Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Musa doctior: est enim venuste
Magna Cæcilio inchoata Mater.

eruditior Musa Sapphica, nam eleganter incepta est a Cæcilio magna Deorum pa

Tens.

hatam.—18 Avantius legebat, Magna a Cæcilio.

NOTÆ

centem, qui nihil venuste posset scri- ceptum opus ejus de Cybele elegan. bere, adamavit; hæc vero non ante ter scriptum legit. Cæcilium deperire cæperit, quam in

CARMEN XXXVI.

IN ANNALES VOLUSII.

ANNALES Volusî, cacata charta,
Votum solvite pro mea puella :
Nam sanctæ Veneri, Cupidinique
Vovit, si sibi restitutus essem,
Desissemque truces vibrare iambos,
Electissima pessimi poëtæ
Scripta tardipedi Deo daturam

0 Annales Volusii, papyrus oleto fædata, nunc reddite votum pro umica mea ; ipsa enim vovit Augustæ Veneri et Cupidini se tradituram esse tardigrado Deo versus exquisitissimos impurissimi Poëtæ infaustis lignis concremandos, si modo sibi

3 Livin. conj. sancte.—5 In edd. vett. Dedissemque; Avant. conj. Desissem.

NOTÆ

1 Annales Volusi] Volusius ille in. lusii crematuram. sulsus Poëta Patavio oriundus An 7 Tardipedi Deo] Vulcanus Jovis nales versibus scripserat; cui quod et Junonis filius'tardipes' dicitur, Catullus erat iniquior, Lesbia ejus quia e Colo a parentibus ob defor. amica, ut ipsum sibi iratum reconci- mitatem dejectus est in Lemnum inliaret, voverat joco se Anvales Vo. sulam, ubi ab Eurymone Oceani filia

10

Infelicibus ustulanda lignis :
Et hæc pessima se puella vidit
Jocose et lepide vovere Divis.
Nunc, o coeruleo creata ponto,
Quæ sanctum Idalium, Syrosque apertos,
Quæque Ancona, Cnidumque arundinosam
Colis, quæque Amathunta, quæque Golgos,
Quæque Durrachium Adriæ tabernam:
Acceptum face, redditumque votum,

15

reconciliatus essem, et cessavissem in ipsam jaculari iambos asperos. Atque hæc pessima puella norit se per ludum festive facere votum illud Dis. Jam vero, o Dea progenita e mari cæruleo, quo habitas Idaliúm venerandum, et Urios patentes, et Anconam, et Cnidum arundinibus abundantem, et Amathunta, et Golgos, et Durrachium maris Adriatici hospitium, tu fac admissum et solutum tibi hoc votum, si non

que.-9 Et hoc in Venet. Gryph. et Mur.-10 Jocose, lepide omnes Stat. et Scal. codd. Joco se Voss, quem sequuntur Gott. Bip. et aliæ : Joco sed lepido conj. Heins. Lect. nostram servant edd. vett. et Gryph. et Mur.-12 In edd. vett. Uriosque, quod recepit Bip. Avantii conjecturam Eriosque dedit Ald. Stat. conj. Uxiosque ; Turnebus Mariosque ; Corrad. Erycosque ; Heins. Uriosque portus. Lect. nostram ex vestigiis antiquorum codd. eruit Vossius. -14 Colchos in omnibus codd. quod in Golgos primus mutavit Hermolaus Barbarus, aliter Petrus Bembus.—15 Alii Durrhachium vel Dyrrachium.-

NOTÆ et Thetide enutritus est : quo ex apud quos Αφροδίτη αναίτιος colebatur. casu sibi crus infregisse dicitur, unde Sunt qui legant Ærios, ac populos claudus factus est.

Cypri fuisse dicant. 8 Infelicibus ustulanda lignis] Vete 13 Anconam] Urbs est Italiæ in Pi. ribus arbores erant aliæ felices, aliæ ceno sita, 'Ancon,' seu ‘Ancona'dicta. infelices : prodigia autem et por Cnidumque] Urbs insignis Cnidus tenta sic illi plerumque curabant, in extremo cornu peninsulæ Cariæ ut ea lignis infelicibus exurerent. adhærens, Praxitelis Venere inprimis Macrob. 'Arbores,' inquit, quæ in- nobilis. Horat. 1. Od. 30. “O Venus, ferum Deorum avertentiumque in Regina Cnidi Paphique.' tutela sunt, eas infelices nominant: 14 Amathunta, quæque Golgos] Hæ quibus portenta, prodigiaque comburi sunt urbes Cypri insulæ, quæ tota jubere oportet.'

Veneri sacra. 12 Sanctum Idalium] Cypri nemus 15 Durrachium Adriæ tabernam] et oppidum, in quo Venus colebatur, Urbs est in ea parte Macedoniæ, quæ unde Idalia dicta est.

mari Adriatico incumbit. Syrosque (Uriosque] apertos] Uria, 16 Acceptum face] Metaphora ducta nunc vulgo Orea, urbs in ora Apuliæ, ab argentariis qui acceptam reddiseu Iapygiæ, in plano et edito loco

tamve pecuniam facere dicuntur, sita, post flexum Gargani montis : cum in tabulas suas referunt eam sibi hujus incolas Catullus Urios appellat, solutam fuisse.

Si non illepidum, neque invenustum est.
At vos interea venite in ignem,
Pleni ruris et inficetiarum,
Annales Volusi, cacata charta.

20

est indecorum et injucundum: vos igitur Annales Volusii, papyrus oleto fædata, referti rusticitate et ineptiis, accedite in flammas.

19 Pleni turis in edd. vett. et cod. Scal. Palladius dedit ruris ex antiq. codd. et sic conj. Statius.

NOTÆ 19 Pleni ruris] Hic Poëta rus pro darentur emtori. Unde Horat. 'De. rusticitate posuit, ut supra dixit, ferar in vicum vendentem thus et

Idem inficeto est inficetior rure.' odores.' Martial. 'Et thuris pipeAlii legunt, thuris seu turis, quod vili- risque sis cucullus.' oribus chartis thus et odores involuti

CARMEN XXXVII.

AD CONTUBERNALES.

SALAX taberna, vosque contubernales,
A pileatis nona fratribus pila,
Solis putatis esse mentulas vobis ?
Solis licere quicquid est puellarum

Confutuere, et putare ceteros hircos?
O taberna libidinosa, et vos, o sodales, nona columna post fratres pileatos.

5

5 Hunc versum non a Catullo conscriptum, sed vel ab antiquiore interpolatore, vel a lectore aliquo libidinoso adjectum esse, arbitrabatur Handius.

NOTÆ

1 Taberna] Tabernæ Romæ per fuerunt, quibus pileatis militare mos pilas designabantur, nam cuique ta fuit. Horum templum fuit in foro bernæ sua pila opponebatur; hinc ad lacum Juturnæ, a Castore tantum per pilas tabernæ numerabantur, ut nominari solitum ; etsi tum ipsi, tum hoc loco Catullus, qui hic significat Polluci sacrum erat. nonam tabernam a Castoris templo. 3 Solis putatis esse mentulas vobis]

2 A pileatis nona fratribus pila] Pi. Vos tantum mentulati esse creditis ? leati fratres erant Castor et Pollux, 4 Quicquid est puellarum] Id est, qui Romæ habitu Laconico dedicati omnes puellas. fuerant, pileis tecti. Lacones enim 6 Confutuere] Simul cum illis rem Delph. et Var. Clus. Catul.

H

An, continenter quod sedetis insulsi
Centum, aut ducenti, non putatis ausurum
Me una ducentos irrumare sessores?
Atqui putate ; namque totius vobis
Frontem tabernæ scipionibus scribam.

10
Puella nam mea, quæ meo sinu fugit,
Amata tantum, quantum amabitur nulla,
Pro qua mihi sunt magna bella pugnata,
Consedit istic. Hanc boni beatique

Omnes amatis : et quidem, quod indignum est, 15 *** Nam stipitibus semiustis exarabo faciem totius tabernæ vestræ. Nam amica mea, quæ a me discessit tantum dilecta, quantum nulla unquam diligetur ; pro qua a me gravia sunt certamina decertata, ibi commoratur. Vos omnes belli et fortunati

9 Idem Hand. pro namque contendit legendum jamque. Mox pro scipionibus substituit inscriptionibus, et locum ita interpr. ' Putate me ausurum, una ducentos sessores et simul vos omnes irrumare. Jamque ego in vestram contumeliam totius tabernæ frontem epigrammatis et titulis inscribam. In codd. et edd. vett. scipionibus ; Guar. P. metrum non curans, emend. siphonibus inscribam ; Voss. sopionibus, vel soprionibus : aliis placet titionibus, vel scriptionibus.--11 Omnes Stat. codd. et Dresd. exhibent, Puella nam me, quæ, quod recepit Guarinus ; Ald. ex conj. Avantii Puella namque, quæ ; Vicent. Brix. Kheg. et Venett. Puella nam modo, quæ, quod placuit Mureto et Voss. In uno Stat. quæ meo e sinu ; in omnibus aliis ejusdem, ut et in Vicent. Brix. Venett. Ald. et Mur. quæ meo sinu ; in Rheg. quæ e meo sinu. Lect. nostra est ex ingenio Statii, a Scal. Græv. Bip. aliis recepta; metro tamen laborat, et ab Hand. damnata est, qui codd. lect. manifeste corruptạm ita emendandam putavit, Puella amata, quæ meo sinu fugit, Amata, 8c.—13 Pro qua sunt mihi in Dresd. Venett. Brix. Rheg. et Vicent. mihi sunt est emend. Avantii primum recepta in Ald. 1. Scal. e cod. affert patrata, (probante Heins.) quod

NOTÆ

habere. Notandum est in prima sederet, multitudine et numero, non virihujus carminis dactylum esse.

bus, freti estis. Et putare ceteros hircos] Id est, 8 Sessores] Qui semper in tabernis tanquam hircos puellis ipvisos esse, sicut opifices et tabernarii sedetis. hoc est, habere hircinum et foetidum 9 Atqui putate] Sed putate, sciliodorem, qui in alis maxime innascicet, et nobis mentulas esse, et me ausolet, et hircus' ab animalis fretore surum vos irrumare. appellatur. De quo alibi dicit: 'Val. 10 Scipionibus scribam] Solebant le sub alarum trux habitare caper.' veteres, eorum, quibus obtrectare

6 An, continenter quod sedetis] Con- vellent, ædium fores dicteriis probrotinenter, adverbium, sine intervallo sis pingere, et quidem carbone aut significat.

semiusto stipite literis ductis, quod Insulsi] Illepidi et invenusti, sine Plaut. dixit, implere fores Elogisale.

orum carbonibus.' 7 Centum, aut ducenti] Quasi dice

Omnes pusilli, et semitarii mechi;,
Tu præter omnes une de capillatis
Cuniculosæ Celtiberiæ fili,
Egnati, opaca quem bonum facit barba,
Et dens Hibera defricatus urina.

20

amatis illam; et quod minus ferendum est, viles omnes et vulgares scortatores : sed tu præ ceteris, o fili Egnati, une de comatis Celtiberiæ cuniculis plena, quem probum efficit densa barba, et dentes Hispaniæ lotio detersi.

corrigi vult parata ; lect. plur. codd. pugnata propugnavit Stat.-17 Quatuor hi ultimi versus, quos recentiores edd. huic Carm. adjunxerunt, in Dresd. novum Carmen efficiunt. Pallad. et Guar. P. auctore Avantio, post v. 9. Carm. XXXIX. posuerunt. In Vicent. Brix. Rheg. et Venett. cum sequenti Carmine conjunguntur. Vers. 17. 18. affert Priscian. lib. v. p. 673. 10. etsiterum vi. p. 741. 24. ed. Pulsch. in altero loco pro Cuniculos& legitur Celtiberose ; unde Voss. conj. Celtis perosæ: sed lect. nostram tuentur omnes codd. et ex nummo, ubi sedens cum oleæ ramo malier et astans cuniculus, peculiare Hispaniæ symbolum, exhibetur, defendit Spanhem. “Tantum abest, ut hos quatuor versus cum Carm. XXXVII. conjungendos defenderim, ut ex alio Carmine desumtos, e Capri Gramm. libris, quos Priscian. ante oculos habuit, in codd. Catulli receptos, et juxta Carm. xxxix. similis argumenti positos existimem.' Hand.

NOTÆ

18 Cuniculosæ Celtiberiæ] Pars est

lib. III. Celtiberia Hispaniæ Citerioris, in qua 20 Et dens Ibera defricatus urina] Bilbilis et Numantia, quamque Celti- Refert Strabo, Hispanos adeo viles beri populi, ex Celtis et Iberis misto ac sordidos fuisse, nt ex lotio diu in. nomine dicti, incoluerunt. Unde Lu. ter cloacas collecto lavacra sibi con. can. • Gallorum Celtæ miscentes no ficerent, et ex eo sibi suisque uxori. men Iberis. Porro Celtiberia cuni. bus intritis purgamentis dentes absculis et cavernis abundat. Strabo, tergerent.

CARMEN XXXVIII.

AD CORNIFICIUM.

Male est, Cornifici, tuo Catullo :

Cornifici, ægre est Catullo tuo, ægre est certe, et operose, qui etiam magis et

NOTÆ

1 Cornifici] Hic Cornificius forte bello Siculo : huic soror fuit nomine fuit eruditissimus ille Poëta, cujus Cornificia, cujus carmen magno in egregia opera usus est Augustus in pretio habitum fuit.

« ZurückWeiter »