Abbildungen der Seite
PDF
[ocr errors]

Adama sędziego Podolskiego córka, z tej córki: Barbara, Mikołaja Lubienieckiego wojskiego Zydaczewskiego, Jadwiga, Jerzego Mrozowickiego pisarza ziemskiego Halickiego, małżonki, zostawił trzy córki tylko, z tych Katarzyna, najprzód Piotra Zmiąckiego, po nim Piotra Charzyńskiego, małzonka, (z tym zostało się od niej to potomstwo, Anna Wyhowska, Maryanna Orchowska, a potem Chmielecka, Stanisław i Adam, którego synowie Marcin i Antoni, i córki, Barbara, Agnieszka, i Maryanna Charzyńskie.) Druga Katarzyny siostra Zofia, była za Wojciechem Kołakowskim. Trzecia Helena, za Alexandrem Petrykowskim. Geneal. jurid. Krom tych ci kwitnęli. N. Oleśnicka podkomorzanka Sanocka, Jędrzeja Chwaliboga małzonka. Anna zakonnica u wszystkich SŚ. we Lwowie. Anna Zofia Ludwikowi Ciświckiemu herbu Wieniawa, kasztelanowi Miedzyrzeckiemu, staroście Stawiszyńskiemu zaślubiona 1678. a pierwszym ślubem, była za Stanisławem Karolem Koniecpolskim wojewodą Parnawskim. N. miał za sobą Katarzynę Domiechowską. Łukasz stolnik Drohicki, żona Piekarska wojewodzanka Brześciańska herbu Topor. Jadwiga Stanisława Włodka, wojewody Bełzkiego, małżonka, której zmarłej 1611. nagrobek we Lwowie u OO. Dominikanów wypisał Starowol. in Monum. Są i w Płockiem Oleśniccy, czy tego herbu wiedzieć nie mogę. N. Oleśnicka była za Duninem Rzuchowskim.

Olesza 9 w Mścisławskiem województwie, Iwan Olesza poborca z sejmu naznaczony 1581. Constit. fol. 395.

W roku 1778. Samuel Olesza budowniczy Piński. — Leopold rotmistrz tegoż powiatu. — Krasicki.

Oleszko, w Wołyńskiem województwie. Floryan Oleszko wojski Włodzimierski, sekretarz królewski, komissarz z sejmu 1609. na Ukrainę do uspokojenia buntów Kozackich, Constitut. Jol. 893. na dobrach Dubno i Wołochy, pewną summę zapisała mu Rzeczpospolita, w nadgrodę zasług jego, na sejmie 1621. Constit. fol. 17. do lustracyi zamku Winnickiego deputowany 1613. Constit. fol. 30.

Olewiński herbu Ostoja, w Wielkiej-Polszcze. Dobiesław Olewiński Ostojczyk, którego męztwo pod Koronowem sławi Długosz, Bielski fol. 307. w roku 1410. Piotr sędzia grodzki Wieluński, żona jego Zofia Kowalska herbu Wierusz. Acta Castr. Vielun. 1576. Tenże czy inszy Piotr podstarości Wieluński, z sejmu 1589. naznaczony do korrektury praw koronnych, Constit. fol. 516. N. Władysława Kolczyńskiego podczaszego Inowrocławskiego, Katarzyna Józefa Dobrzyckiego małżonki. N. miał za sobą Grudzińską. Wawrzeniec w Poznańskiem 1674. ale go Olewnicki napisano. Zofia Antoniego Bielińskiego małżonka.

Olewiński herbu Samson na Rusi. Floryan Olewiński mąz rycerski, co o nim opowiada nagrobek jego we Lwowie u OO. Dominikanów, miał za sobą Dorotę Garniszownę, z której syn wojownik przeciw Szwedom i Kozakom. Synowiec zaś Floryana w zakonie zył Ś. Dominika. Szymon najprzód wojski Lwowski, z sejmu 1653. naznaczony do rewizyi ksiąg ziemskich Lwowskich, Constit. fol. 26. potem sędzia ziemski 1676. Constit. fol. 45.

OIcxiewicz. w księztwie Zmudzkiem. Jan pisarz Litewski 1555. Krzysztof i Marcin 1621.

[merged small][graphic][merged small]

Ma być lilia, niby z ziemi i z korzeniem wyrwana, biała, w polu zielonem, z obudwu stron jej róza czerwona, na hełmie pół Lwa niby wyskakującego, w koronie, język jego wywieszony, nogi przednie do góry zadarte, tak go opisał, Biel. fol. 758. Paproc. w Gniazdzie fol. 1107. O herbach fol. 346. Okol. tom. 2. fol. 346. Powiadają c\l autorowie, ze ztąd nabyty. Gdy prawi pod Oliwą, gdzie teraz klasztor i opactwo Oliwskie sławne, mąz jeden waleczny, znacznym się dziełem przeciwko Prusakom popisał, hetman herbu Gozdawa, w nadgrodę takim go herbem uczcił. Takiż ze wszystkim herb, Damalewicz in Vitis, Onoldowi biskupowi KruSwickiemu, przypisał, wstąpił na tę katedrę w roku 1157. wszedł do grobu 1160. ten pierwszy katedrę swoję z Kruświcy, do Włocławka przeniósł, kościół tam, czy on sam, czy tez kto inszy zbudował, i od tego czasu biskupi tamci, juz nie Kruświckiemi, ale Włocławskiemi pisać się poczęli. Tym się herbem szczycą Grajewscy.

OlIsttTa herb ich Chorągiew Kmitów, i jednaż z niemi dzielnica. Eleazar albowiem, jeden z siedmiu synów Alexandra Woronowicza, brat Matwieja Kmity, o którym Paproc. fol. 667. z Ruskiego akcentu Olizarem nazwany, przydomek nawet w potomkach swoich zostawił, Wołczkiewicz, ze nie dowidząc na jedno oko, oślep prawie na największe w róznych kampaniach narazał się okazye, ślepym Wołczkiem zawołany. Ma być na pargaminie list Kmity w tym domu, w którym zeznaje, ze bratu swemu Olizarowi, przedał dobra Korostyczów. Parisius in Slavia z Lepnclaviusza in Pand. histor. Turcic. fol. 138. tego domu początków zasięga, od Eleazara Bulka książęcia Serwji, którego na wojnie pojmawszy Turcy, zabili, w r. 1390. Stefan Bulkowicz syn jego, z księztwa od tychze pohańców wyzuty, w roku 1427. atoli w roku 1442. synowi Stefana Jerzemu, Murates Car Turecki przywrócił ojczyste państwo, siostra jego z Bajazetem Gilderunem dożywotnie zmówiona. Tego Jerzego synowie, Stefan i Jerzy, z oczu złupieni od Murata tyrana, i Łazarz, który po ojcu na państwo wstąpił, i siostra ich Marya Murata II. Sułtana zona. Od Stefana byli synowie, między inszemi, Lupus mąż serca wielkiego, i Jerzy. Od Łazarza córka Despina, Stefana Króla Bosnji małżonka, to Parisius. W statucie zaś Łaskiego fol. 128. Olizara Wasilewicza czytam, który w roku 1401. pokój wieczny Litwy z Polską podpisał. Chwiedko Olizarowicz starosta Łucki, trzymał Kniehinin, nadto w zasługach wziął był niektóre dobra w ziemi Krzemienieckiej od Króla, to jest, Studziankę, Szepecin i Buszczę. Syn jego Siemion , miał za sobą siostrę rodzoną Konstantyna ksiązęcia Ostrogskiego, wojewody Trockiego i hetmana wielkiego Litewskiego, z niej jednak nie zostawił, tylko córkę Nastazyą, którą Wuj jej, najprzód wydał za Janusza Michnołowicza Sanguszkowicza ksiązęcia Kowelskiego, zyli z sobą w r. 1544. potem, gdy jej ten odumarł, w pół roku, za Iwana ksiązęcia Wiśniowieckiego, i z nią w ten dom weszły dobra, Peredził, Janowicz i Grutwice. Ten Siemion Olizarowicz kupił był wieś Bielaszów, za 30 kóp, od Jurya Wasilewicza kniazia Zasławskiego, i zapisał ją Manasterowi Dcrmańskiemu, Monim. Colleg. Ostrog. gdzie tez tegoż Siemiona kniaziem zowią. N. Olizarowna, była za Dymitrem Jelcem pisarzem ziemskim Kijowskim , urodzona z Niemierzanki wojewodzanki Kijowskiej. Iwan Olizarowicz, poseł z Kijowskiego województwa, podpisał unią Litwy z Koroną, na sejmie Lubelskim 1569. i drugi bez imienia, Constit. fol. 171. Adam z sejmu 1607. komissarzem zapisany do granic, między województwem Kijowskiem i powiatem Mozyrskim, Const. f. 855.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »