Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Quippe vetor fatis. Pallasne exurere classem
Argivum, atque ipsos potuit submergere ponto,
Unius ob noxam et furias Ajacis Oilei?

40

[ocr errors]

Puget. et sic Donatus legit. evertere Goth. pr. avertere gentem tres ap. Burm. et Goth. tert. classem Zulich. pro var. lect. ex versu sequ.-40. ipso Græv. male : potuit atque ipsos tert. Moret. subvergere unus Leid. sed superscripto altero. - 41. furiis Pierii

[ocr errors]
[ocr errors]

finxerit. Similem

prorsus

locum ci, varie et copiose, inprimis in videbis inf. lib. VII, 286 — 320; Noorous suis, tractasse videntur quem comparasse non pænitebit.

hanc narrationem , ut ex Quinto Ex utroque, Bacchi Jovi supplicis Cal. colligo, qui copiose Ajacis verba finxit Statius lib. VII Theb. fata exponit lib. XIV, 420 sqq. 151 sq. 182 seq. Ceterum legenda Etiam Lycophron in Cassandra, v.

. hæc sunt oratione per iræ et indi- 392 — 3, cum vulgari narratione gnationis impetum intercepta ; ut consentit. Virgilianam tamen rasolemus in magno animi motu elo- tionem, præter Schol. ad Iliad. v, qui. victam poetica copia adjici- 66; ex Callimacho, év Aitions, , Hytur. Teucrorum regem , ducem. ginus habet fab. CXVI : unde col

39. sq. Potuit tamen Pallas, ligo, Tragicum aliquem Minerva ( quanto magis ego , 46.) vel con- partes has olim dedisse, quas Hotra fata (h. e. quamvis faustus merus Neptuno dederat , quamreditus fato erat destinatus ),

quam et hic ipse huic variationi Achivorum classem coelesti igni locum fecisse videri potest, dum comburere, et fluctibus opprimere, interdum totam reditus Achivorum unius Ajacis ulciscendi caussa. Ab calamitatem ad solam Minervam Euripide hæc sumta esse, Macrob. refert, ut Odyss. a, 326.7.79 135. V. Sat. c. extr. monet. Ursinus ad 145. Ajacem Oileum fabulam Euripi- 40. 41. Unius ob noxam. Ergo deam provocat, quæ nulla fuit, dea Achivis antea studiosissima, sed Oinsus credita fuit, quæ Lunews unius Ajacis scelere adeo exarsit, legi debet, ut Heathius docuit. ut nunc in omne nomen Achivum (Ex eo nunc fragmenta vid. ap. sæviret. cf. Tryphiod. 647 sq. Valk. in Diatr. et ap. Musgrav.; de Ipsos Argivos; nisi doctiorem ras Syleo v. ad Apollod. p. 443). Euri- tionem vis sequi, ut post classern pidis locus, quem Virgilius respi- nautas intelligas; uti nonnunquam cere debuit, est in Troad. v. 77 — fit. cf. Burm. ob Ajacis, Oilei f., 86 : unde etiam versus 23 s99

Vir- insanam libidinem , stupro Casa gilio ante oculos fuere. Fabulæ sandræ illato in Minervæ templo, fundus est in Homero Odyss. Y, in conspectu ipsius deæ. De Casa 135 sq.; et multo magis d, 499 sqq., sandra, eique illata injuria, vide sed ibi Neptuno tribuitur, quod inf. ad lib. II, 403, ecce trahcbur h. 1. Minerva facit : Illum exspi- tur, etc. Facinus hoc honeste, gran

Turbine corripuit. llo- viler tamen, declaratur per noxam, merum autem sequuti poetæ cycli.

at per furias.

rantem

[ocr errors]

Ipsa, Jovis rapidum jaculata é nubibus ignem,
Disjecitque rates, evertitque æquora ventis;
Illum, exspirantem transfixo pectore flammas,
Turbine conripuit, scopuloque infixit acuto.
Ast ego, quæ divom incedo regina, Jovisque

,
Et soror et conjunx, una cum gente tot annos
Bella gero! Et quisquam numen Junonis adoret
Præterea, aut supplex aris inponat honorem?

[ocr errors]
[ocr errors]

obl. quod defendi posset. cf. Burm. Oili Medic. v. ad v. 30. 42. e navibus tert. Rottend. et Menag. a m. pr. unum pro ignem Goth. tert. - 43. Dejecitque tres ap. Burm. quem vide. everrit Giphan. Ind. Lucr. et van Hoven Campens. Fasc. II, p. 232. invertit Hamb. sec. ap. Cort.; sed evertere pro subvertere efficax verbum. Cur tamen hic bon ratis scriptum occurrit? - 44. spirantem Mentel. pr. transfixo corpore Sprot. et Menag. sec. tempore Probus legit in Servianis, et memoras tur pictura Ardeæ in templo Castoris et Pollueis, Capaneus fulmen ( fulmine) per utraque tempora trajectus. — Sed qui legunt pectore, de Accio translatum aftirmant, qui ait in Clytæmnestra de Ajace : In pectore fulmen inchoatum (f. indo actum) flammam ostentabat Jovis. - 45. Inflixit legerunt nonnulli ap. Pierium et sic. Junt. et jam olim Cornutus ap. Serv. Sed acuto scopulo infigi melius. — 46. Divom Burm. ex Gud. — 47. annis Hamb. pr. et Zulich. perpetua variatione. 48. aut quisquam Pierii Longob. cum aliquot aliis ; item quinque ap. Heins. Voss. haud qu. ap. Pierium alii : aut quis jam, vel. ecquisquam Goth. sec. et quis jam edit. Mediol. et Goth. pr. en quisquam. Sed præstat et. Porro nomen nonnulli, ut solent. adorat et imponet Rom. et alii ap. Pier. Medic. et multi alii ap. Heins. et Burm. it. Goth. tert. inter quos nopnulli imponit. Vulgatam defendit Burm. Heinsius vero alteram, et meo quidem judicio rectius. Major enim vis absolutæ orationi inest. impendit Moret. sec. imponit odorem Mentel. alt. a m. sec. honores Goth. tert. lamb. sec. in Ex. Cort. ed. Ven. 1472.

V.

[ocr errors]

42

45. En exemplum deæ fulinen moderantis. Aliud Junonis est inf. IV, 120 v. Exc. I. ** ad h.

. Argutatur Servius advocans disciplinam Etruscorum , ut solet. Facta per tempestatem navium dispersione ad Caphareum, Eubææ (cf. inf. XI, 260 ) promontorium, Ajax Oilei f. ad Gyras petras, prope Myconuin insulam , actus naufragium fecit.Ipsuin vero Pallas fulmine percussun procelle vi scopulo criam illisit. Illud vero castum poetam ausum esse miror, eum, qui fulmine percus$us erat in pectore , ignem ore

exhalare. Haud dubie hoc ex Tragico aliquo adsciverat.

46.47. Cf. Æn. VII, 304. 307 -310. incedo, h. e. quæ sum, sed illud majore cum dignitate. Incessus dearum , inprimis Junonis , gravitate sua notus. Propert. II, 2, 6 incedit vel Jove digna soror, h. e. tanquam altera Juno. Jovis soror et conjux ex Homerico : xatiγνήτην αλοχόν τε liad, π, 432. cf. Cerda. — 48. Præclare ad invidiam bella

gero, pro, eam perdere cupio. Numen Junonis, me; at quanto gravius! Adumbrata autem hæc cx Odyss. v, 128 sqq.-49. Prætereiung

[ocr errors]

50

Talia flammato secum dea corde volutans,
Nimborum in patriam, loca feta furentibus austris,
Æoliam venit. Hic vasto rex Æolus antro
Luctantis ventos tempestatesque sonoras
Imperio premit, ac vinclis et carcere frenat.
Illi indignantes magno cum murmure montis
Circum claustra fremunt., Celsa sedet Æolus arce

55

51. loca plena Leid. unus ex interpr. Locum ante oculos habet et versus ex eo repetit Seneca Qu. Nat. VI, 18. — 53. luctatos Gud. . 54. et v. Nonius et duo Burm. — 55. vasto cum m. Oudart. et Leid. solenni variat. — 56. circum Heins. ex scriptis omnibus. vulgo: circa. circum castra Hamb. sec. ferunt Menag. pr.

pro custodia.

post talia, in posterum; est Ho- Odyss. x, 1 sq. v. Escurs. ad h. 1. mericum ČTUITA. honos, solenne 52 - 56. Ornati versus : £olus poetarum de sacrificiis, libationi- inclusos tenet ventos. vasto antro, bus etc. quæ in deorum honorem naturale enim est, vaporem et spifiunt, aliquantum ornatus habet. ritum per loca concava ( subterExpressit versum Ovid. Am. III, ranea) motum concitari, sicque 3, 33 Et quisquam pia thura focis fieri ventum. vid. Seneca Qu. nat. imponere curet? Jam vides hono- VI, 18. – 54. imperio premit, rem plus dignatis epicæ habere. gravius quam regit, et frenat plus Majus etiam decus adjecto supplex, quam tenet, cohibet. vincula per vocabulo religioso, quod omnino, carcerem declarantur. non enim ut supplicare, ad cultum deorum

compedes esse possunt. Sunt igitur refertur, sacris vel precibus factis.

55. Optime junges: fremuntcum 50. Nota narrandi artificium : murmure montis. Certe murmur non ante verbis consilium Juno montis recte jungitur. nam quæ exponit, sed statim, quid ea pe- oculorum auriumve sensu acciregerit, subjicitur. Habuit autem piuntur aliquo in loco, ea ipsi poeta ante oculos Il. &, 230 sqq. loco tribuuntur. cf. inf. 124. Præiubi Juno Somnum adit.

vit autem nostro Lucret. VI, 196 51. 52. Nimborum h. 1. vento- Speluncas venti cum, tempesrum, qui perturbati aeris, repen- tate coorta, Implerunt, magno tinarumque ac præcipitum pluvia- indignantur murmure clausi. Virrum caussæ sunt. feta poeticum, gilius vero Statio Theb. I, 347 Jam ut gravida, plena austris , omnino claustra rigentis Æoliæ percussa ventis, sed austri sunt sævissimi sonant etc. item Valerio Fl. I, 574 in mari Mediterraneo; igitur me- sqq. qui totum locum illustrat, lius hoc genus ponitur. ad insulam inprimis 591 sqq. - fremunt auÆoliam venit h. e. unam ex Æo- tem venti circum claustra , spiraliis seu Vulcaniis et Liparæis. Sed cula, erumpere

volentes. unam

Homerus 56. 57. Celsa in arce , extra an

tantum

norat

[ocr errors]

60

Sceptra tenens, mollitque animos, et temperat iras.
Ni faciat, maria ac terras cælumque profunduin
Quippe ferant rapidi secum, verrantque per auras,
Sed pater omnipotens speluncis abdidit atris,
Hoc metuens; molemque et montis insuper altos
Imposuit; regemque dedit, qui fædere certo
Et premere, et laxas sciret dare jussus habenas.
Ad quem tum Juno supplex his vocibus usa est :

Æole, namque tibi divom pater atque hominum rex
Et mulcere dedit fluctus et tollere vento,

65

57. tenet Dorvill. mollisque unus Heins. 58. Ni faciant Priscian. et Medic. Etiam Pomponius Sabinus. - 59. rabidi Moret. sec. vertantque Menag. pr. et ed. Ven. 1472. versantque Vratisl. traherentque Oudart. traerentque Leid. unus. ruerentque Hugen. sed verrant egregie pro diripiant, spargant; et est omnino voc. ventorum. per aures Junt. ed. — 60. addidit tres Burm. inter quos Hamburg, pr. addidit imis pro var. lect. - 61.° Id metuens tres ap. Burm. ex v. 23. 63. lapsas et jussus dare sciret iidem. - 66. emulcere Mead. ventos Donat. Acro et edd. nonnullæ ; etiam Hamburg. sec. minus docte. ef. Burm.

X

[ocr errors]

trum, alto in montis cacumine, præstat insuper ad imposuit referinfra 140 aula dicta s. regia. Sic re, superimposuit montem altum. apud Homerum Odyss. x pr. habet foedere certo, certa lege, ratione ; regiam Æolus, ut et apud Quin- non temere et pro eorum impetu : tum l. c. 475. mollit animos, mi- premere : habenas inhibere, retratigat, h. e. domat, sapą. reprimit here : opp. laxas dare, laxare. ac coercet eorum impetus, et iras, modo coercere ( v. 54 frenare), furores.

modo liberiorem impetum conce53. Ni faciat - quippe ferant dere, omninoque moderari. jussus exquisitius quam vulgare, quod ni

a Jove. cf. 77 faciat Æolus, ferant utique, di, 65 69. Æole, namque Sa pa. Etiam pedestris oratio pos- poetica ratio, qua ( Homeri exemtularet: Quippe , ni faciat, ferant. plo gép v. c. Iliad. c, 103, ubi cf. alio ordine. profundum coelum , Ern. ) formam pedestris orationis altum, v. ad Georg. II, 288. Ha- in caussa reddenda relinquit et buit poeta ante oculos Lucret. I, simul orationi vehementiam affec279. 280 Venti

corpora cæca , tus conciliat: Æole, quandoquiQuæ mare, quæ terras., quæ

deni- dem tibi Jupiter, πατήρ ανδρών τε que nubila coli Verrunt ac subito

dedit hoc, ul possis temvexantia turbine raptant.

peslates excitare et sedare, concita 60 64. Primum ventos spe

ventos , ut aut obruatur fluctibus luncis inclusit, insuper, præterea,

classis mihi invisa , aut disjiciatur. molem et ( quæ molis est explica- Mulcere fluctus , reprimere,

et tola tio ) montes altos üs imposuit. Nisi lere eos vento, h. e, concitare, ut

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Gens inimica mihi Tyrrhenum navigat æquor,
Iium in Italiam portans victosque Penates:
Incute vim ventis, submersasque obrue puppes;
Aut age diversos; et disjice corpora ponto.
Sunt mihi bis septem præstanti corpore Nymphæ,
Quarum, quæ forma pulcherrima, Deiopeam
Connubio jungam stabili propriamque dicabo:

70

[ocr errors]

68. Ilion Italiam sex apud Burm. cum. ed. Ven. 1472. in omittit etiam Goth.

pr.

in Italia. Leid. at Ovid. Ep. VII, 51. Ilion in Tyrios transfer felicius urbem. cf. Burm. 69. que abest a Ven. summersasque Rom. et alii. subversas conj. nonnulli apud Pierium. quia obrui prius quam submergi ; male in poeta.—70. diversos Heins. restituit e Codd. consensu etiam apud Pierium. vulgo diversas , quæ vulgaris ratio foret. Habent hoc pauci codd. (ut Goth. tert. a m. pr.) sed legitur ap. Diomedem in arte Grammat. et Donatum in Andr. Terent. et Schol. Lucani IV, 457. dissice scribunt fere post Medic. et Rom. libri; solent enim veteres et librarii et marmorarii e duabus litteris i alteram tantum exhibere v. Heins. corpora dissice Oudart. divide Reg. pro glossa. discute alter Hamb. vento pro ponto Moret. pr. et Leid. a m. pr. eadem diversitas VII Æn. 528, Lucan. V, 570. Burm. 72. Quæ formam pulcherrima Medic. Heinsio notante, cui græca ratio impense placet, non tamen ita expressum a Fogginio, sed forma. quæ est forma Hamburg. pr. quæ forma est Bigot. Deiopea non modo Medic. sed et Rom. cum aliis Pierianis, Heinsianis tribus exceptis, Zulich. tres Goth. Librorum itaque auctoritate erat recipiendum, nisi lubrica in fine toũ m sedes esset. Porro alii Diopea, Diopeam. Gr. est Aniótin et Anióneid. cf. ad 'Georg. IV, 343. 73. In connubio noli cum Grammaticis purate mediam corripi, aut systole aliqua

2

alte insurgant. Illustrant verba tum , iram, ventis, tertio casu. Sic Cerda et Burm. Sumtum ab Ennio melius. h. e. ventos concita auctis Annal. XVII Auster et Aquilo viribus. Servius ex Ennio : dictis Endo mari magno flectus extollere Romanis incutit iram. submersas certant. Odyss. x, 21. 22. Ksīvov gap obrue gravius quam, submerge. ταμίην ανέμων ποίησε Κρονίων, "Η μεν

age

diversos , dissipa, disperge per πανέμεναιήδ' ορνύμεν, όν κεθέλησι. Tavipeyes, nid opvúpsy', öv x' Senyor diversa, ut Serv., et disjice corpoIllustrat et Dionysii Perieg. versus ra, h. e. eos, sed præclare, cor464 Αιόλου, ός θηητα μετ' ανδράσιν pora, quippe naufragio facto mari ελλαβε δωρα, Κουρανίων ανέμων κλονεόν- mersos. Atque sic factum vides inf. των 9 ισταμένων τε. ηαυίgat per 118. 128. 129. Vi tamen oppositi æquor.-68. Pulcherrimus versus aliam sententiam requiras : ut per verborum dilectu! ut in Italia no- varia maria erroribus exerceantur. vam sedem quærat. cf. VIII, 12.

Sed obstat voc. corpora. quo ipso Ilium restitutum videri 71. Locus expressus ex Iliad. Š, poterat in Italia. Ovid. Fast. IV, 268 sqq. Alias Junoni Charites vel 251 Cum Trojam Æneas Italos Horæ adsunt; h. 1. Nymphæ : quod portaret in agros. -69. Incute , ut observandum. Vid. Escurs. II ad injicere, immittere, vim, impe- b.l. - 73. Verba stabili propriam

[ocr errors]
« ZurückWeiter »