Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

5

Quis te lenirem nobis, neu conarere

Infestum telis icere, musca, caput :
Hunc video mihi nunc frustra sumtum esse laborem,

Gelli, nec nostras binc valuisse preces.
Contra nos tela ista tua evitamus amictu :

At fixus nostris tu dabi' supplicium.

diligenti cura investigandos, quibus te mihi placarem, efficeremqne ut tanquam musca non attentares aculeis mihi caput tibi invisum ferire; modo cognosco tandem istum mihi laborem incassum fuisse susceptum, neque circa hoc aliquid valuisse mea rota. Ego igitur solis vestibus declinabo istas tuas sagittas ; tu vero meis telis confixus meritam temeritatis lues pænam.

unde ille venanda requirens.—3 Qui te lenirem in Stat. codd. melioribus ; Quæ te lenirent in Brix. Queis te lenirem, nobis neu, 8c. in Ald. Junt. Gryph. Mur, et recentioribus, nisi quod recte post lenirem sublata est interpunctio, præ. eunte Scaligero.-4 In Stat. codd. melioribus, Telis infesta mic teremusque caput ; hinc ille, Telis infestans mi icere musca caput ; in Scal. cod. Telis infestum iicere ; unde refinxit, Telis infesto mi icere, musca, caput, quod reposuerunt Delph. Ed. anon. Bip. alii; mittere musca caput legi jussit Avantius ; Tela infesta meum mittere in usque caput defendit Mur. Telis infestans icere mi usque caput in Græv. Telis infestum mittere musque caput in Marcilii membranis ; unde conj. Telis infestum icere mi usque caput, et infestum interpr. “ infestatum :' Infesta in nostrum mittere tela caput ex vet. cod. profert Voss.'et sane, nisi turbatus verborum ordo aperte correctoris manum proderet, lubenter in hac lect. acquiesceremus.' Doer. Infestum telis icere mi usque caput ex codd. legi jussit Heins. Lect. nostram servant Brix. Gryph. aliæ.-6 In Venet. an.

1500. Mur. et Græv. huc valuisse ; in Gryph. et recentioribus hinc caluisse ; Bondanus in Var. lect. p. 124. conj. nostras evaluisse ; Doer, hoc, vel id valuisse. Quare nos tela tacite recepit Mur. evitabimus amica ex melioribus codd. affert Voss. unde tentat eritabimus hamis. -8 Adfixus, vel Affixus, in edd. vett. At fixus in codd. Scal, et Voss, alii legunt, Affixusque dabis tu mihi supplicium.

NOTÆ vitari; at illa, quibus ipse Gellium tela, quæ se missurum minabatur, fixit, eam vim habere dicit, ut apud amictu solo evitabit, veste nempe omnem posteritatem nefarias Gellii caput obtegendo, qnod levioris sint libidines propalatura sint, unde te momenti. meritatis suæ, quod Catullum volu 8 Tu dabi'] Abjicitur s, in fine erit lædere, pænas gravissimas sit dictionis, dabis, in scansione, quod a daturus.

Priscis fieri consuevisse multis patet 2 Carmina Battiadæ] Incertum ea exemplis. Q. Catullus apud Gelli. de Carmina sint, quæ de Coma Bere Ibimus quæsitum : verum ipsi nices e Callimacho transtulit Catal ne teneamur Formido : quid ago? dat lus, an alia Gellio instanter petenti Venus consilium.' Idem apud Lucr. mittere instituerit. Unde porro Cal. ' Cam nihil omnino fieret ex omnibus limachus dicatur "Battiades' a Bat. rebus. Sed nonnulli hanc elisionem to' parente jam supra diximus abun evitare volentes, sic extremum hunc de.

Catulli versum legere maluerunt : 7 Contra nos tela ista tua] Jocose Affixusque dabis tu mihi supplicium. Gellium deridendo asserit Poëta, quod Delph. et Var, Clas. Catul,

X

un :

PERVIGILIUM

VENERIS,

EX RECENSIONE JO. CHRIST. WERNSDORF.

Cras AMET, QUI NUNQUAM AMAVIT; QUIQUE AMAVIT,

CRAS AMET.

Ver noyum, ver jam canorum, ver renatus orbis est.

Titulum præfert Salm. cod. Pervigilium Veneris, 'Trochaico metro: sunt vero versus XXII. librarii errore pro XCII. ut putat Riv. Aliter inscribitur, Ver; vel De Vere; vel Carmen de Vere.-1 Hanc versum post quartum collocavit Riv. pro amet in principio et in fine versus amat reposuit Sanad. subjungens,' sic lego : nec sane amet cum cavete, vs. 34. convenire potest.' Sanad, porro multa alia in hoc Carmine audacter mutavit, versus alios transposuit, alios rescindit plane, quasi ab aliena manu assutos, singulos autem divisit in duos.--2 In Pith. cod. der natus orbis est ; unde ille, ver juventus 0. est; vel, ver renutus o, est, probante Lips. vel, tere natus' o. est, quod etiam placuit Lipsio: in Salm. cod. vere natus orvis est, åpxairws scriptum pro orbis est; vel, vere natus aovis est: unde scriptum fuisse putavit, vere natus jovis est :

NOTÆ 2 Ver novum] Hoc Poëmatium, quod

Quod etiam affirmat Virg. Georg. 11. nonnulli De Vere inscribunt, sive Ca 336. “Non alios prima crescentis ori. tulli, sive cujuscumque alterius sit, gine mundi Illuxisse dies, aliumve merito Pitheus Medicorum pueris ac habuisse tenorem, Crediderim : Ver manibus commendavit, cum valde cor illud erat, ver magnus agebat Orbis, ruptum ac multis partibus mutilum, et hybernis parcebant flatibus Euri,' vulneribusque hactenus immedicabili. Panegyristes ad Maximian. “O felix bus laborare visum sit viris eruditis. beatumque ver novo partu! O tem, Illius autem cicatrices paulo coaluis pus, quo merito omnia natą esse crese, benignamque Æsculapii opem sen dantur! Celebris est porro quæstio sisse, eruditus lector hic animadver tum apud Philosophos, tum Theolotet.

gos, utrum vere an autumạo mundus Ver renatus (vere natus] orbis est] fuerit conditus, aliis in banc, aliis in Qrbem patum fuisse vere existimat. illam sententiam abeuntibus.

Vere concordant amores, vere nubunt alites,
Et pemus comam resolvit de maritis imbribus.
Cras amorum copulatrix inter umbras arborum
Implicat casas virentes de flagello myrteo.
Cras Dione jura dicit fulta sublimi throno.
CRAS AMET, QUI NUNQUAM AMAVIT; QUIQUE AMAVIT,

CRAS AMET.
Tunc cruore de superno, spumeo Pontus globo,
Corulas inter catervas, inter et bipedes equos,

10 Fecit undantem Dionen de maritis imbribus. CRAS AMET, QUI NUNQUAM AMAVIT; QUIQUE AMAVIT,

CRAS AMET.
Ipsa gemmis purpurantem pingit avnum floribus.

Scriv. conj. ver renatus annus est.-3 Io Pith. cod. nubent ; Lips. conj. nubunt, quod firmat cod. Salm. pubent, i. e. vernant, legit Pontanus.-4 Riv, malit zonam resolvit ; pro de Sanad. legit E, contra codd. fidem.-5 In Pith. cod. amorem, quod ille in amorum mutavit.--6 Implicat gazus in Pith, et Salm. codd. casas reposuit Pith. (approbantibus Lips. et Salm.) laudans ex Tibullo,

Ludit, et ex virgis extruit arte casas.' Pro de flagello Sanad. legit E Aagello. -7 Riv. conj. dicet, ut infra vs. 50. sed codd. exhibent dicit : Casaub. ad Sueton. lib. 11. p. 145. Lips. alii, invitis codd. legerent toro pro throno, quod improbant Pith. et Riv.-9 In Pith. cod. Tuno quiuore desuper huc spumeo pont' de glouo ; unde conj. Tunc liquore de superno, spumeo ponti e globo ; idem Pith. hanc etiam dedit emend. Juno rore de supernis, teste Lipsio, qui legit, Tunc cruore de superno ac spumeo ponti e globo ; hinc Riv. Tunc Jovis viro superno, ac, &c. et, Tunc calore de superno, ac sp. ponti globo: io Salm. cod. Tunc cruore de superbo spumeo pontus globo, qui pro superbo reposuit superno ; Scriv. tentavit, Tum cruore de superno spumeum ponti globum.-11 Fecit undantem Dione in Pith. cod. approbantibus Scriv. et Riv. sed pro Fecit Scriv, conj. Excit ; pro Dione Lips. legi jussit Dionem ; in Salm. cod. Dionen: pro de maritis Riv. præferret, de marinis; Sanad. legit, In marinis fluctibus.—13 In Pith, cod.

NOTÆ

5 Amorum copulatrix] Venus ma mida natura consurgit coëundi aviter Amorum circumfusa umbræ ne ditas. bula oberrare solet ; veloque suo 10 Bipedes equos] ‘Bipedes' dicun. favet furtis amantium, pavidosque tur equi Neptuni, qui posterioribus tegit amatores.

pedibus carent, priores tantum ha6 De flagello] Sic de flagellis Isido bentes, quibus pontum legunt et narus lib. xvii. cap. 105. “Summitates tant. vitium ac fruticum flagella nuncu 11 De maritis imbribus] Maritos impantur, eo quod flatu agitentur.' bres eleganter appellat spumam et

7 Dione] Mater est Veneris ; sed sanguinem. hic pro Venere ipsa sumitur.

13 Purpurantem pingit annum] Ver 9 Spumeo Pontus globo] Venus ex mundi dicitur pictor,' quia gemmu. mari concepta dicitur ; quod ex hu. lis, colorumque ac floruin varietate

15

Ipsa surgentes papillas de Favonî spiritu
Urget in notos penates. Ipsa roris lucidi,
Noctis aura quem relinquit, spargit humentes aquas.
Lacrymæ micant trementes de caduco pondere:
Gutta præceps orbe

parvo

sustinet casus suos : Hinc pudorem florulentæ prodiderunt purpuræ.

gemmas ; unde ille conj. gemmās, i. e. gemmans, quod Buchnero et Rivino arridet; Lips. gemmeis, probantibus Weitz. et Scriv. in Salm. cod. genimis. Ante hunc versum versus 23. 24. posuit Riv. et post eundem inseruit intercalarem, Cras amet, &c. Vide ad vs. 23. 24.–14 In Pith. cod. Ipsa surgentes papillas de Fuboni paritu Urguet in totos pentes ; in Salm. cod. Ipsa surgentes p. de Favoni spiritu Urguet in notos penates: Pith. conj. Ipsa turgentes p. de Favoni spiritu Urguet in toros stupentes, probante Lips. qui pro stupentes malit tepentes ; Salm. toros parentes ; Scriverii amicus quidam, Urget in nodos tenaces ; unde Scriv. ipse, Urget in nudos penates ; Weitz. Unguet in toros tepentes; Riv. Ipsu surgentes p. de F. sp. Turget in toros tepentes ; et postea, Ipsa surgentes favillas de F. sp. Urguet in focos tepentes ; vel, Ipsu turgentes p. de F. sp. Mulget in fætus latentes ; ipsa roris lactei, &c. Sanad. denique, Ipsa turgentes p. de F. sp. Mulget in toros tepentes.—16 Lips. legeret quoin reliquit ; Won. werius ad Apul. quum reliquit, probante Scriverio ; quem reliquit Rivinus, qui post hunc versum intercalarem inseruit.-17 Hic et quatuor sequentes versus exulant in ed. Sanad. de quibus hæc notat: ‘Interpolatio inutilis, intricata, nihil sequentibus constans, infelicissime audax, et jam dicta vel dicenda inepte iterans.' In Pith. cod. Et me canat lacryme trementes detadum pondere ; Lips. emend. Et micant, et sic erat in Salm. cod. qui legendum pu. tavit Emicant ; in ejusdem cod. de caduco ; Lernutius conj. decadivo, una voce; Weitz. decidivo; Riv. de rosarum pondere ; vel, vitium de vulnere; vel, deque tectum pondere : Lectio nostra debetur Scriverio, improbante Rivino.18 Riv. post hunc versam posuit vs. 58. cum intercalari, sed ibid. pro ducat legit ducit.--19 In pudorem in Pith. cod. In pudore in Salm. cod. qui legit

NOTÆ

multiplici tellurem illustrat, ac deco etiam B. Hieronymus Epist. 26. ad rat.

Pammachium. Quis,' inquit, ‘par. 14 Surgentes papillas] Hic 'papil- turientem rosam, et papillatum co. læ' sunt rosarum alabastri, ac prima rymbum, antequam in calathum fungermina, seu rosarum calyces pon datur orbis, et tota rubentium foliodum dehiscentes, et patentes, convo. rum pandatur ambitio, immature de. lutis foliorum panniculis conniventes. messum æquis oculis marcescere vi. De his rosarum papillis' Plin. lib. deat?' Quem Plinius 'alabastrum' XXII. cap. 4. ' Rosa nascitur et ger dicit, 'papillatum corymbum' Vir minat granoso cortice, quo intumes. sanctus appellat. cente et in virides alabastros fastigi 15 Urget] Propellit, effundit in ato paulatim rubescens dehiscit ac folia. Hoc Maro trudere' dixit sese pandit, in calycis medio sui com Georg. 11. “Sed trudit gemmas, et plexa luteos apices.' • Alabastros' frondes explicat omnes.' hos Plinianos noster Auctor designat 17 Lacrymæ micant] Eleganti tra. per surgentes papillas, hoc est, nascen latione “roris guttas' vocat "lacrytes, geripipantes, crescentes. De his mas.'

« ZurückWeiter »