Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Ac prior, Heus, inquit, juvenes, monstrate mearum
Vidistis si

quam

hic errantem forte sororum, Subcinctam pharetra et maculosa tegmine lyncis, Aut spumantis apri cursum clamore prementem. Sic Venus; et Veneris contra sic filius orsus:

325 Nulla tuarum audita mihi

neque

visa sororum, 0, quam te memorem? virgo; namque haud tibi voltus Mortalis, nec vox hominem sonat; o, dea certe; An Phæbi soror? an Nympharum sanguinis una?

[ocr errors]
[ocr errors]

321. Et prior. At prior. Ac prius in al. inquit, nobis m. Goth. sec. 322. Si quam hortantem Zulich. 323. pharetram habebant codd. Prisciani tempore et sie Hamb. sec. et aliquot Pieriani. Ita scribendum etiam esset tegmina , ut Gudian. a m. pr. maculoso Mentel. pr. aut m. Menag. pr. — 325. at Serv. et edd. Ald. Junt. Scilicet erat ea vulgaris lectio, quam Pierius e codd. consensu emendavit. sic f. inquit sec. Hamb. quod meliorem sonum facit, addit Burm. nisi forte infit præstat. — 326. mihi est Franc. nec Goth. pr. — 327. O quid te ed. Ven. voltus e Gudiano. cultus Hamb. sec. Interpunctionem horum versuum mutavi. 328. vox hominum Gud. a m. pr. cum al. neque vox un. Moret. - 329. Aul - aut vet, exempla ap. Pier. it. Oudart. et Bigot. præstat an-an. Sed, si ac

e

[ocr errors]
[ocr errors]

dus omnino pro quovis vinculo. Αpud Ηomerum est αμφί vel περί

· 321. Quo sermone ac lingua - Bársto žiqos simili more. teghic in Africæ oris, Venus et mox men lincis vid. ad v. 275. — 324. Dido, et sic alii in Sicilia et Italia, Georg. III, 413 montisque per cum Ænea uti potuerint , ut, quæ altos Ingentem clamore premes ad dicerent, ab hoc, Trojano ho- retia cervum. Hic etiam doctius mine , intelligi possent,

aliena a pro apro, cursum apri premere , poesi epica est quæstio , ne di- insequi. cam inepta. Omnem enim ejus 327 sqq. Lineas horum versuum vim, illecebras et gratam frau- videas in Odyss. 3, 141 sqq. 149 dem interciperet talis subtilitas.

sqq., Ulysses in ignota terra NauConventum est inter poetam et sicaam simili modo alloquitur; et lectorem tacite in hoc, ut com- Nausicaa respondet fere v. 192 muni sermone inter se uti putentur sqq. ut Venus v. 338. Adde Odyss. Trojani et Achivi et sic porro. , 376 sq., ubi Menelaus cum Semel monuisse satis est. 323. Idothea sermonem habet. cf. Succinctam pharetra , ut gladio , Hymn. in Vener. 92 sqq. 107 sqq. ferro, succinctum dicimus : scili

et Apollon. IV, 1 Imitatus cet, modo vestis succingitur ad- est usque ad fastidium copiosus ducta , sed succingere est interdum Statius IV,746 sqq. cf. mox ad 334. instruere ita, ut cinctus

оре

ad- 328. Nec tibi vox humana est. jungamus rem. Pharetra autem

homo pro abstracto : humanum humeris pendet cingulo vincta. quid. -- 329. sanguinis ,, e genere

:

1411 sqq.

[ocr errors]

Sis felix, nostrumque leves, quæcumque, laborem: 330
Et, quo sub cælo tandem, quibus orbis in oris
Jactemur, doceas. Ignari hominumque locorumque
Erramus, vento huc et vastis fluctibus acti.
Multa tibi ante aras nostra cadet hostia dextra.

Tum Venus: Haud equidem tali me dignor honore; 335
Virginibus Tyriis mos est gestare pharetram,
Purpureoque alte suras vincire cothurno.
Punica regna vides, Tyrios, et Agenoris urbem.
Sed fines Libyci, genus intractabile bello.

e

curatius interpungas : An P. soror ? an N. s. una ? non vero : an P. soror, an. Non enim est pro utrum an; sed sunt duæ diversæ interrogationnes. - 330. quemcunque Hamb. sec. et Parrhas.

331. et quo sub tandem coelo. Parrhas. 332. jactamur Leid. locorum et locumque nonnulli. 333. et vastis Heins. e libris, suadente jam Pierio. antea vastis et, ut multi boni codd. cum Romano, quos v. ap. Cuningam. item , omnes Gothani. - 335. tum Heins. e scriptis. v. tunc. 336. pharetras Bigot. et Exc. Burm, 337. que abest a Reg. altæ Gudian. aptare Servius citat ad Ecl. VII, 32. 338. urbes Medic. a m. p. — 339. sunt fines L. Bigot. Libyci fines Dorvill. fines Libye Goth. tert. et Guelpherb.

VII ,

Nympharum una. - 330. Sis felix, 337. Ad venantum habitum spectat Xcipe fe inuti, sis propitia. Ecl. cothurnus. Res nota; ne a sentiV, 75. Sis bonus o felixque tuis. bus et filibicus læderentur crura. petitum ab auspiciis et ominibus. Versus ex Livio Andronico adumquæcunque, qualiscunque dea es, bratus : Sed jam purpureo suras nostris malis succurre,

docendo,

include cothurno. cf. sup. Ecl. sub qua parte coeli etc.

332.

32. jactemur, versemur; nam et hoc 338. Agenoris urbem; a proexilius erat : et mox erramus pro genie Agenoris conditam , quem sumus. Hæc et similia nisi obser- Græcorum mythi (v. Apollod. II, vaveris, poetici sermonis vim et 1, 4. III, 1, 1) Phonicum condiindolem non assequeris. Ceterum torem, ex Ægypto oriundum, et Odyss. 7. 183 sqq. Telemach ejus posteros Sidonis reges faUlyssem a Minerva augustiore ciunt, non Tyri, quæ multo serius forma ac corporis specie ornatum,

et floruit et Græcis innotuit. Sidotanquam deum aliquem, alloqui- nii

Tyron urbem ante annum tur simili fere oratione. Neque Trojanæ cludis condiderunt, Jusdissimile Alcinoi dictum Ulyssis- tin. XVIII, 3. Noli itaque mirari, que responsio Od. n, 199 sqq. Sidonem , non Tyrum , Homero

memorari. - 339. Sed fines Libyci 335. Tali honore , ex v. antec. sunt , h. e solum est Libyæ pars ; int. hostia , sacrificio. Vult enim (fines sæpe pro ipsa regione, vide 'mortalis virgo videri, non dea. vel Burm.) simulque fines pro

208 sqq.

Imperium Dido Tyria regit urbe profecta,

340 Germanum fugiens. Longa est injuria, longæ Ambages; sed summa sequar fastigia rerum. Huic conjunx Sychæus erat, ditissimus agri Phænicum, et magno

miseræ dilectus amore: unus a Cortio collatus. genus insuperabile Pieriani aliquot, Moret. quart. et Goth. sec. Leid. et Reg. pro gloss. forte ex IV, 40. intractabile ferro Oudart. - 342. Vestigia Parrhas. Menag pr. Hamb. pr. et Rottend. pro var. lect. Nec hoc male. sed fastigia sunt capita narrationis. 343. Mirum, in Sychæus priorem syllabam produci, mox autem v. 348 ( ubi scribi poterat Is Sychæum ) post tam paucos versus corripi; ut semper aliis in locis corripitur Sychæus ad scripturam Medicei Cod. aliorumque vetustiorum scripsit Heinsius; cum antea esset Sichæus : quam scripturam retinuerat lib. IV, 502, 552. In Pier. nonnullis Suchæus erat. Heinsius tamen Synchæum a poeta exaratum fuisse autumabat. nam sic scribi ap. Græcos ( apud Eustath. tantum, si recte memini , ad Perieget. v. 196). Brunckius V. C. Sycchæus edidit, Luxxaños, præclare. Verum sic alia ; eaque multo magis ingrata , varietas ejusdem vocis intra decem versus diversimodc scriptæ infertur. Alioqui simile exemplum variatæ pronuntiationis est in Sicania 1,557, et Sicani V, 293, et al. Collegit plura Drakenb. ad Silium IV, 778. Ex Sicharba nomen Sichæi fecisse poetam Servius ait. Acervas aut forte verius Adher bas Justino dictus. Huic Sichæus erat conjux Goth. tert. ditissimus auri jam Huetiana emendatione tritum est. Me non tam v. 349. 358 9 et 363 moveret , quam hoc, quod in tali gente, qualis Phænicum, mercatu et navigatione inclita, ex auri potius copia quam ex latifundis declarari debuisse videntur divitiæ. Et Justinus XVIII, 4, 6 Huic ( Elissæ martio ) magnæ sed dissimulatæ opes erant , aurumque metu regis non tectis sed terræ crediderat. Enimvero potuit et inter illos esse, qui multas terras in ditione haberet adeoque servorum et clientum opibus valeret; er habuit forte poeta historicos, quos sequeretur , ut ex scriptoribus apparet , sequioribus quidem, sed qui vetustiores excripsere , ut Jo. Malala p. 206 ed. Oxon., qui Servium compilavit , sed alium, quam qualem nunc habemus , et Cadren. Hist. Comp. p. 14ο Β. διαφθονούμενος αυτώ ως πολυευπόρων και δυνάστη. Verbo : speciosa est emendatio auri, quam et ipse amplectar; nec tamen talis, ut alteri renuenti boc idem persuadere possim, aut ut altera lectio pro inepta et absurda haberi queat. Etiam inf. X, 563 ditissimus agri Qui fuit Ausonidum et tacitis regnavit Amyclis, et Silius V, 260— 266. 344. misere Zulich. sed hoc jam incolis , Libybus , dixit, qui erant fastigia sunt rerum capita , xopupopulus indomitus, asper et ferox. qui nogey. Pindar, Od. 7, 125, Dam ad Libyes, non ad Phænices 343. Narrationem quæ sequitur, hoc spectat : genus intractabile Justinus persequitur XVIII, 4, 5. bello, indomitum, cipecespáxstov, cf. Excurs. XI. Sichæus ditissimus ααπταν. Μox 340. imperium inter Phænices agris s. agrorum regit exquisitius quam, tenet , possessione. ((vid. Burm.) misere habet. — 341. 342. In prosa esset: dilectus , rñoxetrice, pro a misera, longa esset narratio ; sed rem græce; et hoc pro, ornate, summatim exponam. Etiam in Misera autem amore; uti aliqua lalibus poeticam vim agnosce. misere amare dicitur pro, valde

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ab ea,

345

Cui pater intactam dederat, primisque jugarat
Ominibus. Sed regna Tyri germanus habebat
Pygmalion, scelere ante alios immanior omnis.
Qạos inter medius venit Furor. Ille Sychæum
Impius ante aras, atque auri cæcus amore,
Clam ferro incautum superat, securus amorum
Germanæ; factumque diu celavit, et ægram,
Multa malus simulans, vana

spe

lusit amantem.
Ipsa sed in somnis inhumati venit imago
Conjugis; ora modis adtollens pallida miris,
Crudelis aras trajectaque pectora ferro
Nudavit; cæcumque domus scelus omne retexit.

350

355

in magno amore latet.

345. jugavit Menag. pr. — 346. Pro Ominibus, Connubüs Hamb. alter , Menag. sec. annis Bigot. utrumque ex interpretatione. - 348. quos inter medios Medic. et Moret. pr. Leid. unus a m. pr. etiam nonnulli in Servianis, duoque Gothani. Utrumque dicitur; sed medius, puto, exquisitius. — 349. aram sec. Moret. incautum ante aras - - Clam ferro immitis superat Bigot. — 350. amorem Medic. amore videtur Rufinianus legisse, ut Rottend. sec. habet. 352. una spe Pierius ex uno ant. et sic Goth. pr. spe vana Bigot. elusit Zulich. Multa malus, simulans , male in Burm. edit. interpungitur. — 353. in somnos Voss. sec. — 354. tollens pallentia ed. Ven. Distinctio post conjugis est a Burinanno; antea non nisi post miris. - 355. Transjecta Menag. alt. Goth. pr.

356. domus et

amare.

[ocr errors]

dolum spectat.

- 345. Intactam , Home- tatione a scelere revocatus, quod ricum κουριδίων άλοχον pulchre ex- sorori, quæ misere conjugem pressum , primisque jugarat Omi- amabat, summos luctus crearet. nibus , h. e. nuptiis, pro quibus VII, 303 optato conduntur Tibriauspitia nuptialia dici solent ; dis alveo Securi pelagi atque mei. unde traxit omina. Guellius laudat Mox ~ 352. malus ad fraudem ac e Propertio (III, 19, 14): Contineant nobis omina prima fidem 3534-356. Inhumati c. auget rei pro amore. Pater autem Belus, atrocitatem et somnii narrati proex poetæ narratione v. 621.

babilitatem epitheton hoc, si me346. Germanus int. Didonis. Rem mineris , insepultos : nisi humenJustinus exposuit paullo aliter lib. tur, quieti reddi non posse. In XVIII, 4 sq. Quos inter, int. Si- verbis ante oculos habuit notum chæum et Pygmalionem. Furor Lucretianum : simulacra modis quanto potentius quam ira , ini- pallentia miris, h. e. miro modo micitia! — 350. ferro superat ut pallida. Crudeles aras, h. e. scefaepê simpliciter cædit, nulla cum lus crudele ad aras in se comvincendi notione. Securus amorum missum, trajectaque pectora ferro, g. nil curans ; ne ea quidem cogi- ly. e. cædem suam, Nudavit, cuin

:

[ocr errors]
[ocr errors]

360)

[ocr errors]

Tum celerare fugam patriaque excedere suadet,
Auxiliumque viæ veteres tellure recludit
Thesauros, ignotum argenti pondus et auri.
His commota fugam Dido sociosque parabat.
Conveniunt, quibus aut odium crudele tyranni,
Aut metus acer erat; navis,

', quæ
Conripiunt, onerantque auro. Portantur avari
Pygmalionis opes pelago; dux femina facti.
Devenere locos, ubi nunc ingentia cernes
Monia, surgentemque novæ Carthaginis arcem;
Mercatique solum, facti de nomine Byrsam,

forte paratæ,

365

[ocr errors]
[ocr errors]

scelus Medic. cæcumque dolis Dorvill. non male scelus esse un. Heins. scelus ore retexit Goth. pr. - 357. patriæque Medic. quod illustrat Heins. patriamque atinquissima aliquot exemplaria Pierii, alter Hamb. Franc. et Witt. quod haud dubie doctius. Sed fugam præcesserat ; unde errori illud deheri potest; tum minus ingratum est auribus patria , quod præfert post Henr. Steph. Burmannus. — 358. auxilioque viæ Mediceus Pierii. veteris nonnulli , sed ambigua fieret oratio Burm. - 359. thensauros veteres scribunt. v. Pier. ad h. 1. ingens Zulich. sed altera lectione superscripta. 362. metus æger Goth. sec. non male , sed acer fortius spirat. naves sunt forte p. Zulich. an: naves tunc f. paratas Corripiunt. Burm. 363. arripiunt Græv. ornarunt auro qu. Moret. idem portentur. 364. facta est Puget. facta Goth. tert. — 365. cernes recte defendit Burm. superato demum colle inf. 419. Mediceus tamen cum multis cernis. — 366. surgentesque -- arces Oudart. - 367. Bursam Zulich. Leid. Goth. sec. mercatique sc. sunt solum , etsi durius , maluit poeta , quam mercatumque solum, emtione paratum , sc. cernes, ut orationem variaret nova junctura. Sollicitat versum 367 Beck V. C. de sensu crit. II. p. 62. quippe similem ei, qui supra erat 109. Saxa vocant. Potest tamen

[ocr errors][ocr errors]

clam facta esset, manifestam quas ille animo et spe jam præce-
fecit; nam nudare exquisite pro perat; ut et in illis: dux femina
retegere , recludere, monstrare. facti, pro , suadente Didone.
hinc cæcum scelus, occultum , 366. Sane Didonem arx Byrsa
domus, a fratre in sororis marito tanquam propriam conditricem
commissum. cf. Ovid. Ep. VII , habuit; urbemn enim jam illa ad-
113. De reliquis v. Excurs, ad h. 1. ventante stetisse probabile fit. At

361. Odium crudele, pisos ánnvés. hic nolim ita argutari. Arx Carpropie quale est immanis animi. thaginis est Carthago. 'Ixiou din polo Sic sævus , crudelis, atrox , et si- -367. Devenere

et mercati sunt milia , poetis pró, magnus, in- solum , Byrsam h. e. locum, in Gens. metus autem acer , δριμύς, quo postea Byrsam arcem condivehemens, proprie de animo exas- derunt , seu Bysram verius; ut perato. - 364. In Pygmalionis post Scaligerum ad Euseb. Chron. opes vis et acumen inest; scilicet multi, quos enumerare ambitio

[ocr errors]
[ocr errors]
« ZurückWeiter »