Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

in patriam rediturus, eam in itinere dereliquit. Tum eam Bacchus affumfit, eiusque coronam inter fidera collocavit. Icarus vero, cum ex insula conaretur poft patrem evolare, Cubmersus eft: eiusque exsequias celebrantem patrem vidit perdix, e Talo nuper transformata. Theseus interca cum valdo, celebris iam effet, ad aprum Calydonium, cuius intersectore fublato, fororog eius in Meleagrides aves mutatae sunt, fuit convocatus, Inde ad Acheloum divertitur, et Echinades insulas confpicit, in quas Naiatles erant conversae. Quod ita fieri potnisse, Lelex primum Baucidis et Philemonis probat exemplo, qui in arbores fuerint coinmutati: sicut et domus ipforum in templum, ac pagus ipfe in ftagnuni. Achelons deinde Protei et Meftrae transformationes adücit, ac fuas denique, quibus ufus quondam fuerat, cum ipfum premeret Hercules, gratia Deianirae.

LIBER IX. Haec illi poftea veftem mifit, qua periit, (poftquam Lichas in scopuluin fuit translatus) et in coelum traductus eft. Tum Alcmena ad Iolen fe contulit: eique Galanthidem in mustelam, et illa viciffim fororem fuam in arborem conversam narravit. Interim fupervenit iplis lolaus, reparata per Heben iuventute.

Id qnod non poffe omnibus contingere, Iupiter Aeaci exemplo docet. Hunc fugiens Miletus, in Alam discesfit, et Byblidem procreavit atque Caunum: cuius illa defiderio. labefacta, in fontem periit. Quae quidem res magis mirá cunctis vifa fuiffet: nifi paulo ante Iplis, ipfo nuptiarum die, virilem fexum accepiffet.

LIBER X. IIis porro nuptiis qui interfuerat : Hymenaeus, ad 'Orpheum inde fe contulit; fed malo ominc. quandoquidem mox obiit Eurydice, neque ad fuperos reduci potuit. Moerore igitur perculsus Orpheus montes solitarios petiit, quo, fono lyrae eius impulsae, accurrerunt arbores omnes, et inter ceteras pinus ex Aty, et cupressus e Cyparisso mutata.

[ocr errors][ocr errors]

LIBER XI. Hinc Thraciae mulieres cum illum discerpfifl'ent, in arbores mutatae funt. Tum Bacchus e Thracia receffit, et Midae pro Sileno restituto auri copiam fecit. cuius cum illum poeniteret, in, Pactolo lotus, arenas eius aureas reddidit. Poftea Phoebus pro iniquo iudicio aures illi alininas tribuit. Quo facto, Troiae moenia, humanam indutus formam, exftruxit. Hanc urbem postquam cepit Hercules, Hefionam Telamoni uxorem dedit: quandoquidem Peleus' iam Thetidem poft multas eius transformationes duxerat: 'et ad Ceycem postea profectus, Daedalionem in accipitrem, et lupum in lapidem conversum, partim intellexerat, partim ipse viderat. Accidit deinde nt Halcyone, marito poft naufragium fub Morphei figura secundum quietem conspecto, in avem, fic. ut et maritus, mutaretur. Quos in aëre volantes cum animadvertissent quidam, Aesacum quondam in mergum, qui tum forte aderat, meminere transformatum.

LIBER XII. Huic tum Priamus pater, tanquam mortuo, exsequias fecit una cum filiis: excepto tamen Paride, qui in Graeciam profectus erat: quemque deinde persecuti Graeci, draconem Auli

de

de lapideum viderunt redditum. Inde Cycnus ab Achille occifus in avem verlitur: cum in vulnerabilis fuisset, ut et Caenis olim in Caeneum, poft in avem, commutata. Quod cum narrallet Nefor, Periclymeni quoque transformationes adiunxit.

LIBER XIII. Neptunus deinde Achilli mortem procurat. De cuius armis Aiax et Ulixes poft mortem contendunt. Aiace, vero liac: de causa . mortuo, fanguis eius in lıyacinthum vertitur. Capta iam Troia, Hecuba fit canis: cuius fortunam cum Dii omnes deplorarent, Aurora fola Memnonem duntaxat, avem iam factum, lugebat. Aeneas porro profugus ad Anium, cuius filiae in columbas erant conversae, aliaque deinceps loca transformationibus clara, delatus eft. In Latium denique ut venit, bellum cum Turno suscepit.

LIBER XIV. Is cum per Venulum peteret auxilium a Diomede, cuius focii in aves fuerant mus tati, repulsam tulit; redeunte Venulo per ea loca, in quibus paftor quondam in pleaftrum erat conversus. Poftea naves Aeneae in proelio Nymphae fiunt: ficut et Ardea, poft occisum Turnum, avis; atque Aeneas ipse, Indiges. Successerunt huic. Reges alii. Quorum inter ceteros fub Proca floruit Pomona. quam cum amaret Vertamnus, fumta primum anus forma, et Anaxaretes in faxum conversae exemplo usurpato : deinde.rurfum iuvenis factus, voto potitur. Inde fub Numitore aquae frigidae redduntur calidac. Cui qui fucceffit,

Ros

[ocr errors]

Romulus, factus est Quirinus;, eiusque uxor,
Hora, Dea.

LIBER XV. Secutus eft Nama : qui cum de originibus' Crotonis inquireret, nigros calculos quondam in albos fuisse commutatos comperit: et Pythagoram de perpetuis rerum transformationibus disputantein audivit. Mortuum deinde Numam deflens Egeria, nec Hippolyti, qui fuas ipfi conversiones proponebat, confolationem admittens, in fontem liquefcit. Id quod non minus fuit mirandum, quam quod Romuli lancea arbor, aut Cippus factus est cornutus. Iulius Caesar denique in ftellam poft obitum commutatus fuit.

[ocr errors]

P. O V I DI I

NA S O N IS METAMORPHOSEON

LIBER I.

[ocr errors]

In nova fert animus mutatas dicere formas
Corpora. Di, coeptis (nam vos mutastis et 'illas)
Adfpirate meis: ' primaque ab origine mundi
Ad mea perpetuum deducite tempora carmen.

Ante, mare et tellus, et, quod tegit omnia, coelum, 5
Unus erat toto Naturae vultus in orbe,
Quem dixere Chaos; rudis indigestaque moles;
Nec quidquam, 'nisi pondus iners; congestaque eodem
Non bene iunctarum discordia semina rerum,
Nullus adhuc mundo praebebat lumina Titan;
Nec nova crescendo reparabat cornua Phoebe;
Nec circumfuso pendebat in aëre tellus
Ponderibus librata suis: nec brachia longo
Margine terrarum porrexerat Amphitrite.
Quaque fạit tellus, illic et pontus et aër;

25 Sic erat inftabilis tellus, innabilis unda, Lucis egens

aër: nulli sua forma manebat, Obftabatque 'attis 'aliud: quia corpore in uno

apucalidis, humentia ficcis, Mollia cum duris, fine pondere habentia pondus. 20

Hanc Deus et mélior litem Natura dirêmit:
Nam coelo terras, et terris abfcidit undas,
Et liquidum fpiffo secrevit ab aëre coelum.
Quae postquam evolfit; caecoque exemit acervo,
Diffociata locis concordi pace ligavit.

25
Ignea convexi vis et fine pondere coeli
Emicuit, Tummaque locum fibi legit in arce.
Proximus est aër illi levitate, locoque;
Densior his tellus: elementaque grandia traxit;
Et pressa est gravitate fui. Circumfluus humor 30
Ultima poffedit; folidumque coëreuit orbem.
P. Ovidii Metam.

А

Sie

[ocr errors]
« ZurückWeiter »