Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

iube ad te ueniam meridiatum.

et si iusseris illud, adiuuato
5 nequis liminis obseret tabellam,

neu tibi lubeat foras abire,
sed domi maneas paresque nobis
nouem continuas fututiones.

uerum, siquid ages, statim iubeto: 10 nam pransus iaceo et satur supinus

pertundo tunicamque palliumque.

XXXIII

() furum optime balneariorum
Vibenni pater, et cinaede fili,
(nam dextra pater inquinatiore,

culo filius est uoraciore)
5 cur non exilium malasque in oras

itis? quandoquidem patris rapinae
notae sunt populo, et natis pilosas,
fili, non potes asse uenditare.

XXXIII 4 uoratiore sscr. al'. uolantiore 11 5 horas || 8 potest a se uendicare

tus

rus mus. rhen. XIII 149 (prob MHertzius XVII 324) Hypsithilla Scaliger hospitilla Turnebus adu. XII 1 Hispitilla Vossius Iphitilla Guie

4 adiubeto Turnebus aduers. XII 1 et alii, ueluti Gifanius coll. ad Lucr. 301 Liuineius not. 15 Heinsië adu. 641 EMehler mnemos. Il 180. ante illud interpungi uult RKlotzius em. cat. p. VII 10 sathe (= sáo) Statius

XXXIII 3. 4 pater est uoraciore Culo filius inquinatiore L Carrio antiq. lect. I 16 (in Gruteri Lamp. III 2 23) tenuis cuiusdam', ut ait, membranae beneficio' et Handius obs. 83

XXXIIII
Dianae sumus in fide
puellae et pueri integri:
Dianam pueri integri

puellaeque canamus.

5 o Latonia, maximi

magna progenies Iouis,
quam mater prope deliam

deposiuit oliuam,

montium domina ut fores 10 siluarumque uirentium saltuumque reconditorum

amnium que sonantum.

tu Lucina dolentibus

Iuno dicta puerperis, 15 tu potens Triuia et notho es

dicta lumine Luna.

tu cursu, dea, menstruo

XXXIIII Carmen Diane | 3 omissus 11 8 Deposuit || 12 Omnium sonantium II 17 menstrual!

XXIIII De strophis carminis huius cf. Lachmannus in Bergkii et Caesaris diar. antiq. a. 1845 p. 484 3 om V: add ß •Dianae pueri integri Pontanus ex u. c'. Perreius (ita aldina quoque a. 1502 et BGuarinus habet) “Dianam' excerpta ItalorumLachmannus * sed lector aduerte quod in nouis codicibus tam impressis quam manu scriptis deest tertius uersus Dianam pueri integri', quem nos in uetustiore exemplari inuentum suo loco audacter reposuimus' Palladius. cf. praeterea Spengeliï lect. cat. 120 8 • Emendo Deposiuit' Palladius 15 notho es: cf. Lachmannus ad Lucret. p. 200

metiens iter annuum

rustica agricolae bonis 20 tecta frugibus exples.

sis quocunque tibi placet
sancta nomine, Romulique
antiquei, ut solita es, bona

sospites ope gentem.

XXXV

Poetae tenero, meo sodali
uelim Caecilio, papyre, dicas,
Veronam ueniat Noui relinquens

Comi moenia lariumque litus: 5 nam quasdam uolo cogitationes

amici accipiat sui meique.
quare, si sapiet, uiam uorabit,
quamuis candida milies puella

euntem reuocet manusque collo 10 ambas iniciens roget morari,

quae nunc, si mihi uera nuntiantur,
illum deperit impotente amore:

21 Scis quecunque || 23 Antique || XXXV Ad Cecilium. Iubet libello loqui || 12 impotentem amorem 11 23 Antiquei RKlotzius emend. p. XIII ex Antiqui ß: Antique V Lm Antiquam w Lm* Ancique Scaliger Lm* Ancique - boni Merula ad Enn. p. 306 solita’s LMueller de re metr. 303 ex solitas es ß

XXXV 10 iniiciens Bw Lm 12 Charisius art. gramm. 1 108 P 133, 25 Keil Inpotente' Catullus deper[it in po]tente amore' quod

nam quo tempore legit incohatam

Dindymi dominam, ex eo misellae 15 ignes interiorem edunt medullam.

ignosco tibi, sapphica puella
musa doctior: est enim uenuste
magna Caecilio incohata mater.

XXXVI Annales Volusi, cacata charta, uotum soluite pro mea puella. nam sanctae Veneri Cupidinique

uouit, si sibi restitutus essem
5 desissemque truces uibrare iambos,

electissima pessimi poetae
scripta tardipedi deo daturam
infelicibus ustulanda lignis.

et hoc pessima se puella uidit 10 iocose lepide uouere diuis.

13 elegit indotatam || 16 saphica || 18 cecilia | XXXVI Ad Lusicacatam || 1. 20 Annuale euo lusicacatà 11 5 Dedissemque ll 8 ustilanda || 10 se diuis ita quoque dictum notat Plinius. uncis inclusa in codice neapolitano amissa sunt 13. 18 incohatam. incohata (V) Muretus: inchoatam. inchoata Bw Lm 18 a Caecilio Auantius

XXXVI 1 Hunc uersum et hoc carmen respexit Seneca epistul. XV 1. (93) 11 (Metronax) non tam multis uixit annis quam potuit. et paucorum uersuum liber est et quidem laudandus atque utilis. annales Tanusii scis quam ponderosi sint et quid uocentur (cf. qu. I 279) 3 sancte Liuineius not. 16 5 Desissemque Auantio in emendationibus (p. 933c ed. paris. a. 1604) debetur 7 datura ß Scaliger Spengelius lect. 116 8 ustilanda V Statius

9 haec ßw Lm * 10 locose et ßw (at cf. Spengeli lect, cat. 105) loco se

nunc, o caeruleo creata ponto,
quae sanctum Idalium uriosque portus
quaeque Ancona Cnidumque barundinosam

colis quaeque Amathunta quaeque Golgos 15 quaeque Durrachium Adriae tabernam,

acceptum face redditumque uotum,
si non illepidum neque inuenustum est.
at uos interea uenite in ignem,

pleni ruris et inficetiarum
20 annales Volusi, cacata charta.

XXXVII

Salax taberna uosque contubernales,
a pilleatis nona fratribus pila,
solis putatis esse mentulas uobis,

solis licere quicquid est puellarum
5 confutuere et putare ceteros hircos?

12 utriosque (sscr. al'. uriosque) apertos || 13 gnidumque || 14 Colisque amathunta || alcos || 15 durachium 11 19 turis || XXXVII Ad contubernales ll 2 non a 11 5 Confutere il

Scaliger loco sed lepido (lepide Froehl.) Heinsius adu. 638. 642 Froehlichius 12 uriosque portus NHeinsius adu. 642 Lm*: Vriosque apertos Vw Lm Surosque (Syrosque) apertos Vossius (collato Menandro rhetore VIII 136 Walz. III 334 Spengel. cf. etiam Bernhardii hist. litt. gr. II 1 562) Lm* 13 Gnidum V sed cf. LMueller de re metrica 316 14 Golgos Auantio debetur

XXXVII 1 Atilius Fortunatianus 2697 P 350 Gaisf. in iambico metro si paenultimam longani feceris, scazon uocatur, quem et choliambon et bipponaction uocant, ut ‘Salax contubernales' leatis ex uestigiis libri germanensis reuocaui (cf. Fleckeisenum de orthogr. lat. p. 25): pileatis Bw Lm 5 del Handius obs. 84

pu

2 pil

« ZurückWeiter »