Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

mewn :

ogrwydd: yn ol llïaws dy ness : according to the multidosturiaethau, dilea fy anwir- tude of thy mercies do away eddau.

mine offences. 2 Golch fi yn llwyr-ddwys 2 Wash me throughly from oddiwrth fy anwiredd: a glanhâ my wickedness : and cleanse fi oddiwrth fy mhechod. me from my sin.

3 Canys yr wyf yn cydnabod 3 For I acknowledge my fy nghamweddau : a'm pechod faults : and my sin is ever be sydd yn wastad ger fy mron.

fore me. 4. Yn dy erbyn di, dydi dy 4 Against thee only have I hunan, y pechais, ac y gwneutha sinned, and done this evil in thy um y drwg hwn yn dy olwg: sight that thou mightest be fel y'th gyfiawnhâer pan lefer- justified in thy saying, and clear ych, ac y byddit bur pan farnech. when thou art judged.

5 Wele, mewn anwiredd y’m 5 Behold, I was shapen in lluniwyd, ac mewn pechod y wickedness : and in sin hath my beichiogodd fy mam arnaf. mother conceived me. 6 Wele, ceraist wirionedd oddi 6 But lo, thou requirest truth in

a pheri i mi wybod the inward parts : and shalt make doethineb yn y dirgel.

me to understand wisdom secretly. 7 Glanhả fi àg isop, a mi a .7 Thou shalt purge me with lanhëir: golchfi

, a byddaf hyssop, and I shall be clean : wŷnnach nâ'r eira.

thou shalt wash me, and I shall

be whiter than snow. 8 Par i mi glywed gorfoledd a

8 Thou shalt make me hear llawenydd; fel y llawenycho'r of joy and gladness : that the esgyrn a ddrylliaist.

bones which thou hast broken

may rejoice. 9 Cuddia dy wyneb oddiwrth 9 Turn thy face from my fy mhechodau, a dilea fy holl sins : and put out all my misanwireddau.

deeds. 10 Crea galon lân ynof, O 10 Make me a clean heart, O Dduw; ac adnewydda' yspryd God : and renew a right spirit uniawn o'm mewn.

within me. 11 Na fwrw fi ymaith oddiger 11 Cast me not away from dy fron; ac na chymmer dy ys- thy presence : and take not thy pryd sanctaidd oddiwrthyf. holy Spirit from me.

12 Dyro drachefn i mi orfoledd 12 O give me the comfort of dy iachawdwriaeth ; ac â'th hael thy help again : and stablish me yspryd cynnal fi.

with thy free Spirit. 13 Yna y dysgaf dy ffyrdd i 13 Then shall I teach thy ways rai anwir: a phechaduriaid a unto the wicked : and sinners droir attat.

shall be converted unto thee. 14 Gwared fi oddiwrth waed, 14 Deliver me from bloodO Dduw, Duw fy iachawdwr- guiltiness, O God, thou that art iaeth: a'm tafod a gân yn llafar the God of my health : and my am dy gyfiawnder.

tongue shall sing of thy right15. Arglwydd, agor fy ngwef

15 Thou shalt open my lips, usau: a'm genau a fynega dy O Lord : and my mouth shall foliant.

shew thy praise.

eousness.

or.

16 Canys ni chwennychi a 16 For thou desirest no sacriberth; pe amgen, mi a'i rhodd-fice, else would I give it thee: wn: poeth-offrwm ni fynni. but thou delightest not in burnta

offerings. 17 Aberthau Duw ydynt ys 17 The sacrifice of God is a pryd drylliedig: calon ddrylliog troubled spirit : a broken and gystuddiedig, o Dduw, ni ddir- contrite heart, O God, shalt thou mygi.

not despise. 18 Gwna ddaioni yn dy ew 18 O be favourable and grayllysgarwch i Sïon: adeilada cious unto Sion : build thou the furiau Ierusalem.

walls of Jerusalem. 19 Yna y byddi foddlawn 19 Then shalt thou be pleased i ebyrth cyfiawnder, i boeth- with the sacrifice of righteousoffrwm ac aberth llosg : yna'r ness, with the burnt-offerings and offrymmant fustych ar dy all- oblations : then shall they offer

young
bullocks

upon thine altar. Psal. lii. Quid gloriaris ?

Psal. lii. Quid gloriaris? PA AHAM yr ymffrosti mewn WHY boastest thou thyself

, drygioni, o gadarn? y mae trugaredd Duw yn parhấu yn canst do mischief; wastadol.

2 Whereas the goodness of

God : endureth yet daily? 2 Dy dafod a ddychymmyg 3 Thy tongue imagineth wickysgelerder ; fel ellyn llym, yn edness : and with lies thou cutgwneuthur twyll.

test like a sharp razor. 3 Hoffaist ddrygioni yn fwy 4 Thou hast loved unrightnâ daioni; a chelwydd yn fwyeousness more than goodness : nâ thraethu cyfiawnder.

and to talk of lies more than

righteousness. 4 Hoffaist bob geiriau distryw, 5 Thou hast loved to speak O dafod twyllodrus.

all words that may do hurt :

O thou false tongue. 5 Duw a'th ddistrywia dithau 6 Therefore shall God destroy yn dragywydd: efe a'th gipia thee for ever : he shall take di ymaith, ac a'th dynn allan thee, and pluck thee out of thy o'th babell

, ac a'th ddiwreiddia dwelling, and root thee out of o dir y rhai byw.

the land of the living. 6 Y cyfiawn hefyd a welant, 7 The righteous also shall see ac a ofnant, ac a chwarddant am this, and fear : and shall laugh ei ben.

him to scorn ; ? Wele'r gwr ni osododd 8 Lo, this is the man that Dduw yn gadernid iddo ; eithr took not God for his strength : ymddiriedodd yn llïosogrwydd but trusted unto the multitude ei olud, ac a ymnerthodd yn ei of his riches, and strengthened ddrygioni.

himself in his wickedness. 8 Ond myfi sydd fel olew 9 As for me, I am like a green wŷdden werdd yn nhý Duw: olive-tree in the house of God : ymddiriedaf yn nhrugaredd Duw my trust is in the tender mercy byth ac yn dragywydd.

of God for ever and ever. 9 Clodforaf di yn dragywydd, 10 I will always give thanks o herwydd i ti wneuthur hyn:'à unto thee for that thou hast

disgwyliaf wrth dy Ent; canys done : and I will hope in thy da yw ger bron dy saint. Name, for thy saints like it well.

nac oes un.

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER.
Psal. liii. Dixit insipiens.

Psal. liii. Dixit insipiens. DYWEDONDA yes ynfydwyn THis foolish body hath said in Ymlygrasant, a gwnaethant ffi 2 Corrupt are they, and be aidd anwiredd: nid oes un yn come abominable in their wickgwneuthur daioni.

edness : there is none that doeth

good. 2 Edrychodd Duw i lawr o'r 3. God looked down from hea'nefoedd ar feibion dynion, i ven upon the children of men: to edrych a oedd neb yn ddeallus, see if there were any, that would ac yn ceisio Duw.

understand, and seek after God. 3 Ciliasai pob un o honynt yn 4. But they are all gone out of wysg ei gefn: cyd-ymddifwyn- the way, they are altogether beasent; nid oes a wnel ddaioni, come abominable : there is also

none that doeth good, no not one. 4 Oni wyr gweithredwyr an 5 Are not they without unwiredd ? y rhai sydd yn bwytta derstanding that work wickedfy mhobl, fel y bwyttaent fara : ness : eating up my people as ni alwasant ar Dduw.

if they would eat bread ? they

have not called upon God. 5 Yno'r ofnasant gan ofn, lle 6 They were afraid where no nid oedd ofn: canys Duw a fear was : for God hath broken wasgarodd esgyrn yr hwn a'th the bones of him that besieged warchaeodd : gwaradwyddaist thee; thou hast put them to hwynt, am i Dduw eu dírmygu confusion, because God hath hwy.

despised them. 6 0 na roddid iachawdwriaeth Ť Oh, that the salvation were i Israel o Sion! pan ymchwelo given unto Israel out of Sion : Duw gaethiwed ei bobl, y lla- Oh, that the Lord would deliver wenycha Iacob, ac yr ymhy- his people out of captivity! fryda Israel.

8 Then should Jacob rejoice:

and Israel should be right glad. Psal. liv. Deus, in nomine.

Psal. liv. Deus, in nomine.

AVE ; a fi yn dy

Name's sake : and avenge ernid.

me in thy strength. 2 Duw, clyw fy ngweddi; 2 Hear my prayer, O God : gwrando ymadrodd fy ngenau. and hearken unto the words of

my mouth. 3 Canys dïeithriaid a gyfod 3 For strangers are risen up asant i'm herbyn, a'r trawsion a against me : and tyrants, which geisiant fy enaid : ni osodasant have not God before their eyes, Dduw o'u blaen.

seek after

my

soul. 4 Wele, Duw sydd yn fy 4 Behold, God is my helper : nghynnorthwyo: yr Arglwydd the Lord is with them that upsydd ym mysg y rhai a gynhal- hold

my

soul. iant fy enaid.

5 Efe a dâl ddrwg i'm gel 5 He shall reward evil unto ynion: tor hwynt ymaith yn dy mine enemies : destroy thou wirionedd.

them in thy truth.

6 An offering of a free heart 6 Aberthaf it yn ewyllysgar: will I give thee, and praise thy clodforaf dy Enw, 0 Arglwydd ; Name, O Lord : because it is canys da yw.

so comfortable. 7 Canys efe a'm gwaredodd o g For he hath delivered me bob trallod; a'm llygad a wel- out of all my trouble : and mine odd ei ewyllys ar fy ngelyn- eye hath seen his desire upon ion.

mine enemies. Psal. lv. Exaudi, Deus.

Psal. lv. Exaudi, Deus.

EAR my , O God : nac ymguddia and hide not thyself from rhag fy neisyfiad.

my petition. 2 Gwrando arnaf, ac erglyw 2 Take heed unto me, and fi: cwynfan yr ydwyf yn fy hear me : how I mourn in my ngweddi, a thuchan,

prayer, and am vexed. 3 Gan lais y gelyn, gan or 3 The enemy crieth so, and thrymder yr annuwiol : o her- the ungodly cometh on so fast : wydd y maent yn bwrw anwir- for they are minded to do me edd arnaf, ac yn fy nghasâu some mischief; so maliciously yn llidiog

are they set against me. 4 Fy nghalon a ofidia o'm 4 My heart is disquieted withmewn: ac ofn angau a syrthiodd in me and the fear of death is arnaf.

fallen upon me. 5. Ofn ac arswyd a ddaeth 5 Fearfulness and trembling arnaf, a dychryn

are come upon me: and an horri, chuddiodd

ble dread hath overwhelmed me. 6 A dywedais, 0 na bai i mi 6 And I said, Othat I had adenydd fel colommen! yna'r wings like a dove ; for then, ehedwn ymaith, ac y gorphwys- would I flee away, and be at rest.

7 Lo, then would I get me 7 Wele, crwydrwn ym mhell, away far off : and remain in the ac arhoswn yn yr

anialwch. wilderness. 8 Brysiwn i ddiangc, rhag y 8 I would make haste to, gwŷnt ystormus a'r dymmestl. escape : because of the stormy

wind and tempest. 9 Dinystria, O Arglwydd, a 9 Destroy their tongues, 0 gwahan eu tafódau: canys gwel- Lord, and divide them : for I ais drawsder a chynnen yn y have spied unrighteousness and ddinas.

strife in the city. 10 Dydd a nos yr amgylchant 10 Day and night they go hi ar ei muriau : ac y mae an- about within the walls thereof : wiredd blinder yn ei chanol mischief also and sorrow are in hi.

the midst of it. 11 Anwireddau sydd yn ei

11 Wickedness is therein ? chanol bi; ac ni chilia twyll a deceit and guile go not out of dichell o'i heolydd hi.

their streets. 12 Canys nid gelyn a'm di 12 For it is not an open ene

a'm gor

wn.

among them.

me.

fenwodd; yna y dïoddefaswn: my, that hath done me this disnid fy nghasddyn a ymfawr- honour : for then I could have ygodd i'm herbyn; yna mi a borne it. ymguddiaswn rhagddo ef :

13 Neither was it mine adversary, that did magnify himself against me : for then peradventure I would have hid

myself from him. 13 Eithr tydi, ddyn, fy nghyd 14 But it was even thou, my radd, fy fforddwr, a'm cydna- companion : my guide, and mine bod,

own familiar friend. 14 Y rhai oedd felus gennym

15 We took sweet counsel togyd-gyfrinachu, ac a rodiasom gether : and walked in the house idý Duw y'nghyd.

of God as friends. 15 Rhuthred marwolaeth arn 16 Let death come hastily ynt, a disgynant i uffern yn fyw: upon them, and let them go canys drygioni sydd yn eu car- down quick into hell : for wicktref, ac yn eu mysg.

edness is in their dwellings, and 16 Myfi a waeddaf ar Dduw; 17 As for me, I will call upon a'r Arglwydd a'm hachub i. God : and the Lord shall save

17 Hwyr a bore, a hanner 18 In the evening, and morndydd, y gweddïaf, a byddaf ing, and at noon-day will I pray, daer: ac efe a glyw fy Refer- and that instantly : and he shall ydd.

hear
my

voice. 18 Efe a waredodd fy enaid 19 It is he that hath delivered mewn heddwch oddiwrth y rhy- my soul in peace from the battle fel oedd i'm herbyn: canys yr that was against me : for there oedd llawer gydâ mi.

were many with me. 19 Duw a glyw, ac a'u dar 20 Yea, even God, that endurostwng hwynt, yr hwn sydd yn eth for ever, shall hear me, and aros erioed, am nad oes gyf- bring them down : for they will newidiau iddynt, am hynny nid not turn, nor fear God. ofnant Dduw.

20 Efe a estynodd ei law yn 21 He laid his hands upon erbyn y rhai oedd heddychlawn such as be at peace with him : âg ef: efe a dorrodd ei gyfam- and he brake his covenant. mod.

21 Llyfnach oedd ei enau nag 22 The words of his mouth ymenyn, a rhyfel yn ei galon: were softer than butter, having tynerach oedd ei eiriau nag olew, war in his heart : his words were a hwynt yn gleddyfau noeth- smoother than oil, and yet be ion.

they very swords. 22 Bwrw dy faich ar yr Ar 23 Ocast thy burden upon glwydd, ac efe a'th gynnal di: the Lord, and he shall nourish ni ad i'r cyfiawn ysgogi byth. thee : and shall not suffer the

righteous to fall for ever. 23 Tithau, Dduw, a'u dis 24 And as for them : thou, gyni hwynt i bydew dinystr : O God, shalt bring them into gwyr gwaedlyd a thwylodrus the pit of destruction.

« ZurückWeiter »