Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

ef; fell iddo dd

drachefr

de esgyr

yn i bez

THERE is but one livsfarnu pot Duwdod yma y mae tri Pherson, this Godhead there be three Petot gair a thr

THE Son, which is the gredu beth gywyddoldeb gan y Tad, gwîr a gotten from everlasting of the thi, megi wedd â'r Tad, a gymmerodd God, and of one substance with andwriaeth natur dyn ym mru'r Wýryf the Father, took Man's nature arthyr Lâr mae dwy natur berffaith gyfan- gin, of her substance: so that Hen Destar gwbl, sef y Duwdod a'r Dyndod, two whole and perfect Natures i bu erioed

fod fel y gosudir hwynt allan yn gyffredin i ni yn yr Ysgrythyr Lân, Meddr? yn cyffredin Erthyglau Eglwys Lloegr yn ei hol hi : ac na chaffo neb o hyn ulas

cuogov na Phrintio na Phregethu i úyro'r Erthyglau mewn un modd, eithr y ha

eithr ostwng iddynt yn eu Meddwl eglur a chyflawn ; ac ni chaiff roi ei Synny,

bechod neu ei Ddeongliad ei hun i fod yn Feddwl yr Erthyglau, eithr eu cymmery.

III. yn Ystyr y Llythyren a'r Grammadeg:

Bod, os rhydd rhyw Ddarllenydd cyhoedd yn un o'n dwy Brif-Ysgol, res ryw Ben neu Feistr Coleg, neu neb arall yn neillduol yn un o honynt, ryz Ystyriaeth newydd i un o'r Erthyglau, neu ddarllain ar gyhoedă, trefus,

ME neu gynnal, un Ddadl gyhoeddus, neu oddef cynnal un o'r cyfryw mewn as wedd yn un o'n dwy Brif-Ysgol, neu'n Colegau yn neillduol ; neu, os preso etha un Difinydd yn yj Prif-Ysgolion, neu brintio dim yn un wedd, y amgen nag a wastudlwyd eisoes mewn Cymmanfa trwy Ein Cyl-synius Brenhinol ; iddo ef, neu hwy y Troseddwyr, fod dan Bwys Ein Hanfodd

.

IV. lonrwydd, 'a Barn yr Eglwys yn Ein Commissiwn Eglwysig, yn gystał á neb arall: ac Nyni a fynnwn weled gwneuthur Cospedigaeth addas arnynt

. CRIS

fei Y NAMYN UN DEUGAIN ERTHYGLAU CREFYDD. 1. Am Ffydd yn y Drindod I. Of Faith in the Holy TriSanctaidd.

nity. NB

byw, tragywyddol, heb gorph, heb rannau, heb ddioddef- without body, parts, or passions iadau; o anfeidrol allu, doeth- of infinite power, wisdom, and ineb, a daioni ; Gwneuthurwr a goodness; the Maker

, and Pro Chynhaliwr pob peth gweledig server of all things both visible sydd o w ac anweledig. Ac yn Undod y and invisible. And in unity di

un sylwedd, galluogrwydd, sons, of one substance, power, a thragywyddoldeb ; y Tad, y and eternity; the Father, the Mab, a'r Yspryd Glán.

Son, and the Holy Ghost. II. Am y Gair, neu Fab Duw, II. Of the Word or Son of Go yr hwn a wnaethwyd yn

which was made very Mor Ddyn. Mab, yr hwn yw Gair

у fendigaid, o'i sylwedd hi: fel y in the womb of the blessed Vir:

Dyn; a ii Nefoe eistedd

[ocr errors]

Y oddi

[ocr errors]

gogonia

[ocr errors]

VI. Bod

ddigono

Y Mae

cynnt

theidiol i nad ydys

cyfryw I

wedi eu cyssylltu y'nghŷd yn that is to say, the Godhead and Llwys un Person, ni wahenir byth, or Manhood, were joined to be than any a gwir Ddyn, yr hwn a wîr- vided, whereof is one Christ

, ddioddefodd, a groes-hoeliwyd, very God, and very Man; a fu farw, ac à gladdwyd, i truly suffered, was crucified, gymmodi ei Dad å nyni, ac i dead and buried, to reconcile

CENEST

whe

Exodus, Lafiticus, Numeri,

men.

A

fod yn aberth, nid yn unig dros his Father to us, and to be a euogrwydd pechod gwreiddiol, sacrifice, not only for original eithr hefyd dros weithredol guilt, but also for actual sins of bechodau dynion. III. Am ddisgyniad Crist i III. Of the going down of Christ Uffern.

into Hell. EGIS

y

bu Crist farw S Christ died for us, and drosom, ac y claddwyd ef; felly hefyd y mae i'w gredu, be believed, that he went down iddo ddisgyn i Uffern.

into Hell. IV. Am Adgyfodiad Crist. IV. Of the Resurrection of Christ. CRI

RIST a wîr-adgyfododd o HRIST did truly rise again feirw, ac a gymmerodd

, drachefn ei gorph, gydà chnawd his body, with flesh, bones, and ac esgyrn, a phob peth a berth- all things appertaining to the yn i berffeithrwydd naturiaeth perfection of Man's nature ; Dyn; â'r hyn y dyrchafodd efe wherewith he ascended into i'r Nefoedd, ac yno y mae yn Heaven, and there sitteth, until eistedd hydoni ddychwelo i he return to judge all Men at farnu pob dyn y dydd diweddaf. the last day. V. Am yr Yspryd Glân.

V. Of the Holy Ghost. YR

CR Yspryd Glân, yn deilliaw THE Holy Ghost, proceeding

oddiwrth y Tad a'r Mab, sydd o un sylwedd, mawrhydi, Son, is of one substance, majesty, a gogoniant, â'r Tad a'r Mab, and glory, with the Father and gwir a thragywyddol Dduw.

the Son, very and eternal God. VI. Bod yr Ysgrythyr Lân yn VI. Of the Sufficiency of the holy ddigonol i Iachawdwriaeth.

Scriptures for salvation. Y

cynnwys pob peth angen all rheidiol i Iachawdwriaeth: fel vation : so that whatsoever is nad ydys yn gofyn bod i neb not read therein, nor may be gredu beth bynnag ni ddarllenir proved thereby, is not to be reynddi, neuni ellir ei_brofi quired of any man, that it should wrthi, megis erthygl o'r Ffydd, be believed as an article of the na'i fod yn anghenrhaid i Iach- Faith, or be thought requisite or awdwriaeth. Dan Enw'r Ys- necessary to salvation. In the grythyr Lân yr ydym yn deall name of the holy Scripture we y cyfryw Lyfrau canonaidd o'r do understand those canonical Hen Destament a'r Newydd, a'r Books of the Old and New Tesni bu erioed ddim ammeu yn yrtament, of whose authority was Eglwys am eu hawdurdod.

never any doubt in the Church, Enwau a rhifedi y Llyfrau Ca- Of the Names and Number of nonaidd.

the Canonical BOOKS. GENESIS,

GENESIS,
Exodus,

Exodus,
Lefiticus,

Leviticus, Numeri,

Numbers,

Mae'r Ysgrythyr Lân yn Hall things necessary to sal

Deuteronomium,

Deuteronomy, Iosua,

Joshua, Barnwyr,

Judges, Ruth,

Ruth, I. Samuel,

The First Book of Samuel, II. Samuel,

The Second Book of Samuel, I. Brenhinoedd,

The First Book of Kings, II. Brenhinoedd,

The Second Book of Kings, 1. Cronicl,

The First Book of Chronicles, II. Cronicl,

The Second

Book of Chronicles, I. Esdras ; neu, Ezra,

The First Book of Esdras, II. Esdras ; neu, Nehemiah, The Second Book of Esdras, Esther,

The Book of Esther, Iob,

The Book of Job, Psalmau,

The Psalms, Diarhebion,

The Proverbs, Ecclesiastes; neu, y Pregethwr, Ecclesiastes or Preacher, Cantica; neu, Ganiadau Salomon, Cantica, or Songs of Solomon, Y IV. Prophwyd mwyaf. Four Prophets the greater, Y XII. Prophwyd lleiaf.

Twelve Prophets the less. A'r Llyfrau eraill (fel y dy And the other Books (as Hiwaid Hierom) y mae'r Eglwys yn erome saith) the Church doth eu darllain er siampl buchedd, read for example of life and inac addysg moesau ; etto nid yw struction of manners; but yet yn eu gosod i sicrhâu un a- doth it not apply them to estathrawiaeth ; Y cyfryw yw y blish any doctrine; such are rhai sy'n canlyn:

these following: III. Esdras,

The Third Book of Esdras, IV. Esdras,

The Fourth Book of Esdras, Tobit,

The Book of Tobias, Iudith,

The Book of Judith, Y darn arall o Lyfr Esther, The rest of the Book of Esther, Llyfr y Doethineb,

The Book of Wisdom, Llyfr Iesu fab Sirach,

Jesus the Son of Sirach, Baruch Brophwyd,

Baruch the Prophet, Cân y tri Llangc,

The Song of the three Children, Histori Susanna.

The Story of Susanna, Histori Bel a'r Ddraig,

Of Bel and the Dragon, Gweddi Manasses,

The Prayer of Manasses, 1. Maccabeaid,

The First Book of Maccabees, II. Maccabeaid.

The Second Book of Maccabees. Holl Lyfrau y Testament All the Books of the New Newydd, fel yr ydys': yn eu Testament, as they are comderbyn yn gyffredin, yr ydym monly received, we do receive

, ni yn eu derbyn, ac yn eu and account them Canonical. cyfrif yn Ganonaidd. VII. Am eyr Hen Destament. VII. Of the Old Testament.

is no wrthwyneb i'r Newydd :

[ocr errors]

ID yw'r Hen Destamant Thontrary to the New: for

1

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Seni Dduw ac yn Ddyn. Am hynny Man. Wherefore they are not
Son sy'n tybied nad oedd yr hen the old Fathers did look only
Second at wy Moses, hyd y perthyn i nies and Rites, do not bind
- myned yn dra-phell oddiwrth whereby man is very far gone

oblegid yn yr Hen Destament both in the Old and New Testa-
a'r Newydd y cynnygir bywyd ment everlasting life is offered

tragywyddol i ddyn trwy Grist, to Mankind by Christ, who is tu yr hwn yw'r unig Gyfryngwr the only Mediator between God Farhwng Duw a dyn, ac efe yn and Man, being both God and nid iawn gwrando ffuant y rhai to be heard, which feign that

Dadau yn disgwyl ond am addew- for transitory promises. Al-
idion trangcedig. Er nad yw'r though the Law given from God
Gyfraith a roddwyd gan Dduw by Moses, as touching Ceremo-
Seremoniau a chynheddfau, yn Christian men, nor the Civil
rhwymo Cristianogion, ac nad precepts thereof ought of neces-
yw anghenrhaid derbyn ei Gor- sity to be received in any com-
chymmynion hi am Lywodraeth monwealth; yet notwithstand-
bydol mewn un wlad; etto er ing, no Christian man whatso-
hynny nid oes un Cristion yn ever is free from the obedience

rhydd oddiwrth Ufudd-dod i'r of the Commandments which Pan Gorchymmynion a elwir Moes- are called Moral.

VIII. Am y tri Chredo. VIII. Of the three Creeds.
Y Tei. Chredo, sef, Credo Ni-
cea, Credo Athanasius, ad THE Three Creeds, Nicene

Creed, Athanasius's Creed,
hwn elwir yn gyffredin and that which is commonly
Credo'r Apostolion, a ddylid yn called the Apostles' Creed, ought
gwbl eu derbyn a'u credu: thoroughly to be received and
oblegid fe ellir eu profi trwy believed : for they may be prov-

ddiddadl warantrwydd yr Ys- ed by most certain warrants of - B Crythyr Lân.

holy Scripture.
IX. Am Bechod Gwreiddiol, neu IX. Of Original or Birth-
Anedigol.

sin.
N' yw Pechod Gwreiddiol

RIGINAL Sin standeth not

in the following of Adam, pap (megis yr ofer siarad y Morgan- (as the Pelagians do vainly ***iaid) eithr bai a llygredigaeth talk ;) but it is the fault and

natur pob dyn ydyw a'r a gen- corruption of the nature of every hedlir yn naturiol o hil Adda, man, that naturally is ingen1 trwy'r hyn y mae dyn wedi dered of the offspring of Adam; gyfiawnder gwreiddiol, ac yw from original righteousness, and o'i naturiaeth ei hun â'i ddy- is of his own nature inclined to chwant ar ddrygioni, megis y evil, so that the flesh lusteth almae'r cnawd bob amser yn chwen- ways contrary to the spirit; and nychu yn erbyn yr Yspryd ; ac therefore in every person born am hynny ym mhob dyn a enir into this world, it deserveth

i'r byd hwn, yr haeddai ddigof- God's wrath and damnation. 31 aint Duw, a damnedigaeth. Ảcy And this infection of nature

mae'r llwgr natur yma yn aros, doth remain, yea in them that
ïe, yn y rhai a adgenhedlwyd ; are regenerated; whereby the

a

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

o herwydd paham nid yw chwant lust of the flesh, called in the y cnawd, a elwir yn y Groeg, Greek, Ogórnya raprós, which górnun ouprès, yr hyn a dde- some do expound the wisdom, ongl rhai doethineb, rhai gwŷn, some sensuality, some the affecrhai tuedd, rhai chwant y cnawd, tion, some the desire, of the yn ddarostyngedig i Gyfraith flesh, is not subject to the Law Duw. Ac er nad oes damned- of God. And although there is igaeth i'r rhai a gredant, ac a no condemnation for them that fedyddir ; etto mae'r Apostol yn believe and are baptized, yet the cyfaddef, fod mewn gwŷn a Apostle doth confess, that conthrach want, o hono ei hun, cupiscence and lust hath of itnaturiaeth pechod.

self the nature of sin. X. Am Ewyllys Rydd.

X. Of Free-Will. YFRYW yw cyflwr dyn, Tthe cannoli Adan is such, that

THE condition of Man after wedi Cwymp Adda, nas gali o'i nerth naturiol a'i weithred- he cannot turn and prepare him. oedd da ei hun ymchwelyd nac self, by his own natural strength ymddarparu i ffydd, ac i alw and good works, to faith, and ar Dduw: o herwydd paham ni calling upon God: Wherefore allwn ni wneuthur gweithred- we have no power to do good oedd da, hoff a chymmeradwy works pleasant and acceptable gan Dduw, heb ras Duw trwy to God, without the grace of Grist yn ein rhagflaenu, fel y bo God by Christ preventing us ynom ewyllys da, ac yn cyd- that we may have a good wil, weithio â ni, wedi y dêl ynom and working with us, when we yr ewyllys da hwnnw.

have that good will. XI. Am Gyfiawnhád Dyn. XI. Of the Justification of Mas. En cyfrifir yn gyfiawn ger Ware

accounted righteous Haeddedigaethau ein Harglwydd merit of our Lord and Saviou a'n Hachubwr Iesu Grist, trwy Jesus Christ by faith, and no: Ffydd, ac nid o herwydd ein for our own works or deserva gweithredoedd neu ein haeddiant ings: Wherefore, that we are ein hunain. Am hynny Athraw- justified by Faith only is a mosi iaeth gwbl-iachus, dra-llawn o wholesome Doctrine, and very ddiddanwch, yw, mai trwy Ffydd full of comfort, as more large yn unig y'n cyfiawnheir ni ; fel is expressed in the Homilý a yr hyspysir yn helaethach yn yr Justification. Homili am Gyfiawnhậd.

XII. Am Weithredoedd da. XII. Of Good Works. Bena da.dichon Gweithredo AB ICT that Good Works Ffydd, ac sy'n canlyn Cyfiawn- Faith, and follow after Justifhad, ddilëu ein pechodau, a cation, cannot put away, QE"! goddef eithaf cyfiawn Farn Duw; sins, and endure the severity o etto maent yn foddlawn ac yn God's Judgement; yet are the gymmeradwy gan Dduw yng pleasing and acceptable to go Nghrist, ac yn tarddu yn angen in Christ, and do spring ou rheidiol allan o wîr a bywiol necessarily of a true and live Ffydd; yn gymmaint ag y gellir ly Faith; insomuch that by the

« ZurückWeiter »