Abbildungen der Seite
PDF

czej niektórzy, Cielepele. Pisali o nim Paprocki w Gniazdziefol. 407. Okol. tom. 2. fol. 379. klejnoty fol. 71. Biel. fol. 675. tenże fol. 318. powiada, ze był tego herbu Cybulka Polak sekretarz u Witolda w. ks. Litewskiego, który od niego jeździł w legacyi do Zygmunta Cesarza. Ten herb miał pierwszy wnieść.do Polski Tomisław niejaki Czech, który tu do Polski przyszedł wraz z Judytą Królową, za czasów Władysława Hermanna książęcia Polskiego, koło roku 1082. którego ten książę, upodobawszy sobie w jeg^o pięknym z natury obrocie i dzielności w sprawach, w majętność opatrzył, i do wiele funkcyi zazywał. Podobnego herbu do Ostrzew zażywa Familia de Boscho w Sycylji według świadectwa Petra sancta c. 62. Jam też widział w Miedzyrzyczy pod Ostrogiem w kaplicy Matki Boskiej kościoła Franciszkańskiego na chorągwi , drugi herb taki , to jest trzy pieńki jeden nad drugim, co raz ku gorze, mniejszy jeden od drugiego, jedeo nad drugim jakby leżące, u każdego z nich dwa sęki ocięte, jeden z jednej, drugi z drugiej strony, ktoby jednak tym się herbem pieczętował, nie wyrazono. Do herbu Ostrzew pociągają nasi pisarze Łętowskich. Wierzbickich i Włodków , ja przydaję Dembińskich , luboć wszyscy herb swój temi czasy Nieczują zowią, dla tego i jam ich tamże w regestrze położył.

Osuchowski herbu Gozdawa, w Rawskiem województwie. Osuchowskiego wspomina Cromer lib. 30. Biel. fol. 498. N. miał za sobą Barbarę Kryską siostrę matki Ś. Stanisława Kostki. N. rotmistrz silny Tatarom, Walentyn 1632. Jan i Stanisław 1628. Piotr i Krzysztof 1648. Mikołaj stolnik Rawski z sejmu 1647. komissarz naznaczony. Constitut. fol. 30. Kasper z Osuchowa podkomorzy Sochaczewski, miał za sobą Katarzynę Trzcińską herbu Rawicz, z tej córka Elżbieta była za Spinkiem z Bądkowa, nagrobek jej zmarłej 1693. w Piotrkowie u OO. Dominikanów. Katarzyna Mikołaja Kaliszkowskiego małżonka 1680. W r. 1778. N. Osuchowski regent ziemski Bełzki. — Krasicki.

Oświęcim herbu Radwan, w Pilznieńskim powiecie. Floryan Oświecim dziedzic na Potoku pod Krosnem, syn jego Stanisław dworzanin Króla Władysława IV. z Reginy z Kralic Slaskiej urodzony, fundował w Krosnie u OO. Franciszkanów kaplicę, którą po dziś dzień Oświecimską zowią.

Osypowski herbu Łodzia, w województwie Witebskiem. Jędrzej Osypowski poborca 1580. Constit. fol. 366. a w r. 1590. już pisarz ziemski Witebski. Constit. fol. 602. Filip sędzia grodzki Witebski. Susza w Życiu B. Józefata. Krzysztof i Jan 1648.

[merged small][graphic][merged small]

Są dwa tryanguły jeden pod drugim, końcami z sobą się stykające, z których ten który jest na wierzchu, powinien mieć w sobie krzyz: tak go opisują, Paprockiw Gniazdzie fol. 1128. O herb. fol. 677. Okol. tom. 2. fol. 350. Klejnoty fol. 97. według którego ten herb ztąd nadany, ze przodek domu tego, oboz nieprzyjacielski na ten kształt ułożony, wpadłszy wielkim animuszem pomięszał, i swoim do zwycięztwa drogę utorował. Z tych Oszczewskiego czytam w Metryce Wołyńskiej 1528. N. Oszczewski miał za sobą Beatę Odrowążownę córkę Hieronima z Sprowy Odrowąża. Na hełmie w tym herbie powinny być trzy pióra strusie. Podług Małachowskiego pole herbu tego jest niebieskie.

Oszkowski herbu Lubicz, Okol. tom. 2. fol. 644. Z tych Melchior Oszkowski proboszcz i oflieyał Lwowski, kanonik Kamieniecki. N. siostra jego była za Jakubem Jaroszkowskim.

Otocki herbu Dołęga, w Sieradzkiem województwie Wojciech Otocki 1648.

Otocki herbu Prus \mo. Maciej z Otoczna kanonik i administrator biskupstwa Płockiego, za Kazimierza z książąt Mazowieckich biskupa Płockiego, koło roku 1476. Lubien. in Vitis Episcop. Płoc. z Długosza. N. Kociołkowskiego Marcyanna małżonka.

Do tych zda się należą: N. Otocki kustosz Przemysłki: brat jego w roku 1778. Józef wojski Przemysiki, z Gorzkowskiej spłodził córki, N. wydaną za Sikorskiego, druga zakonnica u Bernardynek, dwie inne w panieńskim stanie jeszcze w 1781. r. — i synów dwóch: starszy N. młodszy Stanisław. Trzeci brat S e bastyan bezżenny, czwarty N. z Ulanickięj zostawił potomstwo. — Krasicki.

Otolski. Dorota Otolska była za Krzysztofem Piwo, podczaszym Płockim z którym niemając żadnego potomstwa, gdy jej mąż umarł, fundowała OO. Bernardynów w Łęczycy 1600. Łukasz Paprocki Łaski Cudowne.

Otremlms herbu Rawicz, w Rawskiem województwie i ziemi Warszawskiej. Jędrzej Otrembus 1632. Wojciech, Zvgmunt i Szymon 1648. Stefan Józef i Floryan 1674. N. Bielickiego, Zofia Kazimierza Szczawińskiego starosty Gulbirskiesro małzonki. Jari Otremhus kanonik Krakowski i Warszawski, u Jana Kazimierza Króla w wielkich respektach, żył jeszcze 1676. Mowca Polski tom. 2do fol. 400. Daniela jest w druku Panegyricus ad Vladislaum IV. in primo ad Regnum Poloniae ingressu in Ato 1633. Tegoż Oratio Gratulatoria in fclicem e Moschovia reditum ejusdem Vladislai 1634. Cracov. in hlo. N. była za Grzegorzem Jerzmanowskim, Dorota za Jakóbem Kruszyńskim.

Ottciiliawseil herbu kielich Kapłański, w Inllanciech, z tych Jan Ottenhausen 1648. Drudzy osiedli w Brzcściańskiem województwie, to Ko/al. in JUS. atoli mani prywatną informacyą, że się herbem Bończa pieczętują, z których jedna była za Janem INiezabitowskim cześnikicm Brześciańskim, matka Bogusława kasztelana Nowogrodzkiego.

Otwinowski herbu Gryf, w Krakowskiem województwie, Sendomierskiem i Lubelskiem. Z tej familji któryś fundował w kościele farnym Częstochowskim kaplicę na cześć S. Jerzego. Nieszpork. Anna Otwinowska była za Mikołajem Polanowskim. Acta Terrestr. Cracov. 1536. Paproc.

0 herb. fol. 59. Grzegorz miał za sobą Katarzynę Skoruszewską, Marcina sędziego grodzkiego Krakowskiego córkę, ztą spłodził trzech synów: Grzegorza który z Czarnieckim we wszystkich opałach wojennych na sławę robił. Kaspra męża także rycerskiego pod Chocimem za Jana III. złączył się dożywotnie z Elżbietą Siemieńską, Stefana sędziego Sieradzkiego córką, i Jana Alexandra starostę Szczerczowskiego, pod Cudnowem z Czarnieckim Moskwę wojował, indziej zaś temuż Polskiemu kawalerowi, nierozdzielnym był towarzyszem. Pan bogobojny, w czytaniu różnych ksiąg ustawiczny, w konwersacyi skromny, na ubogie i kościoły dobroczynny; piesze peregrynacye nieraz podejmował do Częstochowy, Studziany,

1 na Piasek w Krakowie. W kościele farnym Częstochowskim fundusz uczynił, na mszą co Sobota, na którejby Litanie Loretańskie śpiewano, i sam w te dni, surowszy sobie post, na całe życie nakazał, ślubem się obowiazał w bogatszych szatach nie świecić się, chyba czarnego kołoru. Pod czas jubileuszu w sak odziany, kościoły boso i z dyscypliną obchodził, którą ciało swoje krajał, umarł 1693. w Częstochowie na Górze pochowany, żona jego Wężykowna, z której

Tom VII. * 14

synowie Franciszek i Stefan, ten sobie stan duchowny obrał, i córki: z tych Brygitta Teresa zakonnica Ś. Norberta na Zwierzyńcu , klasztor tam dziwną roztropnością temi czasy ksienią rządzi, kędy siostra jej rodzona Eufemia tejże reguły profeska. Adam brat stryjeczny Jana Alexandra i inszych, cześnik Wiski, mąż na Boga i nędznych szczodry. Nieszpork. Tomasz i Alexander 1705. r. Józef starosta Szczerczowski, zona jego Petronella Dembińska kasztelanka Wojnicka.

W r. 1778. Franciszek Otwinowski sędzia ziemski Krakowski. — Kasper burgrabia zamku Krakowskiego. — Przypisek Krasickiego.

Otwinowski herbu Trąby, w Krakowskiem województwie. Jan Otwinowski komornik Biecki , z Kołkowny spłodził pięciu synów, z Wyżyckiej tyleż: Waleryan podczaszy Sendomierski, deputat kilka razy na trybunał, sędzia kapturowy 1632. r. poeta w ojczystym wierszu niepospolity; wydał do druku: Georgicorum albo Ziemiaństwa Wirgiliusza Marona ksiąg cztery Polskim wierszem przełożone 1614. ink to. Także Księgi Metamorphoseon albo Przemian, od Owidyusza napisane, przetlomaczył na Polskie wierszem M kto Majore 1638. w Krakowie. Hieronim mąż wojenny, sekretarz królewski, wysłany w legacyi do Osmana Cara Tureckiego, nie dobrze od niego przyjęty: bo przez Hieronima wojnęZygmuntowilll. wypowiadał; dla bezpieczeństwa swego aż na Wenecyą powróciwszy, wkrótce umarł, w Pokrzywnicy pogrzebiony 1620. 3. Samuel i ten w obozie znaczną część lat swoich strawił, potem dla umiejętności języków oryentalnych dziesięć lat przepędziwszy w Turczech, tamże powietrzem zarażony, życie to skończył. 4. Jędrzej młodzieńcem umarł. 5. Remigian pod Smoleńskiem poległ. 6. Zygmunt w Wołoszech. 7. Jan wzięty tamże w niewolą, gdy z niej wykupiony powraca do ojczyzny, w Dunaju rzece utonął, niewiem czy nie ten to Jan, miał za sobą Annę Maszkowską. Baranow. 8. Piotr w Konstantynopolu ucząc się Arabskiego języka, powietrzem zginął. 9. Mikołaj rotmistrz pieszy pod Kokenhausen. 10. Alexander pod Skałą w niewolą od Tatarów pojmany, wyszedłszy z niej, jeździł w legacyi do Turek. Felician Otwinowski, miał za sobą Zofią Bełdowską. Kazimierza wspominają Konstytucye 1662. f. 25. Michał 1632. N. miał za sobą Maryannę Kamocką. N. Wojciecha Krasuskiego małżonka, Jan r. 1594. Acta Castren. Sandec. Adam 1616. Samuel 1634. Acta Cracov. Jadwiga Adama Niewiarowskiego małżonka.

Otwinowska była za Gabryelem Sierakowskim kasztelanem Oświęcimskim. — Krasicki.

[merged small][graphic][merged small]

Ma być brama złota w polu czerwonem, o dwóch drzwiach, nad nią korona królewska, na hełmie trzy pióra strusie, tak go opisuje. Okol. tom. 2. fol. 381. gdzie powiada, ze tym herbem był nadany Owada zołnierz Polski, od Bolesława Śmiałego Króla Polskiego, gdy go do Kijowskiej, którą złotą zowią, Bramy, bezpiecznie doprowadził: ktoby się jednak tym herbem pieczętował, zadnego nie kładzie.

O wadowski herbu Łabędź, z Owadowa w Rawskiem województwie i w powiecie Radomskim. Jędrzej Owadowski kuchmistrz królewski. Floryan z Radziwiłem ksiązęciem biskupem Krakowskim i kardynałem, jeździł do Rzymu. Filip Dunin Owadowski stolnik Sendomierski, przemyślnej industryi człowiek, od summy Neapol i tańskiej imieniem króle wskiem prowizye odbierał, z Ewy Kochanowskiej herbu Korwin, córka jego Zuzanna Sebastyana Wołuckiego, kasztelana Małopolskiego starosty Rawskiego małzonka. Filip kolligat Rykowskich. Cichoc. Alloq. N. była za Krzysztofem Kruszelnickim pisarzem grodzkim Krzemienieckim.

©włoczyński herbu Suchekownaty, w Mińskiem województwie. N. Owłoczyński wraz z Dymitrem Carem Moskiewskim poległ w Moskwie 1606. Petricius. Józef sędzia grodzki Miński i Maciej 1632. Maxymilian deputat na trybunał główny Litewski 1651. Daniel i Wawrzeniec 1674. Są i na Wołyniu, z tych Jerzy sędzia ziemski Włodzimierski, miał za sobą Elzbietę Iwanicką.

Owsiany herbu Ostoja, w województwie Nowogrodzkiem. Daniel Owsiany podsędek Wołkowiski, z Mogilnickiej miał trzech synów. Stanisław długo w wojsku służył pod królewską usarską chorągwią. Kazimierz zginął na wojnie. Jan kanonik Smoleński, proboszcz Tołoczyński. Bogusław kanonik regularny, Hieronim, Dominik, Stanisław bra

« ZurückWeiter »