Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

I.

INDEX VERBORUM.

A.

4, Ab; praepos 1 de loco, u'n manet fama 61, 226. et 228. undae pur

e aliquid exit, (phaselus) cum ve purea a luce refulgent 64, 276. uviduniret a mare novissimo 4, 23. á pileatis fam a fletu me 66, 63. si quidquam munona fratribus pila 37, 2. Tonge simul a tis sepulcris accidere a nostro dolore domo profectos 46, 10. ab Oceano diem potest 96, 2. venientem 61,89. patriis avectam ab oris Abducere, Paris abducta gavisus moe64,132. tuus moribunda a sede Pisauri cha 68, 103. hospes 81, 3. quum in cinerem solvent Abesse, Abfore, genitoribus abero 63, canos a vertice crines 64, 351. (que 59. abero foro, palaestra cett. 63, 60. relae) quoniam vere nascuntur pe non longe a caro corpore abegse voctore ab imo 61, 198. ab auspicio bono lunt 66, 32. me abfore semper, abfoprofecti 45, 19. a primo digressus car re me a dominae vertice discrucior 66, mine 64, 116. ut te a mortis limine re 75. et 76. quoi nunquam domini limistituam 68, 4. ne poenas Nemesis re ne abesse licet 67, 38. a te sudor abposcat a te 50, 20. iustam a divis ex est, abest saliva 23, 16. quod scibant poscam prodita multam 64, 190. ego Parcae non longo tempore abesse 68, ab indignis praemia nulla peto 66, 86. 85. ne amplius a misero dona beata petas Abhorrere, (Suffenus) tantum abhorret 68, 14." a quo sunt primo nobis omnia 22, 11. nata bona 68, 157. mirifice est te na- Abiegnus, palmis 64, 7. ctus utrumque malum. 71, 4. 2) de Abiicere,'abiectis pervigilat tunicis 88, tempore, a parva virgine (a pri- 2. parvi pendere: haec tu abiima virginis aetate) 66, 26. ce elevaque 24, 9. de disiunctione, nec sese a gre- Abire, 1) 'illinc abii 50, 7. neu tibi lumio illius movebat (passer) 3, 8. ego beat foras abire 32, 6. Somnus excine a mea remota haec ferar in nemo tam Attin fugiens citus abiit 63, 42. ra domo 63, 58. a tuis teneris volet abite illuc, unde malum pedem tulistis, secubare papillis 61, 104. amantes non pessimi poctae 14, 21. vos hinc abité longe a caro corpore abesse volunt 66, lymphae 27, 5. abit in quiete molli ra32. abfore me a dominae vertice dis bidus furor animi 63, 38. 2) exire, crucior 66, 76. diceris male te a tuis roseis at. huic labellis palans sonitus glabris abstinere 61, 141. suscitat a ca abiit 63, 74. 3) de tempore: pra eno capite vulturium'nepos 68, 124. (su- terlabi, abit dies 61, 79, 84, 94, 109, daria) nunc tuis ab unguibus regluti- 119, 199. -4) impunitum manere, na et remitte 25, 9. a te sudor abest, non hoc tibi, salse, sic abibit 14, 16. abest saliva 23, 16. procul a mea tuus Abitus, quorum post abitum princeps sit furor omnis, hera, domo 63, 92. me e vertice Peli advenit Chiron 64, 279. cara sevocat a' doctis virginibus 65, 2. Abiungere, abiunctae paullo ante coa fesso secedent corpore sensus 64, 189.

mae 66, 51. a turpi mentem inhibere probro 91, Abluere, (tantum sceleris) quantum non 4.. 4) de actione, mallem divitias ultima Tethys, non genitor Nymphamihi dedisses isti, quam sic te si rum abluit Oceanus 88, 6. neres ab illo amari 24, 6. cum (Rufa) Abrumpere, posset ut abrupto vivere ab semiraso tunderetur ustore 59 coniugio 68, 84. 5. (Torquatus) facile insciis nosci- Abruptus, a di. praeceps, in baratetur ab omnibus 61, 223. quid datur thrum 68, 108. a divis felici optatius hora ? 62, 30. nec Abscondere, bonum non abscondis amopeccatum a me quisquam pote dicere rem 61, 205. quidquam 67, 11. si quidquam tacito Absorbere, tanto te absorbens vortice commissum est fido ab amico 102, 1. amoris aestus 68, 107. 5) de causa ,

mc- Abstergere, labella abstersisti omnibus tuo tuoque pene 15, 9. talis illius a articulis 99, 8. bona matre laus genus approbet, qua- Abstinere, diceris male te a tuis glalis unica ab optima matre Telemacho bris abstinere, sed abstine 61, 143.

verum

a

te

[ocr errors][ocr errors]

quare hinc, o pueri, malas abstinete ad Serapin (templam Serapidin rapinas 19, 19.

deferri '10, 26. venistine domum Absumere, Daulias absumti fata gemens tuos Penates 9, 3. venimug Jaren al Ityli 65, 14. anxia in assiduos absumens nostrum 31, 9. ad se quisque discede lumina fletus 64, 213.

bant 64, 278. Varus me meus ad suo Abuti, cum se cogitat nec foedere in amores' visum duxerat e foro otiosun ullo 'divum ad fallendos numine abu 10, 1. quem tu scilicet ad tuum Catul sum homines 76, 4.

lum misti 14, 13. iube ad te venian Ac, Atque, 1) co pul. saepius. 2) 32, 3. venit ad Phrygium Venus indie in comparatione, neque idem un cem 61, 18. magnanimuin ad Minoa quam aeque est beatus, ac poema cum venit 61, 85. rapis teneram ad virum bcribit 22, 16. illi non minus ac tibi virginem 61, 3. deorum ad aures nova 61, 176.

nuntia referens 63, 75. volo te ac tuoi Accidere, hoc ne ipsi accideret 74, 3. amores ad coelum lepido vocare selsi quidquam mutis gratum acceptum su 6, 17. ad severos migrate, lymphae que sepulcris accidere a nostro dolore 27,6. - usque ad, cum veniret a mapotest 96, 2.

re novissimo hunc ad usque limpidum Acceptus, a di., carmine 90, 5. quidquam lacum 4, 24. usque ad Hyperboreos et

gratom acceptumque sepulcris 96, 1. mare ad Oceanum 115, 6. nunquam io Accipere, 1) contra accipies meros a mediam sustulit ad tunicam 67, 22. mores 13, 9. mupera accipe 101, 9. bonae amicae accipinnt pretium' 110, 2.

que

versus, cupit ipsa pupula ad te accipiat coniux felici foedere divam sibi dirigere aciem 63, 56. Torquato 64,374. 2) excipere, cum Delphi ac volo parvolus dulce rideat ad patrem ciperent laeti divum ' fumantibus aris 61, 219. ad me omnes clamant 67,1! 64, 394. acceptum face redditumque passer ad solam dominam usque pipi

. votum 36, 16. 3) a uribus, animo labat 3, 10. villula nostra non Austa accipere, audire, quasdam cogi- flatus opposita est, nec ad Favoni, te tationes amici accipiat sui meique 35, rum ad millia quindecim et ducentos 6. accipe veridicuin oraclum 64, 326. 26, 1, 2, 4. 3) de eo, ad quem all accipe queis merser fortunae fluctibus quid attinet, verum, utrum illiw ipse 68, 13.

an inei, quid ad me 10, 31. 4) de reAccubare, accubang vir tuus Tyrio in bus, ad quas accedit aliquid toro 61, 171.

hanc ad munditiem adde mundioren, Acer, morsus 2, 4. - ardens, vehe- quod 23, 18. 5) a pud, pii ad rogun mens, multo maior acriorque ignis fili lugetur 39, 4. haeres ad latus ll,

gravis, quae multo acrior 6. domina, ad quam communes exerest res 83, 5.

ceremus amores 68, 69. 6) de con Acerbus, caso 68, 1. -infestus, Troia silio aut fine, ex quo aliquid virum ét virtutum omnium acerba ci fit, ad lecticam homines (lectica nis 68, 90. quem nemo gravius nec a rii) 10, 16. divum ad fallendos numi. cerbius urget 73, 5.

ne abusum homines 76, 4. adveni has Acerva, iter caesis angustans corpo- miseras, frater, ad inférias 101, 2. trarum acervis 64, 360.

dita sunt tristes manera ad inferiai Acies, vis oculi, cipit ipsa pupula 101, 8. ad té sibi dirigere aciem 63, 56. unde Addere,, praeterea addebat quendam aciemn in pelagi vastos protenderet ae 67, 45. hanc ad munditiem adde mun stus 64, 127.

diorem, quod culus tibi purior salillo Acina, (a cinus, bacca uva e) ebri est 23,'18. huc addent divi quam pluosa 27, 4.

rima munera 68, 153. adde huc plumi. Acquiescere, desideratoque acquiesci- pedes volatilesque 55, 27. mus lecto 31, 10. gravis acquiescat ar- Adducere, nunc est mens adducta tad, dor 2, 8.

mea Lesbia, culpå 75, 5. Acutus, silice 63, 5. de sono: cla- Adeo, adeo eximie taedis felicibus axrus, ululatibus 63, 24.

cte Peleu 64, 25. Ad, praep: 1) dé loco, reditum ad Adesse, Hymen o Hymenaee, Hymen vada tetulit 63, 47. Phasidos flu ades o Hymenaee 62, 5, 10, 19, 25, 31

, ctus 64, 3. Smyrna cavas Atacis peni- 38, 48, 66. virgo adest

61, 77. confetug mittetur ad undas 95, 5. ad claras stim Peneos adest 64, 286. 'adeste, herAsiae volemus urbes 46, 6. si miles muros ieset ad Iljacos 68, 86. coeperat vesper adest 62, 1. qualis adest The

decasyllabi, quot estis omnes 42,1 ad sese Troia ciere viros 68, 88. Tro

tidi, qualis concordia Peleo 64, 337. ia, ad quajn tuin properans fertur si- Adhortari, (leo) ferus ipse sese ad. mul undique pubes Graeca penetrales hortans 63, 85. deseruisse focos 68, 101. ad domum do- Adiicere, si captam Asiam Aegypti fiminam voca 61, 31. sequimini Phry nibus adiiceret 66, 36. giam ad domom Cybelles, Phrygia ad Adimere, munera, quae mihi luctus nemora deae 63, 20. ad Idae tetuli ne ademit 68, 31. hei misero fratri iucuk mora pedem 63, 52. ite ad alta Cybe dum lumen ademtum 68, 93. frater adles nemora simul 63, 12. vecta ratis emte mihi 68, 20, 92. 101, spumosa ad litora Diae 64, 121. ceden- Adipisci, regium 'adepta es connubium tem ad templa deùm me 66, 63. ad li 66, 27. par connubium maturo tempore

am curram scrinia 14, 17. ad adepta est 62, 57. rei ventum est. subsellium 39,' 2. volo Adire, adit Idam properante pede cho

45, 15.

6.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

aplı rus 63, 30. omnia adirem latibula 63, Acs, 1) tinnitus acre ciebant 61, 263.

54. adiit opaca loca deae 63, 3. ubi 2) pecunia, quonam mihi profuisset
ultima loca litoris adiit 63, 87. 'iam cu aere 10, 8. agnus gravem domum re-
bile adeant viri 61, 183. quis nunc te mittit aere dexteram 20, 13.
adibit 8, 16.

Acstimare, senum severiorum rumores dauery Aditus, huc aditum ferat 61, 43. ferens

omnes unius aestimemus assis 5, 3.

Aestimatio, quod me non inovet' acsti3. iki Adiurare, adiuro teque tuumque caput matione 12, 12. Poggia 66, 40. quod si quis inaniter adiurarit Aestuare, et insolenter aestues 25, 12 66, 41.

animo acstuante 63, 47. Adiuvare, illud adiuvato, ne quis limi- Aestuosus, lovis 7, 6. Nicaeae 46, 5. nis obseret tabellam 32, 4.

Aestus, 1) maris perturbatio, in 02 Admirari, admirans ait haec 53, 4. mon pelagi vastos aestus 64, 127. 2) solis

stram Nereides admirantes 64, 15. no fervor, gravis 68, 62. 3) de amoli admirari, quare tibi femina nulla ve re, tanto te absorbens vortice ainoris lit tenerum supposuisse femur 69, 1. aestus 68, 108. diffissus in aestu

admirari desine, cur fugiant 69, 10. mulae cunnus 97, 7. leadh

Admovere, manus vostras non horre- Aetas, 1) prospera 64, 238. fugiens 68, bitis admovere nobis 14, 26.

43. nec ulla obliteret aetas (mandata) Adolescens, ego adolescens eram 63, 63. 64, 232. perfidiae quod post mulla ar

Adolescere, capella in urbem adulta guet aetas 64, 323. 2) a evum, illic IN lacte portat ubera 20, 11,

inea carpitur aetas 68, 35. multa paAdulter, magis vorax 57, 8.

rata manent in longa aetate gaudia Adultera, in mala 61, 102.

76, 3. 3) senectus, confecto aetate Adulterium, impuro 66, 84. malam 67, parenti 68, 119. 4) iuventus, flori36. fecundum semen adulterio 113, 4. da 68, 16. patruus patrui monstret adulterium Aeternus, laborem 61, 311. foedus 109, 6. 78, 6.

Aether, album 63, 40. Advenire, adveni has miseras ad infe- Aetherius, per auras 68, 55. rias 101, 2. advenit Chiron 64, 280. in- Aevum, omne 1, 6. de pater divům advenit coelo 64, 300. Afferré, 1) si tecum attaleris coenam advenit Protesilaëam Laodamia domum 13, 3. haec si attuleris 13, 6. affertur 68, 73. adveniet fausto cum sidere con nuntius horribilis 84, 10. 2) a uctoiux 64, 330. adveniet tibi Hesperus 64, rem esse alic. rei, Troia nostro 329. quibus advenit par dies 61, 37. letum miserabile fratri attulit 68, 92.

simul optatae luces advenere 64, 32. Affligcre, illam affligit odore 71, 6. até a Adventare, huc, huc adventate 64, 195. Agellulus, agellulum hunc tuor 20, 3. o e Adventus, tuo adventu vigilat custodia Ager, 1) exustos 68, 62. 2) territo

semper 62, 33. dum adventu matris rium úrbis Nicaeae ager uber aeprosilit 65, 22.

stuosae 46, 5. Adversus, a di., in undas 64, 128. pra ep. Agere, !) quaenam te mala mens agit qui sedens adversus identidem te spe- praecipitem in meos iambos 40, 2. ctat et audit 51, 3.

lios age incitatos, alios age rabidog Advocare, quis deus tibi non bene ad 63, 93. saepe vagus Liber Thyadas evocatus vecordem parat excitare rixam vantes egit 64, 392. malum prono prae40, 3.

ceps agitur decursu 65, 23.2) facela s Advolare, isque per aetherias me tol re, gerere, si quid ages 32, 9. quodlens advolat auras 66, 55.

cunque agit 39, 7. iamiam dolet, quod e Aegrotus, carnificis 97, 12.

egit 63, 73. age, (adhortatio) Aemulus, aemulus iste tuus mirifice est 61, 26. 63, 78, 81. agcd um 63, 78.

a te nactus utrumque malum 71, 3. 67, 7. – agite 61, 38. 63, 12. 61, 373.Aequalis, non facilis nobis, acquales, gratias agere, maximnas tibi grapalma párata est 62, 11. Hesperus é tes ago 44, 17. gratias tibi maximas nobis, aequales, abstulit unam 62, 32. Catullus agit 49, 5. 3) de tempore: Aequare, aequabat semper opus dens transigere, ego vitam agam sub

61, 316. pumice omnia aequatā 22, 8. altis Phrygiaé columinibus 63, 71, si Aeque, neque aeque est beatus, ac poe vitain puriter egi 76, 19. iucundúm cum ma cum scribit 22, 16.

aetas florida ver ageret 68, 16. Aequinoctialis, coeli furor 46, 2. Agger, excelso 64, 364. Aequor, truculentum 64, 179. ventosum Agitare, ubi sacra sancta acutis ulula61, 12. horrida 61, 206. caerula 64, 7. tibus agitant Maenades 63, 24. per multa 101, 1. spumantibus aequo- Agnoscere, laeta gaudia mente agnoris uudis 68, 3. dicit tuo imbuisse pal

scam 04, 238. mulas in aequore 4, 17. qua septem- Agnus, pinguis 20, 12. geminus colorat aequora Nilus 11, 8. Agricola, rustica agricolae tecta 34, 19. Aequoreus, Nereides 64, 15.

nulli agricolae coluere (vitem) 62, 53. Aequus, non aequum est pugnare, pa multi 62, 55. ter quoi tradidit ipse 62, 60. nec divis Ah, 21, 11. 15, 17. 61, 139. 63, 61. 64, homines componier aequum est 68, 141. 71, 135. 66, 85. 81, 6. der, unigena impellens nutantibus ae- dio, ait fuisse navium celerrimus 4, 2. ra pennis 66, 53.

tibi haec fuisse et esse cognitissiina Aerius, montis

68, 57. cacumen 64, 241. ait Phaselus 4, 15. quid est ait sinicapressu 64, 292. gyro 66, 6. venti 67, #tra liberalitas 29, 16. ait haec 53, 4. 142. nebulas 30, 10.

[ocr errors]

a

[ocr errors]

63, 84,

[ocr errors][merged small]

eain,

6, 11,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Ala, (a xilla) fertur valle sub alarum meae 67, 34. quicquid amas Catullus
trux habitare caper 69, 6. sacer ala 56, 3. semper amabo fratrem 65, 1L

.
ram hircus 71, 1.*

ni' te plus oculis ineis amarem It, L.
Alacer, (Satyri) alacres passim lym odi et amo 85, 1. ni te perdite amo al.
phata mente furebant 64, 255.

que amare assidue paratus sum 15, 2
Albicare, ubi ultima albicantis loca li ncc tam perdite amarem 101,3. Lesbia
toris adiit 63, 87.

me, dispeream, nisi amat 92, 2. disper-
Albulus, columbus 29, 9.

nisi amo 92, 4. mutuis animis a-
Albus, parthenice 61, 194. aethera 63, mant, amantur 45, 20. quam plus quan

40. utrum sis albus an ater homo 93, 2. se atque suos amavit omnes 5A, 3. iuin-
Aleo, impudicus et vorax et aleo 29, 2, ria talis cogit amare magis 72

, & nun

queam desistere amare 75, 8. nullum
Alere, 1) educare, caput seri goata annans vere 11, 18. amata nobis quaa.
nepotis alit 68, 120. quam lectulus in tum amabitur nulla 8, 5. nulla potest
molli complexu matris alebat 64, 88. mulier tantum se dicere amatam, quan-
2) conservare et angere, gaudia tuin a me amata cs 75,1,2. - amaus

,
nostra tuus in vita dulcis alebat amor a mantes, cupido 70, 3. amantom ia
68, 24, 96.

iuria talis cogit amare magis 12, 1.
Alcs, í) a di. equus G6, 54. 2) subst. pullus amor tali coniunxit foedere
occinentes 25, 5. dabór alitibus prae mantes, qualis 64, 336. amautes nou

da 64, 152. –'omen, cum bona 61, 20. longe a caro corporc abesse voluat ,
Alga, in vacua 64, 168. procul ex alga 31. quis deus magis ac magis est pe-
moestis Minois ócellis (Thesea) pro tendus amantibus 61, 47. 2) a moren
spicit 61, 60.

exercere cum aliq., vivamus at-
Algidus, 'nive 63, 70.

que amemus 5, 1. quem nunc amabis?
Alienus, terra 68, 100, loca 63, 14. 8, 17. hanc omnes amatis 37, 15. ineos
Alio, nos alio mentes, alio divisimus amores voluisti amare 40, 8. sic tesi

.
aures 62, 15.

neres ab illo amari 24, 6. 3) vulgo
Aliquis, 1, 4. 22, 19. 64, 115. 67, 13, 37. cum aliqua re coniunctum et
73,* 2. 91, 12.

8 e, amat victoria curam 62, 16. - lo
Aliunde, ne petitum aliunde eat 61, 153. cutiones, amabo (qua éso) 32, L.
Alius, illa dies atque alia atque alia ita me dii ament 97, 1.
68, 152. illa haudque alia luce 64, 16. Amarities, dulcem 68, 18.

ex parte 64, 252. casus periculorum 23, Amarus, inger mi calices amariores
11. in annis 21, 3. 24, 3. 49, 3. coniu- 27, 2.
gium, quod non fortior ausit alis (pro Ambo, 35, 10. 57, 7. 71, 5. 103, 2.
ålius) 66, 28. si tibi vis oculos debere Ambrosia, dulci '99, 2.
Catallum, aut aliud 82, 2. quodsi non Ambrosius, verticé 64, 310. ut mi et
aliud poté est 42, 16. alios age incita ambrosio (sua violo) mutatam iam
tos, alios age rabidos 63, 93. – pars, foret illud suaviolum tristi tristius hel-
alii, 64, 262.

Jeboro 99, 14.
Allocutio, qua solatus es allocutione 38, Ambulatió, in Magni simul ambulatio-
-5. quid lubet allocutionis 38, 7.

ne 55, 6.
Alloqui, alloquar ? 65, 9: mutum ne- Amens, furore 64, 197.

quidquam alloquerer cinerem 101, 4. Amica, bonae 110, 1. decoctoris amica
patriam allocuta est (Attis) 6:3, 49. Formiani 41, 4. 13, 5. dilexi tum te
Alludere, omnia (vestimenta) ipsius non tantum ut volgus amicam 72, 3.
ante pedes fluctus salis alludebant 64, Amicire, colum molli lana amictum fit

,
67.

312. algida Idae nive amicta Joca 63, 7l.
Alluere, Lethaeo gurgite fratris palli- Amicitia, unica 100, 6. sanctae 109, 6.

dulum manans alluit unda pedem 65, 6. amissas 96, 4. nostrae pestis amicitiae
Alnus, subpernata securi 17, 18.

77, 6.
Alter, mille altera (basia) 5, 8, 9. al- Amictus, fluitantis 64, 68. levi 61, 6!
ter,
alter,

alter assidua colens tela tua evitamus amictu 116, 7. vestis
diligentia, ut —, alter parva ferens pulvinar suo velabat amictu 64, 267.
manu semper munera larga 19, 7, 9. Amiculus, dulcis 30, 2.
quorum est lepidissima coniux alterius, Amicus, il a di. mé quoniam tibi ducis
lepidus filius alterius 78, 2. arbana al amicum 68, 9. 2) sub st. unum atque
tcra et illa Formiana (macula) 57, 4. amicum 73, 6. nequidquam credite 11,
una atque altera hiems 68, 82.

1. a fido 102, 1. nobiles 28, 13. quas-
Altus, 1) Alpes 11, 9. fagos 64, 289. se dam volo cogitationes amici accipiat
pulcra 61, 369. ad Cybeles nemora 63, sui meique 35, 6. femellas omnes, ami:
12. sub Phrygiae columinibus 63, 71.

.ce, prendi 55, 7. tanto te in fasia nc-
2) profundus, Oceano 66, 68. flumi-

gas, amice 55, 14. multis Jangaoribus
na 64, 361. super maria 63, 1. tuus al-

peresus essem te, mi amice, quaeri-
tus amor barathro fuit altior illo 68, tando 55, 32. amicos medicosque com-
117. 3) de voce, clarus, Jigui vocate 41, 6. Veranni, omnibus e meis
dus, conclamate iterum altiore voce amicis antistans mihí millibus trecen-
42, 18.

tis 9, 1.
Amabilis, vita frater amabilior 65, 10.

Amittere, (virgo) cum castam amisit
Amaracum, suaveolentis 61, 7.

polluto corpore florem 62, 46. germa-
Amarc, 1) passerem plus oculis suis

num amittere crevi 61, 150. amissum
amabat 3, 5. sudaria amem necesse est credens 'Thesea G4, 246. 'amisso viro 68,
12, 16. Brixia, Veronae mater amata 80. amissas flemus amicitias 96, 4.

[ocr errors]
[ocr errors]

a Amnis, aurifer Tagus 29, 20. sonantum Angustare, iter caesis angustang cor34, 12.

porum acervis 64, 360. e Amor, 1) avidam 68, 83. caeco 67, 25. Angustus, mocnia 61, 80. en infesto 99, 11. ex ingrato 76, 6. impo- Anhelare, anhelang Áttis 63, 31.

tente 35, 12. misero 99, 15. 'in misero Anilitas, cana 61, 162.

hoc nostro, hoc perdito 91, 2. altus 68, Anima, animam tradere iubebas 30, 7. ar! 117,

assiduus 60, 88. lougum 76, 13. vita dulcius atque anima coniugiuin magnus 91, 6. boni 61, 45, 205. dulcis 68, 106. lr 64, 120. 66, 6. 68, 24, 96. fido 64, 182. Animus, rabie fera carens 63, 57. cutai flexanimo 64, 331. furtivos 7, 8. vete piens (4, 145. rapidum 63, 85, supinum

res 96, 3. de Posthumio et Corneli nar 17, 25. miser ah miser 63, 61, aestuan

rat amore 67, 35. dum vostri sim par te 63, 47 non satis ingenio 68, 38. 1991 ticeps amoris 55, 22. me inducens in studioso 116, 1. toto 64, 70. mutuis 45,

amorem 30, 8. coniugis flagrans amore 20. animi egens Attis 63, 31. vagus aLaodamia 68, 73. T'hetidis Peleus in nimi 63, 4. optatos auimi coniungite

census amore 64, 19. (Iacchus) te quae amores 64, 373. tristes animi levare cu1,18 rens, Ariadna, tuoque incensus ainore ras 2, 10. fugavi haec studia atque om 64, 254, sis in amore potens 100,8. tan mnes delicias animi 68, 26, ab amico,

to' te absorbens vortice amoris aestus quoius sit penitus pota fides animi 102, in abruptum detulerat barathrom 68, 2. nec potis est dulces Musarum ex107. fructus amoris proiicies omnes 55, promere fetus mens animi 65, 4. abit 19. nec meum respectet, ut ante, amo in quiete molli rabidus furor animi 63, rem 11, 20. iucundum mihi propónis a 38. hilarate animum 63, 18. hoc est inorem hunc inter nos perpetuumque gratum animo proprie 107, 2. si quidfore 109, 1. mentem amore revinciens quam animo tuo cupisti 15, 3. inulti61, 33. non tanto more immatura dolo plices animo volvebat saucia curas 6+, ri est Quintiliae, quantum gaadet a. 251. ne tua, dicta effluxisse meo forte inore tuo 96, 6. nulla fides ullo fuit putes animo 65, 18. quin te animo obunquam foedere tanta, quanta in amo firmas ? 76, 11. id sincere dicat et ex re tuo ex parte reperta mea est 75, 4. animo 109, 4. quare nunc animos salaemulus iste tuus, qui vostrum exercet tem committite vestros 62, 17. amorem 71, 3. domina, ad quam com- Annales, Volusi annales 36, 1, 20. 95, 7. munes exerceremus amores 68, 69. (Gal- Anno, 40, 5. 41, 1. 66, 15, 21. Jus) dulces iungit amores 78, 3. opta- Annucre, omnia omnibus annuit 61, 163.

tos animi coniungite amores 64, 373. annuit invicto coelestum numine re%

nulla domus tales unquam contexit a ctor 64, 204. (Minerva) sedes defendemores 64, 335. sic meos amores? 38, 6. re fretis annuit 64, 230. 2) a mores, a) a moris sigo a, me- Annus, in toto 23, 20. omnes 45, 4. in ros 13, 9. bí puella, volo te ac tuos aliis 21, 3. 24, 3. 49, 3. amores ad caelum lepido vocare versu Annuus, iter 34, 18. sacra 64, 389. 6, 16. meos amores cum longa voluisti Anser, Thalle mollior anseris medulluamare poena 40, 7. Acmen Septimius Ja 25, 2. suos amores tenens in gremio 45, 1. Ante, 1) pra ep. a) de Joco, deum Peleu, quoi lupiter ipse guos concessit

ante teinpla 20, 15. ante, pedes 64, 67, amores 64, 27. Varus me meus ad suos 319. tardum dux ante Booten 66, 67. amores visum duxerat 10, 1. , hinc b) de praestantia, longe ante oet de puero amato, commendo ti mnes mihi quae me carior ipso est 68, bi me ac meos amores 15, 1. paedicare 159. 2) a dv. 11, 21. 45, 8, 17. 62, 28. cupis meos amores 21, 4.

64, 385. 66, 51, antequam, 61, Amplecti, Oceanus, mari totum qui am 188, 68, 81. plectitur' orbem 64, 30.

Antea, 4, 10. Amplifice, talibus amplifice vestis deco- Antenna, funestam antennae deponant rata figuris 64, 266.

undique vestem 64, 234. Amplius, 1).plus, hoc te amplius bi- Antiquus, Romuli gentem 34, 23. sidas bisse praedicet loti 39, 21. si quid pro in antiquis diva novum posuit 66, 64. – ficere amplius potestis 42, 23. 2) u l antiqui= maiores, piis 68, 154. terius, diutius, ne amplius à mi- Antistare, omnibus e meis amicis, ansero dona beata petas 68, 14. te cur tistans mihi millibus trecentis 9, 2. amplius excrucies 76, 10. amplius ho- Anus, charta 68, 46. fama 78, 10. ad ram suffixum in summa me memini es matrem 9, 4. se cruce 99, 3.

Anxius, Ariadne 14, 203. mater 64, 380. An, 1) in interrogatione sim mens 68, 8, lumina 64, 213. plici 29, 17. 66, 31. 80, 5. 2) in in- Aper, nemorivagus. 63, 72. terrogatione, cuius sibi oppo- Aperire, soles aperire domum 67, 40. sita sunt membra, 10, 31. 17, 22. Apertus, Syros 36, 12. 93, 2. 97, 2. – 37, 6. 64, 180, 182. Apisci, 'duin aliquid cupiens animus Anceps, ferro 61, 370.

praegestit apisci 64, 145. Ancilla, saepe illam audivi furtiva vo- Apparere, nec quisquam apparet vacua ce loquentein solam cum ancillis haec mortalis in alga 64, 168. gna flagitia 67, 42.

Appetere, passeri appetenti 2, 3. dum Angiportus, in quadriviis et angiportis suintuosas appeto coenas 44, 9. 58, 4.

Applicare, applicans collum 9, 8. Anguineus, capillo 64, 193.

Approbatio, dextram 45, 9, 18.

« ZurückWeiter »