Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

MIT

Phaselus ille quem uidetis, hospites,
ait fuisse nauium celerrimus
neque ullius natantis impetum trabis

nequisse praeterire, siue palmulis 5 opus foret uolare siue linteo.

et hoc negat minacis Adriatici
negare litus insulasue Cycladas
Rhodumque nobilem horridamque thraciam

Propontida trucemue ponticum sinum, 10 ubi iste post phaselus antea fuit

IIII De phasello || 1. 10. 15 Phasellus || 2 Aiunt ll celerrimum 11 3 illius || impetum tardis 11 4 Neque esse 11 sine || 5 sine il 6 mina ei 11 8 tractam 11

2 Amisit lusus deliciasque suas, Non quales teneri plorauit amica Catulli Lesbia nequitiis passeris orba sui (cf. I 109 1 Issa est passere nequior Catulli) et XIIII 77 Cauea eborea': Si tibi talis erit qualem dilecta Catullo Lesbia plorabat, hic habitare potest et Iuuenalis sat. 6 7 haut similis tibi, Cynthia, nec tibi cuius Turbauit nitidos extinctus passer ocellos 17 mea schol. ad Iuu. 6 8 p. 598 Cram.

IIII 1 Ante ergo uersum collocabo iambicum ‘Phaselus - hospites' Terentian. Maur. 2276 exemplum ergo trimetri iambici erit 'Phaselus ille q. u. h.' Mar. Victor. 2572 P 170 G sqq. (phaselo' genus nauis, ut ait Catullus (Plautus codd.) 'Phaselus ille hospites' schol. ad Lucani Phars. V 518 p. 389 Web. neque quisquam umquam uersum esse dubitauit Phaselus ille hospitesAugustinus de mus. V 4 5 p. 1149 Mignii etiam istum uersum metire si placet et mihi de membris eius pedibusque responde ‘Phaselus ille hospites' V 6 11 p. 1152 Et Phaselus hospites' primum membrum habet Phaselus ille' in semipedibus quinque, secundum in septem'quem uidetis hospites' V 8 16 p. 1155 trimetros iambicus latine senarius dicitur: cuius exemplum ‘Phaselus iste (sic hic solus) q. u, h.' Censorinus de metr. 2726 P 94 Iahn. U, etiam parodiam inter catalecta uergiliana

comata silua : nam cytorio in iugo
loquente saepe sibilum edidit coma.
Amastri pontica et Cytore buxifer,

tibi haec fuisse et esse cognitissima 15 ait phaselus: ultima ex origine

tuo stetisse dicit in cacumine,
tuo imbuisse palmulas in aequore,
et inde tot per impotentia freta

herum tulisse, laeua siue dextera
20 uocaret aura, siue utrunque Iuppiter

simul secundus incidisset in pedem :
neque ulla uota litoralibus diis
sibi esse facta, cum ueniret a marei

nouissimo hunc ad usque limpidum lacum. 25 sed haec prius fuere : nunc recondita

senet quiete seque dedicat tibi,
gemelle Castor et gemelle Castoris.

11 citeorio || 13 citheri || 14 cognotissima || 17 Tuas || 20 Vocare cura || 23 amaret || 24 Nouissime || 27 Castor) castrum

per totum hoc carmen conparandam “Sabinus ille

quem

uidetis hospites'. denique cf. Terentiani Mauri et Marii Victorini locos quibus uersus catulliani auxilio uersus nouos ipsi finxerunt 3 uolantis impetum alitis βω 8 Rhodumue horridamue w 15 post origine, non post phaselus plenius interpunxit Klotzius emend.

p.

IIII 20 Vagaret Lachmannus ad Lucretium p. 178 (rec. Hauptius). sed u. Klotzium emend.

p.

VIIII et Bergkium ann. nou. Iahn. LXXXIII 629 22 deis w Lm 23 a marei (ex amaret V) Lm: a mare ßw 21 Nouissimo Bw (cf. Klotzi emend. X): Nouissime Vw Lm 25-27 pam senesco et seneo apud antiquos dicebatur: unde et Catullus 'nunc recondita Castoris’ Diomedes art. gr. I 335 P 344, 6 Keil. Catullus ‘Sed haec .. (prius om libri) fuere: n. r. 8. quiete’ Priscian. inst.

[graphic]

VI
Flaui, delicias tuas Catullo,
nci sint illepidae atque inelegantes,
uelles dicere nec tacere posses.

uerum nescio quid febriculosi
5 scorti diligis : hoc pudet fateri.

nam te non uiduas iacere noctes
nequicquam tacitum cubile clamat
sertis ac syrio fragrans oliuo,

puluinusque peracque et hic et ille 10 attritus, tremulique quassa lecti

argutatio inambulatioque.
nam nil stupra ualet, nihil, tacere.

VI Ad Flauium || 2 Ne || 8 Sertis asirio flagrans || 9 et hec (sscr. hic) ct illo (sscr. ille) 11 12 Nam ni ista preualet !!

56 et GRic' terus mus. rhen. X11111 363 (cf. m. coniectur. catull. Dorpati 1864 p. 10) sciet ß (liber furianus), Buechelerus mus. rhen. XVIII 401 ex imitatione huius uersus in priapeorum 52 12 (apud Meyerum 1667) Cum tantum sciet esse mentularum.

VI 2 Nei Lm: Ni ß Ne V Haasius ad Reisigii schol. lat. gramm. 524, sed prob. et def. ibidem recte idem Ni. cf. etiam FUmpfenbachii melet. plaut. (Gissis 1860) 66 Ni essent ß Froehlichius inlepidae datanus Lm 3 Velis possis NHeinsius adu. 634 Reisigius schol. lat. 524 7 Nequaquam Statius lieinsius

post tacitum interpunxit Silligius cens. 274 8 flagrans V Broukhusius Pollius lect. 25, sed cf. Huschkius anal. 2 et ORibbeckius ann. lahn. LXXVII 191 9 et hic et illic ß W. quid sit uerum iam Statius uidit 10 cassa datanus Froehnerus philol. XIIII 568. cf. Fleckeisenus ann. Iahn. LX 255 12 Nam vil stupra ualet Hauptius Lm: Nam ni ista prenalet V Nam, ni stupra, ualet Scaliger Nam nil ista valet coniecit Lachmannus in editione priore Nam mi stupra ualet nihil tacere D. B, H, in diar. class. brit. XXIIII (1821) 211 Iam nil stupra uales ego aliquando Nae Doeringius 13 exfututa Bw

cur? non tam latera ecfututa pandas,

nei tu quid facias ineptiarum.
15 quare quicquid habes boni malique

dic nobis. uolo te ac tuos amores
ad caelum lepido uocare uersu.

VII

Quaeris quot mihi basiationes
tuae, Lesbia, sint satis superque.
quam magnus numerus libyssae arenae

lasarpiciferis iacet Cyrenis,
5 oraclum Iouis inter aestuosi

et Batti ueteris sacrum sepulcrum,
aut quam sidera multa, cum tacet nox,
furtiuos hominum uident amores,
tam te basia multa basiare

13 et futura panda II 14 Nec || VII Ad Lesbiam 11 4 Lasarpici feris sscr. fretis || tyrrenis sscr. cyrenis 11 5 Ora dum 11 6 Et beati II 9 basiei

14 Nei ThMarcilius asterism, in Cat. (Ni iam BGuarinus scripserat): Nec Vw 12-14 Numne stupra uales mihi t., Cur non pandant, Noctu (sic Scaliger iam a. 1577 scripserat) quid ineptiarum? Meleager spic. 15 Atqui praeualet ista nil tacore, Cur nunc

pandans Noctu quid Huschkius anal. 46 Nam mi praeualet ista nil tacere. Cur non? tam pandas, Nec tu ineptiarum? Spengelius lect. 100 Nam ista praeualeat nihil tacere Silligius cens. 274 inambulatioque Iam ista ipsa ualet HLeyserus ann. Iahn. XV 36 Nam, ni praeualet ista nil tacere, Cur nunc (hoc iam Statius) tam Pfeifferus symb. 43 Nonne praeualet ista nil tacere Pohlius lect. 32 Nam, ni ista ore ualet, nihil tacere Curant iam latera ecfututa panda, Noctu quid Heysius

VII 4 Lasarpiciferis V Froehnerus philol. XIIII 568: Laserpiciferis w Lm

« ZurückWeiter »