Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

minxit] coniunxit || 55, 25 pinnipes] primipes || 64, 36 moenia] nicenisa || 31, 5 Thuniam atque Bithuvos] thimiam atque bithinios || 116, 4 mittere in usque] mitteremusque 2) t et 0 : 6,18 ecfututa] et fututa 'll 63, 32 Attis] actis || 25, 12 minuta] inimica # 64, 319 calathiscij calathisti || 68, 114 Perculit] Pertulit || 76, 21 torpor] corpore || 33, 8 uenditare] uendicare || 64, 389 tauro8] currus 3) o et e: 4, 6 minacis] mina ei || 66, 58 canopicis] canopieis || 17, 3 axuleis] ac sulcis 4) co (to.) et a : 64, 212 moenia] moenico || 67, 42 ancillis] conciliis | 48, 4 uidear] indecor || 36, 14 colcos (= Golgos)] alcos || 75, 3 velle queat] uelleque tot 5) oi et a: 7, 9 basia) basiei 6) oe et oo : 64, 36 moenia] nicenisa 7) ui et iri: 66, 63 Vuidulum] Viridulum 8) ol et d: 7, 5 Oraclum] Ora dum || 66, 6 gyro deuocet) giuoclero deuocet (deuo syllabae per dittographiam iteratae priore loco in clero corruptae sunt) || 68, 43 saeclis] sedis 9) r et t: 12, i Marrucine] Matrucine || 14, 18 Curram] Curtam || 22, 8 Derecta] Detecta || 64, 392 ruentes] tuentes || 36, 19 ruris] turis || 84, 11 Arrius) artius || 116, 2 Battiadae] batriade

10) r et D: 44, 8 uenter] uertur || 14, 19 Suffenum] Sufferam || 64, 165 Extenuata] Externata 11) n et 1:45, 12 sauiata] saniata || 44, 8 meus] mens || 95, 5 cauas] canas || 63, 70 niue] nene || 4, 4 siue] sine || 64, 183 Quine] Quiue 12) a et u : 62, 58 Cara] Cura Veronensis et Thuaneus | 68, 124 uolturium] uoltarium

| 114, 3 Aucupium] Aucupiam || 14, 19 Suffenum] Sufferam :53, 5 salaputium] salapantium || 30, 11 at] ut ||

ue

64, 176 Consilia in] Consilium || 66, 27 adepta's] adeptus

13) t et i et 1: 27, 5 lubet] iubet || 67, 42 ancillis) conciliis | 106, 1 bello] belio || 63, 33 iugi] luci || 6, 12 nil stupra) ni ista pre | 3, 10 pipiabat] piplabat || 4, 8 Thraciam] tractam || 4,23 a marei] amaret 38, 2 Malest] Male si || 115, 7 ipsest] ipse si || 10, 27 inquii] inquit || 55, 16 lucei] lucet || 61, 51 suis tremulus) sui si remulus || 114, 1 saltus] salius | 66, 81 reiecta] retecta | 64, 285 uiridantia] ut uiridantia (cf. quae paulo ante de giuoclero deuocet dixi) | 66, 91 siris] uestris (in archetypo fuisse uidetur siris h. e. siueris. hinc syllaba uc non interposita sed praeposita uestris factum est).

Conuertamur ad conpendia scripturae, quibus archetypum non caruit. suspicamur enim ex scriptura conpendiaria male intellecta ortos esse certos quosdam errores a scriba libri V commissos. hinc conligimus in archetypo lineolam m et n litterarum uices gerentem, notas uocularum que per pro prae, lineolam curuatam syllabae ur uicariam et pauca alia conpendia scripturae conparuisse 47). conferantur haec exempla, in quibus scriba libri V conpendia scripturae in archetypo usurpata male legisse uidetur: 68, 119 tū ( tam): ca (= causa) || 50, 13 čem (=essem): oem (= omnem) | 17, 6 suscipiant (=suscipiantur): suscipiant

|| 29, 20 timet (=timetur): timet || 78, 10 famaloquetanus (=fama loquetur anus): famuloque tanus || 1,5 (=tum): (= tamen) | 31, 13 uosq; o (=uosque o):

47 Heysius quoque p. 279 intellexit conpendia in archetypo fuisse

d

[graphic]

sineque his || 64, 55 sese quae uisit uisere credit] seseque sui tui se credit || 65, 3 dulcis musarum] dulcissimus harum || 68, 129 tu Korum] tuorum || 68, 139 conquoquit iram] quotidianam || 69, 3 Non si illam rarae] Nos illa mare || 72, 6 Multo mi tamen es] Multo ita me nec

|| 93, 2 sis albus) si saluus || 108, i Si Comini] Sic homini || 116, 4 mittere in usque] mitteremusque. praeterea in hac quaestione thuaneus liber oriundus a gallico exemplari, quod cum ueronensi fraterna necessitudine coniunctum erat, non est neglegendus: 62, 7 Oetaeo8] oeta eos || 21 conplexu auellere] conplexua uellere || 31 Hymen o hymenaee, hymen ades o hymenaee] Kymeno kymenaee kymenades o kymeneae 18) II 41 Quem mulcent aurae firmat] Quaemulcens aurefirma 49).

Scriptura libri archetypi non aeque facile atque libri ueronensis scriptura, sed potius difficillime legi potuit, ita ut ei qui exempla gallicum et ueronense illinc transcripserunt, etsi homines satis diligentes erant, et quidem scriba exemplaris gallici paullo diligentior quam libri ueronensis, tamen plurimos praue legendo errores committerent. inde factum est ut de codice ueronensi corruptissimo scriba libri sangermanensis quereretur 50). sed difficilis ad legendum fuit liber archetypus non solum propter

48 de K pro H posito cf. Niebuhrius ad Cic. orat. fragm, p. 19 et Ritschelii proleg. ad Plaut. Trin. p. XI 49 etiam in lectionibus sannazariani et thuanei, quas in editione sua halieuticon Ouidii et Gratii cynegeticon Hauptius attulit, permulta inueniuntur quibus quae supra exposui optime inlustrantur 50 cf. subscriptionem libri G

d*

[graphic]

scripturae ipsius obscuritatem, sed etiam propter habitum miserum, quo iam tum cum exemplum ueronense inde excribebatur laborauit. is effecit ut litterae syllabae uocabula uersus haud sane pauci adeo obscurarentur ut aut, quia omnino non legi potuerunt, perirent aut, quia parum explicari potuerunt, grauiter corrumperentur.

Haec omnia et quae supra de origine et cognatione librorum catullianorum exposita sunt si spectamus atque si reputamus qualia scripturae genera tempore eo quod dicam usitata fuerint, nihil obstare censeo quo minus octauo fere post Christum natum saeculo archetypum libri catulliani adsignemus: eidem saeculo cui supra p.XVII exemplum gallicum, quod ex archetypo carmen LXII mutuatum est, attribuimus. hoc archetypum ipsum ex exemplo litteris capitalibus uel uncialibus conscripto ductum esse ueri non dissimile est, sed indicia rariora extant quam ut haec sententia satis stabiliri possit. nescio an huc referenda sint haec: LXVIII 41 Qua me Allius) Quam fallius. cf. QUAMEALLIUS et QUAMFALLIUS || LXIIII 229 Erechthei] freti. cf. ERECTEI (an rectius ERECTI=Erechthi ?51) et FRETI || LXI 206 africei] ericei. cf. AFRICEI et AERICEI(u. suprap.XVIIII) || Xxı 6 experiris] experibus. cf. EXPERIRIS et EXPERIBUS | XCVII 5 sesquipedalis] sesequededalis. cf. PEDALIS et DEDALIS || LXVIII 143 dextra] deastra. hoc est dexstra. cf. DEXSTRA et DEASTRA 52).

[ocr errors]
« ZurückWeiter »