Abbildungen der Seite
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

torski na trybunał deputatem bywał, na sejmy posłem, córka jego była za Janem Pisarskim. Stanisław podstarości i burgrabia Krakowski mąż rycerski. Krzysztof pisarz ziemski Zatorski 1620. Constit. fol. 24. Wydał do druku: O Kozakach jezeli ich znieść, czyli nie, dyskurs in kto Crac. 1618. Paweł o którym Starowol. in Hecaton. elog. 84. świadczy, ze całe szesnaście lat na peregrynacyi po Europie strawiwszy , cudzoziemskich języków wybornej nabył umiejętności, ile przy wielkim dowcipie swoim, i rozsądku z natury osobliwszym, co go wszystkim przymiliło, osobliwie ze przy tych darach Boskich, ludzkości był dziwnej. Wydał do druku: Statum Venetorum, seu brevem Turcarum de vetustate Venetorum, de Dominio et editione, de ratione administrationis in kto Cracov. 1603. 2do. Tractatum de ratione instituendi hominis nobilis, et modo perfectum quae in eum cadere possit, consequendi. 3tio. Topographicum eorum Civitatum ac regionum, in quibus tot annos commoratus est. Gabryel r. 1565. pojął Agnieszkę Laskowską Marcina instygatora koronnego , miecznika Halickiego córkę. Epithal. Basil. Dzieniakowski. Przecław sterilis. Jan dziedzic na Stanisławni z Moszeńską podsędkowną Krakowską, zostawił potomstwo, między którem była córka Jana Łasiilskiego małżonka. Benedykt miał za sobą Elżbietę Łozińską, z którą syn N. pojął Barbarę Kminkownę. Baran. Sebastyan miał za sobą Małgorzatę Gintowską, z tej syn Krzysztof sterilis, i córka Ewa Ogrodzińska, Konstancya była za Janem Frydrychowskim podstarościm Zatorskim. N. za Abrahamem Łyczkiem. Są i w Mazurach Palczewscy, Zacharyasz, Maciej i Samuel 1648. Są i w Litwie Chwodziejewiczowie Palczewscy: Mikołaj w Mścisławskiem roku 1648. ale niewiem czy do tego herbu należą.

Palęchi herbu Brochwicz, w Wielkiej-Polszcze. Filippa, i Seweryna Palęckich, wspomina Okol. Maciej chorąży Bydgoski w roku 1700. zostawił potomstwo. Niewiem czy nie do tych należy, Wierzbięta z Palecza kasztelan Poznański. Acta Castren. Ostrzeszov. 136. Sebastyan z Katarzyny Zebrzydowskiej siostry biskupa zrodzony mąż znaczny. Papr. o herb. fol. 275. Marcina Palanckiego czytałem na liscie Zygmunta I. Króla Polskiego ta MS. Petricov. i o jego zatargach z Janem Leszczyńskim podkomorzym Kaliskim. N. Palęcka Wojciecha Jerzykowskiego małżonka. Franciszek deputat na trybunał koronny w roku 1730. a potem marszałek konfederacyi województwa Poznańskiego 1735. Zofia była za Modliszewskim herbu Topor. N. miał za sobą Małgorzatę Orzelską.

Palecki herbu Ostoja. Genealogia Ogińskich sztychowana, od Jędrzeja książęcia Siewierskiego początki kniaziów Paleckich wywodzi, także Pozarzyckich i Starodubowskich. Marcin Palęcki sekretarz królewski, starosta Ejszyiski za Stefana Króla, pieniędzmi ratował Rzeczpospolitą, jako wspomina Konstytucya 1595. fol. 678. miał za sobą Reginę Słuszczankę. (Mikołaj w Żmudzi 1621. Krzysztof w Wileńskiem 1632.) córka jego była za Mikołajem Oleśnickim, wojewodą Lubelskim.

Pałucki herbu Prawdzie, pod Prasnyzem. Pałucki Gota rd kustosz Kurzelowski, kanonik Łęczycki, pleban Łowicki. Jakób dworzanin Radziwiła, na nasze kollegium w Brześciu dobroczynny. Jan miał za sobą Izabellę Brolnicką herbu Gryf. Mikołaj 1648. ale w Wołyńskiem. Wojciech w ziemi Liwskiej 1674.

Pafuski herbu Poraj, w ziemi Chęcińskiej. Stanisław Pałuski w Sendomierskiem 1632. r. Franciszek w Krakowskiem 1705. Koj al. in MS. wspomina Pałuskiego, który z Kmitą za Stefana Króla Moskwę wojował. W województwie Wołyńskiem r. 1778. Stanisław Pałuski podstoli Włodzimierski. — Krasicki.

Pampowski herbu Gozdawa, w Wielkiej-Polszcze, inni ich piszą Pępowski. Z tych Ambroży najprzód kasztelan Rospierski 1495. na liscie Albrychta Króla danym miastu Lubelsk. potem wojewoda Sieradzki i generał Wielkopolski starosta Malborski, u Łask. w stat. fol. 110. i 112. w roku 1507. w Poznaniu o pokój z Krzyżakami traktował 1510. Biels. fol. 515. atoli w tymże roku przeniósł się na wieczność; córka jego była za sędziwojem Czarnkowskim kasztelanem Przemęckim, takbym rozumiał, że i ta córką jego była, która się dostała w małżeństwo Janowi Kościeleckiemu wojewodzie Łęczyckiemu, Paproc. o herb. fol. 411. zostawił tenże wojewoda i synów, a między niemi Jana, ten z Jaruntowny spłodził pięciu synów: Jana, Ambrożego, Wojciecha, Krzysztofa i Piotra, z tych Wojciech miał syna Jana i córkę Barbarę Roszkowską kasztelanową Przemęcką, która gdy brat jej Jan zszedł bezdzietny, dobra Pampowskich wniosła w dom Roszkowskich. Piotr także brat Wojciecha, miał ci wprawdzie syna Ambrożego starostę Sredzkiego dziedzica na Pomiecu, ale gdy w r. 1571. umarł, żadnego potomstwa nie zostawiwszy, cały ten dom na nim ustał: to Papr. i Okol. Była za tym ostatnim Ambrożym córka Prokopa Sieniawskiego stolnika Ruskiego, która po jego śmierci, poszła za Hieronima Gostomskiego podkomorzego Rawskiego. Atoli MS. o Familiach Prusk. jeszcze potem kwitnących PampowTom VII. 16

« ZurückWeiter »