Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

5

Suscipit, o Gelli, quantum non ultima Tethys,

Non genitor Nympharum abluit Oceanus.
Nam nihil est quicquam sceleris, quo prodeat ultra :

Non si demisso se ipse voret capite.

o Gelli, quantum nec tota Tethyos aqua nec Oceanus Nympharum pater possit eluere. Non enim aliud crimen est, quod istud superet.

5 Tethis in nonnullis ; in Græv. Thetis contra metri rationem.-6 Nec genitor in Stat. codd. sed gravius repetitur Non: pro abluit in Ald. Junt. Gryph. Mur. Græv. aliis, abluat ; sed illud ex veteri scriptura defendunt Scal. et Voss. utrumque recte dici putat Doer.—7 In Scal. Voss. et Bip. quod prodeat, sed quo est in edd. Parth. Gryph. Mur. Cant. Græv. Vulp. anon. et Gott.

NOTÆ

infamem, utpote qui matreni, soro 8 Non si demisso] Non etiam si serem, patrui uxorem, patruumque ip- ipsum fellaret. sum, aliasque cognatas puellas, unus Demisso capite] Ut ad fellandum, aut contaminaret.

ad se necandum, quod maximum est 5 Non ultima Tethys] Tam infan scelus seipsum occidere. Unde Virg. dum et execrabile scelus est, ut om • Vitamque perosi Projecere animas.? nibus omnino aquis Oceani non possit De his autem qui seipsos interimunt, ablui. Putabant enim Veteres cri. vide Macrob. lib. 1. de Somnio Sci. mina marinis aquis expiari: quod pionis, Augustinum, lib. 1. de Civi. etiam indicat Cic. Orat. pro Sext. tate Dei, et Josephum, lib. ii. de Roscio, Euripides : O-raooa KNÚSEL Bello Judaico. Melius tamen de fel, πάντα των ανθρώπων κακά: Mortalium latione intelligitur. mala omnia abluit mare.

[ocr errors][merged small][merged small]

Gellius est tenuis: quidni ? quoi tam bona mater

Tamque valens vivat, tamque venusta soror,

Gellius est macer : cur non? cur ille cessaret esse macilentus, et tenuis, cui scilicet adeo benigna parens est, et adeo robusta, et lepida soror, atque adeo humanus.

NOTÆ

i Gellius est tenuis] Hujus Epi. et attenuato sit corpore, qui ex imgrammatis argumentum ex superiori modico Veneris usu maciem non conmanifestum est. Dicit enim Poëta trahere pon possit. mirandum non esse, si Gellius exili,

Tamque bonus patruus, tamque omnia plena puellis

Cognatis: quare is desinat esse macer?
Qui ut nihil attingat, nisi quod fas tangere non est,

Quantumvis quare sit macer, invenies.

et liberalis patruus, cui cuncta denique adeo sunt repleta fæminis propinquis ? Qui quia nihil tangit, nisi id quod ipsi contingere non licet ; inde tibi satis superque compertum erit, cur sit macilentus.

6 Scal. legi jussit attingit, quod reposuerunt Voss. Cant. Ed. anon. Gott. et Bip.

CARMEN XC.

IN GELLIUM.

NASCATUR Magus ex Gelli matrisque nefando

Conjugio, et discat Persicum aruspicium. Nam Magus ex matre et gnato gignatur oportet,

Si vera est Persarum impia religio,

Magus oriatur ex Gellii ejusque matris incestuoso connubio, et Persicam aruspicinam ediscat. Nam oportet ut magus e matre et filio nascatur, si vera est nefanda

1 Hoc Carm. conjunctim cum superiore legitur in Brix. Gryph. et aliis ; sed sponte apparet, separatim illud a Poëta in Gellium compositum esse. 3 In Gryph. Græv. ed. anon, aliis nascatur oportet.

NOTÆ

1 Nascatur Magus] Hoc quoque mater. Magi Persarum lingua hi Epigrammate, quod quibusdam in li sunt, quos Græci Philosophos, Galli bris cum superiore connexum legitur, Druidas, Ægyptii Prophetas, nos detestatur nefariam Gellii cum matre Sapientes appellamus. et sorore libidinem ; dicitque ex eo 2 Persicum aruspiciun] Aruspicium rum concubitu magum aliquem nasci dicitur extorum inspectio: unde aoportere; si Persarum religio vera ruspex ex hara et specio. Declarat sit; qui ejusmodi corporum commis. quomodo nascatur magus apud Pertiones licitas esse putant; adeoque sas, et quodnam sit ejus officium, bonum magum non posse existere, scilicet omento et carmine Numina nisi quem a filio compressa ediderit placare.

5

Gnatus ut accepto veneretur carmine Divos,

Omentum in flamma pingue liquefaciens.

religio Persarum ; ut in lucem editus grato carmine Deos veneretur omentum obesum igne liquefaciens.

NOTÆ 6 Omentum in flamma] Ritus erat omento et adipe operirent, nt faciet consuetudo Veterum in sacrificiis, lius arderent, pinguedine ignem aut quas hostiæ partes adolerent, eas lente.

CARMEN XCI.

IN GELLIUM.

Non ideo, Gelli, sperabam te mihi fidum

In misero hoc nostro, hoc perdito amore fore; Quod te cognossem bene, constantemve putarem,

Aut posse a turpi mentem inhibere probro:

O Gelli, non propterea confidebam te mihi futurum esse fidelem in isto nostro infelici et calamitoso Lesbiæ amore; quod te probe novissem, et te crederem'esse constantem, vel te posse animum cohibere ab infami patrando facinore : verum quia

2 In misero hoc nostro perdito in Ald. Junt. Gryph. Mur. Scal. Græv. hoc perdito in antiquioribus, quod revocarunt Stat. Voss. Vulp. Ed. anon. Bip. alii.-3. 4 Qui te cognossem in cod. Scal. Quod te non noscem Avant. Quin te Mur. constanterque putarem Haud posse a turpi legi jussit Avant. et sic est in plurimis libris tam scriptis quam impressis ; sed multo aptior et orationi convenientior Doeringio visa est lectio nostra, quan servant Gryph. 2. Vulp.

NOTÆ 1 Non ideo, Gelli] Præclari hujus esse arbitrabar; et licet me magno Epigrammatis, et mirabili quadam tecum amicitiæ usu conjunctum coad odium concitandum arte facti sen gitarem, non tamen id sufficere pusus hic est: Non ideo, inquit, spera tavi, ut inde tibi satis magnam fabam, o Gelli, te mihi in misero hoc ciendæ mihi injuriæ causam esse dumeo in Lesbiam amore fidum futu.

ceres, qui nullum in te nisi palma. rum, quia te constantem esse puta. rium scelus susciperes. At tu, ne rem; sed potius quia illam puellam, ullam aliquando scelerate agendi cujus amor me consumebat, neque occasionem prætermisisse videreris, matrem tibi esse, neque sororem vi nostram ipsam amicitiam idoneam debam ; quia cum in matrem et soro satis ad scelus tibi causam putasti ; rem libidine tua abutereris, in alias utpote cui summum sit semper gau. vero temperantem te fortasse credi.

dium in quacumque

plena scederim, nihil a te mihi metuendum leris.

5

Sed quod nec matrem, nec germanam esse videbam

Hanc tibi, quojus me magnus edebat amor.
Et quamvis tecum multo conjungerer usu ;

Non satis id causæ credideram esse tibi.
Tu satis id duxti : tantum tibi gaudium in omni

Culpa est, in quacumque est aliquid sceleris.

10

sciebam tibi non esse matrem, neque sororem istam puellam, cujus ingens urebat me amur, et quanquam longa tecum eram versatus consuetudine, non tamen putaveram hoc tibi sufficere, ut scelus etiam in me admitteres. Sed tu hoc sufficere existimasti, tanta tibi voluptas est in quocumque delicto est aliquid flagitii.

ed. anon. et nonnulli codd. ap. Stat.—5 Sed neque quod in Brix. Græv. Voss. ed. anon, aliis; 'sed multo concinniorem orationem reddit nostra lect. a Guar. prolata, et a Statio aliisque probata.' Doer.-9 Tu satis induxti in Brix. et omnibus fere Stat. codd.-10 Culpa esse legi jussit Avant.

NOTÆ

6 Edebat amor] Virg. qui passim durus amor crudeli tabe peredit.' Et Catullum imitatur, ait ;

alibi : ' Est mollis flamma medullas."

Hic quos

CARMEN XCII.

DE LESBIA.

LESBIA mi dicit semper male, nec tacet unquam

De me: Lesbia me, dispeream, nisi amat.
Lesbia jugiter mihi obtrectat, neque usquam silet de me. At peream, si Lesbia

2 In Venet. an. 1500. Ald. Junt. Colin. Gryph. Mur. Græv. aliis, dispeream, me nisi Lesbia amat ; sed nostram lect. testantur omnes Stat. et Scal. codd. mutatus ille in edd. vett. verborum ordo haud dubie profectus est ab

NOTÆ 1 Lesbia mi dicit] Est ejusdem pæne enim ipse de Lesbia assidue male diargumenti hoc Epigramma cum illo cit, et ipsam perpetuo videtur exesuperiore num. LxxxII. ' Lesbia mi crari ; vehementer tamen illam depræsente viro.' Hic porro Catullus perit. Sic etiam licet Catullo male. iram et convicia in muliere signum dicat Lesbia, plurimum tamen illum amoris esse docet, quod per seipsum diligit. Idem, quod Catollus, asserit verum esse confirmat. Quanquam Propert. ' Nimirum veri dantur mihi

Quo signo ? quasi non totidem mox deprecor illi

Assidue: verum dispeream, nisi amo.

me non diligit. Quonam istud tu nosti indicio ? inqnis : quasi vero non semper eadem maledicta in ipsam regero: nihilominus tamen peream, si ipsam non amo.

aliquo, qui vellet numerorum rhythnio consulere.' Doer.--3 Cui ego, quasi eadem in codd. et edd. Parth, et Ald. Quo signo? quasi eadem in Gryph. et Mur. Quo signo ? eadem totidem in aliis ap. Mur. Quo signo qua sin totidem in cod. Gellii ap. Stat. in alio cod. Gellii ap. Scal. Quo signo? quasi non totidem ; quod reposuerunt Vulp. et recentiores : Stat. conj. Quo signo, quasi enim totidem: Voss. ex Mediol. profert, Quo signo? quia sunt totidem mea, (scil, maledicta), deprecor illam Assidue : verum, &c. Passer. Assidue refert ad amo: Vulp. legit deprecer nescio unde, sed fortasse rectius, inquit Doer.

NOTÆ

signa caloris ; Nam sine amore gravi spuere,' et 'execrari :' quod quidem fæmina nulla dolet.'

non probatur. Dicit enim Catullus 3 Deprecor] Aulus Gellius lib.

se quoque vicissim Lesbiæ male di. vI. cap. 12. verbum illud, depre- cere, et tamen illius amore flagrare. cor, interpretatur, . detestari, de

CARMEN XCIII.

IN CÆSAREM.

NiL nimium studeo, Cæsar, tibi velle placere,

Nec scire, utrum sis albus, an ater homo.

O Cæsar, non curo tibi nimis placere velle, neque nosse an tu vir sis candidus an niger.

2 Nec si orem, utrum sis saltus an alter homo in Brix. Nec si ore in Voss. II. antiq, unde conj. Nescio ore utrum, 8c. sed Voss. legit, Nescio utrum sis, 8c. in Rheg. Ne si orem; in marg. cod. Heius. ap. Ed. Cant. Nec curo utrum, et sic placet Bondano Var. Lect. p. 126. Nec scio te e Commel. probat Mel. Conjungitur hoc distichon cum sequenti in Brix. et Gryph. probante Scal. sed non video, quomodo inter se conciliari queat insignis sententiarum dissimilitudo.' Doer.

NOTÆ

1 Nil nimium studeo] Cæsarem in 2 Albus, an ater homo] Mirum sibi mares ita pronum, ut sola allocutione Cæsaris contemtum his verbis esse exarderet, carpit, cui se nolle pla- significat Poëta. Hunc porro locum cere affirmat.

Quintil. lib. ll. landat his verbis :

« ZurückWeiter »