Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

aethau a bery yn dragywydd : testimonies is everlasting : 0 gwna i mi ddeall, a byw fydd- grant me understanding, and I af.

shall live.

y cyf

[ocr errors]

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER.
Clamavi in toto corde meo.

Clamavi in toto corde meo.
Call with

my

whole heart : clyw fi, O Arglwydd: dy ddeddfau a gadwaf.

thy statutes. 146 Llefais arnat; achub fi, 146 Yea, even unto thee do I a chadwaf dy dystiolaethau. call : help me, and I shall keep

thy testimonies. 147 Achubais flaen

147 Early in the morning do ddydd, a gwaeddais ; wrth dy I cry unto thee : for in thy word air y disgwyliais.

is my trust. 148 fy llygaid a achubasant 148 Mine eyes prevent the flaen gwyliadwriaethau'r nos, i night-watches : that I might be fyfyrio yn dy air di.

occupied in thy words. 149 Clyw fy llef yn ol dy 149 Hear my voice, O Lord

, drugaredd: Arglwydd, bywhả according unto thy loving-kindfi yn ol dy farnedigaethau. ness : quicken me, according &

thou art wont. 150 Y rhai a ddilynant ysgel 150 They draw nigh that of erder a nesasant arnaf: ymbell- malice persecute me : and are asant oddiwrth dy gyfraith di. far from thy law.

151 Tithau, Arglwydd, wyt 151 Be thou nigh at hand, agos; a'th holl orchymmynión Lord : for all thy commandsydd wirionedd.

ments are true. 152 Er ys talm y gwyddwn 152 As concerning thy testiam dy dystiolaethau, seilio . o monies, I have known long honot hwynt yn dragywydd. since : that thou hast grounded

them for ever.
Vide humilitatem.

Vide humilitatem.
G
WEL fy nghystudd, a

O

Consider mine adversity, gwared fi

nid and deliver me : for I do anghofiais dy gyfraith.

not forget thy làw. 154 Dadleu fy nadl, a gwar

154 Avenge thou my cause, ed fi: bywhã fi yn oi dy and deliver me : quicken me, air.

according to thy word. 155 Pell yw iachawdwriaeth 155 Health is far from the oddiwrth y rhai annuwiol : o ungodly : for they regard not herwydd ni cheisiant dy ddeddf- thy statutes.

156 Dy drugareddau, Ar 156 Great is thy mercy, glwydd, sydd aml : bywhâ fi Lord : quicken me, as thou ar yn ol dy farnedigaethau.

wont. 157 Llawer sydd yn fy erlid, 157 Many there are that trouac yn fy ngwrthwynebu; er ble me, and persecute me : Je hynny ni throais oddiwrth dy do I not swerve from thy testidystiolaethau.

monies. 158 Gwelais y troseddwyr, a

158 It grieveth me when I

au di.

0

r di.

evermore.

ir di.

cesynais am na chadwent dy see the transgressors : because

they keep not thy law. 159 Gwel fy mod yn hoffi 159 Consider, O Lord, how y orchymmynion : Arglwydd, I love thy commandments : 0 ywhà fi yn ol dy drugarog- quicken me, according to thy wydd.

loving-kindness. 160 Gwirionedd o'r dechreuad 160 Thy word is true from w dy air; a phob un o'th gyf- everlasting : all the judgements iwn farnedigaethau a bery yn of thy righteousness endure for ragywydd. Principes persecuti sunt.

Principes persecuti sunt. VYWYŠOĞION a'm herlid

persecuted

me without a cause : but y nghalon a grynai rhag dy my heart standeth in awe of thy

word. 162 Llawen ydwyf fi oblegid 162 I am as glad of thy y air, fel un yn cael ysglyf- word : as one that findeth great eth lawer.

spoils. 163 Celwydd a gaseais, ac a 163 As for lies, I hate and ieiddiais: a'th gyfraith di a abhor them : but thy law do offais.

I love. 164 Seithwaith yn y dydd yr 164 Seven times a day do I dwyf yn dy glodfori ; o her- praise thee : because of thy rydd dy gyfiawn farnedigaethau. righteous judgements.

165 Heddwch mawr fydd i'r 165 Great is the peace that hai a garant dy gyfraith : ac they have who love thy law : uid oes dramgwydd iddynt. and they are not offended at it.

166 Disgwyliais wrth dy iach 166 Lord, I have looked for wdwriaeth di, O Arglwydd; a thy saving health : and done afwnaethum dy orchymmynion. ter thy commandments.

167 Fy enaid a gadwodd dy 167 My soul hath kept thy lystiolaethau; a hoff iawn gen- testimonies : and loved them iyf hwynt.

exceedingly. 168 Cedwais dy orchymmynion 168 I have kept thy commandi'th dystiolaethau : canys y mae ments and testimonies : for all y holl ffyrdd ger dy fron di.

my ways are before thee.
Appropinquet deprecatio.
ESAED fy ngwaedd o’th

flaen, Arglwydd : gwna i fore thee, 0 Lord : give mi ddeall yn ol dy air.

me understanding, according to

thy word. 170 Deued fy ngweddi ger 170 Let my supplication come dy fron : gwared fi yn ol dy before thee : deliver me, accord

ing to thy word. 171 Fy ngwefusau a draetha 171 My lips shall speak of thy foliant, pan ddysgech i mi dy praise : when thou hast taught ddeddfau.

me thy statutes. 172 Fy nhafod a ddatgan dy 172 Yea, my tongue shall sing air: o herwydd dy holl orchym- of thy word : for all thy commynion sydd gyfiawnder. mandments are righteous.

173 Bydded dy law i'm cyn 173 Let thine hand help me :

1

air.

[ocr errors]

ceitful tongue.

northwyo: o herwydd dy or- for I have chosen thy command. chymmynion di a ddewisais.

ments. 174 Hiraethais, 0 Arglwydd, 174 I have longed for this am dy iachawdwriaeth ; a'th saving health, O Lord : and in gyfraith yw fy hyfrydwch. thy law is my delight.

175 Bydded byw fy enaid, fel 175 O let my soul live, azt y'th folianno di; a chynnorth- it shall praise thee : and ty wyed dy farnedigaethau fi. judgements shall help me. 176 Cyfeiliornais fel dafad

176 I have gone astray like e wedi colli: cais dy was; obleg- sheep that is lost : 0 seek thy id nid anghofiais dy orchym- servant, for I do not forget this mynion.

commandments. BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER Psal. cxx. Ad Dominum.

Psal. cxx. Ad Dominum AR

R yr Arglwydd y gwaeddais HEN I was in trouble a'm gwrandawodưi.

and he heard me. 2 Arglwydd, gwared fy enaid

2 Deliver my soul, O Lord oddiwrth wefusau celwyddog, ac from lying lips : and from a de oddiwrth dafod twyllodrus.

3 Beth a roddir i ti ? neu pa 3 What reward shall be give beth a wneir i ti, dydi dafod or done unto thee, thou fals twyllodrus ?

tongue : even mighty and sharp 4 Llymion saethau cawr, arrows, with hot burning coal. y'nghyd â marwor meryw. 4 Wo is me, that I am a

5 Gwae fi, fy mod yn pres- strained to dwell with Mesech : wylio ym Mesech, yn cyfan- and to have my habitation 3 neddu ym mhebyll Cedar. mong the tents of Kedar. 6 Hir y trigodd fy enaid

5 My soul hath long dwels gyda'r hwn oedd yn casâu among them : that are enemies tangnefedd.

1 Heddychol ydwyf fi: ond 6 I labour for peace, but when pan lefarwyf, y maent yn barod I speak unto them thereof : they i ryfel.

make them ready to battle. Psal. cxxi. Levavi oculos.

Psal. cxxi. Levavi oculos. mynyddoedd, o'r lle y day I Will lift up mine eyes fy nghymmorth.

eth
my

help. 2 Fy nghymmorth a ddaw

2 My help cometh even from oddiwrth yr Árglwydd, yr hwn the Lord : who hath made hesa wnaeth nefoedd a daear. ven and earth.

3 Ni âd efe i'th droed lithro: 3 He will not suffer thy for ac ni huna dy geidwad.

to be moved : and he that keep

etb thee will not sleep. 4. Wele, ni huna ac ni chwsg 4 Behold, he that keepeti ceidwad Israel.

Israel : shall neither slumbe

nor sleep. 5 Yr Arglwydd yw dy geid 5 The Lord himself is the wad: yr Arglwydd yw dy gyse keeper : the Lord is thy defense god ar dy ddeheulaw.

upon thy right hand;

unto peace.

[ocr errors]

6 Ni'th dery'r haul y dydd, 6 So that the sun shall not aa'r lleuad y nos.

burn thee by day : neither the

moon by night. 7 Yr Arglwydd a'th geidw 7 The Lord shall preserve thee hag pob drwg: efe a geidw from all evil : yea, it is even he ly enaid.

that shall keep thy soul. 8 Yr Arglwydd a geidw dy 8 The Lord shall preserve thy ynediad, a'th ddyfodiad, o'r going out, and thy coming in : iryd hwn hyd yn dragywydd.

from this time forth for evermore. Psal. cxxii. Lætatus sum.

Psal. cxxii. Lætatus sum.

ddywedent wrthyf, Awman I Was glad when they said

unto me : We will go into lý'r Arglwydd.

the house of the Lord. 2 Ein traed a safant o fewn 2 Our feet shall stand in thy ly byrth di, O Ierusalem.

gates : 0 Jerusalem. 3 Ierusalem a adeiladwyd fel 3 Jerusalem is built as a linas wedi ei chyd-gyssylltu city : that is at unity in itinddi ei hun.

self. 4 Yno'r esgyn y llwythau, 4 For thither the tribes go up, lwythau'r Arglwydd, yn dyst- even the tribes of the Lord : to Solaeth i Israel, i foliannu Enw'r testify unto Israel, to give thanks Arglwydd.

unto the Name of the Lord. 5 Canys yno y gosodwyd 5 For there is the seat of orsedd-féingciau barn, gorsedd- judgement : even the seat of eingciau ty Dafydd.

the house of David. 6 Dymunwch heddwch Ieru 6 O pray for the peace of Talem : llwydded y rhai a'th Jerusalem : they shall prosper Em noffant.

that love thee. 7 Heddwch fyddo o fewn 7 Peace be within thy walls : ly, ragfur, a ffyniant yn dy and plenteousness within thy bialasau.

palaces. 8 Er mwyn fy mrodyr a'm 8. For my brethren and comyfeillion y dywedaf yn awr, panions' sakes : I will wish thee Ieddwch fyddo i ti.

prosperity. 9 Er mwyn tŷ'r Arglwydd ein 9 Yea, because of the house Duw, y ceisiaf i ti ddaioni. of the Lord our God : I will

seek to do thee good. sal. cxxiii. Ad te levavi oculos meos. Psal. cxxiii. Ad te levavi oculos meos.

(NTO llygaidyr hwn a bres eyes : thou that dwellnefoedd.

est in the heavens. 2 Wele, fel y mae llygaid 2 Behold, even as the eyes of b weision ar law eu 'meistraid, servants look unto the hand of n'heu fel y mae llygaid llaw- their masters, and as the eyes of forwyn ar law ei meistres ; felly a maiden unto the hand of her

mae ein llygaid ni ar yr Ar- mistress : even so our eyes wait lwydd ein Duw, hyd oni thru- upon the Lord our God, until he sarhão efe wrthym ni..

have mercy upon us. 3 Trugarhâ wrthym, Arglwydd, 3 Have mercy upon us, O drugarhå wrthym; canys llan- Lord, have mercy upon us : for -Lo wyd ni à dirmyg yn ddirfawr. we are utterly despised.

[ocr errors]

vyli yn y

E

NI buasai yr Arglwydd yr I not been on our side, no

us;

4 Yn ddirfawr y llanwyd ein 4 Our soul is filled with the henaid â gwatwargerdd y rhai scornful reproof of the wealthy : goludog, ac a diystyrwch y and with the despitefulness i beilchion.

the proud. Psal. cxxiv. Nisi quia Dominus. Psal. cxxiv. Nisi quia Dominus ON

F the Lord himself had hwn a fu gydâ ni, y gall Israel ddywedyd yn awr;

may Israel say : if the Lord 2 Oni buasai'r Arglwydd yr himself had not been on our hwn a fu gydâ ni, pan gyfod- side, when men rose up against odd dynion yn ein herbyn:

3 Yna y'n llyngcasent ni 2 They had swallowed us up yn fyw, pan ennynodd eu llid quick ; when they were so wrath hwynt i'n herbyn:

fully displeased at us. 4 Yna y dyfroedd a lifasai 3 Yea, the waters had drowndrosom, y ffrwd a aethai dros ed us : and the stream had gone by ein henaid :

over our soul. 5 Yna'r aethai dros ein henaid 4 The deep waters of the be ddyfroedd chwyddedig.

proud : had gone even over our

soul. 6 Bendigedig fyddo'r Ar 5 But praised be the Lord : glwydd, yr hwn ni roddodd ni yn who hath not given us over for ysglyfaeth i'w dannedd hwynt.

a prey unto their teeth. 7 Ein henaid a ddïangodd fel 6 Our soul is escaped even a aderyn o fag! yr adarwŷr: y a bird out of the snare of the fagl a dorrwyd, á ninnau a ddi- fowler : the snare is broken, and anghasom.

we are delivered. 8 Ein porth ni sydd yn Enw'r 7 Our help standeth in the Arglwydd, yr hwn a wnaeth Name of the Lord : who hath nefoedd a daear.

made heaven and earth. Psal. cxxy. Qui confidunt.

Psal. cxxv. Qui confidunt. Rhai a ymddiriedant yn HEY that put their trust

yr Arglwydd, fyddant fel in the Lord shall be even mynydd Sion, yr hwn ni syflir, as the mount Sion : which may ond a bery yn dragywydd. not be removed, but standeth

fast for ever. 2 Fel y mae Ierusalem a'r 2 The hills stand about Jeru. mynyddoedd o'i hamgylch; felly salem : even so standeth the y mae'r Arglwydd o amgylch Lord round about his people

, ei bobl, o'r pryd hwn hyd yn from this time forth for everdragywydd.

3 Canys ni orphwys gwïalen 3 For the rod of the ungodly annuwioldeb ar randir y rhai cometh not into the lot of the cyfiawn; rhag, i'r rhai cyfiawn righteous : lest the righteous put estyn eu dwylaw at anwiredd. their hand unto wickedness.

4 O Arglwydd, gwna ddaioni 4. Do well, O Lord : unto i'r rhai daionus, ac i'r rhai un those that are good and true iawn yn eu calonnau.

of heart. 5 Ond y rhai a ymdroant i'w 5 As for such as turn back trofëydd, yr Arglwydd a'u gyr unto their own wickedness : the

more.

« ZurückWeiter »