Abbildungen der Seite
PDF

cyach zasłużonego, zmarłego w roku 1647. wieku swego 80. jest nagrobek w Sendouierzu w naszym kościele. Starowol. in JUonum.

Podleski herbu Prus 1mo, w Czerskiej ziemi.

Podlodowski herbu Janina, w województwie Sendomierskiem. Jakób Podlodowski kasztelan Radomski 1460. Jan kasztelan Zarnowski 1493. na przywileju Albrychta Króla, danym miastu Lubelskiemu, zona jego Chlewicka. Jerzy referendarz koronny, proboszcz Gnieznieński 1553. r. na przywileju Augusta Króla, danym miastu Lwowskiemu *). Borzywoj z sejmu 1576. Poborcą naznaczony, Constit. f. 261. ten w Ruskowie dobrach swoich, blizko Opatowa, kościół katolikom odjąwszy, herezyą sprofanował, wszakże, jako pisze, Cichoc. Alloqu. Osecen. i dobra te z ręku jego wypadły, i kościół od sukcessorów jego, wkrótce się nazad wrócił do katolików, lib. 2. cap. 8. Piotr 1587. podpisał ustawy Pokrzywnickiego zjazdu. Constit. fol. 427. N. miał za sobą Biejkowską, od której był Jerzy starosta Radomski, i bracia jego, i Jakób podkoniuszy królewski, żołnierz wielki, od Kozaków na drobne kawałki rozsiekany; siostra za Odrzywolskim, potem za Jędrzejem Gniewoszem. Paproc. pod herb. Jastrzębiec fol. 125. Mikołaj rotmistrz królewski, pod Baworowem z Tatarami się potykając, wzięty w niewolą, z której za okupem wyszedł. Constit. 1591. fol. 633. N. była za Hieronimem Białobrzeskim wojskim Radomskim, druga za Janem Szydłowskim dworzaninem królewskim; trzecia za Mikołajem Trepką z Czapli, synem Jana Trepki. Baran. Act. Crac. Castr. 1650. Jan Bonawentura miał za sobą Barbarę Brzeską herbu Oksza. Mikołaj chorąży Dobrzyński 1648. a potem kasztelana Kijowski 1674. starosta Radomski, brat jego rodzony Stefan, urodzony z Krystyny Ługowskiej herbu Drzewica, miał tylko jednę córkę Zofią, która poszła za Jerzego z Konar Kochanowskiego. Stefan rotmistrz, umarł 1643. miał za sobą Teresę Wasiczyńską. Jan kanonik Krakowski. Zbigniew pisarz Radomski, Stanisław stolnik Sendomierski.

[ocr errors]

Jędrzej i Adam 1648. r. Cichoc. in Alloqu. Osee. lib. 2. cap. 13. powiada, że Podlodowscy w Przytyku, zkąd się piszą, i z Wrzowsni, kościoły, które dyssydenci pasiedli byli, przywrócili katolikom. N. była za Prażmowskim kasztelanem Warszawskim, matka Franciszka biskupa Łuckiego. N. za Pawłem Mrozowickim. N. Podlodowski z Przytyka miał za sobą Teofilę Noskowską starościankę Łomżyńską herbu Łada. N. była za Jakóbem Ozarowskim dziedzicem na Wojnowicach. N. za Marcinem Skowieskim.

Podtęski herbu Bogoria, w Sendomierskiem województwie. O tych pisze Cichoc. in Alloqu. Osecen. że jednaż ich dzielnica z Skotnickiemi. N. Podłęski kasztelan Połaniecki, miał za sobą Teresę Annę córkę Piotra Brzechfy podkomorzego Wendeńskiego, córka jego Zofia była za Gabryelem Brzechfą podczaszym Warszawskim. Eleonora kasztelanka Połaniecka, najprzód zyła z Jawornickim, potem z Kobierzyckim pisarzem ziemskim Kaliskim. Dorota Wojciecha Baranowskiego herbu Grzymała małzonka. Marcin w zakonie naszym umarł w Krakowie u Ś. Piotra 1679. jest w druku jego: 1mo. Prodigium Gratiae, Magna Dei Mater et Virgo Maria, Concepta. et Concipiens, seu Orationes duae, altera de Annuntiatione B. M. Virg. sub titulo: Panegyrica gratiarum actio Magnae Dei Matri, ob vindicatum ab ultimo interitu orbem. Altera, de Immaculata ejusdem Concept. sub titulo: Nuntius Victoriae Mariannae, sub nomine Rhetorum Soc. Jesu, Leopoli in fol. 1668. 2do. Olympia Sarmatica, est paneg. Michaeli Regi Poloniae 1670. in fol. Leop. sub nomine Joan. Ant. Bełzecki. Anna była za Stanisławem Oraczewskim. N. za Marcinem Rokszyckim kasztelanem Połanieckim.

Podnieslński. Józef Podniesiński miał za sobą Elżbietę Kaszewską, ale z nią sterilis. Geneal. Bełzec.

Podolanlecki. N. Podolaniecki, żona jego Lanckorońska. Geneal. Kalino w. Chorążanka Podolska.

Podolec herbu Dąbrowa, w Podlaskiem województwie. Mikołaj Podolec, z sejmu 1638. komissarz do granic Wołyńskiego województwa, i Pińskiego powiatu. Constit. fol. 19. Marcin miał za sobą Klepacką, która mu powiła dziewięciu synów, z tych pięciu na różnych wojnach poginęło, zostało się jeszcze czterech, to jest, Stanisław, który spłodził dwie córki, Wojniłowiczową i Strzyżewską, tyleż synów, Jerzego i Dominika, obadwaj w zakonie Soc. Jesu; był ten Stanisław pisarzem grodzkim Słonimskim, brat jego Konstantyn Podstolim Bracławskim, złączył się dożywotnie z Krzczonowiczowną, z tej potomstwo, córki dwie, Kaczanowdent, już miał i nominacyą na suffraganią Chełmską, wszakże go ta nie doszła: dzwon wielki do swego kościoła sprawił, 1701. Ojciec jego Alexander z swoim wujem Trzebińskim, jeździł sekretarzem Iegacyi do Porty Ottomańskiej. Brat tego scholastyka Franciszek, podczaszy Latyczowski, mąż rycerski, Jadwiga Jana Zielonki: N. Antoniego Chojnackiego, małżonki. Samuel i Adam w Litwie 1700.

[ocr errors]

W r. 1788. Adam Podolski podsędek Stęźycki. — Krasicki.

Podolszyński 9 w ziemi Warszawskiej. Jan Podolszyński 1674. podpisał elekcyą Jana III. Króla.

Podoski herbu Junosza, w księztwie Mazowieckiem i Litewskiem. Dom starożytny: z których, Domarat z Sarnowa Podoski, syn jego Jakób miał za sobą Małgorzatę Krasińską stolnikownę Ciechanowską, koło roku 1490. Geneal. Krasińsk. dawniej zaś, Derszław chorąży Zakroczymski 1436. Statut. Łask. fol. 140. tenże czy inszy Derszław z Podosia, kasztelan Wyszogrodzki 1452. Stat. Matm. f. 48. syn jego starosta Warszawski, Liwski, Łomżyński, Kamiński, pan dostatni i szczodry, Bobińskim, Chotkowskim, Rogowskim, sługom swoim, dobra swoje w zasługach rozdał; zostawił czterech synów: Marka i Łukasza kanoników Płockich i Poznańskich, Mateusza, podczaszego u Króla Zygmunta I. tego z Kościeleckiej herbu Ogończyk, trzech synów zostało: Krzysztof proboszcz Klecki, kanonik Krakowski, Mikołaj i Stanisław; i Jana sędziego ziemskiego Ciechanowskiego; był też Jan podkomorzym Ciechanowskim w r. 1496. jako czytam w Stat. Mazow. fol. 110. ale to inszy i dawniejszy od Jana tego sędziego, o którym Paprocki pisze, ten z pierwszą żoną Brzoszkowską, spłodził cztery córki, Annę Drożyńską, Zochowską, Młodzianowską, czwarta panną umarła, i synów sześciu: Łukasza, Marka, Jana, Mateusza, Stanisława i Bartłomieja; z drugą żoną Goryńską herbu Poraj, spłodził także cztery córki: Przeczkowską, Nieborską, Słostowską, i Suchczycką, tyleż synów, Marcina, Mikołaja, Floryana i Krzysztofa. Z tych Łukasz proboszczem był Gnieznieńskim, kanonikiem Krakowskim, który od Augusta Króla w różnych legacyach jeździł do postronnych monarchów, jako do Ferdynanda, gdy jeszcze był książęciem, i znowu, gdy już Cesarzem został; jest list Hozyusza kardynała do niego w ten czas pisany, tom. 2. Operum Hosiifol. 254. U Maxymiliana także Cesarza, sześć lat nieodjeżdżając, był na rezydencji, w Linczu u Królowy na pogrzebie; od Stefana także Króla po dwakroć legacyą sprawował do Cesarza Rudolfa; o nim pisze Robertellus: Lucas mihi propter singularem virtutem et erudittonem carissimus. Marek kanonikiem był Gnieznieńskim

[ocr errors]
« ZurückWeiter »