Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

TABLAU A THREFNAU Y GWYLIAU

Symmudol a Disymmudol ; ynghyd a'r Dyddiau YMPRYD 'ac Arbedrwydd, trwy'r holl Flwyddyn.

TREFN i wybod pa bryd y mae'r Gwyliau Symmu

dol yn dechreu. DYDD Pale, ar ba un y mae'r lleill yn sefyll,

yw bob amser y Sul cyntaf wedi'r Lluwn Lleuad a syrthio ar, neu nesaf ar ol, yr Unfed dydd ar hugain o Fawrtb. Ac os digwydd y Llawn Lleuad ar Ddydd Sul, Dydd Pasg yw y Sül ar ol.

Sul yr Adfent yw bob amser y Sul nesaf at Wyl S. Andreas, pa un bynnag ai cyn ai gwedi.

Sul Septuagesima fydd Naw Wythnos cyn y Pasg.
Sul Sexagefima fydd Wyth wythnos cyn y Pasg.
Sul Cwincwagefína fydd Saith Wythnos cyn y Posz:
Sul Cwadragefima fydd Chwech Wythnos cyn y Palg.
Sul y Gweddiau sydd 5 Wythnos Gwedi 'r Pasg.
Dydd y Dyrchafael fydd 40 Nydd gwedi'r Pasg.
Y'Sulgwyn fydd 7. Wythnos gwedi'r Palg:
Sul y Drindod sydd 8 Wythnos gwedi'r Pasg.

Tabl o'r holl WYLIAU y/ydd i'w cadw yn Eglwys

Loegr trwy'r Flwyddyn.

Y Dydd Gwyn en waedia en Harglwydd Iesu Grif.

R Suliau yn y Flwyddyn
Dydd Gwyl Yr Ystwyll.
Dydd Gwyl Troad Sant Paul.
Dydd Gwyl Puredigaeth y Fendigedig Forwyn.
Dydd Gwyl S. Matthias yr Apoftol.
Dydd Gwyl Cennadwri y Fendigedig Forwyn.
Dydd Gwyl S. Marc yr Efangylwr.
Dydd Gwyl S. Phylip a S. Iago yr Apoftolion.
Dydd Gwyl Dyrchafael ein Harglwydd Iefu Grist

.
Dydd Gwyl s. Barnabas.
Dydd Gwyl Genedigaeth S. Ioan Fedyddiwr.
Dydd Gwyl S. Petr yr Apostol

Dydd Llun a Dydd Mawrth Pafg.

Dydd

25

Dydd Gwyl Sant Iago, yr Apoftol.

Dydd Gwyl S. Bartholomeus yr Apoftol.
Dydd Gwyl S. Matthew yr Apoftol.
Dydd Gwyl S. Mibangel yr Apoftol.
Dydd Gwyl S. Luc yr Efangylwr.
Dydd Gwyl S. Simon a S. Judas yr Apoftolion.
Dydd Gwyl Yr Holl Saint.
Dydd Gwyl S. Andreas yr Apoftol.
Dydd Gwyl S. Thomas yr Apoftol.
Dydd Gwyl Nadolig ein Harglwydd.
Dydd Gwy! S. Stepban y Merthyr.
Dydd Gwyl S. Ioan yr Éfangylwr.
Dydd Gwyl Y Sancteiddlan Wirioniaid.

Dydd Llun a Dydd Mawrth Sulgwyn.

[ocr errors]

Tabl o'r NOS WYLIAU, YMPRYDIAU, a Dyddiau Arbedrwydd, i'w cadw yn y Flwyddyn.

Y

Nos Wyl cyn Nadolig ein Harglwydd.

Y Nos Wyl cyn Puredigaeth y Fendigedig Fair Forwyn. Y Nos Wyl cyn Cennadwri y Fendigedig Forwyn. Y Nos Wyl cyn Dydd Pasg. Y Nos Wyl cyn Dydd y Dyrcba fach. Y Nos Wyl cyn Y Sulgwyn. Y Nos Wyl cyn Sant Matthias. Y Nos Wyl cyn Sant Ivan Fedyddiwr. Y Nos Wyl cyn S. Petr. Y Nos Wyl cyn S. Iago. Y Nos Wyl cyn S. Bartbolomkus. Y Nos Wyl cyn S. Mattbew. Y Nos Wyl cyn S. Simon a S. Judas. Y Nos Wyl cyn S. Andreas. Y Nos Wyl cyn S. Thomas. Y Nos Wyl cyn Yr Holl Saint.

Nodwch, Os syrtb rbyw un o'r Dyddiwr Gwyliau byn ar Ddydd Llun, yna'r Nos Wyl neu'r Impryd á gedwir ar Ddydd Sadwrn, ac nid ar y Sul nefaf o'i flacn.

Dyddiau

1

Dyddiau Ympryd, neu Arbedrwydd. " Y Deugain Nydd Garawys.

Jl. Dyddiay y Cyd-goriau, ar y Pedwar Tymmor; y rhai ynt Ddydd Merchur, Dydd Gwener, a Dydd Sadwrn ar ol y Sul cyntaf o'r Garawys, Gwyl y Sulgwyn, y 14 o Fedi, y 13 0 Ragfyr.

III. Tridiau y Gweddiau, y rhai yw Dydd Llun, Dydd Mawrth, a Dydd Merchur, o flaen Sanctaidd Ddydd lou, neu Ddsrcbafael ein Harglwydd.

IV. Pob Dydd Gwener yn y flwyddyn, ond Dydd Nadolig
Grif.

Rhyw Ddyddiau arbennig, i'r rhai y trefnwyd Gwei.

nidogaeth neillduol. 1. Y ya Fedo, dapibiash.wedd ; fef Dydd Coffadwriaeth

II. Y Degfed Dydd ar hugain o Ionawr; fef Dydd Coffadwriaeth Merthyrolaeth Brenhin Siarles y Cyntaf.

III. Y Nawfed Dydd ar hugain o Fai ; sef Dydd Coffadwriaeth Genedigaeth a Dychweliad y Brenhin Siarles yr Ail.

IV. Y Nawfed dydd ar hugain o Ionawr ; fef y Dydd y dechreuodd dedwyddol Deyrnasiad ei Fawrhydi, Brenbin George y Pedwerydd.

TABL

27

[graphic]
[ocr errors]

TABL O'R GWYLIAU SYMMUDOI.
Yn oi yr amryw Ddyddiau y bydd bot- TABLICA EL DYDD

PASG, O'r Flwyddyn fibli'r Pasg ddigwydd arnynt

900 Hyd y Flavyddyn 2199 Byfrifedig.

Dydd Parg.

Suliau wedi'r Ystwyl

Sul Septuagefima.

Garaw'ys.
Y Dydd cyn'afur

Suls Gweddiau.

Dydd y Dyrchafael.

Y Sulgwyli.

Drindod
Suliau wedi'r

Sul yr Adfent.

Prif. (

Dydd Llythyr!

C'r Mi.) en Sul 14 Mawr. 22 D 3

-23

[ocr errors]

27 Mai

9 Mai

OOO

2825

23 A

11

-25

26 19

-27 8

-28

29
lun. 18 Chiw.4ur.261 Ebr. 30 Mai 101271Ta. 29 16

-30
-19
5

Il 27 30

5

-31
24
-20
28
12/27 Rha. I

Ebril
2512 21
7 29

1327

2

13 26 2 -22 8 30

1427

3
27
23

IS 26 t'a. 27
28 2 24 -10

1626 -28

1ο

1726 29 26 -I 2

18 26 -30 18 27 -13

1926 Rha, I

7
28 -14

IO 2026 2
29 -IS
II 2126 3

15

-ION B 30 16 12 22 25 Ta. 271

4

II C 13 2325 -28

-I 21 D 18 IO 14 2425 -29 12

-13 E 19 II 15 2525 30 1

-14) F 20 12 16 2625 Rha. I

IS! G 21 13 17 2725 2

-16 A -22 141 18

3

-17 B 23 15 19 29 24/Ta. 27

-18c -24 16 20 3024 -28

-I91 D -25 17 21 31 24 -29

201 E
13
-26 18 22 Me. 124 30

-211
14
19 23 224 Rha.

221 G 155

20 24 3 24
165
Ma. I 21 25

4/24
3

241 B 1715

22 26
23|Tac.21

-251 c 14 3 23 27

123 -28 1915

24 28 723 -29 Y Prifiau yn y Calen. 20 S 25 29 823 30

dar rhag-flaenol al 2115

26 30 923 Rha. I ddangorant Ddyddiau'r 2216

Llawn Lleuadau Pass 27

1023
23.6
28 Meh, I I123 3

hyd Flwyddyn ein Har24

29

2

12/22 Ta 27 glwydd 1900; ym miha 2516 30

Amser, fel y gallo'r Lla3 1322

wn Lleuadau Eglwyfawl fyrthio yn agos i'r un Dyddiau a'r gwir Lawn Lleuadau, mae'n rhaid

symmud y Prifiau i Ddy. Nodwch, Mewn Blwyddyn Naid, e fydd Rhifedi y Suliau ddiau eraill o'r Calendar, wedi'r Tiwell yn gynnifer a phé buasai Dydd Pass' yn fyr- fel y gwnaethpwyd yn y thio yn ddiweddarach o Ddiwrnod nag yn wir y mae. Ac Tabl yma, yr hwn syeni am yr un Achos mae'n rhaid, yn mhob Blwyddyn Naid, roi cynnwys cymmoint on un Diwrnod at y Dydd o'r Misfydd yn y Tabl am Sul Septu- calendar i'w arfer y pryd agema : a'r cyffelyb fy raid wneuthur am y Dydd cyntaf hwnnw, ag fydd angentO'r Gararuys (a elwir yn gyffredin Mercbur y Lludw) oni heidiol i gael y Llawn fydd ef yn y Tabl ar ryw Ddydd o Fis Mawrth; oblegid os Lleuadau Paje, a Gwyl y bydd felly, y Dydd yn y Tabl yw'r iawn Ddydd.'

PASG, or Flwyddyn, 1900 hyd y Flwyddyn 2199 gyfrifedig. Mae'r Tabi hwn i'w arfer yr un modd yn hollol a'r 'Tabl cyntaf a roddwyd o'r blaen, i gael y PÅSG hyd y Flwyddy JM99.

185

[blocks in formation]
« ZurückWeiter »