Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

(o Memmi, bene me ac diu supinum 10 tota ista trabe lentus irrumasti!)

sed, quantum uideo, pari fuistis
casu: nam nihilo minore uerpa
farti estis. pete nobiles amicos.

at uobis mala multa dii deaeque 15 dent, obprobria Romulei Remique.

XXVIIII

Quis hoc potest uidere, quis potest pati,
nisi impudicus et uorax et aleo,
Mamurram habere quod comata Gallia

habebat unctei et ultima Britannia ?
5 cinaede Romule, haec uidebis et feres ?

et ille nunc superbus et superfluens
perambulabit omnium cubilia

9 Omnem mi || 11 parum fuisti || 12 uerba || XXVIIII In Romulum cathamitum ll 3 Nam murram || 4 Habebat cum te et 11 7 Per

XXVIIII De inscriptione cf. gloss. Labbaei p. 27b catamithus Tópvoç. hoc carmen Suetonius Iul. 73 hisce designauit uerbis Catullum a quo ( Caesar) sibi uersiculis “de Mamurra' perpetua stigmata imposita non dissimulauerat, (cf. quaest. cat. 1 223. 235) 1. 2 apud Quintilianum VIII 4 141 aspera uero et maledica, ut dixi, etiam in carmine iambis grassantur "Quis hoc potest uorax et aleo'

3 Plinii hist. nat. XXXVI 48 hic namque est Mamurra Catulli ueronensis carminibus proscissus, quem, ut res est, domus ipsius clarius quam Catullus dixit habere quidquid habuisset comata Gallia' 4 unctei scripsi ex GFaerni emendatione uncti (w): unctum Scaliger ante Statius Lm Habebat et cuncta Auantius ultimae Britanniae Douza pater praecid, c. III post 5 in aldina a. 1502 editione aliisque multis uersus decimus (cf. u. 2) iterum scriptus

ut albulus columbus haut idoneus ?

cinaede Romule, haec uidebis et feres? 10 es impudicus et uorax et aleo. 23 eone nomine orbis, o piissimei

socer generque, perdidistis omnia? 11 eone nomine, imperator unice,

fuisti in ultima occidentis insula,
ut ista uostra defututa mentula

ducenties comesset aut trecenties? 15 quid est alid sinistra liberalitas?

parum expatrauit an parum elluatus est?

[graphic]

paterna prima lancinata sunt bona:
secunda praeda pontica: inde tertia

hibera, quam scit amnis aurifer Tagus. 20 nunc Galliae timetur et Britanniae.

quid hunc malum fouetis? aut quid hic potest
nisi uncta deuorare patrimonia ?

XXX
Alfene inmemor atque unanimis false sodalibus,

17 primum || 19 sit amni || 20 Hunc || timet || 21 hic] hinc || XXX Ad Alphenum 11 1 Alphene 11 xit glossa Labb. p. 694 • expatrauit êtetéssey' 17 prima Turnebus aduers. XII 1 et Scaliger: primum V Froehlichius nunt. erud. monac. XXIII (1846) 27 20 Nunc (an Hinc ?) Galliae timetur scripsi cf. quaest. I 202. eandem emendationem. Froehlichius fecit loco quem modo dixi p. 30: Hunc Galliae timet V Lm Timentque Galliae hunc, timet Britannia Turnebus aduers. XII 1 Timetque Gallia hunc, timent Britanniae Douza pater praecid. Ill Time Britannia, hunc timete Galliae Lachmannus* Timete Galliae, hunc time Britannia Hauptius qu. cat. 19 Timete, Galliae, hinc, time Britannia G Hermannus ann. Iahn. XXII 305 Et hunce Galliae et timent Br. Spengelius lect. 114 Munro diar. class. philol. II (1859) 289 Eunce Galliae et timent Br. Heysius Hunc Galliae timetis et Br. GFaernus de uers. comic. p. 102 ed. Reiz. w Hunc (Nunc Puccius Kochius) Galliae timent, timent Br. Vossius Puccius HAKochius symb. phil. bonn. 316 Nunc Galliae uoretui et Britanniae? Pleitnerus progr. spir. 3 Hunc Gallia extimescit et Britannia Froehnerus philol. XIIII 583 Nunc Galliae tenentur et Britanniae O Ribbeckius ann. Iahn, LXXXV 377 Hunc hunc timete Galliae Britanniae Teuffelius conu. a. 1862 p. 113 20 del Scaliger CBarthius aduers. XXXI 2 p. 1422 Ph Wagnerus ann. Iahn. XIII 279 21 hunc (malum) fouetis w hoc malum ß Vossius

XXX Lachmannum in Bergkiï et Caesaris diar. antiq. 1845 nr. 62 p. 492 et in edit. alt. secutus carmen in strophas uersuum binorum discripsi. cum antea conpositio carminis strophica postea quoque Heysio et Rossbachio non probata editores fugisset, Lachmannus in editione priore primus strophas, sed tum uersuum quaternorum restituit 1 Alfene hanc formam tituli tuentur. (cf. Mommseni CIL. I p. 210

iam te nil miseret, dure, tui dulcis amiculi?

iam me prodere, iam non dubitas fallere, perfide: num facta impia fallacum hominum caelicolis placent?

5 quae tu negligis, ac me miserum deseris in malis:

eheu quid faciant, dic, homines, cuiue habeant fidem?

certe tute iubebas animam tradere, inique, me inducens in amorem, quasi tuta omnia mi forent.

idem nunc retrahis te ac tua dicta omnia factaque 10 uentos irrita ferre ac nebulas aerias sinis.

si tu oblitus es, at dii meminerunt, meminit Fides,
quae te ut paeniteat postmodo facti faciet tui.

XXXI
Paene insularum, Sirmio, insularumque
ocelle, quascunque in liquentibus stagnis
marique uasto fert uterque Neptunus,

2 nihil || 3 iam non me dubitas || 4 Nec 11 6 Oheu dico 11 7 me omissum | 8 omnia tuta || 9 Inde 11 10 Vento 11 11 ut dii 11 XXXI Ad sirmium insulam il (nr. 831). 467. 473. ea usus est Lachmannus in commentatione quam paullo ante commemoraui : Alphene Vw Lm. (ceterum quae quaest. I 83 de consulatu P. Alfeni Vari iuris consulti dixi corrigenda sunt ex CIL 1 467 et inscr. coll. Orell. nr. 6438) 3 Iam iam prodere iam Spengelius lect. cat. 122 4 Num scripsi: Nec Vw Lm pellacum 5 Quos ß BGuarinus Auantius

4 et 5 post 12 transposuit Lachmannus (prob Hp)

6 Et heu Froehlichius dic] dehinc Statius 9 Idem ßw Lm: Inde V Rossbachius

11 meminere, at ß Martyni- Laguna w 11. 12 Si tu oblitus es, (at di meminere, at meminit Fides) Quae te ut poeniteat postmodo facti facient tui? Handius obs. 83

XXXI 3 effert Doeringius ferit (B) utrinque Froehlichius

quam te libenter quamque laetus inuiso,
5 uix mi ipse credens Thyniam atque bithynos

liquisse campos et uidere te in tuto!
o quid solutis est beatius curis,
cum mens onus reponit, ac peregrino

labore fessi uenimus larem ad nostrum 10 desideratoque acquiescimus lecto.

hoc est quod unum est pro laboribus tantis.
salue, o uenusta Sirmio, atque hero gaude:
gaudete uosque, o lydiae lacus undae:
ridete, quicquid est domi cachinnorum.

XXXII

Amabo, mea dulcis Ipsitilla,
meae deliciae, mei lepores,

4 libente || 5 mihi || crederis (sscr. al. credens) thimiam 11 bithinios || 13 uos quoque lydie || XXXII Ad Ipsicillam || 1 Ipsithila 4 libens te Passeratius 5 thimiam et bithinios V. nonne Thuniam atque bithunos restituendum? 6 an et uidere me in tuto?

12. 13 atque ero gaude Gaudente: Bergkius philol. XVI 618 13 uosque e Lachmannus : uosque (w) uel uos o ß Lydii post Scaligerum Froehlichius Libuae Lachmannus* (propter Libuos Gallos, cf. Liuië V 35 XXJ 38 XXXIII 37) (Hp) lucidae BGuarinus Bergkius HAKochius symb. philol. bonn. 316 ludiae Scaliger limpidae Auantius (limpidi aldina 1502) uos quoque, incitae lacus Heysius luteae Froehnerus philol, Xill 582

XXXII 1 Ipsitilla scripsi (cf. Buechelerum ad Petronium p. 74. nomen Ipsitillae siue ipsitillae mauis hypocoristicum ab ipsa sicuti hirquitallus, de quo uide quae de deminutiuis graecis et latinis p. 81 exposui , ab hirquus deriuatur): Ipsithilla Bw Lm et in titulo ueronensi spurio D. M. Ipsithillae dulcissimae C. Valerius Catullus, quode cf. qu. cat. I 22. Ipsicilla ß (cf. inscriptio in V ) Froehne

« ZurückWeiter »