Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

my sin.

me.

18 Dïau y mynegaf fy anwir 18 For I will confess my edd, ac y pryderaf o herwydd fy wickedness : and be sorry for mhechod.

19 Ac y mae fy ngelynion yn 19 But mine enemies live, Li fyw, ac yn gedyr : amlhawyd and are mighty : and they that

hefyd y rhai a’m casânt ar hate me wrongfully are many gam.

in number. 20 A'r rhai a dalant ddrwg 20 They also that reward evil dros dda, a’m gwrthwyneb- for good are against me : beant; am fy mod yn dilyn da cause I follow the thing that ioni.

good is. 21 Na ad fi, O Arglwydd: 21 Forsake me not, O Lord fy Nuw, nac ymbellhã oddi- my God : be not thou far from wrthyf.

22 Brysia i'm cymmorth, O 22 Haste thee to help me: 0 Arglwydd fy iachawdwriaeth. Lord God of my salvation. Psal. 39. Dixi, custodiam.

Psal. 39. Dixi, custodiam. D'

YED, Ahas Cachwa afy I Said, I will take heed to my tafod : cadwaf ffrwyn yn fy my tongue. ngenau, tra fyddo'r annuwiol 2 I will keep my mouth as it yn fy ngolwg.

were with a bridle : while the

ungodly is in my sight. 2 Tewais yn ddistaw, ie, tew 3 I held my tongue, and spake ais â daioni: a'm dolur a gy- nothing : I kept silence, yea, ffrodd.

even from good words; but it

was pain and grief to me. 3 Gwresogodd fy nghalon o'm 4 My heart was hot within mewn : tra'r oeddwn yn myfyrio, me, and while I was thus musennynodd tân, a mi a leferais ing the fire kindled : and at the â'm tafod.

last I spake with my tongue;. 4 Arglwydd, par i mi wybod 5 Lord, let me know mine fy niwedd, a pheth yw mesur fy end, and the number of my nyddiau; fel y gwypwyf o ba days : that I may be certified oedran y byddaf A.

how long I have to live. 5 Wele, gwnaethost fy nydd 6 Behold, thou hast made my iau fel dyrnfedd ; a'm heinioes days as it were a span long : sydd megis diddym yn dy olwg and mine age is even as nothing di : dïau mai cwbl wagedd yw in respect of thee; and verily pob dyn, pan fo ar y goreu. every man living altogether

vanity. 6 Dyn yn ddïau sydd yn 7 For man walketh in a vain rhodio mewn cysgod, ac yn shadow, and disquieteth himself ymdrafferthu yn ofer : efe a in vain : he heapeth up riches, dyrra olud, ac nis gwyr pwy and cannot tell who shall gather

them.
7 Ac yn awr beth a ddisgwyl 8 And now, Lord, what is

my iaf, O Arglwydd ? fy ngobaith hope : truly my hope is even in sydd ynot ti.

thee. 8 Ġwared fi o'm holl gam 9 Deliver me from all mine

a'i casgl.

weddau ; ac na osod fi yn' war- offences : and make me not a adwydd i'r ynfyd.

rebuke unto the foolish. 9' Aethum yn fud, ac nid 10 I became dumb, and openagorais fy ngenau : canys ti a ed not my mouth : for it was wnaethost hyn.

thy doing 10 Tyn dy bla oddiwrth 11 Take thy plague away from yf: gan ddyrnod dy law y dar- me : I am even consumed by fum i.

the means of thy heavy hand. 11 Pan gospit ddyn â cher 12 When thou with rebukes yddon amanwiredă, dattodit dost chasten man for sin, thou fel gwyfyn ei ardderchogrwydd makest his beauty to consume ef : gwagedd yn ddïau yw pob away, like as it were a moth dyn.

fretting a garment : every man

therefore is but vanity. 12 Gwrando fy ngweddi, Ar 13 Hear my prayer, O Lord, glwydd, a chlyw fy llef; na and with thine ears consider my thaw wrth fy wylofáin : canys calling : hold not thy peace at ymdeithydd ydwyf gydâ thi, my tears. ac alltud, fel fy holl dadau. '14 For I am a stranger with

thee : and a sojourner, as all my

fathers were. 13 Paid â mi, fel y cryfhawyf : 15 O spare me a little, that I cyn fy myned, ac na byddwyf may recover my strength : bemwy.

fore I go hence, and be no more

seen. Psal. 40. Expectans expectavi. Psal. 40. Expectans expectavi. ISGWYLIAIS yn ddyfal I Waited patiently. for the

Lord : and he inclined unto ymostyngodd attaf, ac a glybu me, and heard my calling. fy llefain.

? Cyfododd fi hefyd o'r 2 He brought me also out of pydew erchyll, allan o'r pridd the horrible pit, out of the tomlyd; ac a osododd fy nhraed mire and clay: and set my feet ar graig, gan hwylio fy ngherdd- upon the rock, and ordered my ediad.

goings. 3 A rhoddodd yn fy ngenau

3 And he hath put a new song ganiad newydd o foliant i'n Duw in my mouth : even a thanksni : llawera welant hyn, ac a giving unto our God. ofnant, ac a ymddiriedant yn 4 Many shall see it, and fear: yr Arglwydd.

and shall put their trust in the

Lord. 4 Gwŷn ei fyd y gwr. 4

5 Blessed is the man that hath osodo'r Arglwydd yn ymddiried set his hope in the Lord : and iddo ; ac ni thry at "feilchion, turned not unto the proud, and nac at y rhai a wyrant at gel to such as go about with lies. wydd.

6 O Lord my God, great are 5 Llïosog y gwnaethost ti, o the wondrous works which thou Arglwydd fy Nuw, dy ryfedd- hast done, like as be also thy odau, a'th amcanion tuagattom: thoughts which are to us-ward: ni ellir

yn

drefnus eu cyfrif and yet there is no man that hwynt i.ti : pe mynegwn a phe ordereth them unto thee.

[ocr errors]

heart : my

traethwn hwynt, amlach ydynt

ñ if I should declare them, nag y gellir eu rhifo.

and speak of them : they should

be more than I am able to express. 6 Aberth ac offrwm nid ewyll 8 Sacrifice, and meat-offering, ysiaist; agoraist fy nghlustiau: thou wouldest not : but mine poeth-offirwm a phech-aberth nis ears hast thou opened. gofynaist.

9 Burnt-offerings, and sacrifice 1 Yna y, dywedais, Wele'r for sin, hast thou not required : ydwyf yn dyfod: yn rhol y 'then said 1, Lo, I come, llyfr y'sgrifenwyd am danaf. 10 In the volume of the book

8 Da gennyf wneuthur dy it is written of me, that I should ewyllys, O fy Nuw: a'th gyfraith fulfil thy will, O my God: I am sydd o fewn fy nghalon. content to do it; yea, thy law is

within

my

heart. 9 Pregethais gyfiawnder yn y 11 I have declared thy rightgynnulleidfa fawr: wele, nid at eousness in the great congregateliais fy ngwefusau ; ti, Ar- tion : lo, I will not refrain my glwydd, a'i gwyddost.

lips, O Lord, and that thou

knowest. 10 Ni chuddiais dy gyfiawnder 12 I have not hid thy righto fewn fy nghalon; traethais dy eousness within

my ffyddlondeb, a'th' iachawdwr- talk hath been of thy truth, and iaeth : ni chelais dy drugaredd of thy salvation. na'th wirionedd yn y gynnull 13 I have not kept back thy eidfa lïosog.

loving mercy and truth : from

the great congregation. 11 Tithau, Arglwydd, nac 14 Withdraw not thou thy attal dy drugareddau oddiwrth- mercy from me, O Lord : let yf: cadwed dy drugaredd a'th thy loving-kindness and thy wirionedd fi byth.

truth alway preserve me. 12 Canys 'drygau anifeiriol 15 For innumerable troubles a'm cylchynasant o amgylch : are come about me; my sins fy mhechodau a'm daliasant, fel have taken such hold upon me na allwn edrych i fynu : amlach that I am not able to look up.: ydynt nâ gwallt fy mhen; am yea, they are more in number hynny y pallodd fy nghalon than the hairs of my head, and gennyf.

my heart hath failed me. 13 Rhynged bodd it', Ar 16 O Lord, let it be thy pleaglwydd, fy ngwaredu : brysia, sure to deliver me : make haste, Arglwydd, i'm cymmorth. O Lord, to help me.

14 Cyd-gywilýddier a gwarad 17 Let them be ashamed, and wydder y rhai à geisiant fy ein- confounded together, that seek ioes i'w difetha; gyrrer yn eu after my soul to destroy it : lét hol a chywilyddier y rhai a them be driven backward, and ewyllysiant i mi ddrwg.

put to rebuke, that wish me evil. 15 Anrheithier hwynt yn wobr 18 Let them be desolate, and am eu gwaradwydd, y rhai a rewarded with shame : that say ddywedant wrthyf, Ha, ha. unto me, Fie upon thee, fie up

on thee. 16 Llawenyched ac ymhy 19 Let all those that seek thee fryded ynot ti y rhai oll a'th be joyful and glad in thee : and

[ocr errors]

geisiant: dyweded y rhai a let such as love thy salvation-say garant dy iachawdwriaeth bob alway, The Lord be praised. amser, Mawryger yr Arglwydd. 20 As for me, I am poor and

17 Ond yr wyf fi yn dlawd ac needy : but the Lord careth for yn anghenus; etto yr Arglwydd me, á feddwl am danaf: fy nghym 21 Thou art my helper and morth a'm gwaredydd ydwyt ti; redeemer : make no long tarryfy Nuw, na hir drig.

ing, O my God.

PRYDNHAWNOL WEDDI.
Psal. xli. Beatus qui intelligit.

EVENING PRAYER. Psal. xli. Beatus qui intelligit.

G WINNeiti a ystyria B Lerest their obe that consi:

wrth
y tlawd:

dereth the and glwydd a'i gwared ef yn amser the Lord shall deliver him in the adfyd.

time of trouble. 2 Yr Arglwydd a'i ceidw, 2 The Lord preserve him, and ac a'i bywhâ; gwŷnfydedig keep him alive, that he may be fydd ar y ddaear : na ddod blessed upon earth : and deliver dithau ef wrth ewyllys ei elyn- not thou him into the will of his ion.

enemies. 3 Yr Arglwydd a'i nertha ef 3 The Lord comfort him, when ar ei glaf wely: cyweiri ei holl he lieth sick upon his bed : make wely ef yn ei glefyd.

thou all his bed in his sickness. 4 Mi a ddywedais, Arglwydd, 4 I said, Lord, be merciful trugarhâ wrthyf: iachả fy' en unto me : heal my soul, for I aid; canys pechais i'th erbyn. have sinned against thee.

5. Fy ngelynion a lefarant 5 Mine enemies speak evil of ddrwg am danaf, gan ddywed- me : When shall he die, and yd, Pa bryd y bydd efe farw, ac his name perish? y derfydd am ei enw ef?

6 Ac os daw i'm hedrych, efe 6 And if he come to see me, a ddywed gelwydd; ei galon a he speaketh vanity : and his gasgi atti anwiredd ; pan elheart conceiveth falshood within allan, efe a'i traetha.

himself, and when he cometh

forth he telleth it. 7 Fy holl gaseion a gyd All mine enemies whisper hustyngant i'm herbyn : yn fy together against me : even aerbyn y dychymygant ddrwg i gainst me do they imagine this

evil. 8 Aflwydd, meddant, a lớn 8 Let the sentence of guiltiwrtho : a chan ei fod yn gor- ness proceed against him : and wedd, ni chyfyd mwy.

now that he lieth, let him rise

up no more. 9 Hefyd y gwr oedd anwyl 9 Yea, even mine own famigennyf, yr hwn yr ymddiriedais liar friend, whom I trusted : who iddo, ac a fwyttaodd fy mara, a did also eat of my bread, bath ddyrchafodd ei sawdl i'm herbyn. laid great wait for me.

io Eithr ti, Arglwydd, tru, 10 But be thou merciful unto rarhâ wrthyf; a chyfod fi, felme, O Lord : raise thou me up lwyf iddynt.

again, and I shall reward them.

mi.

ever.

11 Wrth hyn y gwn hoffi o 11 By this I know thou fahonot fi, am na chaiff fy ngelyn vourest me : that mine enemy orfoleddu i'm herbyn.

doth not triumph against me. 12 Ond am danaf fi, yn fy

12 And when I am in my mherffeithrwydd y'm cynheli, health, thou upholdest me: and ac y’m gosodi ger dy fron yn shalt set me before thy face for dragywydd.

13 Bendigedig fyddo Ar 13 Blessed be the Lord God glwydd Dduw Israel, o dragy- of Israel : world without end, wyddoldeb a hyd dragywydd- Amen. oldeb. Amen, ac Amen. Psal. xlii. Quemadmodum.

Psal. xlii. Quemadmodum.

IKE as the hart desireth the afonydd dyfroedd felly'r

L

water-brooks : so longeth hiraetha fy enaid am danat ti, my soul after thee, O God. O Dduw.

? Sychedig yw fy enaid am 2 My soul is athirst for God, Dduw, am y Duw byw: pa bryd yea, even for the living God : y deuaf ac yr ymddangosaf ger when shall I come to appear bebron Duw ?

fore the presence of God? 3 Fy nagrau oedd fwyd im' 3 My tears have been my meat ddydd a nos, tra dywedant day and night : while they daily wrthyf bob dydd, Pa le y mae say unto me, Where is now thy dy Dduw ?

God?

4 Now when I think there4 Tywalltwn fy enaid ynof, upon, I pour out my heart by pan gofiwn hynny: canys aethwn myself: for I went with the mulgyda'r gynnulleidfa, cerddwn titude, and brought them forth gydâ hwynt i dỹ Duw, mewn into the house of God; sain cân a moliant, fel tyrfa yn 5 In the voice of praise and cadw gwyl.

thanksgiving : among such as

keep holy-day: 5 Paham, fy enaid, y'th ddar 6 Why art thou so full of heaostyngir, ac yr ymderfysgi ynof? viness, O my soul : and why gobeithia yn Nuw: oblegid mol- 'art thou so disquieted within me? iannaf ef etto, am iachawdwr 7 Put thy trust in God : for iaeth ei wynebpryd,

I will yet give him thanks for

the help of his countenance. 6 Fy Nuw, fy enaid å' ym 8 My God, my soulis vexed withddarostwng ynof: am hynny y in me: therefore will I remember cofiaf di, o dir yr Iorddonen, a'r thee concerning the land of JorHermoniaid o fryn Misar. dan, and the little hill of Hermon.

7 Dyfnder a eilw ar ddyfnder, 9 One deep calleth another, wrth swn dy bistylloedd di : because of thế noise of the wady holl donnau a'th lifeiriaint ter-pipes : all thy waves and a aethant drosof fi.

storms are gone over me. 8 Etto yr Arglwydd a orchym 10 The Lord hath granted myn ei drugaredd liw dydd, a'i his loving-kindness in the daygân fydd gydâ mi liw nos; sef time : and in the night-season gweddi ar Dduw fy einioes. did I sing of him, and made my

prayer unto the God of my life.

« ZurückWeiter »