Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

CARMEN XLVII.

AD PORCIUM ET SOCRATIONEM.

PORCI et Socration, duæ sinistra
Pisonis, scabies famesque Memmi;
Vos Veranniolo meo et Fabullo
Verpus præposuit Priapus ille ?
Vos convivia lauta sumtuose

5 De die facitis; mei sodales

Quærunt in triviis vocationes? O Porci et Socration, lævæ duæ Pisonis scabies, et esuries Memmii! an oos obscænus iste recutitus prætulit Verannio meo et Fabullo? an vos splendidas epulas de die magnifice instruitis, dum familiares mei in platéis expectant invita. tiones?

2 In Venett. Gryph. 2. et aliis edd. vett. Memmi, ut edidit Scal. ex antiquo cod. Cuj. quod receperunt Græv. et Vulp. In Statianis mundi, vel mondi, unde Stat. conj. Mindi, M. Mindum intelligens, cujus meminit Cic. in Epist. ad Rufum. in codd. Mel. myndi, vel, mandi : in Bip. et aliis recentioribus mundi.—3 In nonvullis vett. Teraniolo ; in aliis Veraniolo.7 Mur. legit, in trivio.

NOTÆ 1 Porci et Socration, duæ sinistræ] tum video, pari fuistis Casu.' Invebitur acriter in Porcium et So 6 De die facitis] De die apparare crationem homines impudicos, quos convivium est mature, ac de meridie ob stupri merita Memmius et Piso, cænam instruere, cum sero tantum Prætores, Verannio et Fabullo ho- apparari soleret.

De nocte porro Destis adolescentibus præposuerant. quam de die indulgere genio tolera

2 Pisonis, scabies famesque Memmi] bilius habebatur ; diem enim agendis His nominibus exagitat Poëta Porci. rebus, noctem curandis corporibus um et Socrationem, quod altero Piso animoque exhilarando impendi voleuteretur ad voluptatem et libidinem, bant. Unde Cato ipse largius ac altero Memmius ad avaritiam explen- prolixius de nocte invitari libenter, dam. Alii loco Memmi legunt mundi, consuevisse dicitur. quod nempe isti duo nebulones om

7 Quærunt vocationes] Verannins et nium bona diriperent, famelicosque Fabullus, de quibus supra Carm. omnes redderent. Sunt qui velint Xxviii. in triviis expectantes dum se legi, Pisonis mundi, i. e. frugi, quod aliquis ad cænam invitet. “Vocare' erat Calphurniorum, quorum de gen enim Veteres pro invitare ad cete erat Piso, cognomen.

nam' dicebant. Unde supra Catul4 Verpus] Proprie dicitur Judæus lus Carm. XLIV. Qui tunc vocat me, circumcisus, qui et recutitus. Un cum malum legit librum.' Parasitus de Martial. 'Delapsa est misero fibu. quidam apud Plaut. in Sticho. Nela, verpus erat.' De Memmio supra gare pulli soleo, si quis me vocat.' Catullus. Carm. XXVIII. 'Sed, quan

CARMEN XLVIII.

AD JUVENTIUM.

MELLITOS oculos tuos, Juventi,
Si quis me sinat usque basiare,
Usque ad millia basiem trecenta,
Nec
unquam

saturum inde cor futurum est :
Non si densior aridis aristis
Sit nostræ seges osculationis.

5

O Juventi, si quis patiatur me semper osculari dulces tuos oculos, oscularer illos usque ad trecenta osculorum millia ; nec tamen unquam mihi videor inde exsatiandus, etiamsi seges et multitudo meæ basiationis copiosior esset spicis siccis.

4 Ita in Venett. et nonnullis codd. et sic edidit Scal. in aliis Stat. Nec numquam inde cor sater futurus ; et aliis ejusdem, Nec numquam inde cor satur futurus; unde legendum putavit, Nec mi unquam videor satur futurus : in Gryph. 2. Nec unquam videar satur futurus : Ed. Cant. tentat, Nec unquam satur inde ero futurus ; nam in Rheg. et nonnullis codd. erat, Nec unquam inde ero satur futurus, probante Voss.

NOTÆ

1 Juventi] Gentem Juventiam in- 'Subripui tibi, dum ludis, mellite primis claram fuisse constat. M. Ju- Juventi, Suaviolum dulci dulcius amventius cum Tiberio Graccho Consul brosia.' fuit. Ex eadem gente M. Juventius 3 Usque ad millia basiem trecenta] Laterensis, qui Plancum ambitus ac Ardentem animi affectum, amoremcusavit, quique sibi ipse in Lepidi que intimum penitus expressit. Nam, castris mortem conscivit. Juventius ut ait Plin. «Oculos cum osculamur, autem de quo hic Catullus, is ipse est animum ipsum videmur attingere.' de quo supra Carm. xxiv. “O qui 6 Seges osculationis] Sic etiam Vir. flosculus es Juventiorum!' De hoc gil. dixit: 'Telorum seges.' etiam infra Carm, LXXXI. et xcix.

CARMEN XLIX.

AD M. T. CICERONEM.

DiseRTISSIME Romuli nepotum

O Marce Tulli, eloquentissime Romuli posterorum, quotquot sunt, vel fuerunt, vel

Quot sunt, quotque fuere, Marce Tulli,
Quotque post aliis erunt in annis;
Gratias tibi maximas Catullus
Agit, pessimus omnium poëta :
Tanto pessimus omnium poëta,
Quanto tu optimus omnium patronus.

5

erunt postea sæculis venturis : Catullus Poëta omnium pessimus agit tibi summas gratias; tanto pessimus omnium Poëta, quanto tu optimus et præstantissimus es ominium Orator.

6 Hic versns in Pat. altero non erat; etiam in melioribus abesse affirmat Voss. quo quidem sublato, nec sensum turbari idem existimat, cum quantus,' qualis, et similia pronomina absque relativis poni soleant: id tamen parum commode huic loco accommoda posse videtur Doeringio, qui librariorum incuria, ob verborum repetitionem, hunc versum excidisse putat.

NOTÆ 2 Marce Tulli] Ciceroni Poëta nos sic scribit: 'Ubi hoc omnium patroter modeste maximas agit gratias ob nus facis, quid me veterem tuum, patrocinium sibi in aliqua causa, quam nunc omnium clientem sentire opornon licet divinare, exhibitum. tet ?' Lucius quoque Antonius Marci

7 Omnium patronus] Videtur Cice Antonii frater, quod ejus nominis ro valgo dictus esse . omnium patro- laudem affectarit, irridetur a Cice. nus. Aulus enim Cæcinna lib. VIII. rone, Epist. 7. ad Familiares, ad Ciceronem

CARMEN L.

AD LICINIUM.

HESTERNO, Licini, die otiosi
Multum lusimus in meis tabellis,
Ut convenerat esse ; delicatos

Hesterna luce, o Licini, cum essemus quieti, multos versus per lusum scripsimus

3 In Pat. altero dedicatos, quod non improbandum usquequaque putavit

NOTÆ 1 Licini] Fuit is Cornelius Licinius fuit C. Licinius Macer, item Poëta. Calvus, Poëta et Orator insignis; de 3 Delicatos] Delicalos, pro 'dediquo Quintil. Inveni qui Calvum catos' aliqui dictum putant, sic enim præferrent omnibus.' Huic pater Festus delicatos' interpretari vide

5

10

Scribens versiculos uterque nostrum,
Ludebat numero modo hoc, modo illoc,
Reddens mutua per jocum atque vinum.
Atque illinc abii, tuo lepore
Incensus, Licini, facetiisque,
Ut nec me miserum cibus juvaret,
Nec somnus tegeret quiete ocellos,
Sed toto indomitus furore lecto
Versarer, cupiens videre lucem,
Ut tecum loquerer, simulque ut essem.
At defessa labore membra postquam
Semimortua lectulo jacebant,
Hoc, jucunde, tibi poëma feci,
Ex quo perspiceres meum dolorem.
Nunc audax, cave, sis; precesque nostras,
Oramus, cave despuas, ocelle,

15

in pugillaribus meis, ut convenerat inter nos esse. Nos ambo igitur carmina exquisita componentes ludebamus nunc isto modo, nunc illo, mutua nobis invicem re. pendentes in ludo et vino. Statim atque discessi, tua venustate et urbanitate ita sum inflammatus, o Licini, ut nec esca me infelicem delectaret, nec sopor clauderet oculos meos requie; et æstuans impatientia per totuin cubile agitarer, exoptans diem intueri, ut tecum confabularer, et una tecum essem. Sed posteaquam corpus meum insomniis fatigatum pæne exanime recubabat in cubili, hos versus scripsi tibi, o suavis amice, ex quibus angorem meum nosceres.

Nunc vide ne arrogans sis ; vide, quæso, ne vota mea supercilio tuo despicias, ne Nemesis a te repetat

Stat. id damnat Doer. In Bip. et aliis interpungitur post delicatos.—18 In Stat. codd. Nunc audax cave, et, Nunc audax caneris._19 In omnibus Stat. et Scal. codd. ocello, improbante Doer.—20 Ne poenas Nemesis reponat: Ate Est vehemens Dea Mel. Voss. et Cant. sed quilibet, opinor, vulgatam sine hæsitatione præferet.' Doer.

NOTÆ

tur: •Delicata, inquit Festus, 'di. licati vero versus sunt, qui molliculi. cebant Dis consecrata, quæ nunc de Festus verbo ‘hilarodos' dixit,' car. dicata : unde adhuc manet delicatus. men delicatum et lascivum.' Et Cic. Delicare autem proprie est, dicendo in Pisonem : Delicatissimis versibus deferre.' Hæc ille ; et esset sensus, exprimere omnia conviviorum ge. Catullum, et Licinium, eo die se lusui nera.' dedicasse. Alii To esse ab edo 'de. 16 Poëma feci] Accepit hic poëma rivandum putant, sed male. Nos pro Epigrammate; nam poëma proaliter interpungendum esse, et voca prie pars est alicujus operis, ut Tra. bulum, delicatos, id est, exquisitos, ad gædia : sicut Poësis est contextus versiculos referendum censemus. De totius operis effecti, ut 'Ilias 'et'Æ.

20

Ne poenas Nemesis reposcat a te:

Est vehemens Dea; lædere banc caveto. supplicium ; Dea illa acerba est, timeto ipsam offendere.

NOTÆ

[ocr errors]

neis.''Poëtice' autem seu. Poëtica' tur. Dicta etiam est Rhamnusia,' est proprie ars ipsa · Poëmata' et quod in Rhamnunte Atticæ oppido Carmina' conscribendi,

templum et simulachrum Phidiacum 20 Nemesis] Dea est malefactorum habuerit. Vide Strab. lib. ix. Plut. ultrix, et benefactorum remuneratrix; in Theseo. Plin. lib. XXVIII. cap. 2. sed quæ maxime superbos persequi.

CARMEN LI.

AD LESBIAM.

Ille mi par esse Deo videtur,
Ille, si fas est, superare Divos,
Qui sedens adversus identidem te

Spectat et audit

Is mihi Deo similis apparet, is, si licet dicere, videtur mihi Cælites antecellere, qui residens contra te, aspicit te subinde et auscultat suaviter ridentem, quod mihi

NOTÆ

+ Hoc Carmen Catullus mutuatus Αυτίκα χρώ πυρ υποδεδρομακεν, , est a Sappho illa celebri Poëtria, quæ 'Οππάτεσσιν δ' ουδέν όρημι, βομβείambo carmina, Græcum Sapphus, et

σιν δ' ακοαι μοι: Latinum Catulli, inter se comparat Καδδ' ιδρώς ψύχρος χέεται, τρόμος δε Janus Dousa F. Oden porro Sapphus Πάσαν άγρεϊ, χλωρότερα δε ποίας debemus Rhetori Longino, qui hanc Έμμι, τεθνάκην δ' ολίγω 'πιδεύσα in sua scripta transtulit; sed cum ne

Φαίνομαι άπνους. . mo forsan sit, qui non decimam illam Postremum tetrastichon a Catullo Musam audire gestiat, ejus verba hic non expressum, ita convertit charac. adscripsimus:

tere Catulliano ludens Janus Dou. Φαίνεται μοι κήνος ίσος θεοίσιν "Έμμεν ανήρ, όστις εναντίος του

Frigidus sudor fluit, horror artus Ισδάνει, και πλασίον αδύ φωνά

Pallidos herba magis it per omnes, σαι σ' υπακούει, , Et pati mortem videor morans in Και γελάϊς ίμερόεν το μοι 'μάν

Limine mortis. Καρδίαν εν στάθεσιν επτόασεν. .

1 Ille mi par esse Deo] Beatum esse Ως γάρ ειδω σε, βροχέως με φωνάς ait, quicumque Lesbiæ aspectu et al.

Oudev &T' (KEL loquio frui possit: sed postea se cor'Αλλα καμμέν γλώσσα έαγε, λέπτον δ' rigens, ejusmodi cogitationes dicit

sa F.

« ZurückWeiter »