Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

an, continenter quod sedetis insulsi
centum an ducenti, non putatis ausurum
me una ducentos irrumare sessores?

atqui putate: namque totius uobis
10 frontem tabernae scipionibus scribam.

puella nam mei, quae meo sinu fugit,
amata tantum quantum amabitur nulla,
pro qua mihi sunt magna bella pugnata,

consedit istic. hanc boni beatique
15 omnes amatis, et quidem, quod indignum est,

omnes pusilli et semitarii moechi:

nam

me

10 sopionibus 11 11 tium 11

Il post 16 inscriptio Ad Egna

tere Clumper in miscell. philol. et paed. II 148 9 iamque Handius obs. 88 10 scipionibus Bw: sopionibus V Vossius scorpionibus ß Lm scriptionibus Marcilius HAKochius inscriptionibus Handius obs. 90 titionibus CScioppius uerisim. ll 14 p. 118 sponsionibus (= mit kohlenstöcken) Heysius scopionibus pingam Heinsius ad Burmanni Petron. 22 p. 101 scorpionibus figam Froehlichius. apud Petronium 22 p. 24 Buech. cum Ascyltos grauatus tot malis in somnum laberetur, illa quae iniuria depulsa fuerat ancilla totam faciem eius fuligine longa perfricuit et non sentientis labra humerosque sopitionibus pinxit in librorum petronianorum sopitionibus duo uocabula in unum falso coaluisse ueri simile est: cf. quae Buechelerus ad l. c. adnotauit 11 nam :nei scripsi ex Heinsiï et Silligii coniectura nam mi (cf. XXI 11 LXXVII 3): nam me V (Puella nam me, quae Lm Puella nam,

me quae Spenyelius lect. 120) namque Auantius (B) Statius amata Handius ohs. 92

βω 17 - 20 a versibus praecedentibus separati in V cum carmine quenti cohaerent. eos BGuarinus et Auantius post XXXVIII 9 conlocauerunt. eosdem ex alio quodam Catulli carmine desumptos et e Capri grammatici libris, quos Priscianus ante oculos habuisset (uide quae ad u. 17 et 18 attulimus), in codices Catulli receptos iuxta carmen similis argumenti XXXVIIII positos esse Handius obs. 93 existi

nam mea

quae e

se

tu praeter omnes une de capillatis,
cuniculosae Celtiberiae fili

Egnati, opaca quem bonum facit barba 20 et dens hibera defricatus urina.

XXXVIII

Malest, Cornifici, tuo Catullo, malest me hercule et est laboriose, et magis magis in dies et horas.

quem tu, quod minimum facillimumque est, 5 qua solatus es allocutione?

irascor tibi. sic ineos amores?
paulum quid lubet allocutionis,
maestius lacrimis simonideis.

18 celtiberi? || XXXVIII 1 Male est si carnifici || 2 Male si me | est omissum

mauit 17. 18 Priscianus bis citauit: V 77 673 P 188, 21 H "unus' quia de uocatiuo quidam dubitant, Caper, doctissimus antiquitatis perscrutator, ostendit hoc usum Catullum et Plautum. Catullus "Tu praeter omnes une de capillatis Celtiberosae Celtiberiae fili' et VII 22 741 P 305, 11 H Catullus autem •Tu praeter

fili'. priore loco omnes, posteriore, si darmstad.c (in quem ex Catullo cuniculosae inlatum est) exceperis, itidem omnes Prisciani libri Celtiberosae habent

XXXVIII 2 et est Silligius (Froehlichius comm. acad. monac. III 3 703): est om Vw Lm ei et Lachmannus * (cf. eundem etiam ad Lucr. p. 152) muhercules et laboriose LMueller de re metr. 254 6 posuit post 3 Scaliger 7 quid iuuet Heinsius adu. 642 quod iuuet Vossius finem carminis lacunosum esse Parthenius Muretus Statius aliï contenderunt. Froehlichius post u. 8 add 1b 4-6 8 Misisses Statius Mollius (uel Mulsius ) Ramlerus

XXXVIIII

Egnatius, quod candidos habet dentes,
renidet usque quaque. sei ad rei uentum est
subsellium, cum orator excitat fletum,

renidet ille. si ad pii rogum fili
5 lugetur, orba cum flet unicum mater,

renidet ille. quicquid est, ubicunque, est,
quodcunque agit, renidet. hunc habet morbum
neque elegantem, ut arbitror, neque urbanum.

quare monendum te est mihi, bone Egnati. 10 si urbanus esses aut Sabinus aut Tiburs

aut pastus Vmber aut obesus Etruscus

XXXVIIII 3 Subsellum || excitat orator ll 4 regum filii 11 9 te omissum || 11 parcus ||

XXXVIIII De hoc carmine cf. FOsannus comment. seminar. philol. gissens. I (ed. a. 1856) 8— 15 2 sei Laurentianus' Lm V?: seu (uel sod) ßw si Vossius (cf. u. 4) 4 seu ad pii (uel pii ad) w (cf. U. 2) 9 te add Spengelius lect. 121: monendus es w monendus est mihi. bone Muretus

11 pastus Vossius Lm*: parcus VW Lm fartus idem Vossius et Meleager spicil. 21 Lm* ( Hp). uocabulum a Catullo hoc loco scriptum eius fere sententiae fuisse quam emendationes uossianae praebent demonstrare uidentur haec quae Scaliger ad suam ipsius (ad Varronem p. 21 ed. bip.) emendationem porcus (Lm*) defendendam adnotauit: ea emendatio confirmatur lexico PDanielis, cui parile ego uidi in monasterio uindoci nensi. in eo glossario antiquo hic uersus producitur cum interpretamento “id est grassus pinguis'. in his glossariis in ipso uersu catulliano Aut pinguis Vmber scriptum fuisse paene certum est. cf. Turnebi aduers. XIIII 8 • Aut parcus Vmber' male scribi uideretur. Petrus quidem Daniel sese in antiquissimo reperisse lexico ait locum ita prolatum `Aut pinguis Vmber' et in glossis uaticanis (in Mai classic. auctor. VII 574 ) haec leguntur: Pinguis grassus. nam obesus plus est quam pinguis. Catullus ait • Aut pinguis Vmber (cod. ubera) aut obe

aut Lanuuinus ater atque dentatus
aut Transpadanus, ut ineos quoque attingam,

aut qui lubet qui puriter lauit dentes,
15 tamen renidere usque quaque te nollem:

nam risu inepto res ineptior nulla est.
nunc Celtiber es: Celtiberia in terra,
quod quisque minxit, hoc sibi solet mane

dentem atque russam defricare gingiuam, 20 ut quo iste uester expolitior dens est,

hoc te amplius bibisse praedicet loti.

XXXX
Quaenam te mala mens, miselle Rauide,
agit praecipitem in meos iambos ?
quis deus tibi non bene aduocatus

12 lamiuinus ? || 13 aut meos || 17 es omissum || 19 rusam || 21 lotus 11 XXXX Ad Rauidum 11

acer

sus Etruscus (cod. et prossus) 12 Lanuinus ß LMueller de re metr 252 ß Heinsius 17 es add Corradinus de Allio Lm*: es om Vem et add. editio cantabrig. a. 1702 at Doeringius (de uocabulorum Celtiberia in terra ordine cf. Ritschelium ad Reifferscheidii Suetonium 492) Nunc Celtiber in Celtiberia terra Scaliger w Nunc Celtiberus: Palladius 18 et 19 respexit Apuleius apol. p. 393 Oudend. 10, 9 Krueg., nec tamen adcurate his citauit uerbis: nisi forte in eo reprehendendus sum quod Calpurniano puluisculum ex arabicis frugibus miserim: quem multo aequius erat spurcissimo ritu Hiberorum, ut ait Catullus, sua sibi urina: “dentem atque russam pumicare gingiuam”. uerba sua sibi urina Apulei esse nec diuersam uersus 18 scripturam haberi posse, id quod Lachmannus putauit, Leutschius nunt. erud. gotting. 1855 p. 1965 et Osannus 1. c. p. 14 dispexerunt 19 russam Apuleius (cf. Lachmannus ad Lucretium 217): rusam V defricare ] pumicare ex Apuleio post alios Osannus 21 lotus V Osannus

XXXX 1 Raude w (sed cf. LMueller de re metr. 271) 2 hunc

uecordem parat excitare rixam ? 5 an ut peruenias in ora uulgi?

quid uis ? qua lubet esse notus optas?
eris, quandoquidem meos amores
cum longa uoluisti amare poena.

XXXXI

Ameana puella defututa
tota milia me decem poposcit,
ista turpiculo puella naso,

decoctoris amica formiani.
5 propinqui, quibus est puella curae,

amicos medicosque conuocate:
non est sana puella. nec rogate
qualis sit: solet esse imaginosa.

5 perueniamus in 11 8 poema al'. poena || XXXXI 1 A me an a || 5 puelle || 6 conuocare? || 8 et imaginosum uersum Porphyrio et commentator cruquianus ad Hor. carm. I 16 24 respexisse uidentur. cf. infra fragm. Cat. III 5 perueniamus ora ß Silligius 6 Quouis Statius Cuiuis Vossius Quiuis Heysius

XXXXI 1 Ameana Froehnerus mus. rhen. XIII 149 pro · Ammiana' positum esse putat. Amiani nomen est in Cic. ad Att. VI 1 13. Amoena illa Heysius Ametina Hauptius in editione secunda Aufilena Pohlius lect. 41. possis etiam Anniana (cf. Gruteri inscr. 159, 9 Pauliï encyclop. antiq. 12 1020) Ah me, an illa Scaliger Ain sana puella Vossius diffututa BGuarinus (HS) (cf. ad XXVIIII 13) gate V: rogare ß. utrum editores praetulerint ex iudicio quod de uersu sequenti fecerunt pependit 8 esse imaginosa scripsi: et imaginosum VLm haec imaginosum ßw Scaliger Lm* sit: solide est imaginosa Hauptius sit: stolida atque imaginosast Pleitnerus progr. spir. 16 rogare Q. g. solet: en imaginosam (Hs) uel solet haec imaginosa Doeringius rogare Qualis sit solet haec (aes Froehlichius ) imaginosum

7 ro

« ZurückWeiter »