Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

10 uesano satis et super Catullo est,

quae nec pernumerare curiosi
possint nec mala fascinare lingua.

VIIT

Miser Catulle, desinas ineptire
et quod uides perisse perditum ducas.
fulsere quondam candidi tibi soles,

cum uentitabas quo puella ducebat
5 amata nobis quantuin amabitur nulla.

ibi illa multa tum iocosa fiebant,
quae tu uolebas nec puella nolebat.
fulsere uere candidi tibi soles.

nunc iam illa non uult: tu quoque, impotens, noli, 10 nec quae fugit sectare, nec miser uiue,

sed obstinata mente perfer, obdura.
uale, puella. iam Catullus obdurat,
nec te requiret nec rogabit inuitam:

at tu dolebis, cum rogaberis nulla.
15 scelesta, uae to! quae tibi manet uita!

VIII Ad se ipsum 11 9 impote Il noli omissum || 15 no te

VIII 4 dicebat Douza filius Heinsius adu. 635 5 del Handius obs. 92

6 tam w cum nolebat, Pulscre ß Auantius 9 impotens, noli Auantius emend. 933a (623a) et Statius Lm*: impote

V Lin impotens ne sis Scaliger impotem mentis Heinsius impetra hoc a te Froehlichius impete insano Heysius

15 uae te. Meleager spicil. 17 Lm* (cf. Hauptii obs. 6) ne te V Lm tene? aldina a. 1502 tune? editio parisiensis a. 1528 rere ß nosce, Heysius nunc te ( quae uita!) Spengelius lect. 98 nul

quis nunc te adibit ? cui uideberis bella?
quem nunc amabis ? cuius esse diceris?
quem basiabis? cui labella mordebis?
at tu, Catulle, destinatus obdura.

VIIII

Verani, omnibus e meis amicis
antistans mihi milibus trecentis,
uenistine domum ad tuos penates

fratresque unanimos anumque matrem? 5 uenisti. o mihi nuntii beati!

uisam te incolumem audiamque Hiberum
narrantem loca facta nationes,
ut mos est tuus, applicansque collum
iocundum os oculosque suauiabor.

VIII Ad Verannium ll i Veranni II 2 Autistas 4 uno animo suamque || 9 guabior

to

la, Scelesta, nocte Statius nullam noctem Vossius Heinsius ibi Hauptius obs. 10 coniecit, sed mox reiecit. cf. G Hermannus ann. lahn. XXXI/1 245, ubi simul de uersus huius interpungendi ratione dixit, tibi imminet Santenius ad HBalbum (cf. indic. litter. gener. a. 1801 p. 1846) dehinc manet Handius obs. 43 Scelesta, quae te, uae tibi, manet Froehlichius

19 obstinatus Bw VIIII i Verani Ramlerus (cf. etiam Bergkius ann. Iahn. LXXXIII 329) u. XII 16 XXVIII 3 XXXXVII 3: l'eranni w Lm 2 Antistans B: Antistas V, quod def. ex familiari loquendi usu Handius obs. 44, ex ratione orthographica HAKochius mus. r'en. nou. XI 640 (of VIIII 305 et G Corssenum de uocal. l. l. 1 97) Antistes ß L Carrio lect. ant. II 19 (Grut. Lamp. III 2 54) Heysius 4 anumque G Faern s Lm* (cf. RKlotzü emend. p. XI): suamquo V'Lm senemque ßw tuamque w

10 o quantum est hominum beatiorum,

quid me laetius est beatiusue ?

X

Varus

arus me meus ad suos amores
uisum duxerat e foro otiosum,
scortillum, ut mihi tum repente uisum est,

non sane illepidum neque inuenustum. 5 huc ut uenimus, incidere nobis

sermones uarii, in quibus, quid esset
iam Bithynia, quo modo se baberet,
ecquonam mihi profuisset aere.

respondi id quod erat, nihil neque ipsis 10 nec praetoribus esse nec cohorti

cur quisquam caput unctius referret,
praesertim quibus esset irrumator
praetor non faciens pili cohortem.

‘at certe tamen' inquiunt, quod illic 15 natum dicitur esse, comparasti

X 1 Varius ll 7 se] possc || 8 Et quoniam sscr. al. quonam Il here Il 9 neque in ipsis (?) || 13 faceret

X 1 Varus (uel Varrus) B: Varius V Weichertus de L. Varü et Cassii Parmensis carminibus p. 12 (sed cf. Hauptii obs. 24 et meas qu. I 290) 4 inlepidum ex datano Lm 7 quomodo ops se (posse V) haberet Vossius 8 Ecquonam Statius : Et quonam βω 9 mihi nec ipsi Statius Scaliger 10 Hinc Froehlichius

quaestoribus Muretus praeconibus Marcilius Heinsius

13 faciens Gronouius de sest, III 17 Lm* : faceret V facerent sLm nec faceret ßw 15 Notum Meleager spicil. 17

ad lecticam hominis. ego, ut puellae
unum me facerem beatiorem,
'non' inquam 'mibi tam fuit maligne

ut, prouincia quod mala incidisset,
20 non possem octo homines parare rectos.' -

at mi nullus erat neque hic neque illic,
fractum quei ueteris pedem grabati
in collo sibi collocare posset.-

hic illa, ut decuit cinaediorem,
25 'quaeso' inquit ‘mihi, mi Catulle, paulum

istos: commodum enim uolo ad Sarapim
deferri.' 'mane' inquii puellae,
‘istud quod modo dixeram me habere,

fugit me ratio: meus sodalis
30 Cinna est Gaius: is sibi parauit.

uerum, utrum illius an mei, quid ad me?

21 nec hic || 22 que ll 24 docuit ll 26 commoda nam || 27 Deferri mane me inquit 11 30 Cuma ll grauis 11 31 a me

dicitur, aere comparasti w Handius obs. 49 16 hominis V Lm: homines Bo

17 beatiorum w 22 qui ßw Lm 26 Istos: commodum enim Handius obs. 54 Lm*: Istos commoda : nam Vw Lm (de syllaba ultima correpta cf. FNeuii gramm. lat. II 333) Istos : nam uolo commode Statius įstos : commodo nam uolo Scaliger Istos da, modo nam Doeringius Istos commoda: enim uir doctus in obs. miscell. Doruill. V 2 Froehlichius Serapim ß w Lm 27 mane w Statius Scaliger: mane me V Lm w mane, me Handius obs. 56 minime Pontanus Lm* mi anime Th Bergkius philol. XII 581 'post inquio puellae fenestra sequitur in codice uetusto'. Alexander Guarinus fol. XIa, hinc post u. 27 interstitium uersus unius seruauit Lm (cf. Hauptius ind. lect. berol. aest. d. 1857, 5) 30 Gauius ORibbeckius annal. Iahn. LXXXV 378 Cinna erat grauis Hey

utor tam bene quam mihi pararim.
sed tu insulsa male et molesta uiuis,
per quam non licet esse negligentem.

XI

Furi et Aureli, comites Catulli,
siue in extremos penetrabit Indos,
litus ut longe resonante "eoa

tunditur unda,
5 siue in Hyrcanos Arabesue molles,

seu Sacas sagittiferosue Parthos,
siue qua septemgeminus-colorat

aequora Nilus,
siue trans altas gradietur Alpes,
10 Caesaris uisens monimenta magni,
gallicum Rhenum horribile aequor ulti-

mosque Britannos,
omnia haec, quaecunque feret uoluntas

resonans

33 insula || XI Ad Furium et Aurelium 11 2 penetrauit 11 3 ut] ubi ? || 5 arabesque 11 6 siue sagas 11 7 quae || 10 uidens ? 11 11 horribilesque ll 13 fere 11 sius Est C. grauis Auantius 32 paratis Statius 33 salsa Schraderus emend. 15 mala w Handius obs. 57 ac molesta ex datano Lm

XI 3 ut V: ubi ß (V?) Longe ubi litus ßw Statius, sed cf. Spengelii lect. 105 et Naekium ad Val. Cat. p. 289

5. 6 Arabesue sagittiferosue Ph Wagnerus ad Verg. Aen. VII 605: Arabesque (Arabasque ßw) sagittiferosque ßw Lm

7 quae V Statius Martyni - Laguna act. litt. ienens. 1790 11 678

11 horribile aequor Hauptius obs. 27 Lm*: horribilesque V Lm horribiles et (w) uel horribilesque in ß Lm* horribilem salum Munro diar. class. philol. III (Cantabrig. 1859) 289 horribiles

« ZurückWeiter »