Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

10

15

Florido mihi ponitur picta vere corolla
Primitu', et tenera virens spica mollis arista :
Luteæ violæ mihi, luteumque papaver,
Pallentesque cucurbitæ, et suave olentia mala;
Uva pampinea rubens educata sub umbra.
Sanguine hanc etiam mihi (sed tacebitis) aram
Barbatus linit hirculus, cornipesque capella :
Pro quis omnia honoribus hæc necesse Priapo
Præstare, et domini hortulum, vineamque tueri.
Quare hinc, o pueri, malas abstinete rapinas.
Vicinus prope dives est, negligensque Priapus.
Inde sumite; semita hæc deinde vos feret ipsa.

20

dem florente vere datur mihi parva corona versicolor, et sertum ex spicis teneris, et adhuc virentibus aristis. Adduntur etiam croceæ viola, et papavera purpurea, et cucurbitæ pallida, et pomu fragrantia, racemus quoque malurus in umbra pampinosa nutritus. Præterea caper barbiger et capra corneis pedibus imbuunt mihi istud allare; sed hoc silebitis ; propter quæ munera convenit mihi Priapo facere ista omnia, ac custodire hortum vinetumque heri. Quapropter, o juvenes, removete hinc mala vestra furta. Proximus hortus est abundans, et ejus custos Priapus incuriosus. Exinde rapite; hæc ista via in ipsum vos ducet.

Schrad. Td semper in sæpe mutavit. Impedimentum in metro nullum esse affirmat Hand. fatetur tamen se in verbo semper hæsisse, ob jejunum, quem præbet, sensum; legeret ergo, campi munera larga.--11 Quidam Primitiæ substituerunt, teste Mureto.-12 Vict. et Ald. lacteumque papaver.—15 Hæc est emend. Mureti, quam defendit Burm. II. antea legebatur, Sanguinea hæc ....arma: Voss. tamen revocavit hæc....arma. In Sciopp. et Bip. jacebitis pro tacebitis.—16 Barbarus in aliis edd.-17 In quibusdam, hoc necesse.-19 Ėg. gelingins corr. manus a rapinis.-20 Priapi legi voluit Heins. et Priapum Doer. improbante Handio.

NOTÆ

10 Florido mihi] Demonstrat hic paupertatem, ut sunt Priapns, HipPoëta florum corollas ex spicis, et ex pona, Vertumnus; quos veteri religi. uvis serta offerri Priapo consuevisse. one non victimis, aut hostiis, sed lac

11 Primitu’] Hic pro primo, et ad te duntaxat, libo, et frugibus in paverbialiter ponitur, ut apud Plautum tella appositis placare solebant. Hinc ‘simitu,' pro simul:' qui vero, Pric Virg. Eclog. vii. 'Sinum lactis, et mitia, pro Primitu' reposuerunt, ver. hæc tibi liba, Priape, quotannis Exsum corruperunt.

pectare sat est:' Eandem ob causam 15 Sed tacebitis] Habebant antiqni hoc loco Priapus cante sileri jubet, Deos majorum et minorum gentium. quod villicus ipsi interdum hircum Hos posteriores 'Semones, quasi aut capellam faceret, ne hunc extrasemihomines,' vocabant; quos nec

òrdinarium honorem, et insolitum cula dignos cælo ascriberent ob meriti tum, alii Dii inviderent.

Delph. et Var. Clas.

Catul.

F

CARMEN XX.

HORTORUM DEUS.

5

Ego hæc, ego arte fabricata rustica,
Ego arida, o viator, ecce populus
Agellulum hunc, sinistra, tute quem vides,
Herique villulam, hortulumque pauperis
Tuor, malasque furis arceo manus.
Mihi corolla picta vere ponitur:
Mihi rubens arista sole fervido:
Mihi virente dulcis uva pampino:
Mihique glauca duro oliva frigore.
Meis capella delicata pascuis
In urbem adulta lacte portat ubera :
Meisque pinguis agnus ex ovilibus

10

Ego ipsamet, o viator, en ego sicca farfarus conformata rudi manu, custodio istum agellum exiguum, quem tu cernis a lava parte, et simul prædiolum, et hortum par. vum tenuis domini, indeque repello rapaces manus prædonis. Mihi datur verno tempore corona multicolor; æstate vero, et fervente Sole imponitur mihi sertam ex spicis maturis. Autumno, frondente palmite, datur mihi racemus suavis ; hyeme, rigente algore, mihi dantur virides oleæ. Ideo capræ molles pabulis meis pastæ referunt in oppidum ubera lacte distenta, et agnus obesus, et delicatus ex

1 Ego ecce conj. Heins.—3 Ut punc legitur h. 1. sinistra ob metri rationem nullo modo potest esse casus sextus. Sed sive cum Mureto sinistra ad populus referas, sive cum Livineio accusativum pluralem pro adverbio positum esse statuas, durissima, semper manet hæc lectio. Scal. pro sinistra tute volebat sinistra ante: Doer. tentabat, Agellulum, ad sinistram abinde quem vides: Hand. olim conj. Agellulum hunc sinistra et ante quem vides; postea vero voc. hunc delevit, et legit, ecce populus Agellulum sinistra, tute, &c.—-5 Tueor Ald. et Victorius. Quatuor seqq. versus ut spurios damnat Hand.-9 In aliis, Mihi glauca dura cocta o.f. in Ald. Mihi g. duro cocta o.f. in quibusdam vett. Mihi glaucæ duro o. f. Mureto debetur lect. nostra, qui id cocta, ut interpolationem, repudiavit, et conjunctionem que, ad versum perficiendum, supplevit. Cum vero Voss. in codd. reperiret, duro oliva cocta, Hand. legi jubet, Mi glaucu, duro cocta o. f. vel, Mi glauca, duro oliva cocta frigore.

NOTÆ

3 Sinistra] Id est, e regione agel tueor. lali ad lævam posita.

9 Glauca] Alii legunt 5 Tuor] Antiquitus dicebatur pro, melius, glauca, i. e, viridis.

ta; sed

15

Gravem domum remittit ære dexteram :
Tenerque, matre mugiente, vaccula
Deum profundit ante templa sanguinem.
Proin', viator, hunc Deum vereberis,
Manumque sorsum habebis. Hoc tibi expedit:
Parata namque crux, sine arte mentula.
Velim pol, inquis: at pol ecce, villicus
Venit: valente cui revulsa brachio
Fit ista mentula apta clava dexteræ.

20

oviariis meis remittit domum pecunia plenam manum domini; et tenera vitula, parente ipsins frustra boante, effundit suum cruorem ad aras Deorum. Proindeque, o hospės, metues memetipsum Deum, et manus tuas hinc removebis. Istud autem tibi convenit facere. Etenim pæna tibi præparata est * Cupio certe, ais, hanc pænam; sed certe venit colonus villæ dominus, cujus dexteræ apta est hæc clava robusto brachio revulsa.

14 Teneraque in edd. vett. sed Mur. ut metri rationibus consuleret, dedit et propugnavit lect. nostram, Tenerque feminini significatione. Voss. servavit Teneraque: D’Orvillias conj. Tenella, matre, probantibus Doer. et Hand.17 Alii legunt sursum.—18 In edd. vett. crux arte m. itaque alii fecerunt, crux et arte m. alii, crux est arte m. Optimam banc emend. sine arte m. quam, omisso nomine auctoris, in textum recepit Doer. fecit Muretus.20 Pro cui alii legunt quoi.

NOTÆ 13 Gravem domum] Ita fere Virgil. sum habebis, et continebis, ne quid Nonnunquam gravis ære domum præripias : alii tamen legunt, sursum, mihi dextra redibat.'

quia putant fures habere manus in 14 Tenerque] Pro Tenera, quod ne sinu demissas consuevisse. mo mirabitur, qui meminerit unum 18 Parata namque crux, sine arte ovem, non unam, aliquando veteres mentula] Hoc est virile membrum protulisse : deinde etiam nomina in tanquam crucis supplicium te manet. er desinentia veteribus passim com 19 Pol] Particula affirmans, hoc munia fuerunt; ut panper,''celer,' est, per Pollucem, cujus repetitio

uber,' &c. Nevias de bello Panico: elegans est, et joco et irrisioni con. * Fames acer augescit hostibus.' veniens.

17 Sorsum habebis] Hoc est, seor

ĈARMEN XXÍ.

AD AURELIUM.

Aureli, pater esuritionum,
Non harum modo, sed quot aut fuerunt,
Aut sunt, aut aliis erunt in annis,
Pædicare cupis meos amores ;
Nec clam : nam simul es, jocaris una,

5
Hæres ad latus, omnia experiris.
Frustra: nam insidias mihi instruentem
Tangam te prior irrumatione.

Atqui, si id faceres satur, tacerem. O Aureli, parens esuritionum, non tantum istarum, sed omnium, quæcumque oel extiterunt, vel existunt, vel existent in annis reliquis * * * nec occulte ; nam cum puero pariter exjocaris, affixus ad latus nihil non tentas : nequicquam: tendiculas enim mihi parantem te pungam prior * * * Sed enim si hoc satiatus ageres, sile

5 In codd. Stat. Cuj. et Scal. nam s. exjocaris una, Hærens....ëxperibis : in Dresd. Vicent. Brix. et Venett. simul et jocaris : Stat. conj. simul et jocaris una, et Hærens, &c. Frut. ante Voss. emend. simul es, jocaris una. Mox Parth. codd. experiris, quod confirmat Dresd. Hærens quoque confirmatur auctoritate Dresd, et edd. vett. hinc legendum putavit Hand. nam simul es, j. una, Hærens....experiris.—8 In Dresd. Vicent. Brix. Venett. Ald. 1. Mur. et Guar. prius; sed omnes Stat. codd. exhibent prior, defendente Voss.9 Lect. nostram servant omnes edd. vett. præter Vicent. in qua est, At quæ si faceres: Pucc. emend. At hæc si ; omnes vero Stat. codd. Atque ipsi faceres; unde ille, Atque id si ; Dresd. habet, Atque ipsi facerem: Hand. ergo le

NOTÆ

1 Pater esuritionum] "Cænæ pa tial. lib. v. Epigr. 78. 'Si tristi do. trem' vocabant eum qui convivio micænio laboras, Turani, potes esuexcipiebat. Horat. "Inprimis Lu- rire mecum.' i. e. 'parce cænare.' canus aper leni fuit Austro Captus, 4 Meos amores] Puerum fidei tuæ ut aiebat Cænæ pater. Quem etiam commissum. Cicero 'dominum epuli' vocat ; No. 5 Nam simul es, jocaris [exjocaris] nius et dominum convivii,' et 'do- 'Exjocari' Scaligero est a ludo cesminum'sine additione ulla vocari so. sare, legitque, experibis, antique diclitum admonet. Porro, esuritio' tum, ut in manuscriptis, ut is sit senidem ac esuries,' ut alibi Catullus sus : Postquam ludo lassus modum posuit,' sole, et frigore, et esuritione: feceris, alia experiere. Simplicius hoc loco tamen pro parva cænula vi. videtur explicari posse, simul exjocadetur usurpari, quo sensu etiam Mar. ris una, ludis cum puero, et omni stu

10

Nunc ipsum id doleo, quod esurire
Ah! meus puer, et sitire discet.
Quare desine, dum licet pudico :
Ne finem facias, sed irrumatus.

rem. Jam vero id ægre fero, quod puer meus, heu me! discet esurire, ac sitire: itaque absisie dum conceditur tibi intacto. * * *

gendum putavit, Atqui, ipse id faceres satur, tacerem.–11 Nostra lect. debetur Vulpio; laborat tamen metro, et trochæum pro spondæo ab initio habet. Codd. Stat. omnes, Cuj. et Dresd. Me me puer, quod defendendum putavit Scal. scribens, Ah me me: Commel. Meus me puer, probante Voss. quodque in Meus mi mutavit MelVicent. Brix. et Venett. habent, Næ meus puer : Guar. P. conj. Meus jam: Pucc. Jam meus ; Faërn. Ve meus : Stat. Me meus ; Heins. Una meus ; Doer. A te mox, vel Mox tecum. Statii, Mel. Heins. et Doer. emendationes damnat Hand. et legi jubet, quod e. Mellitus puer, &c. Corrad. dedit, Meusmet puer, (quod scribitur nonnunquam Me'met,) et hunc, ut fere semper, secutus est Ed. Gott. Scaligeri emend. recepit Bip. Passer. denique e vet. lib. affert, Nemeus, ad formam 'nevult,' nefrens, nefastns, nefunera,' &c.—12. 13 Stat. offensus voce sed, legi jubet, dum l. pudi. cus Ne finem facias, sed, &c. vel, dum l. pudico, Ne f. facias, sat, $c. Heins, vult, et irrumatus: Guar. pro sed legit nisi. Vulg. defendit Hand. et interpr. od sed per. at quidem,'ut ap. Juvenal. xv. 94.

NOTÆ

dio ejus pudicitiam tentas: alii, contra fidem antiquorum codicum, pro exjocaris, legunt, et jocaris.

11 Ah! meus [me me] Ductum a Greco, οι μου μοι, et & μοι μοι· dicitur et 've me me.' Ut Catullus ipse infra ad Manlium : Quæ, ve te, misero letum miserabile fratri Attulit.' Et infra : 'Ah me! an illa puella.' Sic et Seneca in Apocolocyntosi, 've

me.'

12 Dum licet pudico] Veteres voca. bant “Impudicos,' qui sui corporis aliqua parte libidinem alienam excepissent; 'pudicos' vero, qui nihil tale essent perpessi.

13 Ne finem facias, sed irrumatus] Quamvis te moneam, non tamen cessabis nisi irrumatus, i. e, nisi prius te irrumavero, finem non facies.

CARMEN XXII.

AD VARRUM.

Suffenus iste, Varre, quem probe nosti,
Homo est venustus, et dicax et urbanus,

O Varre, Suffenus iste, quem bene nosti, lepidus homo est, facetus, et festivus ;

« ZurückWeiter »