Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Hæc tu, quam lubet, abjice elevaque:
Nec servum tamen ille habet, neque arcam.

10

nec capsam: tu vero contemne, et quantum voles extenua verbis hæc quæ dico; tamen ille nec famulum habet, nec capsam.

inquies ? est : Sed, 8c. alii, Cui nil est, &c.—9 In omnibus Stat. codd. Hoc tạ quamlibet abice, 8c.

CARMEN XXV.

AD THALLUM.

CINÆDE Thalle, mollior cuniculi capillo,
Vel anseris medullula, vel imula oricilla,
Vel pene languido senis, situque araneoso :
Idemque Thalle, turbida rapacior procella,

Thalle impudice, tenerior pilis cuniculi, aut anseris medulla, aut infima auricula, aut languente veretro vetuli, et situ araneoso : idem Thalle rapacior turbulenta tem

2 In codd. inula moricilla, vel, molicella, vel,' moriculla ; unde Stat. conj. inula amaricilla: in quibusdam edd. vett. inula mollicella; in Mur. hinnula te.

NOTÆ

1 Cinæde Thalle] Thallum Cinædum imula moricilla ; alii, hinnula tenella ; monet, ut sibi remittat quæ surripuit, quod satis probatur. Nos cum Scali. pallium scilicet et sudarium; quod gero legimus imula oricilla, i. e. 'ima nisi fecerit, fæde vapulabit. Versus auricula :' ' auricula' enim, vel .au. est septenarius, qui fit cum Iambico ricilla' veteribus dicebatur "oriciltrimetro additur pes amphibrachys la;', unde Catullus dixit, imula ori. cum duobus trochæis. Hanc vero ver cilla, pro, 'ima,' seu “infima auricusus formam alio modo explicat Dio. la ;' idque recte et lepide, cum promedes cum Varrone, a quo verbis tan verbium sit Latinorum, auricula intum, non re dissentimus.

fima mollior.' Cicero lib. II. ad 2 Imula oricilla] Locus hic mere Quint. Fratrem : 'Tu quemadmodum corruptus est. Alii legunt hinnula me censes oportere esse in Rep. et in mollicella, idque interpretantur de pels nostris inimicitiis, ita et esse et fore le hinnuli pulli cervini ; alii legunt, auricula infima scito molliorem.'

5

Cum de via mulier aves ostendit oscitantes :
Remitte pallium mihi meum, quod involasti,

pestate, ubi seva maris procella aves ostendit oscitantes. Redde mihi, o stulle, pal

nella ; in aliis, hinnula mollicella: Lect, nostra debetur Scaligero.—5 In Dresd.' et nonuullis Stat, codd. Quum diva mulier aves; in cod. Guar. et aliis Stat. Cum diva mulier alios: in Palat. Cum diva Maliæ naves: Guar. P. conj. Cum dira maris hyems aves, quod recepit Gryph. 2. idem Guar, et hoc proposuit, Cum diva mulier Laconas ; Stat. Cum diva mater alites 0. occinentes: pro oscitantes, sive occinentes Faërn. offert oscinentes, et sic legit Livineius. Voss. e lect. Palat. effingit, Quum clivias Malea aves ; unde Heins. Cum Clivias Malea aves o. arce nantes, vel, Cum devius mare alites 0. obnatantes. Lect. nostra debetur inge

NOTÆ

5 Cum de viamulier (dira maris hyems] quæ dum ostendit et fecit me conNullus fere Catulli locus medicam ma verti ad alios oscitantes in somno, tu num magis desiderat. Nos vero lec- furatus es pallium meum. Alii letionem hanc, quæ metri servata rati- gunt, Cum diva mulier, alii diva mater; one sensum etiam expeditiorem et a et hæc ad Halcyones referentes sic pertiorem exhibet, correctiores secuti interpretantur: Cum diva mulier, seu, codices retinuimus. Scaliger, etsi de mater, Halcyone scilicet, quæ fuit hoc loco quid statuat non habet, le olim mulier generosa, in avem postea gendum tamen esse pronuntiat, Cum mutata, ostendit aves oscitantes, i. e. de via mulier, vultque quamlibet sagam pullus suos cibum appetentes, quod significari, quæ aves ostendat oscitantes signum est illos jam educatos esse; tempestatem, aut ali quidvis præ nam dum educantur, summa 'est in sagire. Alii legunt, Cum diva mulier. mari tranquillitas, uti refert Plin. Alii, Cum dia mulier Laconas offendit lib. x. cap. 12. Et sic Halcyonios oscitantes, voluntque intelligi per diva, dies præteriisse per circuitionem inseu dia mulier, Helenam, quæ mete- dicatur, sævamque imminere jam ori species est inimica navigantibus, maris tempestatem. Alii legunt, Cum et per Laconas, ipsius fratres, Casto- diva mater, exponuntque de Tethyde, rem et Pollucem, qui nautis, ut ait id est, mari; quod nimirum mare, Horatius, propitii sunt; ut sensus seu aqua principium sit ceterarum sit: Cum Helena offendit, id est, in omnium rerum, Sic sensit Thales venit fratres suos Lacedæmonios pi. Milesius; sic et Homerus : 'Okeavby gros et otiosos, ita ut navigantibus τε θεών γένεσιν, και μητέρα Τηθύν. Αlii minime prosint, et ipsa sævitiam ex. per diva mulier interpretantur Juerceat. Quod etiam auctoritate Ho. nonem, i. e. aërem, cujus inprimis meri firmatur, apud quem Helena aves mutationem sentiunt. Omnes vocatur, dia guvalk@v. Alii per diva porro volui loci hujus colligere expomulier intelligunt Lunam, leguntque, sitiones, ut, quam lector magis proCum diva mulier alios ostendit osoitantes, baverit, eam sequatur. ut sensus sit : Redde mihi pallium Aves oscitantes] Fulicas, aut Laros meum, quod furatus es nocturno tem. videtur intelligere, qui semper in pore cum dormirem, et Luna osten. fluctu degunt marinam spumam bideret alios oscitantes in somno. Alii ante ore pascentes, sed impendente per diva mulier exponi volunt amicam, tempestate in littus ejiciuntur, quibus

Sudariumque Sætabum, catagraphosque Thynos,
Inepte, quæ palam soles habere, tanquam avita.
Quæ nunc tuis ab unguibus reglutina et remitte;
Ne laneum latusculum, natesque mollicellas,
Inusta turpiter tibi flagella conscribillent,
Et insolenter æstues, velut minuta magno
Deprensa navis in mari, vesaniente vento.

10

lium meum, quod surripuisti, et linteum Setabinum, et catagraphos Thynos, quæ omnia consuevisti præ te ferre, quasi tradita tibi a majoribus. Quæ jam revelle é tuis unguibus, et restitue, ne flagra inflicta signent inhoneste delicatula tua latera, et tuas clunes tenellulas ; et ne inusitate hinc inde agiteris, quasi parca ratis intero cepta in vasto pelago ventis furentibus.

bio Scaligeri.—7 In cod. Scal. et quos vidit Salmas. cyrographos, i. e. chirographos ; postea vero maluit Salmas. cirographos, i. e. cerographos: Mur, habet, catagraphonque linum ; edd. vett. Brix. et Venett. catagraphonque linon; sed codd. habent Thynos, vel Thynon : Voss. exhibet catagraphonque Thyron: vet. Çod. Avant. catagraphosque Thynnos. Lect. nostram servant Stat. codd. To Mur. et al. vett. manusque molicellas.11 Stat. codd. exhibent, Insula.... conscribillent ; unde Scal. Inlusa: emendatio Inusta debetur Avantio, et recepta est in Ald. 1. Corrad. dedit Insulsa, insulse, ut ait Doer, alii, Insuta, Injecta, Invisa. Pro conscribillent Stat. conj. conserillent, Livin. constrig illent ; alii, consigillent, corcribillent, vel, contribillent.

NOTÆ

in sicco visis, tempestatem in mari livit Annellos, nec iaspios lapillos.' esse conjicitur.

Alii legunt, Catugraphonque linum, i.e. 6 Pallium] Vestis est lata, quæ pa linteum variis figuris notatum et de. lam, seu foris gestatur, sub qua tuni pictum ; quod non displicet. ca ferebatur, Græcorumqne est indu 9 Reglutina] Libera et solve a glutmenti genus : unde ' Palliatæ’ Co., tino, sea glutine, quia nempe fures mediæ dictæ, quæ argumento sunt glutino et pice manus inquinatas, Græco, sicut Togatæ quæ Latino, sen viscosas habere dicuntur. quia 'toga' Latinorum erat seu Ro 11 Conscribillent] Id est, vibicibus

signent, et depingant; quod eodem 7 Catagraphosque Thynos] Thyni modo dixit Plaut. “Corpus tuum Salmasio sunt annulli signatorii sculp- virgis inscribam.' Alii legunt, consituræ Bithynicæ, magno in pretio ha- gillent, ut antepenultima syllaba vitio biti, ut indicant hi versus apud Isido pon laboret. rum : Nec quos Thynia lima perpo

manorum.

CARMEN XXVI.

AD FURIUM.

Furi, villula nostra non ad Austri
Flatus opposita est, nec ad Favoni,
Nec sævi Boreæ, aut Apeliotæ,
Verum ad millia quindecim et ducentos.
O ventum horribilem atque pestilentem!

5

Furi, rus nostrum non objectum est Austro vento, neque Favonio, neque Aquiloni, neque Subsolano ; sed oppositum est simul quindecim millibus et ducentis ventis. ventum atrocem et exitiosum!

1 In codd. Dousæ et Voss. et Venett. Brix. et Vicent. vostra; et sic legeret Mur.—4 In quibusdam ducenta.

NOTÆ

6

1 Austri] Hic poster Poëta com sed pro quindecim millibus, et ducenmemorat quatuor ventos Cardinales. tis H-S. pignori esse oppositam.' Auster ventus est qui flat a Meri Alii volunt de ventis hæc intelligi. die.

Favoni] Favonius ventus spirat ab 2 Opposita est] Lusus est in verbo, Occasu : hunc Græci Zephyrum' opponere, quod significat etiam, nominant. oppignerare. Videtur Poëta innu. 3 Boreæ] Boreas ventus, Latinis ere villam suam oppigneratam esse . Aquilo,' flat secundum Plinium, quindecim millibus, et ducentis H-S. Gellium, et alios, inter exortum Æidque Furio dixit; qui, ut credibile stivum et Septemtriones. est, cum ex Catullo quæsivisset, cui Apeliotæ] Apeliotes ventus, Latinam vento esset opposita, festive nis dictus 'Subsolanus, aspirat ab poëta respondit, non quidem ulli Oriente, contra Favonium. ventorum tempestati objectam esse,

CARMEN XXVII.

AD POCILLATOREM PUERUM.

Minister vetuli, puer, Falerni,
Inger mi calices amariores,
Ut lex Posthumiæ jubet magistræ,
Ebriosa acina ebriosioris.

O famule, ministrator veteris Falerni, porrige mihi pocula amarulentiora, ita capacia, ut præcipit lex Posthumiæ magistræ, quæ erat ebriosior acinis vino imbu

2 Ingere in codd. et edd. vett. Jungere et Ingue in Voss. II. Heinsius affert Junge e cod. Britannico Archiep. Cantuar. Misce in suo invenit Dous. F. Lect. nostra est ex conjectura Mureti.—4 In omnibus Stat. codd. et edd. vett. Ebriosa acino; sed Gell. Noct. Att. VII. 20. legendum esse monuit, Ebriosa acina.

NOTÆ

1 Falerni] Falernum vinum, a quo Alii legunt, infer, quod nec displicet. dam Campaniæ agro sic dictum, inter Alii, Misce mi calices amariores, id est, Italiæ generosa vina secundum obti. (meraciores.' Debat locum. Ad mentem Catulli 3 Posthumiæ] Catulli temporibus dixit Horat. 11. Sat. 3. ' veterisque fuit quædam mulier vinosissima, et Falerni Mille cadis.' Et alibi, 1. Od. ebriosissima, quæ compotatoribus le27. 'Vultis severi me quoque sumere ge bibendi a se lata, tam magna et Partem Falerni,' Vina enim vetusta capacia indicebat pocula, ut amarum amaritudine quadam infestantur, quæ foret ac difficile ea uno haustu ebiquidem,' ait Cicero, amaritudo pla- bere. cet.' Unde Poëta dixit, vetuli Fa Jubet magistra] Veteres talis sorlerni amariores esse calices et auste, tiebantur, quis e convivis, quantum riores, si maxime aqua non temperen- quisque vini biberet, præscripturus tur. Plin. lib. xIII. ' Vina primo dul- esset, et qui primus Venerem jecerat, cia austeritatem annis accipiunt, et is magister,' et ' Rex vini' vocaba. rubra fiunt. Per calices amariores, tur. Horat. 1. Od. 4.' Nec regna vini et meracum, et vetus vinum intelligi sortiere talis.' Et alibi, 1. Od. 7. nihil obstat; longinquitate enim tem quem Venus arbitrum Dicet bibenporis vinum ‘meracius' fieri Macro. di ?' Varro “Modimperatorem’ ap. bius tradit.

pellat; Plautus "Dictatorem,' qui 2 Inger] Pro 'ingere,' porrige;' leges dabat ad potandum. mi, pro mihi. Unde et Nemesia. 4 Ebriosa acina ebriosioris] Acina nus in Cynegetico : Castaliique mihi dixit in feminino, non, acino; quan. nova pocula fontis alumno, Ingerit.' quam alias acinum neutro genere

« ZurückWeiter »