Abbildungen der Seite
PDF

kasztelanowi Wileńskiemu, siódma Wołowiczowi staroście Grodzieńskiemu, ósma Kmicie wojewodzie Smoleńskiemu zaślubione; to Genealogia tego domu, synów zaś było pięciu: Alexander, Jędrzej, Jan, Michał i Teodor. Z tych

Alexander, pierwszy syn Iwana z Sanguszkowny, kasztelan Nowogrodzki, wojennik pamiętny, ten Inflant, za hetmana Radziwila regimentarzem uczyniony, męznie i szczęśliwie przez lat pięć bronił, dwa razy fortunnie z Moskwą potykał się w roku 1560. raz pod Wendą, drugi raz pod Maryenburgiem. Biel. fol. 609. Izburg Moskwie odebrał w roku 1569. kilka razy straz Moskiewską wyciął, i wodza ich Iwana Meskierskiego pojmał, atoli Wolmiru broniąc, przez zdradę pojmany, i do Moskwy zaprowadzony, ju£ podeszły w leciech, tam zycie skończył 1577. Biel. Jol. 752. był i starostą Wilkijskim, Stryyk. lib. 23. cap. 1. Hemdens. I. 1. żona jego księzniczka Holszańska, z tej syn Alexander podkomorzy Lidzki, starosta Wilkijski, żona jego Alemannianka herbu Alemannji, z tej były córki, Anna Kuncewiczowa, sędzina ziemska Lidzka, Aurelia Szklińska starościna Zygowska, i Klara w zakonie Ś. Franciszka, i synowie dwaj, Alexander, i Konstantyn, najprzód marszałek Słonimski, dalej kasztelan Mścisławski, z sejmu 1627. komissarzem stanął do ustanowienia ceny rzeczy, Constit. fol. 9. a w roku 1629. deputat na trybunał fiskalny, Constit. fol. 15. umarł wojewodą Parnawskim, z tym tytułem był naznaczony do korrektury statutu Litewskiego, Constit. fol. 26. w Dereczynie OO. Dominikanów fundował, i kościół wymurował, złączył się był dozywotnie z Zofią Sapiezanką wojewodzanką Mścisławską, Jędrzeja córką, z tej, córki, Konstancy a zyła z Janem Kamińskim podkomorzym Wilkomierskim, Katarzyna z Ogińskim kasztelanem Trockim, Eufrozyna 1mo voto z Chaleckim, 2do voto z, Giedrojciem, Helena, 1'etronella i Konstancya w zakonie Ś. Franciszka. Synowie zaś, Gabryel, Kazimierz, Władysław, Hieronim Konstantyn, jest w druku, jego Labarus funebris , in funer. Alexandri Poloniae et Sveciae Principis, in fol. 1635. Cracov. atoli tamże młodo umarł. Samuel, i Alexander Hilary, najprzód pisarz polny Litewski, starosta Słonimski, Oszmiański, z tym tytułem posłował na sejm w roku 1661. zkąd deputatem naznaczony na trybunał fiskalny, Constit. fol. 4. chwali go tam Konstytucya fol. 17. ze w Kurlandyi komendę mając nad wojskiem Litewskiem, mężnie przeciwko nieprzyjacielowi stawał; jakoż był to pułkownik odwagi wielkiej, pod Warszawą 1656. już był Szwedów ludźmi swemi z pola spędził, i pewnie zeby był zupełne zwycięztwo nad niemi otrzymał, gdyby były za nacierającym Alexandrem, tem sercem chciały stawać i drugie pułki; pod Prostkami do wygranej naszych, i on niemało dopomógł swoją rezolucyą; w roku 1657. pod Tykocinem sam z usaryą królewską, której porucznikował, pieszo szedł do szturmu, a wkrótce na 30 mil Prusy spustoszył. Rakocego, z Czarneckim z Polski wypędził, Kurlandyą od Szwedów uwolnił, mając w ten czas komendę nad wojskiem Litewskiem. Na kościoły takze Pańskiej fantazyi, bo w Wilnie fundował klasztor Panien Dominikanek, co approbowała Konstytucya 1678. Jol. 14. taż fol. 17. potwierdziła jego darowiznę, którą nowicyatowi naszemu Wileńskiemu, wieś Surwiliszki i z dwiema folwarkami, wiecznemi czasy przyłączył, w roku zaś 1667. fundacyą OO. Bernardynów w dobrach Hlusko nazwanych, dziedzicznych, w województwie Nowogrodzkiem lezących, od niego uczynioną. Constit. fol. 20. W konwencie Dareczyńskim od ojca swego fundowanym OO. Dominikanom kurs filozoficzny fundował, ołtarz Najś. Matki w Żurawicach u OO. Bazylianów, drugi S. Rózy w kościele OO. Dominikanów Wileńskich: dzwony kościołowi naszemu Brzeskiemu dał, wziął potem laskę wielką Litewską, z którą wiele komissyi odprawiał, osobliwie do traktatów o pokój z Moskwą, do zapłaty wojsku; przeniósł się na wieczność w roku 1679. zostawiwszy z Zofią Konstancyą, Krzysztofa Wołodkiewicza, najprzód pisarza ziemskiego Mińskiego, a potem wojewody Nowogrodzkiego, córką, dwie córki, Annę Maryannę Dominikowi Radziwiłowi kanclerzowi wielkiemu Litewskiemu, Panią wielkiego rozsądku i pobożności, umarła 1690. drugą Izabellę Helenę Sapieze Jerzemu stolnikowi Litewskiemu, zaślubione: synów tylez: Dominika starostę Wołkowiskiego i Krzysztofa starostę Bobrójskiego, obadwaj jednak młodo bezpotomnie pomarli, jeden z nich w Węgrzech pod Wiedeńską expedycyą. Miał tenze marszałek pierwszą zonę Chreptowiczownę wojewodzankę Nowogrodzką, ale z nią sterilis.

Jędrzej, syn drugi Iwana wojewody Nowogrodzkiego, rotmistrz królewski, synowie jego z Sokolińskiej trzej, Jędrzej, Daniel, i Eustachi, tego zona Massalska, z której synowie: Michał, Jan i Daniel; córki zaś dwie, Tyszkiewiczowa i Massalska. Jan w Inflanciech wojując zginął. Starowol. in Monum.

Jan, trzeci syn Iwana wojewody Nowogrodzkiego, według Okolsk. starosta Trykacki, na Moskiewskich expedycyach wsławiony; ja, w processie rozgraniczenia między województwy Podlaskim i Brześciańskim, czytam Iwana Połubińskiego starostę Mścisławskiego i Radońskiego, i zonę jego ołtarza zabity w roku 1606. Petricius lib. 2. His tor. Ignacy podwojewodzy Rozański 1704.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][graphic][merged small][ocr errors]
« ZurückWeiter »