Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

:

:

:

eum numen sit voluntas , tum potestas ac majestas dei, (unde tandem pro ipso deo ejusque natura, aut nomine ac titulo ponitur, potentiæ autem partes esse possint , divitiarum , regnorum ; conjugiorum, partus , cui illa præerat , aiunt quæri : qua parte ejus potentiæ læsa ? quod jejunum et vapidum esse, dices. Uni quidem deo plura numina inesse , nec usu nec ratione mihi quidem liquet. Si poetæ de uno deo numina memorant, id fit poetica ratione, ut pluralis pro singulari ponatur. Addam : occurrere in poetis notiones numinis alias; poni pro religione numinis , pro sacris, porro pro monitis numinis , jussis, vaticiniis , consiliis. Verum his significatibus nec quo nec læso convenit. Lædi numen dicitur violata ejus majestate , adeoque ad iram et ultionem illud provocari ; frequentatur inprimis de perjurio, ut apud Horat. Cum tu magnorum numen læsura deorum In verba jurabas mea. Sic Tibullus aliquoties et alii; et de sacrilegio inf. II, 183. pro numine læso.

Fuit vir doctus, qui jungeret : quo impulerit; ut sit, quorsum ; quo consilio. Enimvero manet sic quod ambiguam et duram structuram reddit , apposito : numine læso. Restat, ut accipiamus numen Junonis læsum multis rebus ac caussis ; quærique adeo, cum satis constaret, læsum esse, qua in re læsum fuerit; quo, qua in re, numine læso. Hoc quam ingratum, et pedestri orationi propius, sit, sentio equidem; non tamen videntur sensisse viri docti. Nam et Servius hoc apposuit primo loco : («quo, in quo, in qua caussa; et est septimus casus, et communis elocutio ; dicimus enim : quo te læsi.» Recte sane, vix tamen bene duplici ablativo.) et Heinsius, Jo. Frid. Gronovio Obss. IV, 9 laudato auctore , probavit; subjicit tamen « posse et simpliciter capi, ut infra 674 ne quo se numine mutet.» quæ quomodo cum his conveniant non video. Nam ibi est potestas dei in fraudem versa : ne quo dolo, qua fraude alicujus dei , ejus mens mutetur.

Post hæc omnia dixeris, cum nulla satis commoda ratio interpretandi suppetat , de corruptela esse cogitandum. Videtur tamen illa in exordio tam noti ac celebrati carminis vix locum habere; aliter.se res haberet in carmine in uno vel altero libro laceró servato; tum vero nondum vidi, nec ipse exputare possum, emendationem satis probabilem. Venit statim in mentem : casus rectos , dolens et regina, requirere læsa ; verum quid est: quo numine læsa Juno? estne, ipsa a quo numine læsa ? an redibimus ad molestam interpretationem : quo numine, qua suæ majestatis parte ? Incidere proclive est in alterum, quo nomine læsa , qua caussa, qua re, qua de re. In hoc Catrous, Heumannus, jam olim Scioppius inciderat in Paradoxis litterariis (sub Pascasii Grosippi nomine Mediolani 1628 vulgatis), ubi p. 24 recte exagitat Servii rationes, tum legere suadet : quo nomine læsa (non numine , quod ad h. 1. Virgilii Heinsius adscripsit) laudatis locis Suetonii in Galba c. 16. Subinde jactavit , legere se militem , non emere consuevisse : Atque eo quidem nomine omnes qui ubique erant milites exacerbavit , illo scilicet nomine læsi , ea caussa

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

exacerbati fuere milites , quod ita jactasset. Serv. Sulpicius apud Ciceronem IV ad Div. 5. Quid est, quod tu , aut filia tua, cum fortuna hoc nomine queri possitis ? Ipse quoque Cicero de Fin. II, 7. qui cum luxuriose viverenl, a summo philosopho non reprehenderentur eo nomine. Quærere ergo poetam , ait Scioppius, quo nomine exacerbata, quo Æneæ facto læsa, quidve graviter ferens Juno Æneæ tam addita infestaque fuerit : in quo periculum non est, ne per tautologiam aliter atque aliter rem eandem extulisse verbis indicetur : sed profecto aliud lædi est, aliud dolere.. Nam et usu venire potest, ut doleat, qui læsus non sit, et rursum , quem quis læserit, equo sit animo , nec quicquam ea in re moveatur. » Præclara critica, nec esse video, quod in ea moneatur, nisi quod forma orationis pedestris in poetam infertur. Possis substituere magis poeticum , quo crimine, ut apud Lucan. VII, 847. quo tanto crimine , tellus, Læsisti superos ? aut quo vulnere læsa : ut mox : Juno æternum servans sub pectore vulnus, et Ovid. Met. IV, 720. vulnere læsa gravi; enimvero et nimis ea recedunt a scriptura nec satisfaciunt judicio morosiori. Magis poetam deceret quærere : quæ numina læsa impulerint, interposita una ex diis Junone. Ita comparari possit Horat. I, 26, 3 quis sub Arcto 3

subjecto statim Teridate : ut ibi monet Mitscherl. Ex his nihil satisfacit : restat ut locum referamus in numerum corum, quæ mutaturus , si licuisset, erat poeta,

[ocr errors]
[ocr errors]

EXCURSUS I **.

Pallas

fulmen jaculans.

[ocr errors]

1, 42. Ipsa Jovis rapidum jaculata e nubibus ignem Disjecitque rates evertitque æquora ventis; Illum , exspirantem transfixo pectore flammas Turbine conripuit scopuloque infixit acuto. De diis fulmen jaculantibus cum multa argutatus esset Servius cum aliis, viri docti diligenter commentati sunt; ita ut nunc inter notas res illud sit. Videndi de his Cuper. Harpocr. p. 100. Burmannus in Jove Fulguratore c. 15. et Winckelmann. Monum. ant. ined. T. II. c. 2. Res in gemmis obvia. Multo tamen magis celebrata est Pallas fulminatrix, in numis, maxime Domitiani Imp. Occurrit etiam in græcis, ut Antigoni Gonatæ , Agathoclis Syrac. et in ipsis Syracusarum numis. Est quoque Palladis caput cum fulmine in numo æreo Locrorum apud Magnan. Pellerin. et Eckhel Doctrina numor. T. I. P. II. p. 191. Alio modo in numis Atheniensium noctua cum fulmine cernitur. Nec minus alii dii cum fulminibus occurrunt, ut vel ex Lexico numism. Raschii cognoscas T. II. P. I. p. 1199.

Ajacis Oilei f. interitus est inter narrationes non uno modo a poetis ornafas. Sunt inprimis duæ , altera epicorum, altera tragicorum. Præi.

[ocr errors]

7

[ocr errors]

verat Homerus Odyss. d, 499 sq. Ajacem is Neptuni ope jam Gyris admotum in eo fuisse narrat, ut incolumis enataret in petras, cum ejus superbis dictis ( φή ' άέκητι θεών φυγέειν μέγα λαϊτμα θαλάσσης ) Neptunus irritatus tridente rupem percussit ipsumque cum rupis parte, quam manu prehenderat, præcipitem mari submersit : ( qui sequuntur duo versus 509. 510 ab interpolatore, forte rhapsodo, profecti sunt. ) Copiosius hæc exposuit Quintus XIV, 547 sqq. ( ubi et ipse turbat narrata 579 — 586 ita ut eum versus adulterinos modo memoratos in suo legisse appareat, nam cum jam una cum rupe apprehensa in mare præceps ruisset, aliam rupem Neptunus in eum devolvit. ) Ad Homeri mentem fabula exposita erat a Callimacho év Aitions, ut discimus e Schol. II. v, 66 et ad eundem Homeri, ductum adumbratus erat Ajacis infaustus casus in tabula apud Philostrat. Imagg. II, 13. nescio an eodem modo Apollodori Ajax fulmine incensus, quem Pergami spectari ait Plinius XXXV, 9. s. 36, 1. In priscorum operum reliquiis nullum Ajacis vestigium vidi memoratum, præterquam Ajacem petra descendentem (non in rupem enixum ) in gemma Stoschiana ap. Winckelmann. Mon. ined. no. 142. Idem tamen argumentum in aliis gemmis ad Martem descendentem ad Rheam Silviam referri memini. Ajacem, nudum galeatum, cum clipeo et gladio irruenti similem, in Locrorum. Opuntiorum numis occurrere putant viri docti; in aliis fulmen et Palladis caput ad eum spectare. cf. Eckhel v. i. Doctrina numor. Vol. I. P. II. p. 192.

Est altera ratio, qua præcipuæ in ulciscendo Ajace partes Minerva tribuuntur. Conjunctas eas cum Neptuni opera fuisse jam ex Odyss. loco laud. d, 502 tenemus. Ubi Ajax est égópsvos ’A Juvn. In eademy, 135. fæda tempestate immissa Minervam ira concitam classem Achivorum Troja redeuntium dispersisse narrat poeta: τω σφέων πολέες κακόν οίκον επέσπος Μήνιος εξ ολοής Γλαυκώπιδος οβριμοπάτρης. Similia sunt Odyss. ε, 108.

9. Caussam iræ Minervæ subjecerant Cyclici, raptam in excidio Trojæ Cassandram : de qua nuper præclare egit Boettiger Vir doctissimus. Pro primo famæ hujus auctore haberi potest Arctinus in llii excidio; quod ex Procli fragmento sæpe laudato intelligere licet : ubi Ajax Κασσάνδρας προς μίαν αποσπών, συνεφέλκεται το της Αθηνάς ξόανον. petita mox ab eo pæna sacrilegii ad Minervæ aram confugit Ajax et servatur ; tum discedunt Graeci, και φθοραν αυτούς και 'Αθηνά κατά το πέλαγος μηχαvātas. Exposita adeo in isto carmine videtur fuisse ratio, qua Minerva Ajacem alta est: scilicet quod illa ipsa fulmen seu arripuit, seu a Jove obtinuit, quo Ajacem trajecit et scopulo affixit. Hoc sequuti sunt Tragici. Certe Hyginus fab. 116. quem argumentum Nauarniou a upraéws Sophoclis exponere suspicari licet: in qua, inquit, tempestate Ajax Locrus fulmine est a Minerva ictus ; quem fluctus ad saxa illiserunt; unde Ajacis petræ sunt dictæ : scilicet quæ vulgo sunt Gyræ seu Gyrææ petræ. ( Eadem, sed Neptuno adscito, in Agamemnone Senecæ 528. sq. tragico tumore sunt narrata.) Patet adeo ex his, Virgilium Tragicos etiam in Ajace esse sequutum. Tzetza Antehom, 300 sq. Ajacem in discrimen

:

[ocr errors]

:

** adductum ait, quia odio Ulyssis reliquerat classem; dilucidat hoc Philostratus Heroic. 8. narrans, Agamennonem insidiatum Ajaci, cui Cassandram eripuerat, falso crimine opprimere voluisse eum, quem injuria a se affectum sibi irasci norat.

EXCURSUS I.

De insula Æolia.

[ocr errors]
[ocr errors]

1,51.52. Ventorum in patriam , loca feta furentibus austris, Æoliam, in insulam Æoliam, venit Æneas, h. e. unam.ex Eoliis, quas et Vulcanias et Liparæas appellant. Unam Æoliam memorat Virgilius Homeri exemplo Odyss. x, pr. ad quem obscura de his locis fama pervenerat. Cum plures et nunc sint et olim fuerint : septem veteres nominant: quænam ex iis Æoli sedes ac regia fuerit, nec Homerus declaravit, nec Virgilius. In Strongylen tamen ( nunc Siromboli) consensisse videtur antiquitas : Strab. VI, p. 424 Β. Στρογγύλη – ενταύθα δετόν Αίολον oικήσαι

. Pasiv. add. Plin. III, 9 s. 14. Hieram autem ( Volcano nunc dictam ) Vulcano plerique assignant; alii Liparam: v. ad Æn. VIII, 416. Variasse in his veteres mirum non est, cum ipsa illa natura, a qua ductæ fabulæ sunt, pluribus insulis communis sit, sive flammarum erumpentium, sive ventorum subterraneoruin fremitum cogites : uti præter Strabonem, principem auctorem de his insulis VI p. 422 sq., aliosque veteres a Cerda ad h. 1. Apollonii Schol. IV, 761. III, 41. Spanh. ad Callim. in Dian. 47. Cluver. in Sicilia lib. II, c. 14 laudatos, e recentioribus inprimis Houel ( Voyage pittoresque de Sicile, de Malte et de Lipari T. I, c. XI), Strongyles prospectum ediderat Illustr. Hamiltonus in Campis Phlegræis ( To. II, pl. 37 ). Videndus de hac insula quoque Ætna v. 431 sqq. Ut autem veteres ventorum et Æoli, qui eos regeret, sedem has insulas, seu unam ex illis, facerent, naturalis haud dubie eos adduxit habitus; sive antra, quæ ex antiquioribus ignibus supererant, ventis subterraneis pervia, seu quod observatum erat, ex fremitus diversa ratione, flammæque, fuliginis et efflationis, prænosci posse ventos surgentes; etiam, quis tertio post die spiraturus sit ventus : vid. Strabon. VI, p, 423 C sq. ( 276 ). Plinius 1. c. Strongyle in qua regnavit Æolus; quee a Lipara liquidiore flamma tantum differt; e cujus fumo, quinam flaturi sint venti, in triduum prædicere incole traduntur; unde ventos Æolo paruisse existimatum. Æoli autem mythum alio modo ornavit Homerus, cum Anni vertentis symbola in eum transtulit Odyss. X, 1, quo toto loco comparato intelliges, Æolum Virgilii plus dignitatis habere , etiam in hoc, quod utres, quibus venti ineluduntur, absunt; qui sane in Homericis fabulis locum suum tuentur, in Virgilio autem absurde positi fuissent. Comparato tamen Quint. Cal. loco XIV, 474 sqq. intelligere mihi videor, præivisse Virgilio ex cycli

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

eis poetis aliquem, qui tempestatem in Græcorum classem, Ajacis Oilei f. ulciscendi caussa, excitatam simili modo descripserat. Nam Quintus loco Virgiliano multa habet consentanea. Virgilium in hac fabula expressit Valer. Fl. I, 576 sqq. sic ut facile imitatorem intelligas; brevius narrationem exsequitur Silius IX, 491 sqq. Apollonii exemplo

IV, 777

EXCURSUS II.

Nymphæ Junonis comites. 1, 71. Sunt mihi bis septem præstanti corpore Nymphæ. Habet igitur etiam Juno suas Nymphas, non modo Diana: Memorantur earum nomina ap. Pompon. Sab. ad h. 1. Sed ne fallare, exscripta ea esse teneas ex Georg. IV, 336 sqq., ubi Nereides Clymenes comites enumerantur. Locus autem Virgilii expressus ex Iliad. &, 267 sqq., ubi tamen Juno Somno promittit Χαρίτων μίαν οπλοτεράαν. Charites enim Junoni adsunt antiqua religione. Ita ap. Pausan. II, 17. Sed fingunt poetæ nonnulla præter religiones. Sic Statius Palladi non minus quam Dianæ comites dat Theb. II, 239. Alioquin Horæ Junoni adsunt, quas ad quatuor anni tempora revocat Quintus Cal. X, 336 sqq. In Homero multa sunt, quæ minus displicent. Somno conjugem promitti, magis est consentaneum, quam Æolo, XII jam ex uxore filios habenti v. Odyss. x, pr., cui ideo nec v. 74 aliquid præclari admodum promittitur, pulchra eum prole parentem futurum. Dicendum tamen, Virgilium hac in parte fabulæ ab Homero recessisse, Æolumque nondum uxori junctum posuisse. In 74. 75 voluit poeta Homericis verbis ex l. 1. Iliad. &, uti; ubi v. 269 Somno promittitur Pasithea as aišs één deseo ñuara návra, cujus amore tu flagras ab omni inde tempore, cujus amore jam dudum teneris ( vide 276, cf. Odyss. &, 210, 219): quæ multo melior est muneris commendatio. Sed Virgilius, nisi in diversam sententiam versus Homericos deflexit, ita accepisse videtur, quam tu semper amabis,

futuro

tempore; quod et ipsum accommodatum est prisco usui loquendi. Vide v. c. Hymn. in Venerem v. 149, et Odyss. 3, 381 peso specie de Trévtc. Unde apparet, vetere ævo omnino hanc fuisse formulam designandi conjugii.

[ocr errors]

EXCURSUS III.

De pluribus ventis una spirantibuf. 1, 85, Una Eurusque Notusque ruunt creberque procellis Africus,

« ZurückWeiter »