Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

.

EX EDITIONE J. G. GRÆVII, TRAJECTI AD RHEN. 8vo. 1680.

NOTÆ VARIORUM

IN

C. VALERII CATULLI OPERA.

CARMEN I.

C. VALERII] In manuscripto juris- mine illorum memoriæ proditum, consultissimi viri Jac. Cujacii non quando, et a quo, et ubi hic liber Caius, sed Quintus prænomen exa repertus in 'manus nostras perveneratum est. Idque videtur confirmari rit. Solus Volaterranus, quod sciam, Carm. in Januam, illo versiculo, memoria avorum suorum e situ eru• Verum isti populi nænia, Quinte, tam scribit. Sed in Galliis se eum facit.' Quare, qui illi Caio præno- reperisse ille ipse, qui publicavit, men faciunt, possunt, hac auctoritate Epigrammate testatus est. Quod permoti, sententiam suam mutare. quamvis dignum est elegautia seculi Porro liber ille, quo usi sumus, cu illius, quo literas scire barbaries jusqne jam mentionem fecimus, longe erat, tamen ne quid sine teste dice. alios hujus poëtæ manuscriptos boni. rem, id æquo animo bic adposui. tate superat, quum tamen omnes ex Inducit vero Catullum loquentem : uno exemplari descripti fuerint. Id ' Ad patriam redeo longis a finibus exemplar ab homine Veronensi, quis. exul, Caussa mei reditus compatriota quis ille fuit, in Galliis repertum, fuit. Scilicet a Calamis tribuit cui omnes illos codices ejus poëtæ, qui Francia nomen, Quique notat cursum in Italia extant, propagavit. Et prætereuntis iter. Quo licet ingenio quum multi extiterint, quorum pars vestrum revocate Catullum, Quoius vitam poëtæ collegerint, pars in eum sub modio clausa papyrus erat.' EtCommentaria ediderint; miror a ne si, candide lector, hoc Epigrammatę Delph, et Var. Clus. Catul.

Y

patienter carere poteras, babet ta- tributum fuisset volumen. Rursus men quod te scire melius fuit, quam apud Virgilium legimus, ' Et quo te ignorare. Non repetam de Catullo, carmine dicam Rætica?' Ibi Ser. quæ vulgatissima alii atque alii tan vius refert, Virgilium, quum sciret quam nova nobis obtrudunt. Id tan. Ræticum vinum summopere laudari tum dicam, Urbicarium et Mimogra a Catone, contra autem vitnperari a phum poëtam huic nostro cognomi. Catullo, ne se in eam dissensionem nem fuisse : cujus meminit Juvenalis. interponeret, hoc modo locutum. Et fortasse is fuit auctor carminis de Atqui in hodiernis Catullianis nulla Vere, ex quo boc citat Erasmus : nota ejus rei extat. Denique No. • Sic Amyclas, dum tacebant, perdi. pins ex Priapeio Catulli adducit: dit silentium.' Suspicor autem illud de nieo ligurrire libido est. Quare Gallicanum exemplar Langobardicis admodum mutilum opus Catullianum literis scriptum fuisse : quia errores, ad vos pervenisse minime dobiam. qui in postremis codicibus ab imperi. Quid præterea dicam, quæ citat ex tis liberariis disseminati sunt, non

Catullo Maurus Terentianus, quæ aliter videntur quam a morosis illis nusquam comparent? Scal. characteribus nati ; id quod suo loco Ad Corn. Nepotem] Ineptum est du. diligenter admonebimus. Præterea bitare de Corn. Nepote, quem Plinon character solum menda propaga

nius et accolam Padi, et Transpadavit, sed et antiquaria lectio. Nam libe pum vocat. Sed Ausonius omnem rarius semper scripserat QUOR. QUOM. prorsus dubitationem tollit, qui eum LUDEI. LUCEI. ADEPTA's. M’alius. Gallum vocat, et Nepotis cognomen OCEANO'S. POPUL'ARBITRIO. DEVOL

attribuit. • Cui dono lepidum noVIT ILL' ACUTO. ILI' ET. Item multa vum libellum, Veronensis ait poëta alia præterea, quorum ignoratione quondam, Inventoque dedit statim quantum in lioc auctore edendo pec- Nepoti. At nos inlepidum, rudem catum sit, postea docebo. Miraberis libellum Credimus gremio cui fovenenim, studiose lector, tantam men.

dum? Inveni, (trepidæ silete nugæ) doruin segetem hunc politissimum Nec doctum minus, et magis benig. anctorem occupasse; quam si non num, Quam quem Gallia præbuit omnem extirpavero, tamen non mag

Catullo. Idem. num post me spicilegium relinqnam.

2 Arida modo] Cur dubites de hac Dubitandum vero minime est opus lectione caussa non est, si Servium loCatulli ad nos lacerum pervenisse. cupletissimum auctorem habes ; quaLonge enim plura scripsisse testes re enim illi minus quam libris abbinc sunt veteres Grammatici, qui de ejus centum annis scriptis tribuendum sit - poëmatiis ea producunt, quæ hodie non video. Idem. non extant. Itaque apud Virgilium

Aridn modo pumice expolitum] PelliÆn. v. per mille coloribus arcum :' bus opinor libri et olim obtegebantur, ibi Servius, ' De iride areum in ge- eæque pumice poliri ac levigari sole. nere masculino dixit Virgilius; Ca- bant. Ovid.' Nec fragili geminæ potullus et alii in fæminino, referentes liantur pumice frontes : Hirsutus pas. ad originem.' Atqui tale pihil hodie sis ut videare comis.' Servius ad in Catullianis. Præterea ejus opus Æn. XII. Plin. XXXVI. 22. Polibant videtur in genera carminum distinc. ergo pumice libros eos jam edituri. tym fuisse, Hendecasyllabos, Heroi. Propert. Eleg. III. 1. Martial. 1. Ep. ca, Lyrica, Elegiaca. Itaque Chari. 67. .Mutare dominum non potest lisius citat Catullum in Hendecasylla. ber notus, Sed pumicata fronte si bis, quod sane 'non fecisset, nisi ita quis est nondum, Nec umbilicis cul

tus atque membranis.' Infra ad Suf. ' In loco, quem Aquas Sextias vofenum : " Novi umbilici, lora rubra, cant, quo, fides numinum, prælio opmembrana Desecta, plumbo et pu- pressit !' Sic apud Catonem: Vita mice omnia æquata.' Livin.

Deum immortalium: ubi Statilins Maxi. 3 Corneli] Male hoc distinguitur mus vetustissimus Criticus εκφώνησις, , vulgo. Ita enim scripsit Catullus : inquit, åpxuïk, as, & rómol. · AntipaQuoi dono lepidum novum libellum, Ari. ter Sidonius in Alcæum: Où gdp èv da' modo pumice expolitum ? Corneli, Šriqo 'lepov, åri' tv euol nyellua dava tibi. Sic in Epigrammatis : ' Quoi Aitev, n hvellua kpovídao taykpatés. potius faveam ? Cæli, tibi. Scal. Nam ultima verba eodem modo èKow

6.Omne ævum tribus] Dupliciter untiâs pronuncianda. Terentius An: peccant docti viri in hujus loci enar dria; · Pietatein nati, nonne te miratione. Primum, quum Annales seret mei?' ut ékpávnous per ea, Nepotis intelligunt: quorum quum quæ nobis augustissima, Deos, temGrammatici decimum quintum ci- pla Deorum : sic 'et per ea, quæ tent, non efficient, id quod volunt, nobis charissima, parentes, liberos: nempe illud, Tribus chartis, esse bre. Itaque vitam Deorum immortalium,' viter et compendiose, ut ipsi expo et • Pietatem nati,' eodem modo nunt. Nam quomodo compendiose enunciatum, nimirum èKOWVITIK@S. scribere potuit, qui ad decimum Idem. quintum aut ulterius fortasse scrip 8 Quare habe] Ita lege ex veteri serit? Alter error, quum Tribus char. scriptura : Quare habe tibi, quicquid lis, ut jam monui, pro breviter accipi- hoc libelli est, Qualecunque. Quod est unt. Quid ergo? Intelligit Chronicon elegantiæ priscæ ac Latinæ. Idem. Nepotis, quod antiquissima etiam .. 9 Qualecunque quidem] Jam devemythologica complectebatur instar nimus eum locum, qui adeo vulgus Apollodori Bibliothecæ. Ausonius : Grammaticorum torsit. Notum com• Apologos Titiani, et Nepotis Chro- mentum Pontani, ipso Pontano innica, quasi alios apologos, nam et dignum, quod multi ita amplexi sunt, ipsa instar fabularum sunt, ad nobili ut quum se belle Catullum imitari tatem tuam misi.' Deinde aperte profiterentur, id totum tanquam guhhoc Catullus ipse docet. Nam το olov Catulli in suos Hendecasyllabos Omne ævum plane ad Chronica refer- inculcarint. Librorum scriptorum tur. Chronicorum scriptio omne om lectio, ut jam multi monuerunt, ita nium gentium ævum complectitur, concepta ; quod o patrona virgo. In Aogales tantum unius nationis gesta. nostro erat patruna. Parva quidem At tribus chartis . quod dixit, pene menda, si leviusculam mutationem, pueri ipsi explicaverint, tribns libris. quæ hic commissa est, spectes : sed Ita Q. Serenus, . Tertia namque Titi, non parvi momenti, si nos quidem simul et centesima Livi Charta.' An recte divinavimus, id quod tamen censes aliud quam centesimum ter nos fecisse fortasse non inepte affirtium librum indicari ? Quare doctis mare possumus.

Legimus ergo: viris, qui id proverbialiter dictum Quare habe tibi quicquid hoc libelli est, interpretantur, per me quidem tacere Qualecunque, quod, o patrima Virgo, licet. Quid enim brevius scribere Plus uno maneat perenne sæclo. Quipotuit, quam omne ævum ab altima bus uterque parens superstes erat, antiquitate tribus libris complecti? ii Græcis åpøidaleis, Latinis patrimi Idem.

matrimi dicebantur. Contra quibus 7 Doctis Juppiter] 'Expárnois satis alter tantum parens erat, &repobaleis.

Et similis ea apud Florum: et Latine, quibus pater decesserat,

nota.

ii matrimi, quibus mater, ii patrimi cessat? Idem. erant. Eleganter vero Catullus Mi. Patrona Virgo] Magnus Scaliger nervam, quæ tantum patrem habebat, pro patrona Virgo, reponendum cenpatrimam vocat. Eo nomine eŮTATé sebat; quod o patrima Virgo. De qua pela a Græcis poëtis vocatur, ut, Kiû. emendatione merito dubitamus. Priθι μεν ευχάων Τριτωνιάς ευπατέρεια, , mo enim vocem patrima alii controNam, nt inquit Callimachus, udtnp versi juris faciunt, et secundam gon otris ÉTUKTE Oeày, 'And Aids kopuod. longam, sed brevem volunt. Præ. Quare propterea åudtwp dicta. Eu terea quomodo Minerva, quam poëta ripides Phenissis : δίας αμάτορος Παλ. hic poscit, patrima possit appellari? addos Ppadażow. Hoc est, Divæ pa. Equidem scio sine matre ex Jovis trimæ Minervæ consiliis. Sic quum cerebro natam esse Minervam. Sed Vulcamus a Græcis dicitur åndtap, interea patrima non significat illam, jure vertere potes, matrimus. Patre quæ matrem nunquam habuit, verum enim caret, ut Minerva matre. Per. quæ matrem quidem habuit, sed ami. peram vero alteram ab ultima corri- sit, patre solo adhuc superstite, Quopuit Politianus, quum analogia aliter modo igitur Patrima Virgo recte di. docet. Ita enim producimus, Primus, citur, quæ matrem nunquam habuit? Bimus, Trimus, Quadrimus. Ad quod Isacius Pontanus legendum existiexemplum formatur Patrimus, Ma mat, Quod o paterna Virgo; præser. trimus. Quod si patrona retines, non tim cum vox bæc paterna propius acdeterius erit altero, propterea quod cedat ad lectionem Mss. patrona ; in Bibliothecis Minerva dicata erat. et epithetum istud, paterna, opJuvenalis Sat. III. Hic libros da. time conveniat Minervæ, quæ àudtwp bit et forulos, mediamque Minervam.' patrem tantum habuit. Et expresMediam Minervam vocat mpotout sisse hæc Catullum ex Martialis illo, Minervæ, quæ in omnibus bibliothe- quod exstat lib. vii. Epigr. 72. Ubi cis dedicabatur: quo nomine patro- Narbo ei' paterna’dicitur, ob Juliam nam librorum vocaverit. Itaque non Cæsarem, ejus conditorem, qui Cæimmerito librum plus uno sæclo vi sar pater appellatus fuit. Unde et vere optat, quem Minerva in Biblio. in veteri Inscriptione disertim legithecas receperit. Magister qnidam, tur, Col. JULIA. PATERNA. NARBO. cui editio horum trium poëtarum im. Si quis interea me sequi volet, vulpotentem zeloty piam expressit, cla. gatam lectionem, quæ patrona habet, mabat ex suggestu, flagitium esse mutare non tentabit. Boxhornius. Minervam invocari in poëmate lasciLego: Qualecunque : quod o Peranna vo. Sed æmulatio eum ad eam nn. Virgo Plus, 8c. Appellare enim videgatoriam objectionem impulit, non tur Deam temporis præsidem, quæ ulla ratio. Nam quis poëta non de a veteribus Peranna dicta fuit: atque amore locutus ? et tamen quis non adeo.poëtam ludere voluisse arbitror eorum invocavit Minervam? propter in cognatione vocum Peranna, et illo pædagogulorum fastidium unns Ca. quod sequitur Perenne. Meleager. tullus ab invocatione Minervæ fa.

CARMEN II.

5 Cum desiderio meo nitenti] Scri. bendum est Quum. Quum libet,

est, quandoquidem libet. In plerisque veterum libris quoniam' pro

« ZurückWeiter »