Abbildungen der Seite
PDF

Koostytucya 1589. Jan i Wojciech 1632. Ludwik w Podlaskiem 1691.

Podbipięta, czyli raczej jak ich inni piszą Połuplęta w Połockiem województwie. Zacharyasz Połupięta poborca w Połockiem z sejmu 1619. Bogdana wspomina Konstytucya 1641. Constit. fol. 36. Jerzy 1648. Jan Podbipięta pisarz ziemski Połocki, zasługi tego zaleca Konstytucya 1641. f. 29. w roku 1643. posłował na sejm, zkąd komissarzem stanął do rewizyi zamku Smoleńskiego, Constit. fol. 20. i 1661. deputatem na trybunał skarbowy, Constit. fol. 4. i 1662. juz podsędek ziemski Połocki, komissarzem do zapłaty wojsku, Constit. fol. 6. i i667.fol. 3. Mikołaj Kazimierz Połupięta pisarz skarbowy Litewski, fundował Karmelitów w Czewszach dziedzicznych swoich dobrach, co approbowała Konstytucya fol. 30. Bazyli Jan Bionatowski Podbipięta i Wiktoryn 1700.

Józef Podbipięta w r. 1778. podwojewodzi Trocki.— Krasicki.

Podborski, w województwie Połockiem. Jan Stanisław i Mikołaj Podborscy.

Podchodwski. Paweł z Brzylewa Podchociwski horodniczy Wileński 1674. r. w Smoleńskiem województwie. Anna Podchociwska Jędrzeja Scipiona chorążego Wendeńskiego małzonka.

Podczaski herbu Rawicz, w Rawskiem i Łęczyckiem województwach, piszą się zaś w Podczach, które w Rawskiem województwie są w ich possessyi, które zaś lezą w Łęczyckiem, tę się dostały Pannom zakonnym konwentu Łęczyckiego. Aie dom ten rozrodzony: dla tego się przydomki w nich rózne zagęściły, jedni się od herbu piszą Roliczowie Podczascy, drudzy Skarbnikowiczowie, inni Ziejkowiczowie, drudzy Osiczkowie,, inni Miecznikowiczowie, inni Grzegorzewiczowie, inni Sledziowie, inni Świeckowie. Drudzy z tych w Krakowskiem i Sendomierskiem, inni w Poznańskiem poosiadali i Kujawskiem, z których Adam Podczaski wojski Kruświcki, z Duninowny dwóch synów zostawił. W województwie Lubelskiem, był jeden z nich skarbnikiem, w Podolskiem zaś był starostą Wierzbowieckim pułkownikiem. Najdawniej jednak w województwie Rawskiem, bywali urzędnikami, jako Jan stolnik Gostyński, Jędrzej podstoli Sochaczewski. Bartłomiej pisarz ziemski Gostyński w roku 1577. Constit. fol. 321. Wawrzeniec miecznik, Paweł skarbnik, Krzysztof podsędek, Stanisław sędzia Gostyński, (1632.) od którego Kazimierz, rotmistrz królewski, Konstanty, od którego Franciszek, Maciej w niewolą Turecką, podczas wojny wzięty. Adam podwojewodzi Gostyński, od którego syn Jerzy Zatorskiej ziemi 1705. r. N. była za Jędrzejem Miękickim wojskim Lubaczowskim. Paproc Michał chorąży Oszmiański 1700. roku.

[ocr errors]

Podhorodeński herbu Korczak, w Wołyńskiem województwie. Gabryel i Mikołaj Podhorodeńscy 1648. Stefan cześnik Mielnicki miał za sobą Baworowską córkę Jacka, z tej zda mi się córka Teresa cześnikowna Mielnicka, była za Tobiaszem Cieszkowskim podczaszym Czerniechowskim. Marcin bożydar Podhorodeński pisarz ziemski Włodzimierski r. 1691. N Jana Hulewicza podkomorzyca Łuckiego małzonka. Ludwik pisarz ziemski Włodzimierski, deputat na trybunał koronny 1740.

Józef Podhorodeński kasztelan Czerniechowski od roku 1766. syn jego archidyakon Łucki. — Tadeusz regent grodzki Włodzimierski. — Krasicki.

PODIASKI HERB.

Powinny być w modrem polu białe strzały, spodkiem trzy listki konikowe, na hełmie trzy strzały, tak go opisuje MS.

0 Famil. Prusk. gdzie powiada, że Podlaskich dom, gniazdo swoje zdawna ma w Prusiech, w Mirachowskiem starostwie,

1 że tegoz herbu Chojniccy w Lemburskim powiecie zażywają.

Podkamer herbu Bradacice, ale jako mam ustną relacyą, powinny być dwie klamry na krzyż złożone, tak jak piszemy literę X, a między niemi dwie oksze obuchami do siebie obrócone, na krzyż także jako i klamry obrócone. Podkamer starosta zamku Ragnety, nie daleko od Zmudzi, W roku 1586. Paproc. Ogrod. fol. 216. Osterod miasto jako i Libstad, obmurowane, trzymał od kurBrszta Brandeburskiego, Jędrzej Podkamer, od Królewca mil 19. założone w r. 1270. Paproc. Ogrod. fol. 219. Temi czasy gdy to piszę, jeden z nich w Litewskiem wojsku służył przy znacznej szarży. MS. o Famil. Pruskich, tak herb ich opisuje: powinny być trzy toporki, ostrzem wszystkie w lewą tarczy obrócone, dwa podle siebie na górze, jeden pod niemi na dole, wszystkie prosto stoją z toporzyskami, na hełmie smok pyskiem w prawą tarczy o czterech nogach, dwóch skrzydłach, ogon u niego w górę zadarty; taki herb ma być na zamku Starogardzkim, w kaplicy na tumbie wielkiego ołtarza, to jest trzy topory w czerwonem polu. Dom ten, więcej niż od czterechset lat, w Prusiech kwitnie; z których Joachim i Godfryd z Prus podpisali elekcyą Jana Kazimierza Króla 1648. r. Krzysztof Henryk Putkamer Baro Supremus, Praefectus et Consiliarius Ducatus Curlandiae 1686.

PodkMŚSltl herbu Brochwicz, w Radomskim powiecie. Jan Podkański podstarości Radomski 1545. Acta Terrestr. Radom. Seweryn sędzia grodzki Radomski, dziedzic na Potworowie, Potkownie, Grabowie i Gruszczynie, miał za sobą Teofilę Noskowską wnuczkę Jędrzeja biskupa Płockiego: z Noskowskiej tej spłodził córkę Kochańską, i synów, Stanisława i Wespazyana steriles, trzeci Paweł, od którego był syn Domicyan i córka Kolumba w zakonie Ś. Dominika, w Górze pod Warszawą, świątobliwie żyjąc, umarła, Róg róznemi łaskami wsławiać jej święte zycie raczył, które spisane, i poprzysięzone, w nuncyaturze chowają a między inszemi to, ze ciało jej do tych czas nieskazone zachowuje; czwarty Jakóh, od którego dwóch synów kwitnęło, z Kochańskiej spłodzonych, Alexander dziekan Chełmski, kanonik Kijowski, deputat na trybunał koronny, 1690. i 1693. i Józef. Stanisław czy Józef łowczy Sendomierski, miał za sobą Teofilę Lędzką, która po jego śmierci ponowiła związki, 2do voto z Lesieckim , 3tio z Boglewskim skarbnikiem Czerskim, z tej zostały się cztery córki: Karwicka, Szczucka, Teresa Załuska wojewodzina Rawska i N. zakonnica Ś. Franciszka na Pradze nad Wisłą, syn zaś jeden Jan, starosta Inowłodzki, łowczy Sendomierski, porucznik wojewody Mazowieckiego, ten z Gozdzkiej starościanki Stęzyckiej, siostry rodzonej kasztelana Czerniechowskiego, zrodził kilku synów i córek, to jest: Józefa łowczego Sendomierskiego, Stanisława kanonika Płockiego, deputata na trybunał koronny 1738. r. Antoniego podczaszego Sendomierskiego, porucznika pod usarską chorągwią, Franciszka kanonika Łuckiego, Jana w zakonie Scholarum Piarum, Kaspra chorązego pod królewską chorągwią: Helenę, ta \mo voto ślubowała Mikołajowi Sierakowskiemu podczaszemu Bracławskiemu, 2do voto, Janowi Pszonce podczaszemu Lubelskiemu, 3tio Adamowi Siemaszkowi stolnikowi Czerniechowskiemu: Angelę Sztemberkowi: Teofilę Józefowi Kossowskiemu, zaślubione, i Teresę zakonnicę S. Benedykta w Radomiu. Krzysztofa Podkańskiego S. Th. Doct. et Juris Utriusque jest w druku: Poprawa praw, i sposób statutu spisanego podług Konstytucyi 1589. 1601. 1607. w Krakowie in kto 1608. Anna była za Janem Brzeskim herbu Oksza. N. za Stanisławem Domaszewskim sędzią Radomskim.

Z sześciu braci, w końca tu wymienionych zostali poźniej, Józef Podkański z łowczego Sendomierskiego kasztelanem Radomskim, starostą Zwoleńskim: — Franciszek suflraganem Krakowskim, biskupem Patareńskim: — Stanisław scholastyk Płocki, opat Sulejowski: — Antoni podkomorzy Sendomierski. — Przypisy Krasickiego.

Podkocki herbu Nałęcz, w Podlaskiem województwie. Są i Podkowieccy na Rusi, z tych Anna i Katarzyna zakonnice u wszystkich ŚŚ. we Lwowie.

Podkowy te herby zazywają: Belina, Białynia, Białoskorski, Bratkowski, Bożawola, Dąbrowa, Dołęga, Krzywda, Jastrzębiec, Klucz przez nię poprzek, Lubicz, Łada, Łzawa, Niezgoda, Pobog, Podkowa, Prus 3lio, Puchała, Rudnica, Szeptycki, Tępapodkowa, Zagłoba, Zatajony miesiąc, Zdan.

Podlaski. Jan Podlaski z Katarzyną Cichowską spłodził syna Zygmunta, który zginął pod Korsuniem, i córek dwie, z tych Teodozya, najprzód zyła z Skrzyczyńskim, po nim z Stępniowskim, ale z tym sterilis. Agnieszka z Balickim.

Podlecki. Hieronim Podlecki podsędek Wilkomierski, z sejmu 1613. komissarz do zapłaty związkowym w Wilnie, Constit. fol. 3. synowie jego trzej: Jan, Hieronim, i Piotr rotmistrz pieszy w Litewskiem wojsku, któremu w r. 1635. kazała zasługi wypłacić Rzeczpospolita, Constit. f. 24. wojował w Inflanciech, Moskwie i przeciwko Kozakom. Kasper 1648. w Wyszogrodzkiej ziemi. Jan Konstantyn z Gosławia Podlecki 1674.

Podleski herbu Grzymała, w Wielkiej-Polszcze. Wojciech Podleski podstoli Inowrocławski 1689. Waleryan starosta Borzechowski, komissarz skonfederowanych województw, pokój z Królem Janem Kazimierzem zawarł,, i podpisał 1666. według Kochow. climac. 3. lib. 5. Ołtarz Ś. Stanisława Kostki w Poznaniu srebrną suknią, osobami srebrnemi, bogato przystroił. Młodzian. kazanie 3. tom. 4. i wiele innych łask świadczył z żoną swoją Maryanną temuz kollegio. Brat jego miał za sobą Boratyńską herbu Korczak, z której córka Barbara Zofia, zyła w małżeństwie z Janem Kosiłowskim łowczym Podolskim, na kollegium nasze Przemysłkie dobroczynna r. 1692. syn zaś z Boratyńskiej Stanisław, towarzysz pod usarską chorągwią Królewicza Alexandra, pod Wiedniem od Turków zginął, zostawiwszy z Gorajskiej Koczarskiej, czy te ż z Wierzbickiej herbu Ślepowron, syna Józefa, który w zakonie naszym kilka lat na ambonie każąc, życie to zakończył w Krakowie u Ś. Piotra 1733. Piszą się z Wysokiego Podlesia, luboó drudzy powiadają, że do herbu Doliwa należą.

Podleski herbuNowina. N. Podleski zostawił synów: Łukasza, Stanisława, Marcina, i córek trzy: jedna z nich Dubiska, druga Pomianowska, trzecia zakonnica na Zwierzyńcu. Łukasz w województwie Sendomierskiem 1632.

Podleski herbu Poraj, w Sieradzkiem województwie, z Podleszyna dóbr, tego imienia nabyli: atoli piszą się z Kurozwęk Podleskiego na Inflantskich i Moskiewskich expedy

« ZurückWeiter »