Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

ALFREDO FLECKEISENO

PRAECEPTORI OPTIMO

PIETATIS CAUSA.

[ocr errors]

PRAEFATIO.

Carminum Tibullianorum corpo-l. Florilegium quod propter duos ris quae hodie exstant exemplaria ex in quibus exstat codices Parisiuno libro (O) derivata sunt, qui sae- num appellare solemus (P) saeculo culo XIV. inventus postea periit. Ex fere XI. ut videtur ex variis scripmagno horum codicum numero et toribus compositum est. Locos antiquissimus et auctoritate longe Tibullianos duobus illis codicibus princeps est Ambrosianus R 26 (7647 et 17903) adhibitis accurate sup. (A) saeculo XIV. exeunte ex- edidit Meyncke in Mus. Rhen. aratus, qui solus inter corporis vol. 25 p. 369 sqq. Codicem unde Tibulliani libros archetypi illius auctor florilegii eos exscripsit ab 0 scripturas nulla addita interpola- diversum fuisse constat: sed ex tione propagaviti. Ad huius boni- ipso illo codice librum 0 esse ductatem proxime accedit Vaticanus tum nihil est cur negemus). Negle3270 (Ý), ab aliis saeculo XIV. ex-gendae autem sunt omnes eae exeunti, ab aliis XV. ineunti assigna- cerptorum Parisinorum scripturae, tus 2; is enim descriptus esse vide- quas auctorem florilegii propter tur ex codice libro A simillimo, in certas quas in conficiendo florilegio quo nonnullis locis Italorum com- sequebatur rationes verbis traditis menta lectionibus archetypi sive substituisse apparet: ceterae dignae apposita fuerunt sive substituta. In sunt quae diligenter examinentur 6. ipso quoque codice Vaticano com- Fuerunt olim duo corporis Tiplures apparent posteriorum cor- bulliani codices, quorum tenuis ad rectorum manus, quarum una scrip-nos pervenit memoria, diversi et sit versus II 2, 20 – 3, 523. His inter sese et a codice 0 et ab eo igitur duobus codicibus, quorum quo florilegii auctor usus est libro. notitiam Baehrensio debemus, Ex altero eorum? excerpta quaead archetypi lectiones cognoscen- dam fluxerunt, quae leguntur in codas nobis utendum est. Cetera ex- dice saeculi XÍ. olim Frisingensi emplaria, quae quidem adhuc nota nunc Monacensi 6292 (M), edita sunt, scatent Italorum mutationibus sunt a L. Müllero in Fleckeiseni partim veris vel probabilibus par- annalibus a. 1869 p.64 et in editione tim temerariis vel etiam perversis: Tibulli p. VIII. . Alterius codicis omnino autem ubi discrepant ab (F) fragmentum, quod incepit a AV nihil praebent quod coniectura versu III 4, 65 vel paulo antes, inveniri non potuerit, exceptis scrip- Scaligeri temporibus nondum deturis ex fragmento Cuiaciano et perditum fuit. Usi erant vetusta florilegio Parisino ascitis 4.

hac membrana saeculo XV. Itali

ad Tibulli carmina emendanda: 1 Cf. Baehrensii prolegg. p. VII. Rhein. deinde pervenit ad Iacobum Cuia2 Cf. Baehrens p. VII. Philol. Anz. 14 cium, a quo Scaliger eam accepit:

postea periisse vidctur. Scaliger tiore quod in locum folii exscissi aggluti. 5 Cf. philol. Anz. 14 p. 27 sq. natum sit inspecto libro Vaticano mihi 6 De Vincentii Bellovacensis et Scaligeri scripsit Bernhardus Lupus.

excerptis cf. philol. Anz. 14 p. 26 sq. 4 Cf. Rhein. Mus. 37 p.570–575. Jahrb. f. 7 Panegyricum in hoc libro non omisPhilol. 1883 p. 273 sq. L. Müller praef. sum fuisse ostendit vox parma (pan. 95) p. XI. Rothstein de codd. Tibull. p. 69 sqq. quae in excerptis legitur. Goetz Rhein. Mus. 37 p. 144 sq.

8 Cf. philol. Anz. 14 p. 25 sq.

p. 28 sq.

3 Exstare hos versus in uno folio recen

« ZurückWeiter »