Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Lucumo, vir impiger, Romam commigravit.
Nos pueri patrem Lollium imitabimur.

Urbs Roma a Gallis capta est.

Commii, viri optimi et præclari, virtutem probo. 5 Lucumo superfuit patri, bonorum omnium hæres. Insula Britannia haud multum a Gallia distat. Insulam Naxon Athenienses vicerunt.

A te, viro clemente, pacem et veniam petimus. Tarpeia, filia Romani ducis Sp. Tarpeii, Sabinos in arcem 10 accepit.

Duæ Tulliæ, regis filiæ, duobus Tarquiniis nupserant.
Usus, magister egregius, me erudiit.

Philosophiam, inventricem, legum, morum magistram ac
disciplinæ, summa diligentia colui.

15 Frugalitas, genitrix virtutum, a te magnopere laudata est. Omitto illas Athenas, inventrices omnium doctrinarum. Athenæ, inventrices artium, adhuc florent.

4

Ancus Politorium, urbem Latinorum, cepit.

Eodem anno classis Græcorum Thurias urbem cepit.

20 Thebas, caput totius Græciæ, visi.

Tres validissimæ urbes, Etruriæ capita, pacem petierunt.
In sinu natos, pignora cara, tenemus.

Carteiam, urbem opulentam, caput ejus gentis, exercitus noster expugnavit.

25 Effodiuntur opes, irritamenta malorum.

Cæsar adolescentem ex oppido3 Gergovia expulit.
Tarquiniis ex urbe Etruriæ florentissima veni.

Advena in oppidum Nolam pervenit.

Romam ad orbis terrarum caput filium misi.

30 Volsinios ad oppidum Tuscorum opulentissimum equitcs erant præmissi.

Milites Albæ 6 in urbe munita constiterunt.

Tarquiniis in urbe Etruriæ florentissima habitavi. Antiochiæ in celebri quondam urbe et copiosa philoso35 phia florebat.

Cimon in oppido Citio mortuus est.

Inter Romam Laviniumque urbes' foedus renovatum est. Marcum et Lucium filios nostros Athenas misimus.

Q. Sabino et L. Cottæ legatis Cæsar decem legiones com40 misit.

Argos et Lacedæmonem, duas clarissimas urbes, lumina quondam Græciæ, sub pedibus tuis relinquemus? Athenienses, prudentissima civitas, una navali pugna flo rentissimam rempublicam suam afflixerunt.

45 Ligures, durum genus ac velox, bellum parabant. Fidenates, colonia Romana, ad bellum atque arma incitantur.

Tullia, deliciæ tuæ, munusculum tuum flagitat.

Apiolæ, oppidum Latinorum, a lege Tarquinio captum. 50 Ita fusi Volsci Antiates, Corioli oppidum captum. Valerio Volsci provincia evenerat.

Britannia est insula".

Mandubratius rex erat Trinobantium.

Thamesis fluvius est Britanniæ.

55 Patris mei amici sunt milites.

Sapientia est rerum divinarum et humanarum scientia.

Philosophia optima est vitæ magistra.

Frugalitas genitrix est virtutum.

Sapientia beatæ est vitæ effectrix.

60 Vita est somnium.

Politorium est urbs Latinorum.

Triste 10 lupus stabulis, maturis frugibus imbres.

Mors omnium rerum extremum est.

Varium et mutabile semper femina.

65 Suevi sunt gens ferocissima.

Athenæ oppidum erat clarissimum Græciæ.

Theba Bootiæ caput est.

Puer est bonus 11. Croesus erat rex Lydorum.
Nemo nascitur dives. Puer evasit orator.

70 Nemo repente fit turpissimus.

Superioris anni munitiones integræ manebant.
Haud irritæ cecidere minæ.

Ego sum publicus nuntius populi Romani.
Rebus angustis animosus atque fortis appare.

75 Tu pessimus es hominum.

Nos imbelles timidique videbimur.

Illa urbis pars tuta videbatur.

Tullius Hostilius rex creatus est.

Numitor a Romulo et Remo nepotibus rex salutatus est.

SO Vir ille a patribus interrex nominatus est.

Divus Augustus habebitur.

Adolescens ab Arvernis rex appellatur.

M. Fulcinius domi suæ honestus existimatus est.
M. Tullius Cicero princeps oratorum existimatur.
85 Vir ille parens Asiæ et dicitur et habetur.
Cives Caium regem appellant.

Juvenes avum regem salutabant.

Me augurem Cn. Pompeius nominavit.
Disciplina doctior facta est civitas.

90 Mulier testamento fecit hæredem Cæcinam.

Senatum sua sponte firmum firmiorem vestra auctoritate fecistis.

In testamento Ptolemæi patris hæredes erant scripti duo filii.

95 Te hæredem testamento relinquam.

Me hæredem senex instituit.

P. Cornelium omnes cives avarum existimabant.
Sapientia recte vocatur effectrix beatæ vitæ.

Honos ab istis hominibus ignominia putata est 12.
100 Præcipuum robur Rhenum juxta octo legiones erant.
Magnæ divitiæ sunt lege naturæ composita paupertas.
Hispanis populis insigne documentum Sagunti ruina

erunt.

Captivi militum præda fuerunt. 105 Cæsar est in Gallia 13.

Hic liber est Catonis.

Magno timore sum.

Nunquam pari periculo Carthago fuerat.

Lucius Catilina fuit magna vi et animi et corporis, scd

110 ingenio malo pravoque.

Qua facie fuit? Crassis suris, magno capite, admodum magnis pedibus.

Britanni capillo sunt promisso, atque omni parte corporis rasa præter caput et labrum superius.

115 Voluptas pingitur pulcherrimo vestitu et ornatu regali in solio sedens.

Natura humana imbecilla atque ævi brevis est.

Classis fuit trecentarum navium.

Critognatus, summo in Arvernis ortus loco, et magnæ

120 habitus auctoritatis, orationem nefariam habuit.

C. Volusenus, vir et consilii magni et virtutis, ad Galbam accurrit.

Cæsar Valerium Procillum, summa virtute et humanitate adolescentem, ad Ariovistum misit.

125 Murena mediocri ingenio, sed magno studio rerum veterum, multæ industriæ, et magni laboris fuit.

Lucumo, vir summi ingenii, Romam commigravit.
Lucumo, vir summo ingenio, Corinthi natus est.

CHAPTER XV.

ADJECTIVES passing into Nouns.

PRONOMINAL ADJECTIVES, Possessive and Demonstrative.

EXAMPLES.

A. Pios et impios facile discernimus.

The good and the bad we easily distinguish.

B. Præterita non mutamus.

We do not change the past.

C. Odi paternum inimicum.

I hate my father's foe.

D. Omnia mea tui secum abstulerunt.

Your friends have carried off all my goods with them.

E. Deinde ille id ei dedit.

Then the other gave it to him.

F. Accipe hunc librum. Porrige mihi istam plumam. Eripe puero illum gladium.

Receive (from me) this book. Hand me that pen by you.
Snatch from the boy that sword he has got.

G. Philosophus investigat verum.

The philosopher investigates truth.

H. Date mihi dextras.

Give me your right hands.

« ZurückWeiter »