Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Mænia, sublimemque feres ad sidera cæli
Magnanimum Ænean; neque me sententia vertit. 260
Hic (tibi fabor enim, quando hæc te cura remordet,
Longius et volvens fatorum arcana movebo)
Bellum ingens geret Italia, populosque ferocis
Contundet; moresque viris et monia ponet:

260. vèrtet Rottend. sec. Moret. sec. 261. Antiquæ edd. jungunt fere : Hic tibi. Ex Græv. notat Burm. Hinc (Tibi f. enim).q. Duo hinc. quando te hæc Menag. alt. — 262. evolvens Hamb. pr. Paris. a pr. m. Dorvill. Ed. Ven. uti Waddel. Animadv. Crit. p. 10. emendarat; et sane de temporum historiis commode to evolvi. Sed non bene copula desideretur; et epicæ orationi accomodatissimum : movebo vovlens longius , pro petam, repetam. Hoc fere Ge. II, 295 Æsculus immota manet multosque nepotes, Multa virum volvens durando sæcula vincit, et sic alibi volvens simili sensu : Tum genitor veterum volvens monumenta virorum - ait Æn. IV, 102. ac volvens Parrhas. Sed et v. etiam fragm. Vatic. monebo ed. Dan. et quæ eam sequuntur. decebo Puget. et un. Guelf. in Exc. Cort. — 264. morsit expressum. Mox manent pro neamus, male de generosa animi exile sunt. — 259. Propter v. 250. indole accipiunt; est fortis, anicoli quibus annuis arcem. Bene mosus, ex μεγάθυμος, μεγαλήτωρ, addidit feres, ut gratius esset, Méza oporów, quæ omnia ad belliquod per ipsam fieret, monente cam virtutem referenda. Servio. Recipietur utique olim 262 --- 266. Quandoquidem hæc Æneas inter deos Æn. XII, 794 cura te mordet, cruciat, rem tibi Indigetem Æneam scis ipsa, et

exponam et longius volvens fatoscire fateris, Deberi coelo fatisque rum arcana movebo, h. e. fata alad sidera tolli. Utrumque ex Ennio tius repetam. Usum Toû movere I Annal. Unus erit, quem tu tolles exemplis bene declaravit Bentlei. ad cærula coli Templa; qui ver- ad Horat. III, Carm. 7, 20. Ratio sus non ex Veneris, ut Columna in eo inest, quod quæ éxpépopev, putat ad e. 1. p. 34, sed ex Martis proferimus , promimus , manioratione servatus est. Docent hoc festa facimus, declaramus, prosequiorum poetarum loca, qui prie movere dici possumus. longius Ennium ante oculos habuerunt, volvens, evolvens, repetens. Præinprimis Ovidii Fast. II, 487, ubi clare autem poeta e Jovis persona Mars ad Jovem : Redde patri na- fata Æneæ et posterorum potiora tum (Ròmulum ) Unus erit,

recenset. Ad totum locum cf. Exc. quem tu tolles in cærula coeli, ( quæ III ad lib. XII, 189. — 263. Italia, ipsa lectio ex Ennio tuenda ). Tu in Italia, more Græcorum adoptato mihi dixisti. Sint rata dicta Jovis. a Virgilio et hinc ab aliis. populos, Adde Met. XIV, 813 sqq. — 260. viros, feroces contundet vides, Neque me sententia vertit. ad v. prælia cum Rutulis et Etruscis per 237 quæ te g. sententia vertit? Ce- victoriam declarari. - 264. Itoterum magnanimus, ut semel mom resque viris et mænia ponet, ur

[ocr errors]
[ocr errors]

265

Tertia dum Latio regnantem viderit æstas,
Ternaque transierint Rutulis hiberna subactis.
At puer Ascanius, cui nunc cognomen Iulo
Additur (Ilus erat, dum res stetit Ilia regno),
Triginta magnos volvendis mensibus orbis
Imperio explebit, regnumque ab sede Lavini
Transferet, et longam multa vi muniet Albam.
Hic jam ter centura totos regnabitur annos

270

ornat :

tesque Žulich. monia condet Oudart. et Hamb. pr. pro var. lect. a glossatoris mana.

- 266. transicrant qu Moret. cum alter Hamb. — 267. Iulus Exc. Burm. sed Iulo defendit etiam Rufin. de Schem. Lex. pag. 33 ap. Burmann. quoi fragm. Vatic. 268. Versus suspectus. aut totus incertus, aut suppletus post additur.v. Excurs. VIII ad h. v. Erat tamen versus in codd. jam tempore Auctoris de progenie Augusti, qui vs. 267.268. recitat.–269.annos Longob. Pierii, sollenni lapsu.-270. ab s. Heins.e Medic. et al. adde Rom. antea: a s. Sprot. et Parrhas. a sede Latini. Ceterum si Lavinium unice verum est , cf. sup. ad v. 2, scribendum hic et v. 258 Lavini. – 271. magna vi Zulich. ut et alibi. v. Burm. vi multa Oudart. et sic alii ap. Pier. muniet urbem sec. Hamb.

272. tercentos Montalb. et Ven. trescentum fragm. Moret. Hinc Serv. et MS. Bersmanni, quos sequitur Cuningamus ; et sic aliquot Heinsiani ; hoc bem condet Lavinium et novum verba accipias, nihil definit poeta, imperium fundabit legibus, (leges sed Ascanium XXX annos esse ponet, voodetudes, per illud trien

regnaturum, et in hoc regni temnium, quo regnum tenebit. Hæc

pore urbem novam conditurum 265. Tertia dum h. e. ait. Prius tamen illud cum poetæ donec. terna hiberna, pro hiber- rationibus convenit: cf. inf. VIII, norum temporibus h. e. per tres 42, 47, 48. orbes , annos, magnos, hiemes, tres annos. 266. Rutu- longos, ut alibi, epitheto ex nalis subactis, Turno victo ac cæso. tura anni depromto , quatenus

267. Inter Trojanos , dum Tro- plurium mensium spatia in se janum regnum fuit incolume , Ilus comprehendit. Argutatur Macrob. dicebatur.

regno,

sub regibus; at in Somn. Scip. II, 11 et Serv. cum nunc eversa Troja, Julus dici coe- aliis interpretibus in h. v. In Ecl. pit. Sed v. Excurs. ad h. v. IV, 12 magni menses vim habere

269 — 271. Trigesimo regni possunt ex reliqua oratione. volanno. Ascanius Albam Longam vendis mensibus, qui volvuntur, condidisse, sedemque regni a La- volvunt se. muniet exquisitius vinio in novam urbem transtulisse quam extruet. multa vi, magnis traditur. Quod si is verborum opibus, magno hominum rerumSensus esse debet, antique locutus

que apparatu; at Burm. contendit est poeta pro : Ascanius XXX

esse , magno impetu , animi ardoannos imperio explebit , cum regnum transferet. Si tamen ad com- 272. 273. Per CCC annos reges.

rationem grammaticium e Trojana stirpe: Alba Lindgæ esse

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

re, studio.

manem

Gente sub Hectorea; donec regina sacerdos
Marte gravis geminam partu dabit Ilia prolem.
Inde lupa fulvo nutricis tegmine lætus
Romulus excipiet gentem, et Mavortia condet
Monia, Romanosque suo de nomine dicet.

275

duo. Cum regnabitur absolute dictum sit, tum autem ex more dicendum esset, genti Hectoreæ h. e. ab g. H. Burmannus, Vir latinissime doctus, emendat: Hæc sc. Alba regnabitur. Nescio tamen, annon vulgata ad eundem loquendi modum accedat : regnatur est regnum tenetur habetur, sub gente H. ut Homeri UTÒ, cum notatione obsequii aut imperii, quod patitur quis Iliad. 3, 159. ZEUS gáp oi ünÒ oxýttpq edipicoot. Argivos. Hæc tamen expeditior est 'lectio. 274. Partu geminam sec. Hamb. - 275. tectus Vratisl. — 276. accipiet Hamb. pr. cum uno Guelpherb. in Excerpt. Cort. nec hoc male. — 277. ducit alter Hamb.

[ocr errors]

mine , pro

regnaturos ait ad Romulum usque. lupi exuvias, seu lupinam pellem, De rationibus historicis olim in gessisse narrat. Et galea hirsuta Excursu III ad lib. XII, 189 dis- comta lupina coma, etiam Propert. putabitur. Gens Hectorea est Tro- IV, 10, 20 de Romulo. Hoc igijana simpl. ut V, 190 Hectorei tur habitu

occurrere debuere socii. sic et alii: v. Burm. ex Tro- vetera Romuli signa. lætus tegjana saltem stirpe, si forte non

ornatus aut , qui omnes ex Æneæ prosapia, oriundi habet. tegmen lupe pro exuvii fuerunt reges , qui - Albæ Longæ lupæ. v. Burm. Nec vero acciimperarunt, quamvis illa non piendum, quasi lapæ ipsius , a modo Trojanos sed etiam Latinos qua nutritus fuerat, pellem deAborigines haberet incolas. reg- tractam sibi imposuerit; sed ornat nabitur sub gente Hectorea, rego epitheton nutricis lupæ : quia ex num durabit sub Trojanæ stirpis eo genere fuit illa, a qua ipse regibus. cf. Var. Lect. Æn. XII, nutritns esset; ut bene observat 826 Sit Latium; sint Albani per Mejerotto V. C. Romulus excipiet sæcula reges etc.

gentem, proprie , regnum gentis, 274 Ilia , tanquam Trojana stir- imperium gentis Hectoreæ, s. Trope , oriunda, poetis dicta , ab janæ; succedet in regno Albano Ilio Trojæ, Rhea Silvia , sacerdos , Romulus. De voc. excipere de Virgo Vestalis, regina , h. e. rebus

, quas nanciscimur, regio sanguine orta, ut facinoon, nacti sumus , v. ad Ge. IV, 207. Marte gravis, e Marte gravida , Sunt hæc omnia, vaticiniorum et gemellos uno partu edet.

oraculorum more, per ambages 275—277. Romulus Romam ac pleniore ore exposita , quam condet. Quam ornate et splendide in oratione Jovis ad filiam exspechoc poeta extulit, Ut lupam nu- tari poterat. Monia Mavortia , tricem attingeret, Romulum, anti- Roma a Martis filio condita, ạt quorum heroum more, pro casside

[ocr errors]
[ocr errors]

aut

[ocr errors]
[ocr errors]

sæpe al.

His ego nec metas rerum nec tempora pono;
Imperium sine fine dedi. Quin aspera Juno,
Quæ mare nunc terrasque metu coelumque fatigat,
Consilia in melius referet, mecumque fovebit
Romanos, rerum dominos, gentemque togatam.

280

278. metam Bigot. minus poetice.--280. quæ terrasque quidam codd. ap. Burm. et Pier. sed sic melius que abesset. 281. mecumque juvabit sec. Moret. sollennis varietas. cf. Burm. 282. Progeniem rerum dominos Bigot. Sed Romanos firmat Sueton Aug. 40 et, qui et ipse versum repetit et ad Domitiani laudes trans

[ocr errors]

e.

[ocr errors]

278. 279. Rerum metas , h. e. ta dies Rettulit in melius, tulit, limites imperii. sine fine , æterna mutavit ) Romanisque placatam urbs , ut in numis et monumentis. ex Horatio reminisceris Carm. III, A poetis hæc innumeris in locis 3 Gratum elocuta consiliantibus ornata et variata.

Junone divis etc. — 282. Romanos 280. 1. 2.

Ipsa Juno aliquando rerum dominos gentemque togastudio Romanorum tenebitur. Fuit tam. hanc a Laberio habuit poeta : enim cum Jove et Minerva Roma. notante Macrob. Sat. VI, 5: extr. narum rerum præses. Quæ m. Augusto frequentatum hunc vermetu c. fatigat. si metu , h. sum, ex Sueton. Octav. 40 notum. præ metu , Juno fatigat omnia Versus dignitatem in prima parte sc. precibus , ortatu , minis; ha- facile percipias; at post Romanos bes auctoritatem v. 23 Id metuens rerum dominos , annon languet veterisque memor Saturnia belli gentemque togatam , h. e. a vestietc. Sic tamen tenue nescio quid menti genere designatam ? Quis infertur orationi. Sin Juno fatigat enim nunc simile quid ferret in metu h. e. terroribus, mare, terras, Gallis, Anglis, designandis ? Scicoelum , verearis forte, ne turgere

licet Romanos belli pacisque arvideatur oratio. Sed dicta hæc tibus claros memorat poeta : Rosunt ad vulgarem loquendi mo

manos ,

rerum dominos , dum : terroribus omnes agitare et

orbis terrarum regnatores , an hoc vexare. Itaque Junonem omnia ver- sine armis ? sine bellica virtute? sare , miscere, ut Trojanos perdat. Jam gentemque togatam intelligas Inf. XI, 400 Proinde omnia magno spectare ad togæ, h. e. pacis , arNe cessa turbare metu. et VII, tes ac virtutes. Et cogitandum, 301 Absumtæ in Teucros vires majorem dignitatem in toga olim cælique marisque. Fatigare , ut fuisse quam nunc in ullo vestiexercere , de rebus, quibus vel menti genere. The enrob'd people abutaris vel frequenter, multum, diceret non minus graviter Brinimium utaris ; unde est turbare, tannus aliquis, ut belle monebat .affligere, vexare. cf. ad VIII, 93. me Brandes. socer meus pie co281. Junonem animo mutato lendus. Sic placitum , ita

ego in meliorem partem , sis to Béation, constitui, decrevi. De formula jam consulentem sic XI, 426 Mul agit Burm. ad Æn. II, 428.

h. e.

[ocr errors]

285

Sic placitum. Veniet lustris labentibus ætas,
Quum domus Assaraci Phthiam clarasque Mycenas
Servitio premet, ac victis dominabitur Argis.
Nascetur pulchra Trojanus origine Cæsar,
Imperium Oceano, famam qui terminet astris;
Julius,

magno

demissum nomen Julo: Hunc tu olim cælo, spoliis Orientis onustum,

a

fert , lib. XIV, 124. Martialis. - 283. placitum est Leidens. male cum aliis ap. Pier. v. Burm. ad Lucan. II, 5, et inf. ad Æn. II, 428. — 284. Pythiam. Phythiam male scribitur. 285. Imperio Parrhas. ex interpretatione. et v. duo. cunctis Hamb. pr. cum nonnullis Pierianis. 287. Et famam sec. Hamb. fama deleta lit. m Regius. terminat Oudart. et duo Lei a m. pr. 288. dimissum plerique vitiose. — 289. alii olim honestum, sec. Serv. natum scilicet ex honustum , ut scribebatur.

[ocr errors]

eo

[ocr errors]

283 — 285. Splendide Romano- nas. Gravissima vocabula et ista : rum bella cum Græcis, et Achaiam Servitio premet dominabitur. in provinciam po. Rom. redactam, 286

seqq. Ad Augustum referas designat. In simili acumine ver- haud dubie verius

quam

ad Julium satur Epigramma Adriani Imp. Cæsarem cum Servio, Cerda et seu verius Germanici , in llium aliis ap. Burm. Nam nec terrarum novum Anthol. Gr. lib. I, p. 98 imperium v. 287 facile Cæsari triSteph. Analect. Brunck , T. II buitur, neque is spoliis Orientis p. 285. II. et latine , sed minus onustus, neque

ab

pax

restituta venuste , Anthol. Lat. lib. I, ep. V. 290. Contra de Augusto illa 103. Placitum est, de iis quæ in ubique obvia. v. inpr. Æn. VI, satis habentur. lustris, doctius 793 sq. Et is Cæsar: Julius adopquam, annis. domus Assaraci,

Ro

tionis jure , hinc Trojanus, ab Asmani a Trojanis oriundi, inter canio Trojano genus ducens ; itaquos Assaracus, Trois filius, ex

nomen demissum a Æneæ fuit majoribus. v. Apollod. magno Iulo, h. e. nascetur Cæsar, III, 12, 2 et Not. Conon. c. 12. Julius nomine, quod nomen ab Græcia præclare per Phthiam , Iulo in eum venit. pulchra origine utpote Achillis patriam, et Myce- simpl. clara. Nec ad Venerein

Agamemnonis regiam, decla- respici posse puto , per sermonis rata; nec non per Argos , quos

289. Hunc

spoliis tum Diomedes tenebat ; (Iliad. B,

Orientis onustum. hæc illa perpe559 sq.) erant tamen illi tantæ tua poetarum inprimisque Virgilii tum dignitatis, ut apud Homerum de Augusti in Parthos expeditione tota Græcia per Argos, et totus vaticinatio. v. Vit. Virg. ad ann. exercitus Argivorum nomine in- 724. 725. 734. cf. ad Georg. II, signiretur. inf. VI, 839 Eruet ille 170. neque in unum certum an. Argos, Agamemnoniasque Myce- num ea cogere necesse est; quin ,

[ocr errors]

que Julius

[ocr errors]

nas,

usum.

« ZurückWeiter »