Ephemeri vita of afbeeldingh van 's menschen leven : vertoont in de wonderbaarelijcke en nooyt gehoorde historie van het vliegent ende een-dagh-levent haft of oever-aas ... Alles deur den autheur met figuren na het leeven afgebeelt. Hier is achter bygevoeght, een grondige en noyt gehoorde verhandeling van den waaren stant des menschen ...

Cover
by Abraham Wolfgang, 1675 - 422 Seiten
 

Was andere dazu sagen - Rezension schreiben

Es wurden keine Rezensionen gefunden.

Ausgewählte Seiten

Andere Ausgaben - Alle anzeigen

Häufige Begriffe und Wortgruppen

Beliebte Passagen

Seite 247 - Afgooden [sic] van mijn eyge plaisier ende vermaack; te gelijck met de eer en lot der menschen; waar door ick by dagh ende nacht getracht hebbe, booven andere te willen uytmunten, ende om my met kunstige uytvindingen, ende subtiele handt-greepen, daar over te verheffen.
Seite 247 - ... verre my dat vermaack gaf, ende dat ick daar door by mijne vrienden ende bekenden reeden hadt, om in die dwaase beesigheeden te blijven ende te volherden
Seite 84 - Ende haar novt beeter aan hetgcficht vertoonen , als op die tij t , wanneer de wurm vervelt ; en dat men uyt alle de twintigh openingen deefer lucht-aderen , de afltroopende long-pij pkens allengskens ende vervolgens fiet uytgaan.
Seite 54 - Voorfpraack , fterckt ons in de pijn , Sijn Borgh-toght , heelt des doods fenijn ; Sijn Doorne-kroon, vereert het Kruys , Sijn Kruys...
Seite 250 - Dat met fulck een grooten ftrijdt fomtijdts is toegegaan, dat my de traanen van benauwtheyt over de wangen liepen. Want het was of daar een ftrijdent heyrleeger in mijn geeft was, \vaar van de eene partey my krachtigh beweeghden om aan Godt te kleeven ; ende de andere om in mijne curieusheeden voort te gaan...
Seite 111 - Dan hoe gefwint de hant is , de welcke de wurm, noch binnen in het water fwemmende , vat ; hy en kan hem niet ongevleugelt aan fijn gefïcht brengen.
Seite 247 - Chriitenen,heb ick daar nooyt in beooght , maar wel de Afgooden van mijn eyge...
Seite 268 - Chriftus , onfcn eenigen leydts-man daar in weefen mach;' of wy gaan eeuwigh verlooren. Soo dat men t'eenemaal de reeden verlieft , wanneer men Godt door de reeden wil begrijpen...

Bibliografische Informationen