Abbildungen der Seite
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Ad patriam venio longis a finibus exul. -

Causa mei reditus compatriota fuit,
Scilicet a calamis, tribuit cui Francia nomen,

Quique notat turbae praetereuntis iter.
Quo licet ingenio vestrum celebrate Catullum,

Cuius sub modio clausa papyrus erat.

[graphic][ocr errors]

Q. CATUL L I

- VERONENSIS

LIBE R.

10

Quoi dono lepiduin novum libellum
Arido modo pumice expoliturn?
· Corneli, tibi: namque tu solebas
5 Meas esse aliquid putare nugas

Jam tui cum ausus es unus Italorum
Oinne aeyuin tribus explicare chartis
Doctis, Iuppiter, et laboriosis.
Quare habe tibi quicquid hoc libelli
Qualecunque quidein

patrona virgo, Plus uno maneat perenne saeclo. Codices D et L (h. e. Caroli Dati et Laur. Santenii), cum quo

rum alterutro celeri non interpolati ubique consentiunt, "hac editione tutos cxhibemus. quas emendationes, nullo auctore indicato recepimus, eae Italis saeculi xỹ debentur. : :

1, 1. Q. Catulli Riccardianus (pl. 50. ord. 4. cod. 28), Q.Ca tuli D, Caiulli L cum Parisino 7989 et Laurentiaño a. 1457 (pl. 33, 12). Q. dicitur Plinio h. n. 37,6. C. Appuleio apolog. p. 279 Elm. Valerius Catullus commentatori Horatii Cruquiano p. 398,

Veronensis) conf. interpr. Virgil. Veron. ecl. 6, 1. Non. 15. 28 et Priscian. p. 546. liber incipit DL. 2. Qui D, Cui L. - 3. Arido vel Arrido libri, itaque interpr. Virgilii Veron, ocl. 6, 1. Terentianus Maurus v. 2563, Marius Victorinus p. 2596 et Isido. rus orig. 6, 12. at Servius ad Aen. 12, 587 Pumicem autem iste masculino genere posuit, et hunc sequimur: nam et Plaubus ita dixit: licei Catullus dixerit feminino: hinc Itali Arida, itaque Atilius Fortun. Putschii p. 2676. punice D. 6. tum] tamen DL, es est DL. 9. tibi habe DL. libelli] mei Parisi. nus et Laurentianus. ii. quidem D. quod L. 13. peremne D.

А .

Passer, deliciae meae puellae,
13 Quicum ludere, quem in sinu tenere,

Quoi primum digitum dare adpetenti,
Et acris solet incitare morsus,
Cum desiderio meo nitenti
Caruin nescio quid libet iocari
20 Et solaliolum sui doloris,
Credo ut cuin gravis acquiescet ardor;
Tecum ludere sicut ipsa possem

Et tristis animi levare curas,
25 Tain gralum est inihi quam ferunt puellae

Pernici aureolum fuisse malum,
Quod zonam soluit diu ligatam.

Lugete, o Veneres Cupidinesque,

Et quantum est hominum venustiorum, 30 Passer mortuus est meae puellae, . 2 Passer, deliciae meae puellae,

Quem plus illa oculis suis amabat: · Nam mellitus erat suamque norat

Ipsa tain bene quam puella matrem,
5 Nec sese a gremio illius movebat,
Sed circumsiliens modo huc modo illuc
Ad solam dominam usque pipilabat.
Qui nunc it per iler tenebricosum

Illuc, unde negant redire quenquam.
10 At vobis, male sit, malae tenebrae
· Orci, quae omnia bella devoratis :

Tam bellum mihi passerem abstulistis.
O factum male! io miselle passer,

1, 16. Qui D, Cui L. ac petenti L, ac appetenti D. 18. niei D. 20. In Itali: sed v. 20, 17. 21. nti gravis Schraderus. acquiescat Itali. 22. Et tecum L. luderem D.

23. ‘Post hoc carinen in codice antiquissimo et manu scripto ingens sequitur fragmentum Guarinus.' 'In v. c. spatium ost hic longum, post quod sequitur Tam gralum mihi' Perroius. 27. negatam Laurentianus.

2,1. om L, Parisinus, Laurentianus. 4. Ipsam D. 5. se L. - 7. piplabat L. 8. pariter L. tenebrosum DL. 9. Illuc Seneca' in apocolocyntosi p.856: Illud DL. 23. Bonum factum DL. 0 (proh Guarinus) miselle passer vol passer o miselle Itali: bonus ille passer DL.'

Tua nunc opera ineae puellae :: 15 Flendo turgiduli rubent ocelli.

Ihaselus ille, quem videtis, hospites,
Ait fuisse navium celerrimus,
Neque ullius natantis impetuin trabis

Nequisse praeterire, sive palmulis 20 Opus foret volare sive linteo.

Et hoc negat minacis Adriatici
Negare litus insulasve Cycladas
Rhodumque nobilem horridamque Thracian

Propontida trucemve Ponticum sipum, 25 Ubi iste post phaselus antea fuit :

Comata silva : nam Cytorio in iugo ! Loquente saepe sibilum edidit coma.

Amastri Pontica et Cytore buxiser,

Tibi haec fuisse et esse cognitissima
30 Ait phaselus: ultimna ex origine
3 Tuo stetisse dicit in cacumine,

Tuo imbuisse palinulas in aequore,
Et inde tot per impotentia freta

Herum tulisse, laeva sive dextera i 15 Vocaret aura, sive utrunque Iuppiter

Simul secundus incidisset in pedem;
Neque ulla vota litoralibus diis
Sibi esse facta, cum veniret a marei
Novissime hunc ad usque limpidum lacum.
10 Sed haec prius fuere: nunc recondita

Senet quiete seque dedicat tibi,
Gemelle Castor et gemelle Castoris.

2, 14. mea schol. Iuvenal. 6, 8. p.598 Cram. , 16. isle Censo. rinus de metr. p. 2726. 17. Aiunt DL. celerrimum DL. 18. illius DL. trabis) tardis DL, ratis corr Paris. 19. Nes que esse DL. sine DL. 20. sine DL. 21. mina ei D, ei minas L. 23. Rhodiumque D. tractam D. 25. post om L.

26. cytherio D, citeorio L. 28. cytheri DL. 29. cognotis. sima DL,

3, 2. Tuas DL. 5. Vocare L. cura DL. 7. literali. bus D. 8. amaret DL. 11. Senet quiete. Let Charisius p. 223, Diomedos p. 335, Priscianus 9, p. 464 Kr.; Sunet quietem D., 12, castor D: castrum pr L, castorum corr L.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »