Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

I

Quoi dono lepidum nouum libellum
arida modo pumice expolitum?

cum

I Ad Cornelium || 1 Qui il 2 Arido uel Arrido ll punice ||

I l 'Cui dono lepidum nouum libellum' Veronensis ait poeta quondam Ausonius praef. ad Pacatum p. 332 Bip. dein cogitans me

non illud catullianum Cui libellum' sed duousótepov et uerius •Cui dono illepidum rudem libellum', non diu quaesiui praef. griphi p. 189 1. 2 circumcidi libros Siciliae primum increbuit. nam primo pumicabantur. unde et Catullus ait Cui - expolitum’ Isidorus orig. VI 12 3 (1) 2. 3. 4 uel ueronensis Catullus. . (primus uersus in codice amissus est) Arido nugas' schol. ueronens. in Verg. eclog. 6 1 p. 73 Keilië 1. 2. 4 Exemplis tribus hoc statim probabis, Docti carmine quae legis Catulli. “Cui dono expolitum? •Meas nugas' Terent. Maur. 2560 inter quos et Catullus est sub exemplis huius modi .Cui — expolitum' •Meas nugas' Mar. Victorin. 2596 P 203 Gaisf. 2. 4. 1 (apud Catullum) singulos Atil. Fortunat. 2676 P 318 319 G citauit. idem 2702 P 356 G haec habet talis est pars ex catulliano hendecasyllabo detracta priore parte pumice expolitum 2 respexit Plinius nat. hist. XXXVI 154 sed ii pumices qui sunt in usu corporum leuandorum feminis, iam quidem et uiris, atque, ut ait Catullus, libris laudatissimi sunt in Melo. cf. Cat. XXII 8 3. 4 'namque

nugas', ut obicere moliar Catullum conterraneum meum Plinius praef. nat. hist. § 1 2 Arida (w Lm*) ex Seruio ad Verg. Aen. XII 587 •Pumicem' autem iste masculino genere posuit et hunc sequimur. nam et Plautus ita dixit, licet Catullus dixerit feminino, quibus uerbis ad alium Catulli locum Seruium respexisse Spengelius lect. 102 et Leutschius nunt. erud. gotting. 1855, 1990 censent: arrida Guilelmus Pastrengicus de originibus rerum p. 886 item ex Seruio, ut uidetur. cf. quae dici act. conuent. philol. german. XXIl misniens. (Lips. 1864) 114. Arido (Lm) uel Arrido V arido schol. ueronensis Terentianus Victorinus Isidorus neque aliter Atil. Fortunatianus ex ed. Gaisfordi (Putschius arida).

* Fortunatianum quoque ab eorum qui arido legerunt partibus stetisse quibus codices ad ma

Corneli, tibi: namque tu solebas

meas esse aliquid putare nugas
5 iam tum cum ausus es unus Italorum

omne aeuum tribus explicare chartis
doctis, Iuppiter, et laboriosis.
quare habe tibi quicquid hoc libelli,

qualecunque: quod, o patrona uirgo, 10 plus uno maneat perenne saeclo.

Ib

Si qui forte mearum ineptiarum lectores eritis manusque uestras

XIIII 24

5 lam tamen || est 11 8 tibi habe 11 libelli sscr. al'. mei || 9 o omissum || Ib 1-3 post XIIII 23 il

* *

nus sunt perspicient Spengelius l. c. 8 libelli est (et ß Vossius) βω 9 quod patrona V o add ß: quidem patrona (patroa) ß patrima Scaliger 'ante 9 desit fortasse quippiamStatius 8 Quare habe tibi quicquid hoc libelli || (86)

11 9 Qualecunque quidem II (9b). patrona uirgo, l1 10 Plus uno cet. Lm. sic Rossbachius quoque, omisso tamen uersu 8b. 8 Quare habe tibi quidquid hoc libelli || (86) *** 11 9 Qualecunque quidem || 10 Plus uno cet. Leutschius nunt. erud. gotting. 1855, 1991 (cf. Muretus ad h. l. et LFruterius in Grut. lamp. II 873 V 1 388. 400)

9. 10 del Handius obs. 25 Huschkius anal. 63 Pfeifferus symb. 26. postea Handius qu. cat. a. 1849 p. 4. emendatione quadam REglini in usum uocata coniecit hoc libelli. Qualecunque quidem, patrone, per te. praeterea quod, o patrone, gyro saecli NHeinsius adu. 633 hoc libelli Qualecunque quidem est, patroni ut ergo Bergkius philol. XII 581 hoc libellist. Qualecunque tuo, patrone, uerbo Froehnerus mus. rhen. XIII 147. cf. de hoc loco Pohlius lect. 10 -- 15.

Ib Versus hos, qui quibus locis in libris conparent nec uersibus antecedentibus nec sequentibus congruunt, Pleitnerus de Catulli epithal.

[ocr errors]

[ocr errors]

non horrebitis ammouere nobis,

tam gratum est mihi quam ferunt puellae ii 11 5 pernici aureolum fuisse malum,

quod zonam soluit diu ligatam.

II

Passer, deliciae meae puellae,
quicum ludere, quem in sinu tenere,

4-6 post II 10 11 6 ligatam al'. negatam || Il Fletus passeris Les

biae 11

1-3 po

(Dillingae 1858) 90 et Klotzius emend. cat. p. XIIII inter se conexuerunt et post carmen I conlocauerunt. cf. quaest. 1 297 suit Auantius post XVI 13, Froehlichius (act. acad. mon. III 3 706) ante XVI 1

4-6 adiunxit carmini XXXVIII Froehlichius l. c. 703 4 gratum id mihi Muretus

6 similiter Catullus ueronensis 'quod zonam soluit diu ligatam' inter hendecasyllabos phalaecios posuit, ergo nisi “soluit' trisyllabum accipias, uersus stare non possit Priscianus instit. I 22 546 P 16, 12 H ligatam] negatam non nullorum librorum, uel ipsius germanensis, probauit (Martyni - Laguna) act. litt. ienens. a. 1790 II 675, sed cf. praeter Prisciani testimonium accuratum etiam imitationem huius uersus in priapeis (1704 Meyer) Te uocant prece uirgines pudicae, Zonulam ut soluas diu ligatam. Lachmannus adscriptis notis A Guarini et Perreiï (u. uar. lect. ad h. l.) uersus hos sex a locis quos in libris tenent non mouens uersus tres priores a carmine XIIII seiunxit quasi nouum ab eis carmen inciperet, posteriores autem tres a uersu II 10 eis proximo interstitio separauit.

II Hoc (et sequens) carmen respexit Martialis III 14 13 Sic forgan tener ausus est Catullus Magno mittere passerem Maroni XI 6 16 Donabo tibi passerem Catulli 1 7 3 Stellae delicium mei columba, Verona licet audiente dicam, Vicit, Maxime, passerem Catulli. librum totum Catulli passeris' nomine olim adpellatum fuisse partim propter locos Martialis duos priores partim propter fragmentum Apulei de orthographia personati p. 13 ed. Osanni Poeta doctus in suo passere . arbitrati sunt post alios FOsannus ad Apul. p. 82 ELeutschius philol. X

[graphic]
[ocr errors]

735 EBrunerus de ord. et temporibus carm. Catulli (Helsingfors.
1863) 7. at ef. L Carrio emend. I 8 (Grut. lamp. III 2 107)
1 ut apud Catullum hendecasyllabus a spondeo 'Passer puellae
Atilius Fortunatianus 318 G ecce et phalaecium ut "Passer

puellae' idem 2698 P 350 G phalaecius 'Passer puellae Censorinus de metris 2727 P 97 Iahn. 3 adpetenti Bw Lm

5 desiderium meum intuenti CT Clumper misc. philol. II ( Amstelod. 1850) 146 (cf. NHeinsius adu. 634) 7 In Itali: sed U. XXXVIII 7' Lm* Vt aldina 1502 et Puccius in uicent. 1481 Est Handius obs. 40 Es Flacobsius flor. poet. lat. II 14 Ad Doeringius Ramlerus. 7 post 1 transp. Statius 8 tum w (BGuarinus, aldina 1502): cum VLm acquiescat w Lm*: acquiescet VLm uti grauis Schraderus Lm* Corde cum - acquiescit Heinsius Credo, ut quo

acquiescit Flacobsius Credo cum aggrauescit Froehlichius Cedo ut tam possim Douza pater Cedo ut dum possim Pleitnerus epithal. 91 Vt solatiolum

Quaerat quo grauis Pohlius lect. 19 7 et 8 del Clumper. post 8 unum uel plures uersus excidisse ait Rossbachius. ceteras coniecturas de his uersibus factas u, in ed. Silligü p. 226 9 sic ut Leutschius philol. X 742 Issa Bergkius philol. XI 385 cf. ad III 7 libris (w) uersus tres secuntur, qui nobis Ib 4-6 sunt. 'hi cum superioribus usque quaque non cohaerent Statius. de lectione Lachmanni U, ad 10

ITI
Lugete, o Veneres Cupidinesque,
et quantum est hominum uenustiorum.
passer mortuus est meae puellae,

passer, deliciae meae puellae,
5 quem plus illa oculis suis amabat:

nam mellitus erat suamque norat
ipsam tam bene quam puella matrem,
nec sese a gremio illius mouebat,

sed circumsiliens modo huc modo illuc 10 ad solam dominam usque pipiabat.

qui nunc it per iter tenebricosum
illuc unde negant redire quenquam.
at uobis male sit, malae tenebrae

Orci, quae omnia bella deuoratis:
15 tam bellum mihi passerem abstulistis.

o factum male! io miselle passer,
tua nunc opera meae puellae
flendo turgiduli rubent ocelli.

III 10 piplabat || 11 tenebrosum 11 12 Illud || 16 Bonum factum male bonus ille passer

III 7 Ipsam V cf. MHertzium mus. rhen. nou. XVII 324 et FBuechelerum ad Petronium p. 74, 20: ipsa ß Im Issa Bergkius philol. XI 385, cf. ad II 9 10 pipiabat ex piplabat V Vossius (rec. Heysius): pipilabat Bw Lm pipulabat Auantius 12 Illuc ß cf. Senecae Diui Claudii åtoxoloxúvt. 11 p. 63 Buecheleri nec mora, Cyllenius illum collo obtorto trahit a caelo 'illuc (om libri, add Muretus) unde n. r. quemquam'

16 O factum male, o (proh Baptista Guarinus) miselle passer Bw. persanauit locum Lm. Proh factum male, proh Froehlichius. de scriptura V cf. Pfeifferus symb. 29 Pleitnerus epith. 23 17. 18 respexit hos uersus Martialis VII 14

« ZurückWeiter »