Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Te quoque Virgilio comitem non aequa , Tibulle,

Mors iuvenem campos misit ad Elysios,
Ne, foret, aut elegis molles qui fleret amores

Aut caneret forti regia bella pede.

Albius Tibullus eques Romanus, insignis forma cultuque corporis observabilis, ante alios Corvinum Messalam oratorem dilexit, cuins et contubernalis 'Aquitanico bello militaribus donis donatus est. Hic multorum iudicio principem inter elegiographos obtinet locum, epistolae quoque eius amatoriae, quamquam breves, omnino utiles sunt. Obiit adolescens tempore Virgilii, ut indicat epigramma,

DIVERSITAS

EDITIONIS LACHMANNIANAE.

Lib. I. I, 34 de magno praeda petenda grege) est omiltunt fragm.

Frising. de magno est PEWA, grege est D *).
37 de paupere DWA, e paupere PE.
44 Sei licet revocavi, cf. 1, 8, 49. II, 6, 16. sci licet libri,

si licet vulgo.
II, 17 temptat D, tentat ceteri.

78 posset PEDA, possit W.
82 diripuisse libri, deripuisse Itali.

88 uni Vossius, unus aut vanus libri. III, 14 prospiceret correxi, respicerel libri plerique , despi

cerel alii, respueretque Zwicav. I. 18 Saturnive Broukhusius, Saturni libri, Saturni aut

Itali. 49 At correxi , et libri, nunc Itali. 63 Ac correxi, ed. vett., Hac PW, AL ED A Lachm.

Hic Itali. 73 temptare D, tentare reliqui. IV, 30 alta libri, alba Itali.

39 temptare D, tentare reliqui.

55 'afferet libri, offeret Itali. V, 42 meam vulgo, mea libri.

61 interpunctionem mutavi. VI, 12 tunc PE, nunc W, v. 13 tunc PE W, tum DA.

45-50 mutata interpunctione uncis inclusi, cf. II, 5, 23.

*) P(arisinus 7989), E(boracensis), Wittianus), Datanus), A(skewianus), C(uiacianus).

48 Sanguine et P, Sanguineque reliqui.

80 dente Statius, ducta libri. VII, 16 alat Itali, arat libri. 49 et centum ludis Statius, et centum ludos libri, et ge

niúm ludo Heynius. Mihi haec sic corrigenda vi

dentur: Huc ades ad centum ludos. VIII, 11 fuco PEDA, suco W.

21 temptat D, tentat ceteri. i
36 tumet Scaliger, timet libri..
49 Sei Marathum torques ego correxi, Seu Marathum

torques libri plerique, Neu Marathum torque Scali

ger, quem editiones secutae sunt.
IX, 25 lingua Hauptius, leva E WA, lene PD.
X, 7 Interpunctionem mutavi.

26 rustica libri plerique, mystica E. .
33 accersere P W, accrescere DA, arcescere A, arces-

sere vulgo.
· 36 turpis Itali, puppis libri.

Lib. II. I, 21 Tunc libri, tum Puccius. 58 Dedi corruptam librorum scripturam. opes Wassen

berghius, curtas auxerat hircus opes Hauptius, vilis

tum erat hircus opes Bergkius. 66 appulso libri, applauso Puccius. 67 Ipse quoque inter agros libri, Ipse interque greges Puc

cius. 89 furvis correctum in lib. nonnullis, fulvis lib. plerique. II, 9 Cornute PED, Cherinte aut Chorinthe WA, Cerinthe

vulgo. III, 1 idern. 47 At tibi libri. Fortasse At mihi cum Scaligero corrigen

dum. 59 Nota loquor libri. Fortasse vota vel vana loquor; ego

vix crediderim locum lacunosum esse. 61 Sit correxi mutata interpunctione, At libri. 62 Terra libri, cerla Puccius.

IV, 23 focis insignia sacris D WA, cf. 1, 2, 82. sacris ... fanis

P, sacris ... donis E. ,
Vi 4 mea correxit in annotatione Lachmannus, meas libri

plerique..
· 34 pulla ... aqua libri h. e. sordida, stagnante, pulsa Itali.

35 Illac correxi, ilaque P, illa ceteri.
67 Interpunxi post Marpessia dixit, non enim vocabula

Marpessia Herophile coniungenda esse arbitror.
68 grata quod admonuit PDWA, grataque quod monuit E.
75. 76 et 77. 78 transposui.

87 AC PDWA, At E. VI, 16 Sei licet revocavi, scilicet libri, si licet vulgo. Cf. I, 1, 44.

Lib. III.
I, 21 larga PE, longa D AW.
II, 21 velis Itali, ventis libri.
III, 2 Multaque cum blanda transposuit Bergkius, cf. III, 6, 46,

Blandaque cum multa libri.
IV, 4 nobis Guyetus, votis libri.
10 Interpunctionem mutavi, coniunge hominum genus pla-

cant. V, 3 proxima Scioppius, maxima libri.

7 virorum Scaliger, deorum libri. · VI, 7 durum curae genus) Fortasse curae, durum genus, Bel-.

lovacensis.
21 Convenit ... severos coniecit in annotatione Lachmannus,

non venit ... severus libri.
46 sordida libri, perfida coniecit Bergkius.

[ocr errors]

Lib. IV.
I, 1 me vulgo, mea libri , me et coniecit Lachmannus.

91 celeremque Ayrmannus, celeremve libri.
94 convertere Crusius, contendere libri.
145 Uncos, quibus Lachmannus Ultima ... arva incluseral,

removi. Est enim post vocabulum nec v. 144 subau; diendum qua ex versu 143. Phoebo ut tenet Bergkius.

« ZurückWeiter »