Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Carmm. XXXIV. Dianæ sumus in fide.

LXI. Collis o Heliconii.

tes ope

XI. Undecimi generis est Pherecratius, qui fere constat spondæo, dactylo, atque iterum spondæo, ut :

Exēr | cētě jŭ / vēntām Catullus tamen in prima sede frequentius trochæum collocat; cujusmodi sunt:

Lütě ūm pědě | soccūm
Frige rans Aga nippe
Semper ingene rari
Suspi

gentem nonnunquam et iambum, ut in illis :

Púēl | læqně că | námūs

Hymen | © Hyme | næe semel secundo loco spondæum adhibuit:

Nutri | ūnt hū / mõrē Hoc genere versus bis utitur, nempe Carmm. XXXIV. et LXI. cum Glyconio.

XII. Duodecimi generis est Hexameter ; cujus notissima structura. Catullus non raro adhibet spondæum pro dactylo in quinta sede, veluti : Tempe

væ cingunt super impēn | dentes
Non prius

lo fla
grantia

decli navit
Eruit

dicibus exturbata Hoc genere versus utitur Poëta noster bis perpetua serie, Carm. LXII. Vesper adest, juvenes ! consurgite! Vesper Olympo.

LXIV. Peliaco quondam prognatæ vertice pinus. alternis vero cum Pentametro, a Carm. LXV. usque

ad finem libri. Nonnulli apud Nostrum occurrunt hypermetri, cujusmodi sunt exempli causa :

Inde pater Divum sancta cum conjuge, natisqne.

Et qui principio nobis terram dedit, auctore. XIII. Decimi tertii generis est Pentameter Elegiacus, æque no. tus. Est autem Catullus, more antiquiorum poëtarum, in hoc genere nonnunquam duriusculus : qualia enim sunt illa :

Troja virum et virtutum omnium acerba cinis.
Quam modo qui me unum atque unicum amicum habuit.
Vere, quantum a me, Lesbia, amata, mea, es.
Divum ad fallendos numine abusum homines

Nec desistere amare, omnia si facias.
Et si qua sunt alia similia.

quæ syl
ex il

illa pro

cul ra

XIV. Decimi quarti generis est Galliambicus ; quo utitur Carm. LXIII. [In constituendo hujas Carm. metro, cum ejus ratio non satis perspecta esset, nec ad veteris exempli normam exigi posset, valde inter viros doctos disceptatum fuit, adeo, ut ex opinionum varietate mira quoque in textu enata sit lectionis varietas et depravatio. Ex sententia Vulpii Galliambus constat sex pedibus, quorum prior frequentius est anapæstus, nonnunquam spondæus vel tribrachys : secundus fere iambus, rarius anapæstus, tribrachys vel dactylus : tertius sæpe iambus, raro spondæus : quartus dactylus vel spondæus : quintus sæpe dactylus, interdum tamen creticus aut spondæus : ultimus anapæstus et nonnunquam iambus præcedente cretico. Werthesius Galliambi Schema metricum exhibuit hoc :

Sed Reizius, peritissimus harum rerum magister, contra Werthesii rationem proposuit banc : Werthesius, in exponendo metro Galliambico vehementer a veritate aberravit, metri cæsura tollenda, et ejus tribus ultimis pedibus, anapæsto et duobus iambis, in duos dactylos et anapæstum vertendis. Non cogitavit, cæsuram esse duplicem : aliam podicam, ut hexametri, aliam vero metricam, ut pentametri. Podica in pede trisyllabo in alterutram e duabus prioribus syllabis cadere potest: metrica nihil variat, ut nec in Galliambo, qui eam habet. Non debuit igitur Galliambi cæsuram, quæ metrica est, podicam facere.')

ELENCHUS ALPHABETICUS

NONNULLORUM SCRIPTURÆ COMPENDIORUM

QUÆ IN VV. LL. OCCURRUNT.

Ald. 1. Ald. 2. Aldd. Anon.

Avant.

Bal. Barth. Bentl. Bip. 1. Bip. 2. Bodl. Bond. Brix. Broukh, Burm. Cacc. Cant. Calp. Colin. Colum. Commel. Corrad.

Editio Aldina, 1502.

1515.

utraque.
Excerpta Anonymi, quem D’Orvillium esse suspicatur Laur.

Santenius.
Hieronymus Avantius, cujus Emendationes in Catullum editæ

sunt a Moravio an. 1494. et repetitæ in edd. Venet. 1500. et

Ald. 1502.
Codex Baluzianus ap. Santenium.
Frid. Gottlieb Barthius.
Richardus Bentleius.
Editio Bipontina, 1783.

1794.
Codex Bodleianus Oxon.
Bondanus in Var. Lect.
Editio Brixiensis an. 1486. cura Parthenii.
Janus Broukhusius.
Petrus Burmannus.
Excerpta Francisci Cacciæ.
Editio Cantabrigiensis, an. 1702.
Calpurnius in Ed. Vicentina, an. 1481.
Editio Colinæi Parisini.
Codex Hieronymi Columnæ.
Liber Commelinianus membranaceus, quo usus est Vossius.
Corradini de Allio, (codicis jactator, cujus nec vola nec vesti-

gium unquam extitit), in Ed. sua an. 1738.
Codex Corvini, quo usus est Santenius.
Codex antiquus Jacobi Cujacii, J. C. quo usus est Scaligerus.

[ocr errors]

Corv.
Cuj.

Dat.
Doer.
Dory.
Dorv. c.
Dous. P.
Dous. F.
Douss.
Dresd.
Ed. anon.

Eld,
Faër.
Frut.
Frut. c.
Gall.
Gött. 1.

Gött. 2.
Græv.
Gryph. 1.
Gryph. 2.
Gryph. 3.
Gryph. 4.
Gryph. 5.
Gryph. 6.
Guar. P.
Guar. F.
Gud.
Gurl.
Hamb.
Hand.
Heins.
Henr.
Huschk.
Itall.
Lamb.
Lat. Lat.
Leid.
Leon.
Lenz.
Lips.
Livin.
Maff.
Maff. 1.
Marcil.
Markl.
Medic.

Datianus optimæ notæ codex, quo iisus est Santenius.
Doeringius in Editione 1788. 1792.
D’Orvillius.
Codex D'Orvillianus.
Janus Dousa Pater.

Filius.
Editio Dousarum, an. 1592.
Codex Dresdensis ab Handio citatus.
Catulli Opera ex castigatt, et obss. Grævii, Vossii, et Vulpii

emendata; sine a, et l.
E. Hub. Eldickius.
Gabriel Faërnus.
Lucas Fruterius in Verisimilibus.
Codex ejusdem.
Codex Scaligeri Gallicanus.
Editio Goettingensis, an. 1742. cujus basis est Ed. Corradini de

Allio.
Editio Goettingensis, an. 1762.
Editio Græviana.
Editio Gryphiana, an. 1534.

1537. Doeringio primum cognita.
1542.
1544,
1546.

1551.
Guarinus Pater.

Filius.
Codex Gudianus, quo usus est Santenius.
Gurlittus ad Epithalamium Pelei et Thetidos.
Codex Hamburgensis.
Ferdinandus Handius in Observ. Crit. in Catullum, 1809.
Nic. Heinsius in Notis ad Catullum,
Editio Seb. Henricopetri, an. 1592.
Imman. Gottlieb Huschkius in Epist. Crit, ad Santenium.
Codices Italici ap. Nic. Heinsium.
Codex Lambini.
Latinus Latinius in Variantibus.
Codex Leidensis, quo usus est Santenius.
Lennep ad Coluth.
Carol. Gott. Lenzius ad Epithalamium Pelei et Thetidos.
Justus Lipsius.
Joannes Livineius in Notis editis an. 1621.
Scipio Maffeus.
Liber ejusdem, quo usus est Statius.
Theodorus Marcilius in Asterismis.
Marklandus in Notis ineditis ap. Santenium.
Cedex Mediceus.

Palat. p.

Mediol. Codex Mediolanensis omnium vetustissimus, quo usus est Vos

sius. Mel. Janus Meleager in Spicilegio. Mem. c. Codex Memmianus membranaceus, scriptus an. 1465. .et quo

usus est Passeratius. Mitsch, Mitscherlichius in Emendationibus in Catull. Epist. Crit, ad

Heynium. Munck. Munckerus. Mur. M. Ant. Muretus in Ed. an. 1559. Nan. Codex Nanianus. Obs. Mis. Observationes Miscellaneæ, quæ cura D'Orvillii prodierunt. Palat. m. Codex Palatinus membranaceus.

papyraceus. Palatt.

uterque.
Pallad. Palladius Fascus in Ed. Venet. an. 1497.
Palm. Matthæus Palmerius.
Palm. c. Codex ejusdem, quem sua manu an. 1428. scripserat, et quo asus

erat Andreas Schottus.
Parth. Anth. Parthenius qui Ed. Brixiensem curavit, an. 1486.
Pat. 1. Codex Patavinus primus, quo usus est Statius.
Pat. 2. Codex Patavinus secundus, quo usus est idem Statius.
Passer. Passeratius in Ed. an. 1608.
Perr. Exc. Ant. Perreii Excerpta.
Polit. Ang. Politianus.
Pont. Jovianus Pontanus, Scriba Regius.
Pucc. Exc. Francisci Puccii Excerpta.
Raph. Editio Raphelengii.
Reg. Charta Regia.
Rheg. Editio Rhegii Lepidi, an. 1481.
Ricc. Codex Riccardianus, quo usus est Santenius.
Ruhnk. Exc. Ruhnkenii Excerpta.
Saib. Codices duo chartacei Saibantium Veronæ.
Salm. Salmasius.
Sant. Laurentius Santenius.
Scal. 1. Scaligerus in Edit. an. 1577.
Scal. 2.

1600.-
Schott. Andreas Schottus.
Schrad. Schraderus.
Silv. Philippus Silvius in Ed. Delph. an. 1685.
Stat. Achilles Statius in Ed. an. 1566.
Thuan. Codex Thuaneus vetustissimus membranaceus, quo usus est

Vossius. Tit.

Robertus Titius in Prælectionibus ad Catullum.

* Ed. an. 1582. mera est repetitio Ed. an. 1577.

« ZurückWeiter »