Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

25

Ælinon in sylvis idem pater, Ælinon, altis

Dicitur invita concinuisse lyra.
Adjice Mæoniden, a quo, ceu fonte perenni,

Vatum Pieriis ora rigantur aquis;
Hunc quoque summa dies nigro submersit Averno;

Diffugiunt avidos carmina sola rogos.
Durat opus.vatam, Trojani fama laboris,

Tardaque nocturno tela retexta dolo.

30

Idem pater creditur cantasse, et lyra repugnante, Ælinon Ælinon in sylvis excelsis. Adde Mæoniden, a quo, tanquam jugi scaturigine, ora Poëtarum rorantur aquis Pieriis ; ultima dies demisit hunc quoque atro Orco. Sola carmina vitant rogos rapaces. Permanet fama laboris Trojani, opus Poëtarum, et tela lenta retexta

puisse feras; forte pro obriguisse, ait Heins.--23 Ælinon utroque loco reponit Heins. et sic primo certe loco V. Med. et P. a manu pr. vulgo primo loco Et Linon, altero P. Pal. optimus, Arund. et tres al. et Linon altis ; al. editus altis, abditus altis, edidit altis, abditum in altis, vel expositum, et simil.—24 Al. invicta. Alii conticuisse.--25 Vulgo Aspice Mæon.—27 Submersit Sa. et tres al, vulgo demersit : Fr. et alius Heins. dimisit : Heins. vult demisit.--28 Diffugiunt vetustiores cod. et pr. ed. vulgo effugiunt : unus Mor. defugiunt. 29 Heins opus vatis.-30 Duodecim Heins. retenta dolo; octo al. retecta ;

NOTÆ

illo summoque Poëta, citharædo, et; ni plurigia ex illo hányire necesse baPolitico viro vidimus.

buerint, et hạnsering pozteriores Poë22 Carmine] Et cantus dulcedine;

tæ. qua feras, seu potius agrestes et fero- 28 Pierius] Viusicis. Fuit nempe ces homines ad civilem vitam reduxit. Pierias nuons Mazedoniæ, aut verius

Obstupuisse] Sic Horatius, Od. 11. Thessaliæ, Musis, ut alii multi, sacer; 13. Carminibus stupens Demittit ur.de ipsa Piețiæ diệtæ sunt. atras bellua centiceps Aures,' &c. Rigantur] Quare et fæcnndati, co

23 Ælinon] Nomen est ejus cantus, pioso quasi alveo eorum flaunt carguo Linum filium suum morte snbla- mina. tum Apollo deflevit. Ut hinc maxime 27 Hunc) Homerum, scil. intelligatur nemini mortem parceré, Averno] Avernus lacus est in sinu cum ex ejus crudelitate Dii ipsi lu- Baiano prope Puteolos, per quem ad geant.

Inferos aditum patere creditum est, Sylvis] Quærunt nempe latebras, quare pro Inferno ipso intelligitur. qui corde dolent, et lugent.

29 Fama] Quia vatum opere, seu Idem] Apollo, scil.

carminibus, etiamnum hodie belli 24 Invita] Dolente et mesta; quod Trojani fama increbrescit: quam lauomne ad Apollinem spectat.

dem Homero præsertim tribuas. 25 Mæoniden] Homerus est, de quo Laboris] Decennalis obsidionis; quo antea.

temporis spatio multum et Trojani Fonte] Nempe tam bene multa et et ipsi etiam Græci desudarunt. stylo tam fæcundo scripsit Homerus, 30 Tardaque] Quam nunquam Pe. 35

Sic Nemesis longum, sic Delia, nomen habebunt;

Altera, cura recens, altera, primus amor.
Quid vos sacra juvant ? quid nunc Ægyptia prosunt

Sistra ? quid in vacuo secubuisse toro ?
Cum rapiant mala fata bonos, (ignoscite fasso)

Solicitor nullos esse putare Deos.
Vive pius; moriere pius : cole sacra; colentem

Mors gravis a templis in cava busta trahet.
Carminibus confide bonis : jacet ecce Tibullus:

Vix manet e tanto parva quod urna capit.

40

fraude nocturna. Sic Nemesis, sic Delia obtinebunt gloriam perpetuam ; altera novus amor, altera prior amor. Quid vobis prosunt sacra ? Quid nunc prosunt sistra Ægyptia? Quid seorsum cubuisse in lecto inani ? Quandoquidem mors iniqua auferat pios, (date veniam confitenti,) inducor credere nullos esse Deos. Vive pius, obibis pius: reverere sacra ; mors dura rupiet reverentem a templis in cava sepulcra, Credito elegantibus carminibus: ecce Tibullus extinctus est. Vix superest e tanto

unde Heins. conj. relecta.-31 Sa. et decem alii habebit.—33 Vos P. et quinque al. vulgo nos : al. nunc. Unus Cod. quid vos Ægypt.--35 Meliores rapiunt. R. Cum mala fata bonos perdant.-37 Moriere pius P. cum al. N. moriture pius, Vulgo Vive tamen moriture pius : al. Vive pius, moriere tamen. Quidam Vive tamen, moriere pius; et, Vive pius, moriere pius.--38 Al. Mors tamen: Me. Sors gravis. Margo Bersm. et unus Heins. in sua : Jun. ad cava.--39 N. infide bonis : unde Heins, i fide bonis. Exc. 1. ille Tibullus : Be. latet ecce Tibull. 40 E tanto inue . Pal. et unus :V vulgo toto. Unus Mor. upus Me. et Fr,

NOTĖ nelope, ea procog indens absolve: dicibus asseruit cl. Heinsius; nt ad bat. Ceterum. per.telam Homeri Nemesim et Deliam spectet oratio. Odysseam intellige:

33 Ægyptia] Ægypto, ut antea viRetextu] Pollicita erat Pentlope, dimus, Romam ad sacra Isidis celese tum ex procis aliquem delecturam, branda, advecta. Per sistra vero, cum telæ finem imposuisset : quæ, religiosum Isidis cultum intellige : mulier casta, et '

mariti Ulyssis me- alluditque Naso ad hos Tibulli vermor, tantum ad lucernam noctu de. sus, Eleg. 1. 3. ' Quid tua nunc Isis texebat, quantum interdiu texuisset. mihi, Delia ; quid mihi prosunt Illa Sed de iis prolixe in ejus epistola. tua toties æra repulsa manu? &c, 31 Sic] Per carmina, scil.

Nibil, inquit, prodest religio, Nemesis] Nomen est puellæ, quam

mini mors parcit.' Tibullus amavit.

34 Secubuisse] Seorsum a viris cu: Longum] Quod ad posteros trans- bare solitas esse mulieres quæ Isidis

sacra celebrarent, antea diximus. Delia] Fuit hæc item Tibulli amica. Fasso] Mihi, scil. confitenti pecca32 Cura) Tibulli, scil.

33 Vos] Alii nos, vel nunc. Optime 38 Cava] Omnino, siquidem ubi vero hanc lectionem ex nonnullis co- combusta cadavera, ibidem essent

ne

eat.

tum meum.

-45

Tene, sacer Vates, flammæ rapuere rogales ;

Pectoribus pasci nec timuere tuis ?
Aurea sanctorum potuissent templa Deorum

Urere, quæ tantum sustinuere nefas.
Avertit vultus, Erycis quæ possidet arces :

Sunt quoque, qui lacrymas continuisse negent.
Sed tamen hoc melius, quam si Phæacia tellus

Ignotum vili supposuisset humo.
Hinc certe madidos fugientis pressit ocellos

Mater; et in cineres ultima dona tulit:

50

viro, quod parva urna continet. Anne, sacer Poëta, ignes rogi te absumserunt ; nec reformidarunt pasci tuo corpore? Iynes, qui admiserunt tantum nefas, potuissent consumere templa splendida sanctorum Deorum. Quæ tenet cacumina Erycis, arertit fuciem. Sunt etiam, qui infiçientur repressisse lacrymas. Sed tamen hoc melius, quam si terra Phæacia sepelivisset peregrinum contemnenda terra. Certe mater hic clausit oculos humidos discedentis, et immisit ultima munera in cineres :

curva urna: unde Heins. conj. curta.—46 Vulg. continuisse negant.-49 Hinc P. et Pal. vulgo Hic: quidam Huic. Vulgo certe manibus. Heins. gravidos fuo

NOTÆ

eorum sepulcra.

Ionii, juxta Epirum, Phæacum patria, Busta] Bustum locus est, ubi cada- ubi Alcinous regnavit. Ibi Tibullus vera bene usta; sive alio deportandi, Messalam secutus in adversam valesive ibi fuerint cineres sepeliendi. tudinem inciderat; qua tamen leva

39. Confide] Ironice pronuntiandum. tus Romam rediit, ubi mortem obiit.

Jacet] Ratio est cur non sit confi- Vide sis, ea de re, non de morte qui. dendum; quod ad Tibulli laudem dem, sed de morbo, Tibullum ipsum maximam facit.

1. 111. elegia tertia, ad quam planis41 Tene] Cum dolore maximo istud sime respexit hic Naso noster. efferendum. Est-il possible que, &c. 49 Hinc] Alii hic; Romæ, scilicet.

Rogales] Ex rogo erumpentes. Madidos] Alibi vocat' morte na42 Pectoribus] Pro toto corpore.

tantes.' Pasci] Proprie dicitur ignis materia 50 Mater] Dixerat Tibullus mor. pasci, quam comburit.

tem in Phæacia deprecans, • Absti. 43 Aurea) Ad Capitolium alludit, neas, mors atra, precor; non hic mihi qnod aliquoties igne vastatum est. mater, Quæ legat in mestos ossa per.

45 Avertit] Ne Tibulli corpus igne usta sinus,' &c. absumi videret.

In cineres] Istud ex Tibullo ipso inErycis quæ] Venus est, cui in tellige: Dixerat ille proxime ad verEryce Siciliæ monte magnificum tem- sus jam jam citatos. Non soror [hic plum dicatum fuit.

mihi] Assyrios cineri quæ dedat odo47 Hoc] Quod in Patria, scil. Ti. res, Et fleat effusis ante sepulcra bullus extinctus sit.

comis.' Phæacia] Corcyra est, insula maris

55

Hinc soror in partem misera cum matre doloris

Venit, inornatas dilaniata comas.
Cumque tuis sua junxerunt Nemesisque priorque

Oscula; nec solos destituere rogos.
Delia discedens, Felicius, inquit, amata

Sum tibi; vixisti, dum tuus ignis eram.
Cui Nemesis, Quid ais ? tibi sint mea damna dolori?

Me tenuit moriens deficiente manu.
Si tamen e nobis aliquid, nisi nomen et umbra,

Restat, in Elysia valle Tibullus erit.
Obvius huic venias, hedera juvenilia cinctus

Tempora, cum Calvo, docte Catulle, tuo.

60

hic suror cum matre infelici, dilacerata capillos incomtos, descendit in partem doloris.
Et Nemesis et prior Delia junxerunt sua oscula cum tuis: nec deseruerunt rogos
solos. Delia digrediens, Felicius, ait, dilecta sum tibi : vita fruitus es, quamdiu
eram tuus amor. Ad quam Nemesis, Quamobrem, inquit, mea dispendía sint tibi
ægritudini? Obiens me tenuit munu moriente. Si tamen aliquid superest ex nobis,
præter nomen et umbra, Tibullus vivet in campis Elysiis. Huic occurras redi.
mitus tempora juvenilia hedera, docte Catulle, cum Calvo tuo. Tu quoque ( si falsa

gienti.—50 Al. dona dedit.-51 Alter P. in partes. Al. dolori. Antiqua ed.
mixti cum matre dolorum.—52 Al. dilacerata comas.—53 Scr, cumque tuis oculis
Nemesis junrere priorque.—57 Sint Mor. Jun. et Pal. 3. vulgo sunt.—59 Med.
illud nisi nom. Scr. et alius, nisi corpus: Be. nisi corporis umbra.-60 Fr. Ti.
bullus eat : Burm. Sec. conj. eas.-61 Pal. 2. myrto juvenilia. Quatuor libri

NOTÆ

53 Cumque tuis] Dixerat Tibullus, 57 Cui] Deliæ, scil. respondit Ne.
• Delia non usquam est.'

mesis.
Priorque] Delia, scil. prior amata. 58 Me tenuit] Hoc dicit Deliæ, ut

54 Oscula] Hoc fuerat Tibulli votum illam male urat; quod ipsa, non De
Eleg. 1. lib. primi. ' Te spectem, su- lia, Tibulli morientis manum unice
prema mibi cum venerit hora, Te te- amata tenuerit.
peam moriens deficiente manu. Fle. 60 Elysia] Elysius fuit Ethnicis lo,
bis et arsuro positum me, Delia, lecto, cus in inferis, sedes piis destinata,
Tristibus et lacrymis oscula mista voluptatibus ac deliciis affluens.
dabis.'

62 Calvo] Poëta fuit, cujus fluentes
55 Discedens) Postquam conditum carminum delicias, ut Gellius loqui-
et sepultum Tibulli cadaver esset. tur, sicut et Catulli, cantavit Herino-

Felicius) Perinde loquitur, ac si genes.
ideo mortuus fuerit Tibullus, quod Catulle] Fuit Catullus Poëta exi,
aliam amaverit.

mius, doctissimus et elegantissimus,
56 Dum tuus ignis] Quamdiu nje- notior suis versibns, quam ut opus sit
amasti, vixisti.

de eo hic verba facere.

Tu quoque (si falsum est temerati crimen amici)

Sanguinis atque animæ prodige, Galle, tuæ.
His comes umbra tua est ; si quid modo corporis umbra est:
Auxisti numeros, culte Tibulle, pios.

66
Ossa quieta, precor, tuta requiescite in urna;

Et sit humus cineri non onerosa tuo.

accusatio violati amici) Galle, contemtor sanguinis atque animæ tuæ. Umbra tua
est his comes, si modo umbra est aliquid corporis. Auxisti piam turbam, polite
Tibulle. Ossa tranquilla, requiescite, oro, in urna secura ; et terra sit levis tuo
cineri.

juven. rinctus.—65 Si quid modo c. u. est Exc. I. et tres al. codd. vulgo si qua
est modo. P. a manu sec. si quæ modo.

NOTÆ
63 Si falsum] Quia, si verum cri- poris, sed manet profecto post mor-
men, non ille cum piis in Elysiis fuis- tem hominis ejus anima, quæ a Deo
set. Suspicio vero fuit, hunc Corne- est spiritus. Quod probare non est
lium Gallum, Poëtam eximium, in hujus loci,
Augastum, cui ipse carissimus fuit, 66 Numeros pios] Numerum pio.
conjurasse : quamobrem, cum Senatui
damnandus traditus esset, sibi ipse Culte] Est vero cultissimus ejus
manus violentas intulit.

stylus.
64 Prodige] Quia seipsum interfe- 68 Et sit humus] Quomodo fere
cit; eoque pacto, num reus esset, du- amicorum ossibus bene precari con-
bitandum aliquo modo reliquit.

65 $i quid modo] Non est quid cor-

rum.

sueverant.

ELEGIA X.

Ad Cererem, conquerens, quod ejus sacris cum amica concum-

bere non permittatur.
ANNUA venerunt Cerealis tempora sacri :

Secubat in vacuo sola puella toro.

Tempora annua sacri Cerealis recurrerunt : puella sola seorsum jacet in lecto

-NOTÆ
Annya] Quæ singulis annis celebrentur; quinto nimirum Idus Aprilis.

« ZurückWeiter »