Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Neque enim sæpe cum aliis consentiunt nec semper sibi. His igitur plerumque posthabitis, si quando metricis legibus, quas, ex instituto et usu Homerco, exploravi, repugnarent,leges ipsas potius itineris duces sequi mihi proposui ; jurene an injuria factum fuerit alieni judiji erit.

In concinnando hanc alteram ditionem id imprimis curæ fuit ut maculas atque errores, qu in priore, ex nimia festinatione et incuria, fuerant admissi, qam diligentissime tollerem. Verum, tametsi operam dedi ut bec editio, præterquam aliquanto auctior, multo etiam emendatir et absolutior in

publicum prodiret, spondere nequeo eam ab mni labe immunem esse : Nam vix fieri potest ut opus hujusmdi, tam multis minutissimisque rebus oculis sese offerentibus, imni vitio careat. Si quid est in quo peccatum sit, ne id etiamilla, quæ aliqua laude digna sint, obruat. Cæterum, ut hac nova editio Juventuti ingenuæ utilior et aptior sit, non slum ad metricas leges intelligendas, quibus ni instructi fierint, plane rudes et poýroi existimandi erunt, verum etiam al eas voces recte exprimendas in quibus ancipites abundant, pluima hujus generis vocabulorum, quæ penultimas et antepenultihas syllabas longas habent, initio operis ordinavi et suo quodque loco collocavi. Nomina autem locorum et quæ propria hahentur sine injuria omittenda arbitratus sum, atque pauca

alia in Homeri carminibus ancipitem nunc longam nunc brevem habent, prout prima vel altera pedis syllaba est. Denique, ut quisque metrorum regulas melius intelligeret, exemplorum numerum auxi, eaque omnia signis notavi quo minus imperitis obstarent.

quæ

Scribebam Edinb. Prid. Kal. Martii 1813.

ADDENDA IT CORRIGENDA.

: PROSODIA.

P. 3. & 2. ledus habe' antepenultimam longam apud Sophocl.

@dip. Tyr. 68.

9. Adde igétio, vestimentum. P. 6. § 4. épregos iabet penult. longam apud Homerum : bre

vem apud Acicos Poetas. Vide Aristoph. Nub. 539. Av.

145. P. 25. Ad imm, pro, si alter cum vocali incipit. lege, si alter

a vocali icipit P. 27. § 10. i toutovi, odè et similium paragogen dico : non tro

[ocr errors]

1

et ovxi uæ sæpissime occurrunt.

II. DISSERTATION.

P. 24. 1. %. for 2d books, read 2d book.
P. 40. 48. for, the is long, read, the is long.

III. ILIAD.

P. 21. ν. 551. pro πόντια, lege πότνιος.

PROSODIA GRÆCA.

Prosodia est ea Grammaticae pars, quae syllabarum quantitates, versuumque pangendorum artem praecipue tradit. *

I.

DE QUANTITATE ANCIPITUM VOCALIUM

IN ANTEPENULTIMIS SYLLABIS.

I. DE A IN ANTEPENULT. &c.

1. 'A augmenti loco, vocali sequente, producitur: sic, dio pro ñïov, ab día, audio.

2. a privativum, natura breve, producitur apud Epicos, tribus brevibus sequentibus ; sic, anduaTOS, indefessus ; adóvatos, immortalis. Interdum etiam duabus; ut, chopos, sine crista. Il. %. 258.

* Meminerint discentes duas esse longas vocales, n, w; duas breves, &, o; et tres ancipites, diz by V.

A

3. a ante vocalem his vocibus producitur : sic, áévaos, perpetuo fluens; dégros, aërius; cibochons, semper virens ; "Aoves, Aones; 'Icoves, Iones ; cetos, aquila ; citow,* ruo, et cognatis ejus : ůcatos (cujus medium a producitur,) inviolabilis ; ακράαντος, imperfectus ; βουγάϊος, jactator και βιάομαι, violo ; fhoivos, oléaginus ; icopas, sano ; város, vetustus. Quibus adde derivata a añas, lapis ; ut náivos, lapideus.

4. a ante y sequentibus producitur : sic, oogagisa, obsigno ; vavarréw, navem frango; vaváriov, naufragium ; idaryevns, natu legitimus.

5. Ante è, in áonnais, maerore oppressus, pro inannas, ab andéw ; aúbadía, arrogantia.

6. Ante J, in pádomos, negligens ; condos, miser.

7. Anten, in azotolos, invitus ; dicrovos, minister; λακέω pro ληκέω, resono ; φενακίζω, decipio, a φέναξ, et in numeralibus in bios, ut daxócio, ducenti.

8. Ante a, in paraim, balaenu ; icnejos, naenia ; κοάλεμος, stultus ; αλοσύνη, stultitia , αναλόω, vel αναníona, consumo.

9. Ante Mis in untos, messis ; et kuntos, tempus messis.

10. Ante v, in zgávrov, cranium, et compositis : ävé fios, consobrinus ; Totávoos, Titanius, a Toràn

; veuvias, juvenis.

11. Ante 7, in dutérns, fugitivus ; votsid, sinaρί ; 'Αναπoς.

[ocr errors]

* át brevis est apud Eurip. Hecub. 31.

12. Ante g, in dgócopas, precor ; ógnare, sacerdos, &c. régubos, carabus, Angl. a lobster ; åpégaxos, amaracus και μαρύομαι pro μηρύομαι, divido fila ; φλυagéw, nugor ; ögotov, prandium, apud Hom. yoguoμαι, mugio ; δαρεικός.

13. Ante o, in fráguoswos, execrabilis ; cúnguoia, bónus corporis habitus ; nogtorov, puellula ; Kaoárdga.

14. Αnte τ, in άτερος, alter, et θάτερον pro το έτεgov, alterum ; didopótonos, enixa gemellos; et in compositis a hãas, lapis, ut natopía, lapidicina, &c.

15. Ante %, in tgaxougos, species piscis, a tga xus, Ion. pro tentus, asper ; paxía, littus scopulosum.

II. De I IN ANTEPENULTIMIS, &c.

1. I producitur ante vocalem in input, apud Tragicos; xasaiva, tepefacio ; ivzw, clamo, ejusque derivativis ; lwynos, persecutio hostis ; taníıs, persecutio ; Tliegos, mons Thessaliae. item in IIsegía, IIceριος, Πιερίδες. βραχίονος, bracliii.

2. In compositis ab ́os, venenum ; ut i6onos, venenosus ; rozéarga, quae sagittis gaudet. Item in Tubww, pinguefacio; laiva, delecto ; xsovózis, nivosus; Quárns, Phthiotes.

*

* Secunda in éviagàs, ab Euripide et Aristophane corripitur : Plut. 561. a Sophocle producitur, Antig. 316.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »