Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

56. pote

[ocr errors]

Müll. Cic. Lael. 368;Landgraf Cic. Rosc. A. 133. — 52. Ap. Rh. 4, 425 Aln év αμφιάλω, dazu der Schol. εν τη Νάξω. Καλλίμαχος» το γάρ έσκε παλαίτερον ούνομα Νάξω. . L. Schmidt (annali dell'inst. di corr. arch. 1859, 258 ff.) führt au s, dass die Sage von Ariadne und Dionysos ursprünglich nach Naxos, das früher Aln hiess, die von Ar. und Theseus nach Dia bei Kreta gehöré, und dass man erst später beide vereinigte. Fleck. J. 1882, 206 ff. Über die Verbreitung des Weinbaus von Kreta aus Hehn6 69. 53. Schulze Beitr. 2, 11 f. 54. Curtius Grundz. 706. 55. Jacobs Sall. Jug. 31, 20; Spengel Ter. Andr. 195. Andere fassen etiam steigernd: Halm Cic. Verr. IV 5, 9; Niem. Plaut. Men. 1160.

potest Lor. Plaut. Most. 256; mil. gl. 884. 57. solus: Friedl. Juv. I 3, 6; Schlee schol. Ter. 64; Serv. Aen. 5, 613. 59. Otto Spr. 364. 61. Otto 310. 62. Ameis Jl. 2, 673; 22, 127; 23, 641; Friedl. Juv. 2, 607 f.; Rothst. Prop. I 3, 26; Meineke Callim. 254; Schneider Callim. 1, 338. 62. Schmidt Cat. LXXIII. 63. Rohde Gr. R. 154; Gossr. zu Aen. 5, 571. mitra) Rothst. Prop. II 29,

.

15.

64. Rhein. M. 36, 323f. Vahlen ind. Berol. 1890; 1884, 10. 72. Preller R. M. 13, 437; 445.

73. Schulze Beitr. 1, 18. Halm Cic. Rosc. A. 127. Fest. 362 tempestatem pro tempore frequenter dixerunt antiqui; Cic. de or. 3, 153.

L. Müller de r. m. 186 ss.; Leo Cul. 40. – 75. iniusti] 0. Jahn Arch. Beitr. 1847, 251 ff. Preller Gr. M. 23, 120 ff.; 293. Vielleicht ist der Sinn: in diesem Falle ungerecht; s. Verg. A. 5, 524; Ov. met. 4, 671. Überliefert ist templa: Schulze Beitr. 1, 11. Cortyn. Ribbeck Prol. Verg. 392. 76. perhibere] Spengel Ter. Ad. 504; Schulze Beitr. 1, 11 (Birt Rh. M. 1899, 44). 79. v. Wil. Möll. Eur. Her. 22, 270. 82. Kühner L. Gr. 2, 857. Halm Cic. Verr. 5, 105; H. J. Müller Liv. VII 14, 16; Spengel Ter. Andr. 798. — 83. nec) Ribb.LP 24; Fest, 162, 14. — 86. rex] Nipp. Tac. ann. 6, 34 (Liv, regulus, Verg. u. Hor. puer regius); Nägelsb. St. 8, 4.-87. odores] Hehn® 431 f. - 89. Leo Cul. 107.-92. cuncto] Thomas z. d. St. 93. Heinze Lucr. 3, 993. - 94. Lafaye 188; Ap. Rh. 4, 445. 95. Anacr. 41, 5: Κύπρις μέλι το γλυκύ λαβούσα, ο δ' Έρως χολήν έμισγεν. Sappho fr. 40: žoos y/vzúrixpov. 'Eros heisst süss und schmerzlich zugleich'. Eur. Hipp. 347 f.; fr. 26. 867. Rohde Gr. R. 32. Kiessl. Hor. c. I 12, 25; nais Sim. fr. 43 (OXÉThe rat vom Eros). 98. xúuata] Unger Progr. Friedland 1844, 10. in] Haupt Ov. m. 6, 116; Fleck. J. 1893, 622. 100. Rohde Gr. R. 157. 102. app.) Thésee désirait ou la mort ou la gloire: Bonnet revue crit. 1890, 332 s. 103. Madvig op.

109. Vahlen ind. Berol. 1897, 4 ss.; Haupt op. 3, 450. 111. Haupt op. 2, 81 ss.: ρίπτειν κεράεσσιν εις αιθέρα erinnert an ρίπτειν λόyovs els ail. (Eurip. Hec. 335). Otto Spr. 6. Ellis z. 64, 103. 121. C. F. W. Müller zu Cic. de off. I 7, 20. 122. eam] Bentl. Hor. c. III 11, 18. 129. Lafaye revue de phil. 1892, 140 ss. 132. Haupt op. 2, 71 s. Schulze Beitr. 1, 11. sicine] Friedrich Horaz 172. 139f. E. Maafs Hermes 24, 528 f. über ein alexandrin. Vorbild dieser Klage der Ariadne. Vahlen ind. Berol. 1897, 11 ss. Ap. Rh. 4, 358 s.

140. Vgl. elals, elAIGELV: Mätzner ad Lyc. p. 180. Schulze Beitr. 1, 12. Wirz Sall. Cat. 41; Nägelsb. St. 145, 2. Halm Cic. Rosc. A. 4, 10. 142. Otto Spr. ventus 2. 145. Ritschl par. Plaut. 31, 41. Nipp. Tac. ann. 3, 27. 147. cupidae) Lor. Plaut. m. gl. 1215. 148. metuere] Madv, op. 2, 115. 149. Kock zu Ar. Ran. 361; Baehr. Cat. zu 64, 62 u. 37. - 151. Wo in deesse de vor einen Vokal tritt, wird das ē von de entweder verkürzt oder verschmilzt mit ihm zu 1 Silbe. Diese Synaloiphe wird in guten Hdschr, auch ausgedrückt, indem nur

1, 62.

1 e steht. Ritschl op. 3, 268. Keller Epil. Hor. s. I 9, 56; Ribb. Prol. Verg. 414. 153. Schulze Beitr. 1, 13; Ribb. Prol. Verg. 387; Keller Epil. Hor. epp. 1 20, 11. 156. Scylla] Preller G. M. 13, 506 ff. Charybdis] Preller 13, 507. Nissen JL 1, 105 f. vastus] Keil comm. Varr. r. r. 187; Cic. de nat. d. I 35, 97; Langen Val. Fl. Arg. 1, 50.

160 ss. Knaack An. Al. R. 35; Nonn. 390 ss. 165. auctae) 64, 25; 323; 66, 11; Cic. Verr. V 31, 80; ad Att. 1 2, 1; Tac. Agr. 6; ann. 2, 84. 168. Halm Cic. Rosc. A. 64. 171. Vahlen ind. Berol. 1897, 10; Macrob. sat. VI 1, 42; Ap. Rh. 4, 32 s.; Val. Fl. Arg. 8, 432. - 172. Kvwoós ist die durch die Inschr. und Münzen beglaubigte Form; Schanz Plat. 12, V. 174. Vahlen ind. Berol. 1897, 8 ss.; Morgenstern V; Belling W. f. kl. Phil. 1897, Mai. 177. Norden Ant. Kunstpr. 1, 171.

· 178. Schulze Beitr. 2, 12. 179. Langen Val. Fl. Arg. 2, 375; Vahlen ind. Berol. 1890. 180. Haupt op. 3, 537. Kühner 2, 1004. Lor. Plaut. Most. 738; Niem. Plaut. Trin. 360; Schmalz L. Gr. 156. 184. Vahlen ind. lect. Berol. aest. 1880, 17. Dinter Progr. v. Grimma 1858, 19 u. 34. Cic. off. I 15, 49. Friedl. Juv. I 3, 48. Pind. fr. 76; Leo Cul. 37; Bücheler Rh. M. 45, 326; Kiessl. Hor. ep. 14, 7 (Verg. A. 1, 435; buc. 2, 3; Prop. IV 9, 3; Hor. epp. I 18, 104; II 1, 234; Öv. am. II 16, 38; Juv. 7, 118; 120; Sil. Jt. Pun. 15, 4; Sen, Ag. 80 186. Leo Cul. 59 s.

190. mulcta] Mommsen Unterit. D. 280; 353; Gell. 11, 1. 191. caelestum] Neue 2, 37. 198. Riese Cat. XXV. 199 s. Sydow 38 s. 202. profudit] L. Müller de r. m. 363. 205. Herm. 23, 585; Ov. met. 8, 603 s.; 780 s. Sen. Ag. 400 ss. 206. Bücheler coni. lat. p. 8. Isocr. Paneg. 179: της γης, απάσης της υπό τω κόσμω κειμένης δίχα τετμημένης και της μέν 'Ασίας της δ' Ευρώπης καλουμένης. Schömann z. Cic. nat. d. II 34, 88. Zeller Phil. d. Gr. 1, 409; Diels Doxogr. 327 a.

211. Schulze Beitr. 1, 13; 2, 22. 212. Vahlen ind. Berol. 1897, 7s. - 215. Keller Epil. Hor. 751. 220. Keller Epil. Hor. s. 1 1, 83. 227. Serv. 2. Aen. 3, 357; 9, 579: ferrugo coloris genus est, qui vicinus est purpurae subnigrae. 228. Preller Gr. M. I 14, 214f.; 220. Spanhem. Callim. Cer. 75; Müller Orch. 391; Mein. an. Alex. 190.

229. genus] Niem. Plaut. Trin. 545; H. J. Müller Liv. II 46, 4. 238. mente tenent] Schulze Beitr. 1, 16. 240. Haupt op. 2, 77 s.;

Vahlen ind. lect. Berol. aest. 1885 10 u. 13. Vahlen ind. Berol. 1895/6 7s.; Hor. s. I 3, 10. Rh. M. 36, 324. 243. Schulze Beitr. 1, 14. - 247. Minoidt] Haupt op. 2, 79; L. Müller de r. m. 392. S. c. 66, 70.

248. luct. off:) Nipp. Tac. ann. 4, 11. 251. Langen Val. Fl. Arg. 1, 140.

Über flor. Jacch. Welcker z. Theogn. 89; Preller Gr. M. 14, 664 f. "I. Faxyos = Bányos (wie Bopens von pos) vom St. Fax, der in idym rufen und dooa (vox)die Stimme vorliegt. 252. Wiedemann Herod. 2, 520. 255. Rohde Psyche 22, 11. 257. Jahn Pers. 106. 259. 0. Jahn Herm. 3, 317ff. Roscher M. Lex. 1, 1087; C. 0. Müller Denkm. 1, 271 f.; 2, 411f.; Marquardt PL 2, 657. 263. Jahn Pers. 105. 264. barb.] Ehwald Ov. m. 11, 162; Kiessl. Hor. epp. I 2, 7. XXVIII, Ribb. R. D. 12, 329 eine frein griech. Studie, vorzugsweise nach einem Original der Sappho’; Weber quaest. Cat. 81 ss.; W. Meyer Sitzgsber. d. bayr. A. d. W. 1889; 2, 245ff. Friedl. SR. 16, 466 f. 1. Vesperugo stella est quae vespere oritur, a quo eam Opilius scribit Vesperum; itaque dicitur alterum Vesper ad est: Varr. 1. 1. 7, 50. Olymp.] Wil. Möll. Herakl. 22, 96. 4. 0. Jahn Herm. 1, 419 f.' Über h consonans Birt Rh. M. 1899, 218 ff. - dicetūr] L. Müller de r. m. 321 ss. Hym.] Baehr. ad Cat. 61, 4. 7. Wilam.

Möll. Herm. 18, 418; Biese phil. Anz. 15, 327. Haupt op. 3, 86; Wil. Möll. Herakl. 12 p. 79; 149; 2.

V. 394.

ignes] Monse Cat. 2, 8. 8. Gossr. 2. Aen. 6, 780; Reisig (Haase-Schmalz) Vorles. Lat. Synt. 2, 493 ff

. Madv. 209b, 2; Lor. Plaut. Pseud. 656; Becker, de synt. interr. obl. in Studem. Stud. I 1, 273 ff. 9. Ballin (20) visere

respicere, ‘etwas, dem genaue Besichtigung, Beachtung gebührt'. 11. palma] Weber. qu. Cat. 20 s.; Kiessl. Hor. c. I 1, 5 (Liv. X 47, 3).

12. medit.] Lor. Plaut. m. gl. 903; Vollmer Stat. silv. Îl 1, 74; 4,7; Schlee schol. Ter. 63 meditata passive dicit, quod Priscian. ostendit in i Jibro verbi (1, 385). Kiessl. Hor. c. III 25, 5; Serv. ecl. 1, 2. Ballin 21. requir.] Schwabe Fleck. J. 1885, 803; Weber 22. 14. Sud. haus Aetna 458. 28. Schulze Beitr. 2, 8 (Stat. silv. II 1, 96). 34. idem] Wilam.-Möll. Herm. 18, 417: die Identität war schon sehr früh erkannt (AP 7, 670). comprendis) Keil comm. Varr. r. r. 76. 39. Vahlen Herm. 15, 270. 42. optavere) Madv. op. 2, 115; Gossr. z. Aen. 1, 203; 2, 367; 5, 125; 8, 391. Haupt op. 1, 105; Sydow 43. - 43. unguis

digitus Lic. Calv. fr. 4. 45. Haupt op. 2, 473 s. 49ss. Reitzenst. Herm. 1900, 96. — 51. Der Weinstock berührt mit den Enden seiner Ranken, die am Boden fortkriechen, bald die eigene Wurzel: so wurde und wird der Weinstock in Kleinasien, Syrien, Palästina, Griechenland u. auf Cypern gezogen. Hehne, 73 u. Anm. 30. 54. Zu der Liebe der Rebe zur Ulme s. J. Grimm kl. Schr. 2, 378; 3, 357 Anm.; Rohde Gr. R. 158. 57. conubium dreisilbig; L. Müller de r. m. 258s. — 58b. Schüler 8. 59 ss. Haupt op. 1, 36; Weber 3 ss. 60. pugnare] Draeger Synt. 12, 406; Kühner L. G. 2, 234; Hoerle 41; Vahlen ind. Berol. 1898, 4. 63. patri] L. Müller de r. m. 314; Sydow 35; Weber 9. 64. Otto Spr. 122; AP V 93, 4; Liban, 1, 28. - 65. Schüler 9 s. XXIX. 7. Haupt op. 3, 346. 8. Fleck. J. 1884, 182; Plut. de gen, Socr. 11. 22. Draeger Synt. 1o, 10. 23. Draeger 12, 649. 24. Neue 1, 262.

TIBULL. a) Über Messalla Mommsen mon. Ancyr.2 194. Ob M. nach Actium zuerst nach Aquitanien oder nach Syrien und Cilicien gegangen ist, lässt sich nicht feststellen (Marx bei Paully-Wiss. 1, 1320; Schanz R. L. 2, 16; Belling Tib. 166 ff.; Hirschfeld Sitzgsb. d. Berl. Ak. d. W.1896, 433; Schultz quaest. chron. 1887; Fischer Röm. Zeittafeln 381; Mommsen R. G. V 72 f. ; H. Schulz Messalla 1886; Hiller Berl. phil. Woch. 1888, 811 ff.). Über sein Todesjahr Marx Wiener Studien 1897, 150 ff.; Prosop. R. 2, 366; Schanz Rh. M. 1899, 28 ff.; Friedl. S. R. 16, XVIII. b) Ullrich 47 ss. Hiller Herm. 18, 353 ; Belling Proleg. 95; Marx PaulyW. 1324. -C) Wahrscheinlich im J. 27: Schultz 38 s.; Ullrich 7 ss. (Belling Prol. 92 f.; Tib. 256 nicht vor 25); Hiller Dtsch. Lit. Z. 1890, 1087ff. d) Ullrich 29 ss. Belling Tib. 90 ff.; 96; 394ff. Über das Fortleben des Tib. im M. A. Phil. 1892, 530 f. e) Lygdamus] Belling Tib. 270.

I. Schultz p. 30 s. Vahlen Monatsber. d. Berl. Ak. 1878, 343 ff. 2. multa] Fleck. J. 1895, 764f.; Phil. 1896, 438; magna Belling Tib. 84 f.; 211f. 3. Lehrs Arist.3 74. 4. Serv. ad Aen. 7, 637: classicum dicimus et tubam ipsam et sonum. Nipp. Tac. ann. 15, 30; Wirz Sall. Cat. 59, 1; Polyb. 3, 6. 5. R. Richter de Tib. trib. primis carm. 3. trad.] Illmann 23 s. Hiller Berl. phil. W. 1886, 392. Sıáyelv Haase Xen. de rep. Lac. 1, 3; Dem. pro cor. 89; H. J. Müller Liv. XXIV 38, 2; zum Abl. Nipp. Tac. ann. 1, 60. paup.) Broukh. zu I 1, 3. me mea] Biese Rhein. M. 1883, 634 ff. Auch bei Ovid findet sich ähnlicher Anklang häufig.

7. sercre] Kiessl. Hor. c. I 18, 1; II 1, 9; epp. I 7, 82. - 8. malum et pomum] in his, sicut in aliis multis, frugum nomina ad ipsas arbores Röm. Elegiker. 4. Aufl.

22

ܪ

significandas translata sunt; item pluraliter pira: Keil comm. Caton. de agri c. 8, 30 s. 9. spes] Haupt ind. Berol. 1864. – 10. Hehn Italien? 25. Varro r. r. I 13, 6 illic (in der alten Zeit) laudabatur villa, si habebat cellam vinariam et oleariam ad modum agri aptam et pavimento proclivi in lacum, quod saepe, ubi conditum novum vinum, orcae in Hispania fervore musti ruptae, neque non dolea in Italia. Schol. Arist, Eccl. 154 über Idxxos. 13. novus] Serv. Verg. ge. 1, 43; Nipp. Tac. ann. 2, 23. 14. agric. deo) Belling T. 219 Silvanus. — ante) Belling 25 fasst es lokal. – 15. Favlós] Haupt op. 3, 349. – 17. ruber] Voss z. Verg. buc. 10, 27. 18. Priapus] Preller R. M. 13, 450. 19. Belling 210. 22. Victima maior, hostia minor: Fronto; Voss Virg. ge. 2, 146 (S. 330); Serv. A. 1, 334 (Ov. f. 1, 335 s. victima, quae cecidit dextra victrice, vocatur; hostibus a domitis hostia nomen habet); Marqu. 166. 23. liba] Marquardt VI 3, 164. 25. iam modo iam] Rothstein 20 s.; Illmann 19 s.; auch dummodo getrennt (Spengel Ter. Ad. 313); quidni (662) u. a. possum) Phil. 1896, 449; Gilbert Ov. quaest. 1896, 19. 27. Jacob Progr. Pforta 1841: de usu numeri pluralis apud poet. Lat. 13 s. ortus] C. F. W. Müller z. Cic. off. I 7, 22. Kühner II 22, 1 u. 2. — 28. rivos) Haupt op. 3, 417; Leo Cul. 149. 29. bidentes A. bidentem Rothst. 33 y. 86; Hiller phil. Anz. 10, 379; Widder 16. Phil. 1896, 441. 33. Nissen IL 1, 227 der im Altertum sehr häufige Wolf ist auch jetzt noch nicht ganz ausgerottet. 36. Preller R. M. 13, 414ff. 38. Marqu. PR 2, 634; Jahn Pers. 135.

40. Leo phil. Unters. 2, 26 f. 41. fructusve Phil. 1896, 441. 43. Fest. 340 seges dicitur ea pars agri, quae arata et consita est. Keil comm. Varr. r. r. 82. — 44. Belling 63. 45. Madv. op. 2, 120 ss.; Jahn Pers. 88. 46. Leo 32. domina, domna, donna: Friedl. 19, 474. — 47. auster] Nissen IL 1, 386. — 48. Rossberg Fleck. J. 1879, 75; Widder 21 ; Hiller Berl. phil. Woch. 1886, 393. Schulze Beitr. 2, 20; Belling 82 f. ; 218. 51. Leo Sen. 2, 376 (Tib. I 6, 81). 53. Messalla] mon. Ancyr.; Keller Epil. Hor. s. I 6, 42. 54. exuv.] Langen Val. Fl. Arg. 1,837; Marqu. PR 1, 220. - 56. Marqu. PR 219; 252 f.; Belling 32 f. 59. Vollmer Stat. silv. II 1, 148. 63. Otto Spr. adamas 1; silex 1; Kiessl. Hor. c. I 3, 9. 64. neque] Ribb. Prol. Verg. 435f.; Keller Epil. Hor. c. !I 9, 4. 67. Wackernagel kl. Schr. 2, 399 ff. L. Müller Fleck. J. 1865, 413 f. Die Sage vom Thränenkrüglein. Cat. 686, 124; Verg. buc. 6, 16. tu] Vahlen Monatsb. d. Berl. Ak. 1878, 343 ff.; Hoerle de cas. usu Prop. 14. 72. capiti] Jahn Pers. 100. 73. Rothst. Prop. 1 16, 5. 75. Leo Sen. 1, 189 ss. — 77. Ullrich lib. Il p. 429. 78. Widder 10; s. I 4, 82; 7, 64; Il 5, 100; 105; 6, 9. Rothst. 46; 87; Leonh. 44. Phil. 1896, 441; dagegen Belling 82. II. Schultz 25 ss. 3. tunc) nur vor Vokalen: Voss Tib. I 1, 21; Lachm. Prop. 1 7, 21; Vergil Wagner-Heyne qu. 25. 4. via mortis) Lachm. Prop. 590; Ov. m. 11, 792; Liv. XX VIL 49, 2; Tac. ann. 16, 17; Val. Fl. Arg. 1, 32; Sen. Oed. 1031; Herc. f. 1245; ähnlich Hor. c. III 24, 44; Verg. A. 2, 359 s.; 387 s.; Cic. Phil. I 14, 43; p. Sest. 137; AP VII 627, 2 oluov Èßns 'Aidov. 5s. Lachm. kl. Schr. 2, 147. Seyffert Schol. L. 1, 51. — 6. Meineke an. Alex. 263. - 8. Lachm. Prop. 196. – 10. Voss Verg. ge. 3, 386; Varro r. r. II 4,3 qui suum gregem volt habere idoneum, eligere oportet unicoloris potius quam varias.

13. forsitan] Leo Sen. 1, 63. 15. Preller R. M. 23, 107. – 26. Wilhelm Fleck. J. 1895, 125 ergänzt aus depellite depellat. 33. Belling 191. 36. Rohde Psyche 12, 304. 37. Maass Orph. 306. 39. quin] Burs.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

J. 51, 326; Wilhelm Fleck. J. 1895, 121. 40. Vahlen Monatsber. d. Berl. Ak. 1881 zu Prop. IV 10, 20. Nach Peter z. Ov. f. 4, 843 occup. - töten.

43. Leo Sen. 1, 28. 46. Rossberg Fleck. J. 1879, 76; Widder 29; Ehwald Burs. J. 43, 203; panda Phil. 1896, 441; Belling 75; A. Müller Flensburg 1886, 4. 49. Widder 23. Phil. 1896, 453: Belling Progr. 19 s. 50. Haupt op. 3, 38 ss. Leo Phil. Unters. 2, 27; Belling Progr. 16; Tib. 189; Fleck. J. 1895, 770. 51. -que Huschke Virg. ge. 3, 238. 51. Fried). 16, 307; 20, 170 f. 67. Preller R. M. 23, 250 f. Gardth. Aug. 1, 478 ff.; 2, 264; Preller RM 23, 250 ff.; Friedl. Juv. I 1, 110. 68. Philol. 1889, 153. ante) Ullrich Tib. II 446. III. Schultz 29; Vollmer z. Stat. silv. 3, 2; Belling Tib. 181 ff. u. Ribbeck nehmen an, dass Tibull nach seiner Genesung dem Messalla nachreiste und ibn nach dem Orient und Ägypten begleitete. – 1. Gossr. 2. Virg. A. 1, 140. — 2. cohors] M. Müller Vorles. 2, 238; v. Wil. Möll. Eur. Her. 371. 3. Meisterhans Gr. d. att. Inschr. 9. Gregorovius d. Insel Corfù. 4. Fleck. J. 1895, 765 f. 5. Schulze Beitr. 1, 18; Fleck. J. 1895, 765 f.; Belling 73f.; Ehwald Ov. m. 13, 507; 943; 9, 603; 12, 614; Landgraf Cic. p. Rosc. A. 37; Halm Cic. p. Rosc. A. 125; in Verr. 5, 107; H. I. Müller Liv. X 17, 7; v. Wil. Möll. Eur. Her. 647; Niem. Plaut. Trin. 141; 369. Blümner Phil. 1889, 711

ff. – 6. Marqu. PR 12, 370. 7. Nöldeke Herm. 5, 443 ss. Bisweilen steht umgekehrt Syrien für Assyrien: Sauppe ind. z. Xen. Cyrop. Heinsius õv. h. 15, 76; Forbiger Verg. ge._2, 465. 9. me cum] Hiller Berl. phil. Woch. 1886, 392. 10. ter] Broukh. z. d. St.; Spanheim Call. Ap. 45; Langen Val. Fl. Arg. 1, 193. – 11. Über Losorakel Marqu. St V 3, 94; 96; 105, 5; herumziehende sortilegi Appul. m. 9, 8. 12. trinis] Leo Sen. 1, 12. Ehwald DLZ 1895, 938. omnia] Belling Progr. 18 s. — 13. Jacob de usu numeri plur. ap. poet. Lat. Pforta 1841, 15 s. 14. Schulze Beitr. 1, 19; 2, 17. Senec. Herc. 0. 656. 18. Hausrath Neutest. Zeitg. 1, 157 ff.; 2, 95ff

. Marqu. St VIII 82, 7; Friedl. SR 36, 611; 617 ff. ; 626 ff. Nipp. Tac. ann. 2, 85. Suet. Tib. 36; Jos. ant. XII 3, 5. — sàcram] Wiener Stud. 7, 164; Wölfflin A. f. 1. L. 1893; VIII 3, 420. 23. Preller R. M. 23, 373 ff. Friedländer Sitteng. R. 1o, 501. Wiedem. Her. 189f.; 323. 24. Rohde Psyche 12, 56; 2, 77. Wiedemann Herod. 2, 255. 25. Wied. Her. 169. 27. Friedl. Juv. 12, 27 s.; SR 1116 234, 8; Preller RM3 2, 381; Cic. n. d. III 37, 89; Lucian dial. d. 3 s.; Vollmer Stat. silv. III 2, 96; Ov. am. II 13, 7 ss. Über den Isisdienst Marqu. St V 33, 81, 6; Friedl. 10, 500 ff.

30. Hehne, 162; 164. Über die linnenen Gewänder der Priester Marqu. PR 2, 463 f.; St V 32, 81; Becker Gallus 33, 109f.; 205 ff.; 273; Friedl. SR 16, 24; 26, 152 f.; Wiedemann Her. 167. 31. bis die oder in die] Keil comm. Varr. r. r. 273. 32. insignis] Brix Plaut. Men. 1008. 35. Fleck. J. 120, 581. Über die Verwünschung der Erfindung der Schiffahrt (Soph. Ant. 332 s.) Vollmer Stat. silv. III 2, 61; Prop. I 17, 13 s.; III 7, 29 s.; Hor. c. 1, 3; Ov. am. II 11, 1 ss. 42. Vollmer Stat. silv. I 2, 27. 43. Lachm. Prop. IV 10, 61; Leo Sen. 1, 188. — 44. H. I. Müller Liv. XXIV 49, 6. - 45. Büchsensch. z. Xen. Hell. I 2, 17; An. VI 6, 9. 46. Gossr. z. Aen. 6, 715. — 47. Rh. M. 41, 472; 49, 274. Nipp. Tac. ann. 13, 42; 14, 16. nec) Schulze Beitr. 2, 5. 50. L. Müller Horat. praef. XLV; Ehwald Progr. Gotha 1889, 7. rep.) Rothst. Berl. W. kl. Phil. 1893, 1318; Belling Progr. 1894, 6 s.; Friedrich Progr. Schweidnitz 1898, 7. 54. Drakenb. Liv. 4, 25. 58. Rohde Psyche 12, 76; 104f.; 22, 388. Etym. M. 428, 36

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ZurückWeiter »