. Djepi additur multis verbis, quæ habent vim capiendi, trabendi, demendi, in quibus significanter notat, rem undique vel omnibus partibus tolli.

6. Quod per vicissitudinem fit, id fingitur quasi in orbem moveri. Eâ de causa

TER "

in Compositis quibusdam vicissitudinem notat.

7. Quod eft circum rem aliquam, id, quum fit extra eam, est aut potest fingi ea superius. Inde, atque ex vi, quam hæc Præpofitio separata habet, idem valet in quibusdam Compofitis ac supra, et significat fuperius quiddam, item reliquum.

8. Si

[ocr errors][ocr errors]

8. Si quid circum moveatur vel manet ex aliquâ re; nimium huic ineft. Eâque de causâ aut quia, quod circum rem aliquam est, extra eam rem neque ad ipsam pertinere exiftimatur ; hoc etiam est superfluum, supervacaneum. Eo videtur factum, ut in quibusdam compositis week fignificet nimium, supervacuum, quod ad rem vel inftitutum non pertinet. Adde curiofitatem quod curiosus et corpora et animo circumerrat.

9. Quod vagum circumagitur, et huc illuc movetur, ejus motus et eventus est incertus, fortuitus. Hinc ex 1. et 2. Tégs fignificare potest cafum fortuitum.

10. Si quis aliquem non adspiciat ipsum, fed ea, quæ circum sunt ; aut fi quis quafi superior ad aliquem flectat oculos, iisque circum erret ; eum judicatur negligere, contemnere. Hinc ex 1. vel 7. Tepu in nonnullis compofitis habet vim negligendi, despiciendi.

11. Quod supra de vi augendi ons ap diximus, huc etiam potest transferri : et hæc quidem vis augebitur, fi conferas, quæ modo n. 7. monuimus.

XIV. Tigo idem valet ac ante. Extra Compositionem fignificat proprie anteriorem vel priorem locum, præterea aliquid prius esse aut tempore, aut ordine et dignitate. Sunt etiam exempla, in quibus idem valet ac pro, i.e. loco alicujus, et pro, i.e. propter, ex ufu alicujus.

In Compositis.

1. Ilpo significat, aliquid prius esse tempore et idem valet ac ante.

2.

2. Proprie de loco adhibetur, et valet idem ac ante, fignificatque anteriorem quoque vel priorem locum vel rem.

3. Quod ante alios in conspectu aliorum fit, id fit palam. Hinc ego etiam idem valet ac palam, manifeste, publice.

4. Quod priore loco vel ordine ponitur ; id folet existimari præstare, antecellere. Eâ de causâ mpo etiam adhibetur ad fignificandam majorem dignitatem, excellentiam, quâ quid alia superat.

5. Ut extra compositionem, ita in Compositis quoque me idem valet ac utepet avpi, et Latin. pro, i.e. loco alicujus, ex ufu, in auxilium alicujus.

6. Si ponas, rem moveri ; tum wes, fi eo referatur, significabit aliquid ad partem anteriorem moveri, atque in nonnullis compositis in locum, ubi ante alios in conspectu ponatur.

7. At fi ponas, rem ad anteriorem partem verfus moveri, neque definiatur terminus, ad quem perveniat : as po motum continuatum fignificat, et idem valet ac procul, longe, porro, quam vim etiam Lat. pro habet in Compositis plurimis.

8. Præterea, fi quis procul a se removeat, quæ pofsit vel debeat servare; hæc recte judicatur negligere, minus curare. Hinc in nonnullis Compositis zo go negligentiam et damnum inde ortum fignificat, quod idem fignificat tur. Hoc itaque respicientes in Compositis quibusdain huic Præpositioni tribuerunt eandem vim, quam habet zapos, et Lat. ad.

Lat. pro.

9. Si quid moveatur ad partem anteriorem, poni etiam potest terminus, ad quem movea

tur.

10. Quòd wipo et in Compositione et extra cam fignificat præstantiam ; inde etiam et ex aliis, quæ significare potest, in Compositis quibusdam auget vim adjecti.

quid fit.

XV. Tipos proprie videtur significare motum ad rem aliquam, et convenientiam habet cum Lat. ad et Græc. Els, fignificatque ideo quandam conjunctionem et propinquitatem.

Extra Compofitionem adhibetur ad fignificandum locum, et quo quid est, et quid movetur, 'et idem valet ac apud, juxta, ad. de tempore fignificat et temporis propinquitatem, et quo tempore, et usque ad quod tempus ali

Significat præterea originem, commodum vel incommodum, finem, caufam moventem, aliquid aliquo pertinere, modum rei et qualitatem, convenientiam et comparationem, tandem idem valet ac adversus, erga, contra.

In Compositione.

1. Ilpos fignificat motum ad locum aliquem vel rem, aut certe eo refpicitur. In plurimis ad in paucis in significat.

2. Propinquitatem fine motu significat. • 3. Quum, qui in aliqua re agendo versatur, ei etiam prope adfit ; Tos in Compositis quibusdam Objectum, quod dicunt, significat.

4. Si quid ad rem moveatur, ad eamque accedat, huic additur. Hinc et ex propria vi

factum

« ZurückWeiter »