Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Y Calendar, gyd a Thabl y Llithiau.

[ocr errors]

45, 46

-48

AWST sydd iddo XXXI. o Ddyddiau.
BOREOL

PRYDNH.
Weddi.

+

Weddi. i Llith. 2 Llith. i Llith. 2 Llith, Ic Lammas.

Jer. 29 loan 20 Jer. 30 Hebr.- 4 2 d

-31
-21

-32 3 e

-33 Act.

-34 4 f

-35

-36
--(Hargl.
-37

-38
Ymrith, ein
-39

-40
Enw'r Iesu.
-41

-42

IO 8c

-43

-44

II 9 1

-47

I 2 Io e S. Lawrence

-49 -13 II f -(D. a M.--50

-51 Iago

I 12 -52 -10 Galar. 1

2 13

Galar. 2

II
3

3 14

4
I2
5

4 15 C

Ezec. - 2
-13 Ezec. 3

5 16 d

6
141

7 1 Petr 1 17e

-13
15
14

2 18 f

-18
16
-33

3 19/g

-34
-17 Daniel 1

4 20 A Daniel 2 -18

3

5 21 b

-19

5/2 Petr 1 6 -20 7

2 23 d Ympryd.

-21

3 24 e S. Barth. A.

22

I loan I 25 f -(a M.-

IO
-23

-II 26 g

12

-24 Hosea 1 27

-25
4

4 28 b | S. Awftin, E. 5,6 -26

7 291 Torri pen

8 -27 30 d (Ioan Fed.- -ΙΟ -28 II Tudas31 le

-12 Matth. I

[ocr errors]

22C

2

Hof. 2,3

[ocr errors]

9/2, 3 loan

-131 Rhuf.

MEDI

Y Calendar, gyd a Thabl y Llithiau.

.

MEDI sydd iddo XXX. o Ddyddiau.

-14

BOREOL

PRYDNH. Weddi.

Weddi. i Llith. 2 Llith. i Llith. 2 Llith. I f Silin. Abad Hosea 14 Matth. 2 Joel IRhuf. 2 2 g (a Chyff.-- Joel - 2

3
3

3
Amos I
4 Amos 2

4 3

6

7 e Enurc. Esg.

8 Obad. Gened. Mair Jonah i 9 Jon. 2, 3 918

-10 Mich.' i

IO IOIA

Mich. 2

II

3

II II

12

-12 12c

-13

-13 13

Nahum I

-14 Nahum2 Groes S.

3

-15
Hab. I

-15 15

Hab. 2

-16

3

-16 16

Seph. I -17 Seph. 211 Cor. i 17 X Lambert, E.

3
-18 |Haggai I

2 18 b -(a M.-Haggai 2 -19 Zech, I

3 19c

-20 4, 5 20 d -Ympryd.

21 21 e S. Matt. Ap.

22 22 -(Efang. a M. 8 -23

IO
-24

II 24 A

I 2
-25

-13 25 b

-14
-26 Mal.-I

IO -26 S. Cypr. A. E. Mal.-- 2 27

11 27 d

4
-28 Tobit I

12 28. c (a'rholl Ang. Tobit 2 Marci

-13 29 f 6. Mihangel.

2 30 g S. Jerom, Off.

4
3

-15 (a Chyff.

Zech.2, 3

23 g

-14

HYDREF

21

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

Y Calendar, gyd a Thabl y Llithiau.

TACHWEDD sydd iddo XXX. o Ddyddiau.

22

-38

BOREOL PRYDNH.
Weddi.

Weddi
I Llith. 2 Llith. i Llith. 2 Llith.
ild Holl Saint.

Ecclus16 Luc 18 Ecclus 17 Coloff. 2
3f
-18 -19 -19

3
48

-20
20

21
Bred y Pap.

-21

-23 1 Thef. i
Leonard,C.

-24
-22 -(*) 25

2
-27 -23

-28

3
8d

-29

-24 -(+) 30
9 e

-31 loan
-I
-32

5
Iof

-33

2

-34 2 Thef. 1
Ig
S. Martin,

-35

3
-36

2
12 A -(E. a Ch.-
37

3
13 b Britius, E.-

-39

-40 I Tim. I
14C

-41

-42 2, 3
15 d Machell, E.

-43

-44
-45
-(+) 46

5
17 Huw, E.

-47

-48

6
18

-49
10

-50 2 Tim. I
19 A

-51
-JI Baruch i

21
20 b Edm. Br. M. , Baruch 2 -I 2

3

3
21 c

4
-13
5

4
22 d Cecilia F. M.

-14 Hist. Su. Titus I
231 e S.Clcm.E.M. Bel. &D.

-15 Isaiah I

2, 3
24f

Elay 2

16

3

Philem.
25 Catrin, F. M.

-17

Hebr. I

5
26

-18
7

2
8 -191

3
IO
-20

II
-Ympryd. I 2

-21

-13
S. Andrew,

Act. I
-(Ap. a M.

[ocr errors]

Nodwch, y darllenir * Eccl. 25. yn unig hyd w. 13. ac † Eccl.

30. yn unig hyd w. 18. ac $ Eccl. 46. yn unig hyd w. 20.

RHAG-

23

Y Calendar, gyd a Thabl y Llithiau.

RHAGFYR fydd iddo XXXI. o Ddyddiau.

2

[ocr errors]

4

20, 21

Nicolas, E.-
7 e
8f Ymd. Mair F.

918
IOIA

II b

BOREOL PRYD NH.
Weddi.

Weddi.
i Llith. 2 Llith., 1 Llith. 2 Llith.
Esay 14 Act.- 2 Efay 15 Hebr.-7
-16

3
17

8
-18

4

-19
-22

-IO
-23

-24

II
-257 w. 30

12
-27 7 w. 30 -28

-13
-29

8!

-30 lago
-31
9: -32

2
33
IO
-34

3
-35
II

4
-37

-12
-39 -13

-40 1 Petr-1
41
14
-42

2
-43 -15

-44

3
-45
-16

4
-47 -17

-48
-49

-18 -502 Petr-1
-51 -19 -52

2
-53
-20

-54
21

I loan 1
-551 22

2
-57
-23

3
-59

-24

-36
-38

[blocks in formation]

-46

15

O Sapientia.
17
18
19 C
20 d Ympryd.
21 e S. Thomas,Ap.
22f --(a M.
23:8
24 A Ympryd.
25 h Nad. Crist.-
26 c S. Stephan, M.
27 id S. Ioan, A. E.
28 ie Gwirioniaid.
29
30

Sylfestr, E.-

-56
-58

[blocks in formation]

31

Nodwch, * y darllenir Act. 7. hyd w. 30. y chweched dydd, ac
yno y Dechreuir ar y 7ed. dydd.

TABL

« ZurückWeiter »