Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

ut missum sponsi furtiuo munere malum 20 procurrit casto uirginis e gremio, quod miserae oblitae molli sub ueste locatum,

dum aduentu matris prosilit, excutitur : atque illud prono praeceps agitur decursu,

huic manat tristi conscius ore rubor.

LXVI

Omnia qui magni dispexit lumina mundi,

qui stellarum ortus comperit atque obitus, flammeus ut rapidi solis nitor obscuretur,

ut cedant certis sidera temporibus,
5 ut Triuiam furtim sub latmia saxa relegans

dulcis amor gyro deuocet aerio,
idem me ille Conon caelesti in lumine uidit

e beroniceo uertice caesariem

LXVI 1 despexit II 2 habitus Il 5 sublimia (an sub lamia?) saxa religans 1 6 giuoclero (giuodero) deuocet il 7 celesti numine || 8 Ebore piceo

19-24 a praecedentibus Rossbachius seiunxit. item A Weisius. (sed of. qu. I 273) 23 praeceps dum agitur Doeringius

LXVI Fragmenta carminis callimachei conlegit ThBergkius anthol. lyr. (Lips. 1854) p. 132 1 descripsit Bentleius ad Callimach. Ernestii 1 583 moenia mundi Vossius 2 abitus (V) Meleager spicil. 30 5 sub Lamia (V?) Vossius 6

gyro ß: cliuo (Vossius) uel curru (Santenius) Bw aetherio Meinekius ad Callimach. (Berol. 1861) p. 313 7 in lumine Vossius Lm*: numine V w Lm lumine Canterus nou. lect. IIII 2 Statius limine Heinsius limite Doeringius caelestum munere (B) Valckenarius. (cf. de h. I. Hauptüi qu. 80)

8 E beroniceo (ex Ebore niceo V) Orellius Bergkius

fulgentem clare, quam cunctis illa deorum 10

leuia protendens brachia pollicita est,
qua rex tempestate nouo auctus hymenaeo

uastatum finis iuerat assyrios,
dulcia nocturnae portans uestigia rixae

quam de uirgineis gesserat exuuiis. 15 estne nouis nuptis odio Venus atque parentum

frustrantur salsis gaudia lacrimulis, ubertim thalami quas intra limina fundunt ?

non, ita me diui, uera gemunt, iuerint. id mea me multis docuit regina qnerelis 20 inuisente nouo praelia torua uiro.

an tu non orbum luxti deserta cubile,

9 multis illa dearum || 11 Quare ex || 12 Vastum || ierat || 16 falsis il 17 lumina || 18 diu Il iuuerint II 21 At

Rossbachius (de scriptura Beronice cf. Niebuhrië opusc. I 237): E Bereniceo w Lm E Beronicaeo Rossbachius coniecit, E Beroniceae TFaber Valckenarius. hunc uersum respexit poeta ignotus in anthol. lat. III 172, 8 Burm. = 1565, 8 Meyeri E beronicaeo detonsum uertice crinem Retulit esuriens Graecus in astra Conon 9 et 10 del Valckenarius 9 cunctis Hauptius qu. 81 Lm*: multis V w Lm cuiuis Froehlichius templis Pohlius lect. 55 deorum ßw (Hp.) Lm*: dearum V w Lm (cf. etiam LMueller de re metr. 377) 10 pollicitast Lm (cf. ad Lucret. p. 66) 11 mactus Anna Fabri (ad Callim. ed. Ern. I 376) Withofius Valckenarius abductus Froehlichius nouis auctus hymenaeis Auantius 15 atque V Vossius Valckenarius Orellius Silligius Heysius : anne ßw Lm 16 salsis Heysius: falsis V W Lm 21 An excerpta Perreiï et Minturni Santenius Lm*: At V w Lm Et ßw Silligius Aut Hertzbergius conu. germ. p. 139 Et tu uero (uere Ramlerus) Et fratris Vossius Et tu non Et fratris Flacobsius in editione doeringiana altera Vt tu nunc Et

sed fratris cari flebile discidium ?
quam penitus maestas exedit cura medullas !

ut tibi tunc toto pectore sollicitae
25 sensibus ereptis mens excidit! at te ego certe

cognoram a parua uirgine magnanimam. anne bonum oblita es facinus, quo regium adepta's

coniugium, quo non fortius ausit alis? sed tum maesta uirum mittens quae uerba locuta es ! 30 Iuppiter, ut tristi lumina saepe manu! quis te mutauit tantus deus ? an quod amantes

non longe a caro corpore abesse uolunt? atque ibi me cunctis pro dulci coniuge diuis

non sine taurino sanguine pollicita es,

22 dissidium || 23 Cum || 24 nunc (et tunc ?) il solicitet || 25 te omissum || 26 magnanima || 27 quam ll adeptus || 28 quod non fortior aut sit ll 33 mc] pro

fratris Doeringius 22 cf. u. 21 23 Quam Bentleius l. c. Lm*: Cum V W Lm possis etiam Tum’Lachmannus * 24 nunc Vw tum Hauptius in editione altera 25 e rectis (ex erectis B) Vossius Valckenarius Silligius te add Vossius : atque (uel atqui Pontanus Statius) ego w 26 respexit h. U. Hyginus poet. astron. Il 24 alii dicunt hoc amplius, Ptolemaeum Berenices patrom multitudine hostium perterritum fuga salutem petiisse, filiam autem saepe consuetam insiliisse in equum et reliquam exercitus copiam constituisse et complures hostium interfecisse: pro quo etiam Callimachus eam magnanimam dixit. (cf. Valckenar. ad Callim. eleg. p. 38 Hauptii qu. 82) 27 quod ß Valckenarius quum Faernus adepta's Lachmannus (ad Lucr. p. 67): adepta es ßw 28 quod non fortior V W (Hs ) quoi non faustior adsit ($) auis Santenius quo regis adepta es Coniugium quo non fortior est alius Froehlichius 30 tersti Auantius

31 tantum Schraderus emend. 12 33 me Colotius Perreius Fruterius Bentleius (l. c. p. 584) w: pro V proh Scaliger w 34 pollicita’s Lachmannus (ad Lucr. p. 67) *Post u. 34 aliquot

35 sei reditum tetulisset. is haut in tempore longo

captam Asiam Aegypti finibus addiderat. quis ego pro factis caelesti reddita coetu

pristina uota nouo munere dissoluo. inuita, o regina, tuo de uertice cessi, 40 inuita: adiuro teque tuumque caput, digna ferat quod siquis inaniter adiurarit:

sed qui se ferro postulet esse parem? ille quoque euersus mous est quem maximum in oris

progenies Thiąe clara superuehitur, 45 cum Medi peperere nouum mare, cumque iuuentus

per medium classi barbara nauit Athon. quid facient crines, cum ferro talia cedant?

Iuppiter, ut Chalybon omne genus pereat, et qui principio sub terra quaerere uenas

35 Sed et Si ll te tulisset II aut ll 41 adiuraret || 43 maxima ll 44 phytie || 45 pepere uel propere (?) ll atque || 48 celitum

uersus desiderantur' Muretus 35 Sei ex Sed V scripsi (cf. LXIIII 68): Si Bw Lm. sequentia Statius et Vossius recte interpunxerunt. olim interpunctione post is posita et lectione aut (V) probata multa coniectabant, uelut tetulisset is, aut in (ni Anna Faber hautque in Valckenarius) tempore longo addiderit ( adiiceret Guarinus ). Doeringius post Muretum (aliter tamen interpungens) tetulisset is haud in tempore longo, et

adiiceret in] ita Froehlichius 38 dissolui Valckenarius 42 quis ß Statius Santenius (Sill. Froehl.) 43 maximum Guarinus w Lm*: maxima V Lm in orbe ß Auratus Lm* (Hp.) 44 Thiae Vossius Bentleius (1. c. p. 584): Phthiae w 45 peperere ß Vossius Lm* propere (V) Lm rupere: ß Lm* irrupere Auantius pepulere Statius propulere H. R. act. ien. litt. a. 1830 nr. 197 p. 135 Rossbachius reperere Froehlichius fodere Bergkius (cf. schol. Iuuenal. X 174 p. 325 lahn.) 47 faciant ß Santenius 48 Chalybon Politianus miscellan. 68 (Grut, lamp. I 83): Chalybum ß

50 institit ac ferri stringere duritiem! abiunctae paulo ante comae mea fata sorores

lugebant, cum se Memnonis Aethiopis unigena impellens nutantibus aera pennis

obtulit Arsinoes Locridos ales equos,
55 isque per aetherias me tollens auolat umbras

et Veneris casto collocat in gremio.
ipsa suum Zephyritis eo famulum legarat,

graia canopieis incola litoribus.
nuinen ibi uario ne solum in lumine caeli
60 ex ariadneis aurea temporibus

fixa corona foret, sed nos quoque fulgeremus

50 ferris fringere || 54 asineos (sscr. arsinoes) elocridicos alis 1l 55 ethereas II aduolat 11 56 aduolat (sscr. collocat) || 57 zyphiritis 11 58 Gratia canopicis || 59 Hi dii uen ibi || in numine 11 60 adrianeis

Lachmannus in editione priore Heysius L Mueller de re metr. 310. 332 Chalyborum Santenius ad Terent. Maur. p. 299 celtum Vossius sicelicum Scaliger Telchinum Withofius Zelitum Froehlichius ut pereat omne genus Chalybum Huschkius ad Tibullum I

p.

264 50 ferri stringere Heysius : ferris fringere V frangere Bo Lm infringere Santenius effringere Froehlichius fingere ß Vossius uincere Marklandus

53 nictantibus Bentleius ad Callim. ed. Ernest. I 585 Lm* (Hp. Hs.) 54 Locridos Bentleius l. c.: Chloridos w Hertzbergius Cypridos Bergkius act. antiq. 1846 p. 472 (Rb.). Obtulit Arsinoae Locricos alisequus Statius archetypi alis equos respexit Hygin. poet. astr. II 24 his uerbis Hanc Berenicem non nulli cum Callimacho dixerunt equos alere et ad Olympia mittere consuetam fuisse. cf. Hauptiï qu. 84 54 57 58 55 56 63 64 59--62 65 sic transposuit G Canterus nou. lect. V 30 (Grut. lamp. III 1 640) 54 57 58 55 56 sic transp. Marcilius asterism. p. 652 55 auolat G Canterus l. c. Lm*: aduolat V W Lm euołat Doeringius

58 Graia Lachmannus: Grata w Canopieis Scaliger : canopicis V Canopiis uel Canopeis (Hs.) w in loca Vossius 59 Numen

auras W

« ZurückWeiter »